Xi przedsiebiorstwo na rynku
Pobierz 1.05 Mb.
NazwaXi przedsiebiorstwo na rynku
strona7/28
Data konwersji01.12.2012
Rozmiar1.05 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

AmortyzacjaAmortyzacja sensu largo oznacza rozłożenie wartości przez pewien okres. Można mówić o amortyzacji kredytu (rozłożeniu jego spłaty). Najczęściej pojęcie to odnosi się do amortyzacji księgowej.

Amortyzacja księgowa to stopniowe umarzanie wartości początkowej środka trwałego na skutek jego zużycia. Inaczej mówiąc jest to stopniowe pomniejszanie księgowej wartości środka trwałego o wielkość dokonanych w danym okresie odpisów amortyzacyjnych

Z pomocą amortyzacji całkowite wydatki na zakup czy wytworzenie środka trwałego są częściowo zaliczane w koszty poszczególnych okresów. Jest to jednak w analizowanym okresie koszt niepieniężny, bo wydatki zostały poniesione wcześniej.


Jako element kosztów obciąża ceny wytwarzanych produktów i usług. W ten sposób z osiąganych przez firmę utargów następuje stopniowo zwrot wydatku poniesionego na zakup danej maszyny czy budynku. Zgromadzony z tego tytuły fundusz pozwala (przynajmniej teoretycznie) na zakup nowych środków trwałych po całkowitym zamortyzowaniu starych. Amortyzacja jest zatem źródłem finansowanie inwestycji restytucyjnych.


Metody amortyzacji

W rachunkowości stosowane są różne metody amortyzacji. Jedną z najprostszych metod amortyzacji jest zastosowanie reguły liniowej.Amortyzacja liniowa (równomierna)


Metoda ta oparta jest na założeniu, że zużycie środka trwałego i utrata jego wartości jest taka sama w każdym okresie. Polega ona na amortyzowaniu co miesiąc takiego samego odsetka wartości środka trwałego (np. jeśli okres amortyzacji środka trwałego obejmuje 5 lat, czyli 60 miesięcy, to co miesiąc będzie odpisywana w koszty 1/60 część wartości początkowej tego środka trwałego).

1

Am = Wp* -----

Te

Gdzie :

Am – stawka amortyzacja w skali miesiąca,

Wp – księgowa wartość początkowa środka trwałego,

Te – ustalony dla danego środka czas eksploatacji.

1/Te – stopa amortyzacji

Rozważmy sposób obliczania kosztu amortyzacji na przykładzie liczbowym. Załóżmy, że nasza firma dokonała zakupu maszyny w wysokości 120 000 zł. Przewidywany okres jej użytkowania wynosi Te=2 lata, czyli 24 miesiące. Aby obliczyć zatem miesięczną wartość odpisów amortyzacyjnych ( zużycie maszyny w procesie produkcyjnym) stosujemy podany wyżej wzór. W efekcie jako koszt z tytułu amortyzacji będziemy mogli, co miesiąc, przez dwa lata wliczać sumę Am= 120 000 zł / 24 = 5 000zł. Uwzględniana w bilansie firmy roczna amortyzacja wyniesie Ar = 12 * 5000zł = 60 000 zł.

Amortyzacja liniowa nie jest adekwatną miarą faktycznego zużycia środków trwałych. Im wyższe stopy odpisów amortyzacyjnych, tym z jednej strony dla firmy lepiej, gdyż w sprawozdaniu finansowym wykaże ona niższy zysk, a zatem zapłaci mniejszy podatek. Firma szybciej zgromadzi środki na zastąpienie starzejący się urządzeń. Z drugiej jednak strony im wyższa stawka amortyzacji, tym większy jednostkowy koszt produkcji, tym wyższa musi być cena sprzedaży, tym trudniej sprzedać wyprodukowaną ilość.


Amortyzacja degresywna


Jest to metoda oparta na założeniu, że zużycie środka trwałego, a zatem i zmniejszenie jego wartości występuje na większą skalę w początkowym okresie jego używania niż w następnych okresach. Przy metodzie degresywnej stopa amortyzacji maleje.


Metoda degresywna to metoda malejących odpisów amortyzacyjnych. W Polsce utożsamiana najczęściej ze specyficzną metodą opisaną w przepisach podatkowych. Polega na zastosowaniu odpowiedniego współczynnika podwyższającego, wykorzystywana w szczególnych przypadkach. Oparta jest na założeniu, że zużycie środka trwałego a zwłaszcza zmniejszenie jego wartości następuje w początkowym okresie jego używania szybciej niż w następnych okresach.


Art = w * SR * WNt − 1


gdzie


Art - amortyzacja roczna dla roku t

w - współczynnik podwyższający stawkę amortyzacji

WNt − 1 - wartość netto na koniec poprzedniego roku obrotowego

W metodzie tej odpisy zmniejszają się aż do momentu zrównania się z odpisem z metody liniowej. Gdyby wartość odpisywanej raty metodą degresywną byłaby mniejsza niż metodą liniową, to dalsze odpisy są naliczane liniowo.


Amortyzacja progresywna

Metoda ta oparta jest na założeniu, że wraz z upływem czasu zużycie środka trwałego i utrata jego wartości następuje coraz szybciej. Wskutek zastosowania współczynnika podwyższającego w miarę upływu stopę amortyzacji stawka amortyzacji, czyli odpisywana kwota rośnie w miarę upływu czasu.


Metoda naturalna


W metodzie naturalnej okresowy odpis amortyzacyjny szacuje się przez porównanie wykorzystania amortyzowanego składnika majątku (najczęściej jego produkcji lub czasu pracy w przypadku maszyn produkcyjnych lub ilości przejechanych kilometrów dla środków transportu) z określoną przez producenta maksymalną zdolnością produkcyjną w ciągu całego okresu życia.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

Powiązany:

Xi przedsiebiorstwo na rynku iconTemat 7 przedsiębiorstwo a struktura rynku struktury rynku

Xi przedsiebiorstwo na rynku iconXi przedsiebiorstwo na rynku

Xi przedsiebiorstwo na rynku iconViii przedsiebiorstwo na rynku

Xi przedsiebiorstwo na rynku iconTemat 7 przedsiębiorstwo a struktura rynku

Xi przedsiebiorstwo na rynku iconProgram kształcenia na rok akademicki 2010/11 Przedmiot: Przedsiębiorstwo na konkurencyjnym rynku

Xi przedsiebiorstwo na rynku iconPrzedsiębiorstwo indywidualne przedsiębiorstwo jednego właściciela

Xi przedsiebiorstwo na rynku iconSprawnego I efektywnego kierowania przedsiębiorstwem. Do dotyczy to zarówno wielkich, średnich jak I małych przedsiębiorstw różnych branż. W każdym przypadku chodzi o znalezienie odpowiedzi na zasadnicze pytanie:, jaką pozycję na rynku zajmuje interesujące nas przedsiębiorstwo oraz komu, gdzie, kied

Xi przedsiebiorstwo na rynku iconOdwieczna zasada kupiecka mówi, że każdy towar jest wart tyle, ile ktoś jest gotowy za niego zapłacić. Jednak, ile wart jest towar, którego nie ma jeszcze na rynku? Ile warte może być przedsiębiorstwo, które jest właśnie takim specyficznym towarem?

Xi przedsiebiorstwo na rynku iconRozwój polskiego rynku granulatu – stan aktualny na tle rynku europejskiego

Xi przedsiebiorstwo na rynku iconTytuł projektu: Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu – rewaloryzacja budynku Ratusza etap I oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom