Pytania egzaminacyjne z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy
Pobierz 9.84 Kb.
NazwaPytania egzaminacyjne z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy
Data konwersji01.12.2012
Rozmiar9.84 Kb.
TypWymagania
Pytania egzaminacyjne z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Cześć II


Nabór 2011/2012


 1. Europejskie standardy warunków pracy.

  1. Wskaż zakres przedmiotowy wspólnotowego prawa pracy w obszarze warunków pracy.

  2. Jakie przepisy określają wymiar i formy organizacji czasu pracy w Unii Europejskiej?

  3. Określ wpływ ustawodawstwa wspólnotowego na działania podejmowane w polskich przedsiębiorstwach w obszarze warunków pracy.

  4. Istota oraz fazy mobbingu.
 1. Ergonomia i fizjologia pracy

  1. Omów na dowolnym przykładzie, w jakim celu wykorzystuje się zasady ergonomii i fizjologii pracy w przepisach BHP.

  2. Omów, uwzględniając zasady ergonomii, bezpieczny i higieniczny sposób wykonywania pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe.
 1. Organizacja stanowiska pracy

  1. Omów zasady postępowania pracodawcy tworzącego nowe stanowiska pracy w nowych obiektach (odbiór)

  2. Podaj podstawowe wymiary dotyczące wysokości, kubatury pomieszczeń pracy (stanowisk pracy) w zależności od rodzaju prowadzonych procesów.


4. Szkolenia w zakresie BHP

 1. Jakie akty prawne normalizują konieczność przeprowadzenia szkoleń w zakresie BHP.

 2. Zasady, zakres, wymogi oraz sposób dokumentowania szkoleń na podstawie rozporządzenia MGiP z dnia 27 lipca 2004r. wraz z późniejszymi zmianami.

 3. Przebieg zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem wybranej przez siebie metody nauczania.

 4. Jakie są formy szkolenia dla poszczególnych grup pracowniczych.

 5. Obowiązki organizatora szkolenia.


5. Techniczne bezpieczeństwo pracy

 1. Obowiązki pracodawcy osób kierujących pracownikami oraz pracowników wynikające z działu X Kodeksu Pracy.

 2. Rodzaje badań lekarskich jakim należy poddawać pracowników.

 3. Pomieszczenia pracy – wymagania ogólne.
 1. Bezpieczeństwo produktów w UE.

 1. Różnice w procedurze prowadzącej do umieszczenia na wyrobie znaku „B” i „CE”.
 1. Ocena i analiza ryzyka związanego z zagrożeniami zawodowymi.

  1. Ryzyko zawodowe – definicja, podstawowe pojęcia i podstawy prawne.

  2. Metody oceny ryzyka zawodowego.

  3. Metoda RISK SCORE – charakterystyka.
 2. Ocena zgodności maszyn, urządzeń i środków ochronnych z wymogami BHP i ochrony zdrowia.


  1. Wymagania zasadnicze, a minimalne – podstawowe różnice.

  2. Etapy prowadzące do umieszczenia na wyrobie oznakowania CE.

  3. Rodzaje dokumentów jakie muszą towarzyszyć nabytej nowej maszynie. 1. Nadzór nad warunkami pracy. Organy nadzoru.


  1. Podstawowe różnice w zasadach funkcjonowania w zakładzie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a społecznej inspekcji pracy.

  2. Rodzaje organów nadzoru i kontroli nad warunkami pracy.
 1. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie.

  1. Rola normalizacji europejskiej we współczesnym zarządzaniu przez jakość.

  2. Idea i zadania zintegrowanego systemu zarządzania.
 1. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

  1. Obowiązki pracodawcy wynikające z zaistnienia wypadku przy pracy.

  2. Dokumentacja związana z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

  3. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pytania egzaminacyjne z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy iconPytania egzaminacyjne z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy

Pytania egzaminacyjne z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy iconPytania egzaminacyjne z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy

Pytania egzaminacyjne z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy iconDziałanie 1 Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem I higieną pracy

Pytania egzaminacyjne z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy iconJerzy Kwaśnik systemy zarządzania bezpieczeństwem I higieną pracy

Pytania egzaminacyjne z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy iconKurs audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem I higieną pracy połączony z certyfikacją inspektorów I specjalistów ds. Bhp

Pytania egzaminacyjne z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy iconStudia podyplomowe zarządzanie bezpieczeństwem I higieną pracy

Pytania egzaminacyjne z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy iconPojęcia związane z bezpieczeństwem I higieną pracy, ochroną

Pytania egzaminacyjne z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy iconPojęcia związane z bezpieczeństwem I higieną pracy, ochroną

Pytania egzaminacyjne z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy iconStudia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem I Higieną Pracy Organizator

Pytania egzaminacyjne z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy iconStudia podyplomowe kierunek: Zarządzanie Bezpieczeństwem I Higiena Pracy w Organizacji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom