Podstawowe założenia teorii Z. Freuda
Pobierz 11.67 Kb.
NazwaPodstawowe założenia teorii Z. Freuda
Data konwersji01.12.2012
Rozmiar11.67 Kb.
TypDokumentacja
OSOBOWOŚĆ


Istnieje ok. 50 definicji osobowości, wśród których wyróżnia się 3 cechy wspólne:

 1. rola doświadczenia indywidualnego – osobowość to system doświadczenia indywidualnego, nabywanego w trakcie uczenia się, kontaktów z innymi ludźmi itp.

 2. cechy biologiczne, wrodzone – osobowość powstaje w wyniku interakcji cech wrodzonych z doświadczeniem indywidualnym

 3. wzorzec zachowania – ww. interakcja buduje określony wzorzec zachowania, przejawiający się w różnych sytuacjach


Z ww. cech wynika ogólna definicja osobowości:

Jest to system doświadczenia indywidualnego opartego na wrodzonych cechach organizmu, który pod wpływem relacji z otoczeniem tworzy względnie stały wzorzec zachowania.

otoczenie

OSOBOWOŚĆ

określona forma zachowaniacechy wrodzone

Główne koncepcje osobowości:

 1. psychoanalityczna – osobowość jest pojmowana jako zespół popędów, dynamicznych sił kierujących człowiekiem od wewnątrz (Z. Freud)

 2. behawiorystyczna – osobowość jest rozpatrywana w kategoriach ról, jakie się pełni w życiu, wg których rozpatrywane jest zachowanie

 3. poznawcza – człowiek jest traktowany jako jednostka, która odbiera i przetwarza informacje, a na osobowość składają się konstrukty i skrypty poznawcze (zapisane w pamięci struktury wiedzy)

 4. czynnikowa – zredukowano wielką ilość cech powierzchniowych do mniejszej ilości cech źródłowych – bardziej podstawowych (NEO-FFI)


Pomiary osobowości:

  • wywiad psychologiczny

  • testy projekcyjne (test plam atramentowych Rorschacha, test drzewa, test postaci ludzkiej, rysunek rodziny, test zdań niedokończonych)

  • próbki zachowania (obserwacja osoby w jej środowisku)

  • testy psychologicznePodstawowe założenia teorii Z. FreudaNa strukturę osobowości składają się trzy systemy:


ID - nieświadomy system pierwotny, reprezentuje wewnętrzny świat subiektywnych doznań, zawiera nieświadome popędy życia (seksualne) i śmierci (niszczycielskie), które dążą do zaspokojenia - wg zasady przyjemności


EGO –jedyna świadoma część umysłu, odróżnia to, co jest w umyśle, od tego, co jest w rzeczywistości (wyobrażenia od faktów), działa wg zasady rzeczywistości – myślenie realistyczne. Są to nabyte doświadczenia, pełniące funkcje koordynujące wymagania id oraz superego i łagodzące konflikty pomiędzy nimi. W związku z tym wykształca mechanizmy obronne, nie dopuszczające konfliktowych treści do świadomości lub nadające im zniekształconą postać.


SUPEREGO - ukształtowane wskutek internalizacji wymagań społecznych, norm moralnych i wzorów kulturowych, ma charakter irracjonalny, działa wg zasady powinności. Składa się z sumienia i nad jaźni. Sumienie decyduje o sposobie działania; to metafora diabła i anioła siedzących na dwóch ramionach mówiących jak człowiek ma postąpić. Nad jaźń to wyidealizowany obraz siebie, to ‘ja’ idealne, które pozostaje pod wpływem oddziaływań wychowawczych.


POPĘD SEKSUALNY (LIBIDO) – energia życiowa będąca główną siłą napędową człowieka

Fazy rozwoju libido:

 • oralna,

 • analna,

 • falliczna,

 • okres utajenia

 • faza genitalna


Niezaspokojenie popędów wywołuje stan frustracji, a w szczególnych przypadkach prowadzi do różnego rodzaju zaburzeń i nerwic. Rozwój kultury jest wytworem sił popędowych, ale zarazem źródłem nieustannej frustracji popędów.


Nieświadomość według Freuda jest silniejsza od świadomości, a zatem bodźce, pragnienia i myśli pochodzące od id i super ego mogą sprawić, że ego zostanie stłumione przez lęk. Funkcjonowanie psychiki polega na stałej grze wrodzonych impulsów – id, tłumiącego je sumienia, czyli super ego i podświadomych lub świadomych decyzji, które podlegają zasadzie rzeczywistości – ego. Wprawdzie osobowość człowieka jest układem zachowującym równowagę tych trzech elementów to stale zagraża jej dezintegracja. Jeśli do tego dojdzie zakłóceniu ulegają stosunki łączące człowieka z jego środowiskiem społecznym.


Mechanizmy obronne są to nieuświadomione czynności psychiczne pojawiające się w sytuacjach wywołujących poczucie osobistego zagrożenia, które uniemożliwiają redukcję dyskomfortowego stanu bez zmiany obrazu rzeczywistości np. wyparcie, regresja, izolacja, zaprzeczenie czy identyfikacja z agresorem.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Podstawowe założenia teorii Z. Freuda iconMgr Teresa Młocek Gimnazjum w Targanicach podstawowe załOŻenia I przewidywania wspóŁczesnej teorii cząstek elementarnych

Podstawowe założenia teorii Z. Freuda iconPodstawowe założenia programu

Podstawowe założenia teorii Z. Freuda iconC e f t a geneza I podstawowe założenia

Podstawowe założenia teorii Z. Freuda iconProgram – założenia podstawowe

Podstawowe założenia teorii Z. Freuda iconTeoria konfliktu podstawowe założenia I twierdzenia

Podstawowe założenia teorii Z. Freuda iconPodstawowe założenia edukacji osób niepełnosprawnych

Podstawowe założenia teorii Z. Freuda iconElementy kinetycznej teorii gazów Pojęcia podstawowe

Podstawowe założenia teorii Z. Freuda iconTemat: Podstawowe założenia metodologiczne współczesnej pedagogiki

Podstawowe założenia teorii Z. Freuda iconPrzedmiot, zakres I podstawowe pojęcia teorii organizacji I zarządzania

Podstawowe założenia teorii Z. Freuda iconI. podstawowe załOŻenia koncep­cji I konstrukcji narodowego programu zdrowia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom