Warszawski Uniwersytet Medyczny
Pobierz 0.88 Mb.
NazwaWarszawski Uniwersytet Medyczny
strona5/16
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar0.88 Mb.
TypPrzewodnik
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
TEMATY WYKŁADÓW:

 1. Pielęgnowanie i pielęgniarka w przeszłości.

 2. Rola zawodowa pielęgniarki.

 3. Relacja terapeutyczna pielęgniarka – pacjent.

 4. Potrzeby życiowe człowieka zdrowego.

 5. Proces pielęgnowania jako określona metoda pracy pielęgniarki z pojedynczym człowiekiem, rodziną, grupą osób.

 6. Standardy w pielęgniarstwie.

 7. Modele pielęgnowania.

 8. Przyjęcie pacjenta do szpitala i do oddziału. Adaptacja pacjenta do warunków szpitalnych.

 9. Potrzeby hospitalizowanego chorego i ich zaspokajanie.

 10. Rola pielęgniarki w profilaktyce odleżyn.

 11. Działania pielęgniarskie w zakresie wykonywania podstawowych pomiarów funkcji życiowych służących ocenie stanu pacjenta.

 12. Współpraca pielęgniarki/arza w zakresie leczenia i diagnozowania pacjentów.

 13. Udział pielęgniarki w usprawnianiu pacjentów.

 14. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami termoregulacji, ze zmianami na skórze, z zaburzeniami w funkcjonowaniu pracy serca i układu krążenia ,z zaburzeniami układu oddechowego.

 15. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego i w funkcjonowaniu układu moczowego, i układu nerwowego.

 16. Problemy chorych z zaburzeniami w funkcjonowaniu narządów zmysłów.

 17. Specyfika pielęgnowania człowieka starego.

 18. Pielęgnowanie pacjenta przewlekle chorego, o niepomyślnym rokowaniu.

 19. Pielęgnowanie pacjenta odczuwającego ból.

 20. Pielęgnowanie pacjenta nieprzytomnego.

 21. Opieka nad pacjentem umierającym.

 22. Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom.


TEMATY ĆWICZEŃ:

 1. Wprowadzenie do podstaw pielęgniarstwa

  • Zasady obowiązujące przy wykonywaniu czynności pielęgniarskich.

  • Rodzaje mycia rąk.

  • Dezynfekcja rąk.

  • Stosowanie rękawiczek ochronnych.

  • Środki ochrony osobistej w pracy pielęgniarskiej.

  • Regulamin i przepisy BHP.

 2. Bandażowanie różnych części ciała

 • Wprowadzenie do bandażowania.

 • Zasady obowiązujące przy bandażowaniu.

 • Technika wykonywania podstawowych obwojów.

 • Opatrunki na kończynie górnej i dolnej.

 • Opatrunki obręczy barkowej i klatki piersiowej.

 • Opatrunki bioder i pośladków.

 1. Działania pielęgniarskie w zakresie dbania o higienę osobistą i otoczenie pacjenta

 • Słanie łóżek i zmiana bielizny pościelowej:

  • słanie łóżka pustego w 1 i 2 pielęgniarki,

  • przygotowanie łóżka nowemu choremu, wprowadzenie pacjenta do łóżka, pomoc przy wstawaniu z łóżka,

  • zmiana bielizny pościelowej na łóżku szpitalnym,

  • przesłanie łóżka choremu leżącemu w 1 i 2 pielęgniarki,

  • obracanie chorego na boki,

  • przesuwanie chorego na brzeg łóżka i wyżej na poduszki,

  • zmiana bielizny pościelowej i osobistej choremu leżącemu.

 • Mycie chorego.

  • toaleta chorego w łóżku,

  • kąpiel chorego w łóżku,

  • kąpiel w wannie i pod prysznicem.

 • Pielęgnowanie jamy ustnej u ciężko chorego.

 • Mycie głowy choremu leżącemu.

 • Ułożenie chorego w łóżku:

  • zastosowanie przyborów do wygodnego ułożenia chorego,

  • pozycje chorych w łóżku,

  • pomoc w przemieszczaniu się chorego z łóżka na wózek inwalidzki, z wózka na łóżko, pomoc w korzystaniu z kul, balkonika i lasek,

 • Pielęgnowanie noworodka i niemowlęcia:

  • zaspokojenie potrzeby czystości u dziecka:

- toaleta noworodka,

- przewijanie niemowlęcia,

- kąpiel niemowlęcia,

- zasady bezpieczeństwa pracy z noworodkiem i niemowlęciem,

- sposoby podnoszenia i noszenia dziecka.


 1. Działanie pielęgniarskie w zakresie wykonywania pomiarów podstawowych parametrów życiowych.

 • Pomiary podstawowych funkcji życiowych (temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego i oddechu),

 • Dokumentowanie wykonanych pomiarów ./karta gorączkowa/

 • Pomiary antropometryczne:

  • badanie masy ciała,

  • pomiar wzrostu,

  • badanie ostrości wzroku,

  • badanie słuchu.
 1. Udział pielęgniarki w procesie diagnozowania i terapii.

 • Zabiegi w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego:

  • karmienie sztuczne niemowlęcia,

  • założenie sondy do żołądka,

  • płukanie żołądka,

  • karmienie przez sondę i gastrostomię,

  • pobranie treści żołądkowej do badania,

  • pobranie treści dwunastniczej do badania.

 • Zabiegi dorektalne:

  • lewatywa oczyszczająca,

  • wlewka doodbytnicza,

  • sucha rurka doodbytnicza,

  • przyspieszony kroplowy wlew doodbytniczy,

  • płukanie jelit.

 1. Rola pielęgniarki w leczeniu chorych

 • Podawanie leków przez przewód pokarmowy:

  • drogą doustną,

  • drogą doodbytniczą,

  • zasady przechowywania, rozkładania i podawania leków,

  • odmierzanie i obliczanie dawek leków.

 • Podawanie leków przez układ oddechowy:

  • Inhalacje,

  • podawanie tlenu,

  • podawanie leków wziewnie.

 • Podawanie leków przez błony śluzowe:

  • stosowanie leków do oka,

  • stosowanie leków do nosa,

  • stosowanie leków do gardła,

  • stosowanie leków do ucha,

  • stosowanie leków dopochwowo.

 • Podawanie leków przez skórę:

  • stosowanie maści, zasypek, kremów,

  • stosowanie zabiegów przeciw zapalnych,

  • stosowanie zimna suchego i wilgotnego,

  • stosowanie ciepła suchego i wilgotnego,

  • stawianie baniek / ogniowe i bezogniowe/.

 1. Udział pielęgniarki w zakresie wykonywania zabiegów aseptycznych.

 • Podawanie leków drogą dotkankową:

  • iniekcje śródskórne,

  • iniekcje podskórne,

  • iniekcje domięśniowe.

 • Nakłucie żyły:

  • pobieranie krwi do badania,

  • założenie wkłucia do żyły,

  • podanie leku drogą dożylną,

  • kroplowy wlew dożylny.

 • Zabiegi aseptyczne w obrębie układu moczowo – płciowego:

  • cewnikowanie pęcherza moczowego,

  • płukanie pęcherza moczowego.

 1. Udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych:

 • Pobieranie materiału do badań diagnostycznych:

  • pobieranie moczu do badania,

  • pobieranie kału do badania,

  • pobieranie plwociny do badania,

  • wykonywanie wymazów.

 1. Analiza zdobytych umiejętności z podstaw pielęgniarstwa w pracowni umiejętności pielęgniarskich.ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

 1. Rozpoznanie środowiska chorego w oddziale szpitalnym.

 2. Poznanie środowiska społecznego:

 • poznanie personelu oddziału,

 • określenie zasad współpracy w oddziale.

 1. Poznanie środowiska materialnego oddziału:

 • poznanie topografii, wyposażenia i urządzenia oddziału,

 • swoistość wykorzystania sprzętu i aparatury,

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • stosowanie zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych.

 1. Poznanie chorych:

 • nawiązanie kontaktu z chorym (rozmowa, słuchanie, odczytywanie zachowań niewerbalnych u chorych i rodziny),

 • ocenianie komfortu biologicznego pacjenta, wygody, bezpieczeństwa,

 • rozpoznanie postawy chorego wobec własnego stanu zdrowia i sytuacji z nią związanych.

 1. Ocenianie stanu podopiecznego w sferze bio psychospołecznej.

 2. Gromadzenie danych o chorym z różnych źródeł:

 • analiza dokumentacji,

 • wykonywanie pomiarów podstawowych funkcji życiowych (tętno, temperatura, oddech, RR),

 • pomiar wagi i wzrostu,

 • dokumentowanie wyników uzyskanych pomiarów,

 • prowadzenie obserwacji i wywiadu (wykorzystanie przewodnika do gromadzenia danych),

 • zapewnienie poczucia godności i szacunku choremu.

 1. Asystowanie przy przyjęciu chorego do szpitala i oddziału oraz przy wypisie ze szpitala i oddziału:

 • analiza problemów chorych związanych z przyjęciem do szpitala,

 • udział zespołu terapeutycznego w adaptacji chorego do oddziału,

 • respektowanie praw pacjenta,

 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

 • dokumentacja chorego w oddziale szpitalnym.

 1. Zapewnienie choremu wygody i czystości:

 • zmiana bielizny pościelowej i osobistej,

 • słanie łóżka,

 • wykonywanie zabiegów higienicznych (toaleta poranna i wieczorna, kąpiel pacjenta w łóżku, kąpiel chorego w wannie , pod prysznicem, pielęgnacja jamy ustnej, higiena paznokci, mycie głowy),

 • ułożenie chorego w łóżku- zmiana pozycji ciała, podnoszenie i przemieszczanie chorego,

 • stosowanie udogodnień i sprzętu przeciwodleżynowego.

 1. Pomaganie w zaspokojeniu potrzeby odżywiania chorym:

 • diety stosowane w oddziale,

 • przygotowanie chorego do spożywania posiłków,

 • karmienie i pojenie chorych,

 • zakładanie i prowadzenie kontrolki płynów przyjętych i wydalonych (Bilans wodny),

 • założenie zgłębnika do żołądka w celu nakarmienia pacjenta,

 • współpraca z dietetykiem.

 1. Pomaganie w zaspokojeniu potrzeby ruchu, wypoczynku i snu:

 • zapewnienie możliwości poruszania się chorego w łóżku,

 • zastosowanie sprzętu pomocniczego przy uruchamianiu chorego: balkonik, laska, kule, wózek inwalidzki,

 • eliminacja czynników zakłócających wypoczynek i sen,

 • aktywizacja chorego.

 1. Pomaganie w zaspokojeniu potrzeby wydalania, oddychania, termoregulacji:

 • pomaganie choremu w wydalaniu moczu- podanie naczynia, ułatwienie oddawania moczu,

 • dobór i technika zmiany pieluchy i podkładu,

 • pomaganie choremu w wydalaniu stolca (wlewka, enema),

 • wykonywanie inhalacji,

 • podawanie tlenu,

 • podawanie tlenu,

 • ocena wpływu otoczenia na proces termoregulacji chorego.

 1. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej i planowanie działań pielęgnacyjnych.

 2. Określenie celów opieki wynikających z problemów chorego:

 • gromadzenie danych o pacjencie,

 • realizacja działań objętych planem opieki pielęgniarskiej,

 • dokumentowanie podjętych działań,

 • ocena podjętych działań,

 • ocenianie czy cele pielęgnowania zostały osiągnięte,

 • ocenianie jaka jest opinia chorego o przebiegu i wynikach pielęgnowania.


LITERATURA ZALECANA:

 1. Ciechaniewicz W. (red): Pielęgniarstwo ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2006.

 2. Ciechaniewicz W., Grochans E., Łoś E., „Wstrzyknięcie śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne”, PZWL, Warszawa 2006.

 3. Kóżka M., Płaszewska – Żywako L., „Procedury pielęgniarskie”, PZWL, Warszawa 2006.

 4. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczke K.: Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. I. Założenia teoretyczne, T.II. Wybrane działania pielęgniarskie. Czelej, Lublin 2004.

 5. Zahradniczek K., (red), Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2004.
 1. KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE PODSTAW PIELEGNIARSTWA – PRAKTYKI WAKACYJNE


LICZBA GODZIN: 80 godz.

FORMA ZALICZENIA: obecność na zajęciach. Opracowanie indywidualnego planu opieki dla wybranego podopiecznego.

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA: (rok I)


CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 1. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z podopiecznym, rodziną, personelem.

 2. Poznanie organizacji i specyfiki pracy pielęgniarki w ramach pełnionych funkcji zawodowych.

 3. Pomaganie podopiecznemu w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

 4. Rozpoznanie potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowanie działań pielęgniarskich.

 5. Kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjno- leczniczych.

 6. Kształtowanie postawy sumienności i odpowiedzialności w wykonywaniu zadań.


TREŚCI PROGRAMOWE:

 1. Zapoznanie studentów z topografią oddziału szpitalnego, personelem, pacjentami oraz systemem organizacji pracy.

 2. Komunikowanie się z zespołem terapeutycznym, pacjentami, ich rodziną i bliskimi.

 3. Gromadzenie informacji o pacjencie na podstawie analizy dokumentacji medycznej, wywiadu, obserwacji, wykonywaniu pomiarów.

 4. Rozpoznawanie potrzeb i problemów pielęgnacyjnych wybranego podopiecznego.

 5. Planowanie działań pielęgniarskich. Ocenianie skuteczności podjętych działań pielęgnacyjnych.

 6. Pomaganie podopiecznemu w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych: oddychania, odżywiania, termoregulacji, zapewnienia równowagi wodno- elektrolitowej, wydalania, utrzymania czystości, ruchu, snu i wypoczynku.

 7. Określenie możliwości realizacji potrzeb psychospołecznych podopiecznego, w tym potrzeby bezpieczeństwa, poszanowania godności osobistej, kontaktów z innymi ludźmi, działania, potrzeb uczuciowych.

 8. Podejmowanie czynności związanych z zapewnieniem wygody i komfortu pacjentom pozostającym w łóżku.

 9. Wykonywanie zgodnie z realizowanym planem opieki zabiegów pielęgnacyjno- leczniczych u chorego.


WYNIKI NAUCZANIA:

Student powinien:

 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w oddziale szpitalnym

 • poznać specyfikę pracy pielęgniarki (w tym pełnione funkcje zawodowe) oraz charakter pracy i zadania zespołu terapeutycznego.

 • komunikować się z zespołem terapeutycznym, pacjentem, rodziną i bliskimi pacjenta.

 • gromadzić informacje o podopiecznym.

 • wykonywać podstawowe pomiary: tętna, ciśnienia tętniczego krwi, temperatury ciała, oddechu, ciężaru ciała i wzrostu.

 • pomagać w zaspokajaniu potrzeb życiowych podopiecznego.

 • podejmować działania zapewniające wygodne ułożenie w łóżku z uwzględnieniem stanu zdrowia chorego

 • podejmować działania zapobiegające powstawaniu odleżyn.

 • wykonywać zabiegi higieniczne.

 • pomagać choremu w odżywianiu

 • pomagać podopiecznemu w wydalaniu (podanie basenu, kaczki, podejmowanie działań ułatwiających choremu wydalanie moczu i stolca).

 • stosować metody ułatwiające oddychanie: wysokie ułożenie chorego, nacieranie i oklepywanie pleców, stosowanie gimnastyki oddechowej.

 • prowadzić bilansu płynów i dobową zbiórkę moczu.

 • zapewnić warunki dla prawidłowej funkcji układu termoregulacji.

 • zapewnić optymalne warunki wypoczynku i snu.

 • zapewnić warunki do zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa fizycznego

i psychicznego

 • wykonywać wybrane zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze, diagnostyczne

i rehabilitacyjne

 • rozpoznawać problemy pielęgnacyjne, planować działania pielęgniarskie i oceniać skutki podjętych działań.

 • przestrzegać zasad etyki zawodowej

 • respektować prawa pacjenta

 • wykazywać szacunek choremu, szanować jego godność

 • być sumiennym i odpowiedzialnym w wykonywaniu zadań


LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

 1. Ciechaniewicz W. (red): Pielęgniarstwo ćwiczenia. PZWL, Warszawa, 2000.

 2. Huber A., Karasek – Kreutzinger B., Jobin – Howald U.: Kompendium pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa, 1995.

Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo, T. I. Założenia teoretyczne, T. II. Wybrane działania pielęgniarskie. Czelej, Lublin 2004.

 1. Zahradniczek K. (red): Wprowadzenie do pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa, 1999.

 2. Zahradniczek K. (red): Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2004.

 1. KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE BADANIA FIZYKALNEGO


JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM:

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a

Tel./fax. 022 599 20 39

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. Bolesław Samoliński


LICZBA GODZIN: 30 godz. – ćwiczenia, 15 godz.-samokształcenie, 3 ECTS

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA (rok I, semestr I, II)


CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Student pozna zasady wykonywania badania fizykalnego, sposób rozpoznania odstępstw od normy oraz różnicowanie rozpoznanych objawów.


TREŚCI PROGRAMOWE:

Tematy ćwiczeń i samokształcenia:

 1. Metody gromadzenia wstępnych informacji o chorym: wywiad, obserwacja.

 2. Metody badania fizykalnego: oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie, dotykanie.

 3. Organizacja i przebieg badania fizykalnego.

 4. Pomiary i ocena postawy.

 5. Badanie fizykalne:

 • skóry: paznokcie, włosy, obrzęki,

 • głowy: oka, ucha, nosa, zatok, ust, gardła, i szyi,

 • klatki piersiowej: gruczoły sutkowe, serce, naczynia tętnicze, żyły

 • kończyn dolnych i górnych, obwodowego układu naczyniowego

 • jamy brzusznej,

 • odbytu i odbytnicy,

 • zewnętrznych narządów płciowych żeńskich,

 • zewnętrznych narządów płciowych męskich,

 • układu narządu ruchu.

 1. Badanie funkcji narządów za pomocą testów i prób.

 2. Diagnostyka różnicowa.


WYNIKI NAUCZANIA /KOMPETENCJE:

Student na poziomie licencjackim:

 • będzie umiał zgromadzić niezbędne, wstępne informacje o chorym,

 • przeprowadzi badanie fizykalne poszczególnych narządów oraz pomiary

dla potrzeb diagnozy pielęgniarskiej,

 • wykona niezbędne testy i próby,

 • będzie umiał zróżnicować zaobserwowane objawy.


LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

 1. Tatoń J., Czech A.: Diagnostyka internistyczna. Warszawa, PZWL 2002.
 1. KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE PATOLOGII


JEDNOSTKI REALIZUJĄCE PROGRAM:

Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Przybylski

02-004 Warszawa, ul. Chałubińskiego 5

Tel. 022 628 63 34, fax. 022 628 78 46

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. n. med. Jacek Przybylski


Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Aleksander Wasiutyński

00-004 Warszawa, ul. Chałubińskiego 5

Tel. 022 628 10 41 wew. 59, fax. 022 629 98 92

e-mail: pathology@ib.amwaw.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za realizacje przedmiotu: lek. Antoni Prątnicki


LICZBA GODZIN: 30 godz.- wykłady, 30 godz.- seminaria, 15 godz.- samokształcenie, 3 ECTS

FORMA ZALICZENIA: Zaliczenie (na podstawie zaliczenia referatu i obecności na poszczególnych seminariach).

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA: (rok I, semestr II)


CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej patofizjologii ogólnej i narządowej. Wykorzystywania wiedzy z patofizjologii w praktyce zawodowej

Wyrobienie u studenta umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu patofizjologii człowieka oraz uzmysłowienie znaczenia patofizjologii w praktyce klinicznej.

Wprowadzenie do przedmiotu otwierającego drogę poznania morfologii stanów patologicznych najczęściej spotykanych w praktyce medycznej. Przedstawienie symptomatologii klinicznej różnych etapów rozwoju zmian patologicznych aż po niewydolność narządów wewnętrznych. Zapoznanie z definicjami podstawowych zmian chorobowych z zakresu patologii ogólnej, etiologią i patogenezą wybranych jednostek nozologicznych w ramach patologii szczegółowej.


TREŚCI PROGRAMOWE:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Powiązany:

Warszawski Uniwersytet Medyczny iconWarszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny icon1. warszawski uniwersytet medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny iconWarszawski uniwersytet medyczny ul. Żwirki I Wigury 61

Warszawski Uniwersytet Medyczny iconWarszawski uniwersytet medyczny ul. Żwirki I Wigury 61

Warszawski Uniwersytet Medyczny iconWarszawski uniwersytet medyczny ul. Żwirki I Wigury 61

Warszawski Uniwersytet Medyczny iconWarszawski uniwersytet medyczny ul. Żwirki I Wigury 61

Warszawski Uniwersytet Medyczny iconWarszawski uniwersytet medyczny ul. Żwirki I Wigury 61

Warszawski Uniwersytet Medyczny iconWarszawski uniwersytet medyczny ul. Żwirki I Wigury 61

Warszawski Uniwersytet Medyczny iconWarszawski uniwersytet medyczny ul. Żwirki I Wigury 61

Warszawski Uniwersytet Medyczny iconWarszawski Uniwersytet Medyczny rok studiów I i

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom