Scenariusz szkolenia rady pedagogicznej temat
Pobierz 9.19 Kb.
NazwaScenariusz szkolenia rady pedagogicznej temat
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar9.19 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ


Temat: KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

Cel ogólny: Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się komunikacją niewerbalną.

Cele operacyjne: Nauczyciel po szkoleniu powinien:

 • rozumieć pojęcie komunikacja niewerbalna

 • rozpoznawać i nazywać sygnały komunikacji niewerbalnej

 • odczytywać i interpretować język ciała

 • świadomie stosować komunikację niewerbalną

 • wykorzystywać język ciała w poprawie relacji: uczeń nauczyciel, nauczyciel nauczyciel

Czas trwania : 3 godz. dydaktyczne

Metody:

 • podające - mini - wykład o komunikacji niewerbalnej

 • aktywizujące - warsztatowa, drama, burza mózgów

Materiały:

 • foliogramy, rzutnik pisma

 • materiały piśmiennicze

 • kartki z poleceniami

 • ilustracje postaci


Przebieg szkolenia:

Wstęp:

 1. Zapoznanie uczestników z tematem i celami szkolenia.

 2. Opracowanie zasad pracy w grupie.

 3. Określenie poziomu energii grupy.

Rozwinięcie:

4.

I wariant - poziom energii wysoki II wariant - poziom energii niski

- mini wykład - zabawa energetyczna komórki do wynajęcia

 1. Ćwiczenie nr 1: „DRAMA”: za pomocą mowy ciała należy przedstawić tytuł filmu lub książki - uczestnicy losują kartki z tytułem i przedstawiają go uczestnikom za pomocą mowy ciała. Uczestnicy odgadują.

 2. Ćwiczenie nr 2: „POSTACIE”: odczytywanie sygnałów języka ciała - praca w grupach (podział na grupy za pomocą losowania kolorowych cukierków), grupy losują ilustrację postaci i maj za zadanie odczytać sygnały, które przekazuje ta postać.


Podsumowanie:

 1. Ćwiczenie nr 3: „SYGNAŁY MOWY CIAŁA”: połowa grup określa i zapisuje pozytywne sygnały języka ciała, druga połowa - negatywne. Podczas prezentacji wykreślane są powtarzające się zapisy. Wypracowane materiały znajdą się w BIULETYNIE RADY PEDAGOGICZNEJ CKU w GRUDZIĄDZU.

 2. Określenie poziomu energii po zajęciach.

 3. Rozdanie materiałów szkoleniowych zawierających literaturę przedmiotu.

 4. Diagnoza potrzeb Rady Pedagogicznej w zakresie WDN.

 5. Ewaluacja - ankieta.Opracowały:

mgr Iwona Kałędkowska - Szajerka

mgr Marzena Remiś

mgr Aleksandra Romanowska

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz szkolenia rady pedagogicznej temat iconScenariusz posiedzenia samokształceniowego Rady Pedagogicznej Temat

Scenariusz szkolenia rady pedagogicznej temat iconKonspekt szkolenia rady pedagogicznej w ramach wdn

Scenariusz szkolenia rady pedagogicznej temat iconScenariusz rady pedagogicznej szkoleniowej wprowadzającej realizację Ścieżek międzyprzedmiotowych w liceum ogólnokształCĄcym

Scenariusz szkolenia rady pedagogicznej temat iconSzkolenie informacyjne rady pedagogicznej na temat oceniana kształtującego

Scenariusz szkolenia rady pedagogicznej temat iconTemat: Kompetencje Rady Pedagogicznej. Model dojrzałego zespołu pedagogicznego

Scenariusz szkolenia rady pedagogicznej temat iconSzkolenie Rady Pedagogicznej Temat: Projekt uczniowski w gimnazjum a program eTwinning

Scenariusz szkolenia rady pedagogicznej temat iconScenariusz zajęć terapii pedagogicznej dla grupy uczniów Temat: Rozwijanie umiejętności poprawnego pisania wyrazów z „ó

Scenariusz szkolenia rady pedagogicznej temat iconScenariusz spotkania z rodzicami: Spotkanie informacyjno – szkoleniowe. Temat szkolenia

Scenariusz szkolenia rady pedagogicznej temat iconRegulamin rady pedagogicznej

Scenariusz szkolenia rady pedagogicznej temat iconUchwała Nr 3 Rady Pedagogicznej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom