1. Przedmiot: Źródła finansowania małych I średnich przedsiębiorstw Wymagania wstępne
Pobierz 9.58 Kb.
Nazwa1. Przedmiot: Źródła finansowania małych I średnich przedsiębiorstw Wymagania wstępne
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar9.58 Kb.
TypWymagania


1.Przedmiot: Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw


2.Wymagania wstępne: Zarządzanie finansami


3. Forma:


Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Wykład

30

7

IV

4.Prowadzący: dr Grażyna Woźniewska, tel. (071) 36-80-354, p. 415 „Z”


5. Program przedmiotu:


Formy pozyskiwania kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach (finansowanie własne zewnętrzne, samofinansowanie, finansowanie dłużne). Kredyt bankowy jako główne źródło finansowania. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa i zabezpieczenia kredytu bankowego. Bankowe usługi kredytowe dla przedsiębiorstw: kredyty obrotowe i inwestycyjne, finansowanie projektów inwestycyjnych, kredyty konsorcjalne. Leasing jako źródło pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw: pojęcie i rodzaje leasingu, umowa leasingu w świetle uregulowań prawnych, perspektywy i ograniczenia rozwoju leasingu. Alternatywne formy kredytu bankowego dla przedsiębiorstw: wykup wierzytelności (faktoring i forfaiting), pojęcie, strony i przebieg transakcji. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw jako źródło krótkoterminowych kapitałów: pojęcie, rodzaje, korzyści. Emisja obligacji przedsiębiorstw jako forma finansowania dłużnego. Sekurytyzacja- jako proces służący finansowaniu działalności gospodarczej poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych, defincja pojęcia, ryzyko w procesie sekurytyzacji, perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce.


6. Metodyka zajęć: wykład


7.Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: wiedza na temat źródeł i form pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwo,

umiejętności: znajomość zasad funkcjonowania usług kredytowych i alternatywnych form finansowania.


8.Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę


9.Literatura:

Ostaszewski J.: Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną. Difin, Warszawa 2000.

Walkiewicz R. : Bankowość inwestycyjna. Poltext, Warszawa 2001.

Gołda M.: Leasing. Difin. Warszawa 2002.

Kosiński A.: Sekurytyzacja aktywów. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997


10.


Rodzaj studiów: dzienne

Wydział: ZI

Kierunek: Zarządzanie i marketing

Specjalność: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Przedmiot: Źródła finansowania małych I średnich przedsiębiorstw Wymagania wstępne icon1. Przedmiot: Analiza ekonomiczna małych I średnich przedsiębiorstw Wymagania wstępne

1. Przedmiot: Źródła finansowania małych I średnich przedsiębiorstw Wymagania wstępne iconFundusze poręczeniowe jako źródła wspierania sektora mikro, małych I średnich przedsiębiorstw aktualna oferta Banku Gospodarstwa Krajowego

1. Przedmiot: Źródła finansowania małych I średnich przedsiębiorstw Wymagania wstępne iconDefinicja mikro, małych I średnich przedsiębiorstw

1. Przedmiot: Źródła finansowania małych I średnich przedsiębiorstw Wymagania wstępne iconIi europejski Kongres Małych I Średnich Przedsiębiorstw

1. Przedmiot: Źródła finansowania małych I średnich przedsiębiorstw Wymagania wstępne iconDefinicja mikro, małych I średnich przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo

1. Przedmiot: Źródła finansowania małych I średnich przedsiębiorstw Wymagania wstępne iconDla MśP (mikro, małych I średnich przedsiębiorstw)

1. Przedmiot: Źródła finansowania małych I średnich przedsiębiorstw Wymagania wstępne iconPoradnik dla małych I średnich przedsiębiorstw/ 2002

1. Przedmiot: Źródła finansowania małych I średnich przedsiębiorstw Wymagania wstępne iconUsługi informacyjne adresowane do małych I średnich przedsiębiorstw

1. Przedmiot: Źródła finansowania małych I średnich przedsiębiorstw Wymagania wstępne iconUchwała II europejskiego Kongresu Małych I Średnich Przedsiębiorstw

1. Przedmiot: Źródła finansowania małych I średnich przedsiębiorstw Wymagania wstępne iconŹródła finansowania przedsiębiorstw Finansowanie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom