Bytom Układ urbanistyczny miasta Bytomia na planie owalnym o szachownicowym układzie ulic I prostokątnym rynkiem
Pobierz 156.9 Kb.
NazwaBytom Układ urbanistyczny miasta Bytomia na planie owalnym o szachownicowym układzie ulic I prostokątnym rynkiem
Data konwersji09.09.2012
Rozmiar156.9 Kb.
TypDokumentacja
Gmina Bytom


Lp.

Adres

Obiekt

Numer rejestru zabytków

Data wpisu


Bytom
Układ urbanistyczny miasta Bytomia na planie owalnym o szachownicowym układzie ulic i prostokątnym rynkiem

Granice zabytkowego układu wyznacza obustronna zabudowa ulic: Krakowskiej od Witczaka do Matejki; Matejki od Krakowskiej do Piłsudskiego; Piłsudskiego od Matejki do Bolesława Chrobrego; Kwietniewskiego z terenem kościoła Świętej Trójcy, wylotu ulicy Janty i Sądowej od Piekarskiej, w kierunku zachodnim następnie placu Kościuszki i Katowickiej do Korfantego; Korfantego do Krakowskiej


A/1152/70

29 XII 1970


Bytom


ulica Krakowska

Kościół filialny pod wezwaniem Świętego Ducha, z XVIII wieku, barokowy

Granice ochrony obejmują cały obiekt i najbliższe otoczenie


A/1146/70

7 XII 1970Bytom


ulica księdza Karola Koziołka


Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, zapewne z drugiej połowy XIII wieku, rozbudowany w XIV, XVI i XVII wieku, prze-budowany w latach 1852–1857, gotycki, fasada neogotycka

Granice ochrony obejmują cały obiekt w ramach ogrodzenia


A/261/09

województwo śląskie


A/1147/70

21 XII 1970

województwo katowickie


Bytom


ulica Piekarska 6 – kościół

ulica Kwietniewskiego 1 – plebania

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy wraz z plebanią. Kościół wybudowany w latach 1883–1886 w stylu neogotyckim według projektu architekta Pawła Jackischa przez mistrza murarskiego Alberta Klehra. Plebania zbudowana około 1880 roku w stylu historyzmu

Granica ochrony obejmują kościół i plebanię w ranach ogrodzenia


A/1345/87

12 VI 1987
Bytom

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Wojciecha, z XV wieku, gruntowanie przebudowany w 1783 roku, późnobarokowy

Granice ochrony obejmują cały obiekt i najbliższe otoczenie


A/1148/70

21 XII 1970


Bytom


ulica Chorzowska

Zespół sześciu witraży w kościele pod wezwaniem Świętej Anny, wykonanych około 1901 roku w stylu neogotyckim

B/587/85

4 I 1985


Bytom


ulica Wojciecha Korfantego 34

Gmach Starostwa Powiatowego Wiejskiego (obecnie budynek Filii Muzeum Górnośląs-kiego) wraz z wystrojem wnętrza, wznie-siony około 1897–1898 roku w stylu his-toryzmu według projektu architekta M. Scha-eriga na potrzeby ówczesnego Starostwa Powiatowego Wiejskiego (Landratsamtu) oraz budynek powozowni wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku

Granice ochrony obejmują oba budynki (gmach starostwa oraz powozownię) w obrysie murów zewnętrznych.

A/117/04

13 VIII 2004Bytom


ulica Moniuszki

Plac Sikorskiego

Gmach Opery Śląskiej w Bytomiu, zbudowany w latach 1899–1901 według projektu A. Böhma (w 1927 roku przebudowa kopuły i części wnętrz według projektu H. Poelziga), zbudowany w stylu neoklasycyzmu, z elementami ekspresjo-nizmu

Granice ochrony obejmują całość obiektu w ramach parceli budowlanej oraz wystrój i wyposażenie wnętrza


A/1225/77

28 III 1977
Bytom


ulica Moniuszki 17

Budynek Szkoły Muzycznej Stopnia Podstawowego i Licealnego, zbudowany około 1870 roku według projektu Paula Jackischa, neogotycki

Granice ochrony obejmują całość obiektu


A/1210/75

15 V 1975Bytom


ulica Moniuszki 23

Plac Sikorskiego 1

Budynek szkoły stopnia licealnego imienia Bolesława Chrobrego, zbudowany w 1901 roku według projektu Brüggera, secesyjny

Granice ochrony obejmują całość obiektu w ramach parceli budowlanej oraz wystrój i wyposażenie wnętrza


A/1224/77

28 III 1977
Bytom


ulica Parkowa 1

Zakład Kąpielowy zbudowany w latach 1929–1932 według projektu architekta Carla Schmidta w stylu funkcjonalizmu

Granica ochrony obejmują budynek

A/1349/87

19 VI 1987
Bytom


ulica Piekarska 6 – 12

Budynek Poczty Głównej wraz ze składnicą, wzniesiony w 1908 roku według prjketu Otto Peina z Wrocławia w stylu neorenesansu północnego

Granice ochrony obejmują budynek wraz z najbliższym otoczeniem w ramach ogrodzenia

A/1498/92

18 IX 1992
Bytom


ulica Dworcowa 10

Budynek mieszkalny (kamienica) wzniesiony w 1886 roku według projektu Hermanna w stylu secesyjnym. W latach 1887–1939 kilkakrotnie przebudowywany i modernizo-wany.

Granice ochrony obejmują budynek

A/1665/97

17 XII 1997
Bytom


ulica Dworcowa 12/14

Budynek hotelu Graf von Moltke (obecnie budynek mieszkalny), wzniesiony w 1866 roku jako dom własny mistrza budowlanego Herrmanna według jego projektu w stylu historyzmu. Po przebudowie na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku – z elementami art deco.

Granice ochrony obejmują budynek

A/1666/97

17 XII 1997
Bytom


ulica Dworcowa 16

Budynek hotelu Sanssouci (od 1910 roku hotel Kaiserhof, potem Hotel Bristol), wzniesiony w 1858 roku według projektu Hermanna w stylu secesyjnym w odniesieniu do detali, natomiast symetryczna kompo-zycja nawiązuje do klasycyzmu. W 1895 roku przebudowano wnętrze hotelu według projektu J. Cyganka. Przebudowany w 1910 roku przez firmę Boswau i Knuer z Bytomia według projektu architekta Ahrensa.

Granice ochrony obejmują budynek

A/1653/97

15 XII 1997
Bytom


ulica Dworcowa 19

(na skrzyżowaniu z ulicą Moniuszki)

Budynek hotelu Reichhof (od 1912 roku hotel Europahof, po drugiej wojnie światowej hotel Pionier), wzniesiony w 1905 roku w według projektu mistrza budowlanego F. Tompika w stylu secesyjnym

Granice ochrony obejmują budynek

A/1654/97

15 XII 1997
Bytom


ulica Dworcowa 22

Dom mieszkalny (kamienica) wzniesiony w 1905 roku według projektu W. Hellera

Granice ochrony obejmują budynek

A/1667/97

17 XII 1997Bytom


ulica Gliwicka 12

Kamienica wzniesiona w 1857 roku według projektu Rihera i Steunmetza w stylu neorenesansu. W 1865 roku budynek przebudowano i nadbudowano według projektu Klehra.

Granice ochrony obejmują całą działkę

A/1512/92

21 XII 1992
Bytom


ulica Janty 6

Piwnice Domu Gorywodów, z XIV wieku

Granice ochrony obejmują całość piwnic w ramach parceli budowlanej


A/1149/70

7 XII 1970


Bytom


ulica Jainty, Webera, Browar-niana, Mariacka i księdza Koziołka

Dwa bloki zabudowy, wybudowane w drugiej połowie XIX wieku, ograniczone ulicami:

 1. Jainty, Webera, Browarnianą

 2. Jainty, Webera, Mariacką i księdza Koziołka

z wyróżnieniem budynków przy ulicy:

  • Jainty 12, 14 (neorenesansowa), 16 (neorenesansowa), 18 (z 1920 roku według projektu architekta K. Segnitza w stylu malowniczego eklektyzmu z elementami secesji), 20 (z około 1903 roku według projektu M.Hohmanna i F.E.Neumanna w stylu secesji), 22 (z około 1890 roku w stylu neorenesansu)

  • Webera 2 z XVIII wieku

Granica ochrony obejmują oba kwartały zabudowy

A/1351/87

16 IX 1987
Bytom


ulica Jainty 12

Wyposażenie sklepu na parterze kamienicy – piec kaflowy pochodzący z końca XIX wieku o detalu w stylu secesji, boazeria z płytek ceramicznych i posadzki z płytek ceramicznych

B/588/85

9 I 1985


Bytom


ulica Jainty 24

Budynek mieszkalny (kamienica) wzniesiony około 1920 roku w stylu art deco

Granice ochrony obejmują budynek

A/1668/97

15 XII 1997Bytom


ulica Józefczaka 29

Budynek biurowy wzniesiony w 1871 roku według projektu Skrocha jako budynek hotelowy w stylu historyzmu (neobaroku)

Granice ochrony obejmują cały budynek

A/1504/92

27 X 1992
Bytom


ulica Korfantego 31


Kamienica wzniesiona około 1890 roku w stylu neorenesansu

Granice ochrony obejmują całą działkę

A/1556/94

28 II 1994Bytom


ulica Kościelna 2

(u zbiegu z ulicą Murarską)

Kamienica powstała około 1905 roku w stylu secesji

Granice ochrony obejmują działkę

A/1362/88

1 IV 1988Bytom


ulica Krawiecka 3

(u zbiegu z ulicą Józefczaka)

Kamienica, obecnie budynek biurowo-produkcyjny, wzniesiona około 1908 roku w stylu o cechach secesji geometrycznej


Granice ochrony obejmują cały budynek

A/1536/93

25 XI 1993
Bytom


Plac Lwowskich Dzieci 1

(pomiędzy ulicami Zaułek od południa i Jainty od północy)

Kamienica wzniesiona około 1890 roku w stylu neomanieryzmu

Granice ochrony obejmują całość budynku


A/1396/90

4 VI 1990
Bytom

ulica Mariacka 5


(róg ulicy Koziołka)

Kamienica wzniesiona w 1876 roku według projektu mistrza budowlanego J. Nitschlera dla Karla Garusa, mistrza stolarskiego

Granice ochrony obejmują budynek

A/1641/97

11 IV 1997
Bytom


ulica Olejniczaka 4

Zespół willowy w stylu modernizmu, składający się z budynku willi i budynku garażowo–mieszkalnego Willa wzniesiona w latach 1922–1924 dla Anatola Leschnitera według projektu firmy „Gaze i Bottcher Architekten” z Wrocławia. Budynek garażowo–mieszkalny wzniesiony w 1924 roku według projektu Konrada Seg-nitza

Granice ochrony obejmują oba budynki wraz z najbliższym otoczeniem w ramach działek


A/1503/92

27 X 1992
Bytom


ulica Rostka 17

Kamienica wzniesiona około 1878 roku w stylu historyzmu

Granice ochrony obejmują cały budynek

A/1541/93

20 XII 1993Bytom


ulica Rycerska 1

(u zbiegu z ulicą Targową)

Kamienica wzniesiona około 1880 roku w stylu historyzmu

Granice ochrony obejmują cały budynek

A/1537/93

30 XI 1993Bytom


Rynek 12

(dawny Plac Poli Maciejowskiej)

Kamienica wzniesiona w 1896 roku w stylu neorenesansu

Granice ochrony obejmują budynek wraz z najbliższym otoczeniem w ramach działki


A/1429/91

10 VII 1991
Bytom

Rynek 20


Budynek – kamienica mieszkalno-użytkowa wraz z trzema oficynami - wzniesiony w 1903 roku w stylu secesyjnym według projektu mistrza murarskiego Segnitza dla kupca Leopolda Wienera.

Granice ochrony obejmują budynek (kamienicę oraz trzy oficyny) w obrysie murów zewnętrznych

A/125/04

24 X 2004


Bytom

Rynek 21


Kamienica mieszkalno-użytkowa wraz z oficyną - wzniesiona w 1909 roku w stylu secesyjnym według projektu z lutego 1909 roku opracowanego przez Karola Mainkę, mistrza murarskiego.

Granice ochrony obejmują kamienicę wraz z oficyną w obrysie murów zewnętrznych


A/126/04

24 X 2004


Bytom

Rynek 26, ulica Krawiecka 1


Kamienica mieszkalno-użytkowa wzniesiona w 1910 roku w stylu modernistycznym z elementami secesji

Granice ochrony obejmują kamienicę w obrysie murów zewnętrznych


A/127/04

24 X 2004


Bytom


ulica Sądowa 8

Kamienica (obecnie pełniąca funkcję budynku biurowo–usługowego), wzniesiona w 1887 roku w stylu neorenesansu według projektu E. Würtemberga jako dom rzeźbiarza Antona Kapsta

Granice ochrony obejmują budynek willowy ze skrzydłem oraz przedogrodem

A/1617/95

30 XI 1995
Bytom


ulica Sądowa 8

Witraż na klatce schodowej budynku, wykonany w 1897 roku w stylu eklektycznym

B/591/85

21 V 1985


Bytom


ulica Strzelców Bytomskich 25

Kamienica wzniesiona pod koniec XIX wieku w stylu eklektyzmu z udziałem stylów histo-rycznych

Granice ochrony obejmują całość budynku

A/1395/90

4 VI 1990
Bytom


ulica Witczaka 80

Kamienica czynszowa wzniesiona około 1905 roku w stylu secesji z elementami modernizmu

Granice ochrony obejmują całą działkę

A/1555/94

28 II 1994
Bytom


ulica Wrocławska 58

Willa oraz budynek mieszkalno-gospodarczy, wzniesione w latach 1900-1902 według projektu budowniczego Johana Utlera w stylu eklektyzmu z elementami secesji. W 1913 roku budynek gospodarczy rozbudowano (na parterze garaż, nadbudowa mieszkalne piętro) W 1930 roku nastąpiła dalsza rozbudowa.

Granice ochrony obejmują oba budynki wraz z najbliższym otoczeniem w ramach działek

A/1502/92

27 X 1992
Bytom


pomiędzy ulicami: Tarnogórską, Wrocławską i Olimpijską

Park Miejski założony około 1840 roku jako park krajobrazowy na obszarze 43 hektarów

Granice ochrony obejmują teren w ramach działek

A/1465/92

19 V 1992
Bytom


ulica Piekarska 71


Zespół cmentarza Mater Dolo-rosa (duży) z drugiej połowy XIX wieku, założony na powierzchni 2,9 ha pomiędzy ulicami: Piekarską, Roosevelta, Kraszewskiego i małym cmentarzem Mater Dolorosa:

 1. układ przestrzenny w granicach ogrodzenia

 2. ogrodzenie cmentarza

 3. starodrzew w obrębie założenia cmentarnego

 4. kaplica cmentarna

 5. mauzolea i kaplice grobowe

 6. grobowce i nagrobki

A/1354/87

26 XI 1987
BytomBobrek

ulica Konstytucji 24

Zespół kościelny, który tworzą kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Rodziny (z lat 1900–1902, w stylu neoromańskim), plebania, murowane ogrodzenie od strony południowej i wschodniej oraz najbliższe otoczenie wymienionych obiektów w ramach działek.

A/246/09

25 V 2009
BytomBobrek

ulice: Konstytucji, Baczyńskie-go, Zabrzańską, Żwirową i Stalmacha
Zespół osiedla tzw. Nowa Kolonia Robotnicza, który obejmuje kwartał zabudowy ograniczony ulicami: Konstytucji, Baczyńskiego, Zabrzańską, Żwirową i Stalmacha:


  • ulica Czajkowskiego 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  • ulica Olszewskiego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  • ulica Jochymczyka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

  • ulica Stalmacha 1, 2, 3, 4, 5

  • ulica Żwirowa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  • ulica Wytrwałych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

  • Plac na Bobrku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  • ulica Zabrzańska 13, 15, 17, 19, 21

  • ulica Baczyńskiego 4, 6, 8

  • ulica Konstytucji 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72

Osiedle wzniesiono w kilku etapach:

  • 1907 rok w stylu historyzmu z elementami modernizmu – 54 budynki wzniesione przez hutę Julia - ulica Czajkowskiego 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; ulica Olszew-skiego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; ulica Jachymczyka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ulica Stalmacha 3, 4, 5; ulica Żwirowa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  • około 1909 roku w stylu historyzmu z elementami modernizmu (42 budynki) i w 1912 roku (10 budynków) – przez kopalnię węgla Hrabina Joanna – ulica Czajkowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ulica Stalmacha 1, 2; ulica Wytrwałych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Plac na Bobrku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ulica Zabrzańska 13, 15, 17, 19, 21; ulica Baczyńskiego 4, 6, 8; ulica Konstytucji 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

  • 1922 rok – 6 budynków wzniesionych w stylu funkcjonalizmu jako uzupełnienie istniejącej zabudowy przez Hutę Julia – ulica Olszewskiego 1a i 3a; ulica Ja-chymczyka 4a; ulica Stal-macha 6; ulica Żwi-rowa 3, 10

Plan osiedla obejmuje również dwie kamienice wzniesione pod koniec XIX wieku w stylu historyzmu i wtopione w układ osiedlowy – ulica Baczyńskiego 2 i Konstytucji 54.


A/1554/94

28 II 1994
Bytom – Bobrek


ulice Zabrzańska (dawna Odrodzenia), Konstytucji i Stalmacha

Osiedle robotnicze zbudowane w latach dwudziestych XX wieku

Granice ochrony obejmują budynki zaznaczone na mapce

A/1359/85

10 VI 1985Bytom – Bobrek


ulica Konstytucji

Dawny budynek siłowni Huty Bobrek, powstały w dwóch fazach: część południowa w 1900 roku, część północna w 1907 roku, o jednolitym wystroju neoromańskim

Granice ochrony obejmują cały budynek wraz z otoczeniem

A/1329/84

7 XI 1984
Bytom – Łagiewniki


ulica Prosta 4

Budynek remizy strażackiej wzniesiony w 1911 roku w stylu historyzmu

Granice ochrony obejmują cały budynek

A/1471/92

30 VI 1992Bytom – Łagiewniki
Zespół osiedla robotniczego Kolonia Zgorzelec, który tworzą budynki numer 1, 2 oraz numery 637, wzniesiony w latach 18971901 przez Katowicką Spółkę Akcyjną Górnictwa i Hutnictwa dla robotników zatrud-nionych w Hucie Zygmunt


A/1553/94

28 II 1994
Bytom – Łagiewniki


ulica Świętych Cyryla i Metode-go (obok numeru 53)

Krzyż pokutny z granitu, średniowieczny, w formie litery T.

B/498/75

25 V 1975


Bytom – Miechowice


Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku, neogotycki

A/551/57

10 VII 1957Bytom – Miechowice


ulica Stolarzowicka 13

Kościół parafialny pod wezwaniem Bożego Ciała wzniesiony w latach 1914–1917 według projektu architekta Teodora Ehla z Bytomia w stylu neobaroku

Granice ochrony obejmują kościół

A/1627/96

30 IV 1996
Bytom – Miechowice


ulica Matki Ewy i księdza Jana Frenzla

Zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego, wzniesiony z fundacji matki Ewy von Thiele:


 1. kościół wzniesiony w 1896 roku w stylu neogotyckim

 2. plebania wzniesiona w 1894 roku w stylu historyzmu

 3. Dom Opieki z końca XIX wieku w stylu uproszczonego historyzmu z elementami neogotyku

 4. Dom Matki Ewy powstał na przełomie XIX i XX wieku

 5. Budynek Państwowego Domu Dziecka (Cisza Syjonu) wzniesiony w stylu neogotyckim

A/1350/87

24 VIII 1987
Bytom – Miechowice


pomiędzy ulicami Racjonaliza-torów, Dzierżonia i księdza Jana Frenzla

Dawne założenie pałacowo-parkowe Thiele-Wincklerów – obecnie Park Ludowy, którego integralnymi elementami są:

  • układ kompozycyjny

  • zespół dendroflory

  • ruina oficyny pałacowej

  • pozostałości pałacu Thiele-Wincklerów

Park ukształtowany został jako park pałacowy dla rodu Thiele-Wincklerów na początku XIX wieku w typie ogrodu krajobra-zowego tzw. pretzel-garten. W latach 1840-1850 ogród poszerzono, włączając otaczający las grądowy z zachowaniem dotychczasowego układu kompozycyjnego.

Oficyna pałacowa – jedyna pozostałość zespołu pałacowego – zbudowana w połowie XIX wieku w stylu neogotyku angielskiego

Granice ochrony obejmują cały układ Parku Ludowego.

A/1612/95

30 VI 1995
Bytom – Rozbark

Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jacka, zbudowany w latach 1911–1915 w stylu neoromańskim według projektu architekta Neumana z Bytomia na wzór katedry w Limburgu

Granice ochrony obejmują cały budynek w ramach ogrodzenia


A/1302/83

9 VIII 1983
Bytom – Rozbark

ulica Leopolda Staffa


Cmentarz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Jacka. Wpis do rejestru zabytków obejmuje teren cmentarza, układ kwater i alei, starodrzew, krzyż oraz główną bramę w ogrodzeniu, a także nagrobki powstałe przed 1950 rokiem, w szczególności zbiorową mogiłę pow-stańców śląskich z około 1921 roku, nagrobek ofiar drugiej wojny światowej, zbiorową mogiłę górników, którzy zginęli w katastrofie w kopalni „Heinitz” oraz nagrobki księży Jana Szymały, Jana Labusa, Franza Strzybnego i Pawła Spyry

A/208/07

13 III 2007


Bytom – Rozbark

ulica Chorzowska 12


Zespół zabudowy rejonu głównego dawnej kopalni Rozbark, który tworzą następujące obiekty oraz ich najbliższe otoczenie:

 1. budynek dawnej cechowni

 2. budynek kotłowni

 3. budynek maszynowni szybu Bończyk (później warsztaty szkolne)

 4. mur oporowy

Wpis do rejestru zabytków obejmuje zespół, w skład którego wchodzą wymienione bu- Wpis do rejestru zabytków obejmuje zespół, w skład którego wchodzą wymienione budynki obiekty oraz ich najbliższe otoczenie

A/213/07

8 X 2007


BytomStolarzowice


Dwór z XVIII wieku, przebudowany w XIX wieku

Granice ochrony obejmują całość obiektu i najbliższe otoczenie

A/662/66

28 V 1966


BytomStolarzowice


Murowany spichlerz przy dworze, z XIX wieku

Granice ochrony obejmują całość obiektu i najbliższe otoczenie


A/663/66

28 V 1966


BytomStolarzowice

ulica Gombrowicza 4


Budynek mieszkalny, drewniany, konstrukcji zrębowej, z XIX wieku

Granice ochrony obejmują całość obiektu

A/664/66

28 V 1966


Bytom – Szombierki

ulica Zabrzańska


Kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej, z 1854 roku, neogotycka, wzniesiona jako wotum za opiekę w czasie zarazy

Granice ochrony obejmują cały obiekt i najbliższe otoczenie

A/1151/70

21 XII 1970


Bytom – Szombierki

ulica Orzegowska

(między Bobrkiem i Szombier-kami)


Park krajobrazowy Fazaniec, założony w drugiej połowie XIX wieku przez hrabiego Ulricha Schaffgotsa jako park prywatny, zajmuje powierzchnię 13,1 hektara.

Granica wschodnia ochrony przebiega wzdłuż ogródków działkowych, północna i zachodnia przylega do nieużytków, południowo-wschodnia wyznaczona jest ulicą Orzegowską

A/1341/87

26 II 1987
Bytom – Szombierki

ulica Zabrzańska 7


Wieża wyciągowa szybu Krystyna dawnej kopalni węgla kamiennego Szombierki wraz z najbliższym otoczeniem oraz pozosta-łościami wyposażenia w postaci elektrycznej maszyny wyciągowej przedziału zachod-niego i elektrycznej maszyny wyciągowej przedziału wschodniego.

Granice ochrony obejmują wieżę wy-ciągową wraz z wyposażeniem oraz najbliższym otoczeniem

A/135/04

30 XII 2004


Bytom – Szombierki

ulica Małgorzatki


Stanowisko archeologiczne – grodzisko wczesnośredniowieczne Na Małgorzatce

Granice ochrony obejmują wymienione w decyzji działki

C/1330/85

28 III 1985

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Bytom Układ urbanistyczny miasta Bytomia na planie owalnym o szachownicowym układzie ulic I prostokątnym rynkiem iconUkład urbanistyczny miasta z centralnie położonym rynkiem I ulicami wybiegającymi z jego naroży: Legionów, Miarki, Marszałka Piłsudskiego, Sobieskiego I Królika

Bytom Układ urbanistyczny miasta Bytomia na planie owalnym o szachownicowym układzie ulic I prostokątnym rynkiem iconGminą Bytom, reprezentowaną przez Prezydenta Bytomia Piotra Koja

Bytom Układ urbanistyczny miasta Bytomia na planie owalnym o szachownicowym układzie ulic I prostokątnym rynkiem iconOlsztyński ukłAD
«układzie», miasta Olsztyna napisali spół­dzielcy w liście do prokuratora krajowego Kazi­mierza Olejnika

Bytom Układ urbanistyczny miasta Bytomia na planie owalnym o szachownicowym układzie ulic I prostokątnym rynkiem iconSzanowni pt czytelnicy. Ulic ci u nas dostatek. Prawie 400. Na jednym z planów miasta (2003 r.) naliczyłem ich 370. ale ponieważ co roku kilka nowych ulic

Bytom Układ urbanistyczny miasta Bytomia na planie owalnym o szachownicowym układzie ulic I prostokątnym rynkiem iconUtrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie miasta Gniezna” (Letnie utrzymanie ulic)

Bytom Układ urbanistyczny miasta Bytomia na planie owalnym o szachownicowym układzie ulic I prostokątnym rynkiem iconObwieszczenie pełNIĄcej funkcje organów miasta bytom działAJĄcej za prezydenta miasta

Bytom Układ urbanistyczny miasta Bytomia na planie owalnym o szachownicowym układzie ulic I prostokątnym rynkiem icon1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2007 r

Bytom Układ urbanistyczny miasta Bytomia na planie owalnym o szachownicowym układzie ulic I prostokątnym rynkiem icon1. Zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie I półrocza 2008 r

Bytom Układ urbanistyczny miasta Bytomia na planie owalnym o szachownicowym układzie ulic I prostokątnym rynkiem icon1. zmiany w planie budżetu miasta opola dokonane przez radę miasta opola oraz prezydenta miasta opola w 2007 R

Bytom Układ urbanistyczny miasta Bytomia na planie owalnym o szachownicowym układzie ulic I prostokątnym rynkiem iconSprawozdanie z działalności Z. O. “Bytom" S. A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju I osiągnięć oraz sytuacji Z. O. “Bytom" S. A., w tym opis podstawowych zagrożeń I ryzyka

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom