Formularz sprawozdania z realizacji programu „Dzień przedsiębiorczości”
Pobierz 10.27 Kb.
NazwaFormularz sprawozdania z realizacji programu „Dzień przedsiębiorczości”
Data konwersji03.12.2012
Rozmiar10.27 Kb.
TypSprawozdanie
Formularz sprawozdania z realizacji programu „Dzień przedsiębiorczości”


Nazwa szkoły

Adres

Województwo
Imię i nazwisko szkolnego koordynatora (koordynatorów)
Liczba uczniów realizujących program

Liczba klas objętych programem

Liczba firm i instytucji, w których uczniowie odbyli praktyki

Najważniejsze działania podjęte podczas realizacji programu przez szkolnego koordynatora (w punktach)Wypowiedzi uczniów na temat „Dnia przedsiębiorczości” (wraz z imieniem i nazwiskiem ucznia)


Wypowiedzi konsultantów na temat programu (wraz z imieniem i nazwiskiem konsultanta, nazwą stanowiska oraz firmy)Udział szkoły w programie

w latach 2004-2009 (tak lub nie)


27 kwietnia 2004

10 marca 2005

15 marca 2006

15 marca 2007

3 kwietnia 2008

2 kwietnia 2009


Najaktywniejsza firma według uczestników (nazwa firmy, adres, przedstawiciel oraz krótkie uzasadnienie)Data Podpis szkolnego koordynatora


…………………….. ………………………………….


Sprawozdanie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2010 roku na adres: joanna.mrozek@junior.org.pl lub pocztą na adres: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, ul. Kalatówki 6, 02-702 Warszawa.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Formularz sprawozdania z realizacji programu „Dzień przedsiębiorczości” iconSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy. Ustawa nie określa zakresu sprawozdania

Formularz sprawozdania z realizacji programu „Dzień przedsiębiorczości” iconSprawozdanie z realizacji programu wspierania przedsiębiorczośCI, wzrostu innowacyjności gospodarki

Formularz sprawozdania z realizacji programu „Dzień przedsiębiorczości” iconInstrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji projektu sporządzanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006

Formularz sprawozdania z realizacji programu „Dzień przedsiębiorczości” iconScenariusz na,,Dzień Ziemi 2008” połączony z podsumowaniem realizacji programu

Formularz sprawozdania z realizacji programu „Dzień przedsiębiorczości” iconFormularz zgłoszeniowy do realizacji promocyjnego programu radiowegona antenie radia planeta warmia mazury

Formularz sprawozdania z realizacji programu „Dzień przedsiębiorczości” iconPt. Zasady przystąpienia do realizacji II etapu Programu poprawy opieki perinatologicznej na Dolnym Śląsku 2011-2014 oraz przyznawania grantu finansowego w ramach realizacji ww. Programu

Formularz sprawozdania z realizacji programu „Dzień przedsiębiorczości” iconWytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości I samozatrudnienia programu operacyjnego kapitał ludzki w województwie śLĄskim

Formularz sprawozdania z realizacji programu „Dzień przedsiębiorczości” iconFormularz sprawozdania o masie wytworzonych opakowań

Formularz sprawozdania z realizacji programu „Dzień przedsiębiorczości” iconFormularz sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowańa

Formularz sprawozdania z realizacji programu „Dzień przedsiębiorczości” iconSprawozdanie merytoryczno finansowe z realizacji programu wynikającego z miejskiego programu profilaktyki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom