K o n k u r s b I b L i j n y im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda
Pobierz 82.98 Kb.
NazwaK o n k u r s b I b L i j n y im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda
Data konwersji03.12.2012
Rozmiar82.98 Kb.
TypDokumentacja
K O N K U R S B I B L I J N Y

im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

Akcja Katolicka

Oddział Parafialny przy Parafii NMP Wspomożenia Wiernych


ul. Dąbrowskiego 26, 84-230 Rumia tel. (58) 671-01-11; fax 771-31-13
tel. kom. 601- 638 – 283 ; 696 – 333 - 089

www.ak.rumia.pomorskie.pl e-mail: AK.Rumia@interia.pl

Nowy Testament to niezastąpiona biblia wszystkich mas, kodeks stuleci, istotny program każdego rzeczywistego odrodzenia” Prymas Polski kard. August Hlond

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN WOJEWÓDZKO – METROPOLITALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO


im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda
na rok 2011/2012

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


Patronat Honorowy:

Jego Ekscelencja ks. abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański

Jego Ekscelencja ks. bp Jan Bernard Szlaga, Biskup Pelpliński

Mgr Zdzisław Szudrowicz, Pomorski Kurator Oświaty

Ks. Bartłomiej Stark, Dyrektor Wydz. Katechetycznego Kurii Gdańskiej

Mgr Renata Ropela, Dyrektor CEN w Gdańsku

Ks. Prałat Piotr Toczek, Asystent Kościelny DIAK Archidiecezji Gdańskiej

Ks. Kan. Andrzej Szopiński, Asystent Kościelny DIAK Diecezji Pelplińskiej

Ks. Kazimierz Chudzicki SDB, Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny WW w Rumi


Organizatorem Wojewódzko - Metropolitalnego Konkursu Biblijnego jest Akcja Katolicka


Organizatorem Konkursu Biblijnego - Etapów Rejonowych - są Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej
w Archidiecezji Gdańskiej.
Zob. Załącznik nr 1. Ponadto informacje szczegółowe znajdują się na stronie: www.ak.rumia.pomorskie.pl

Cel Konkursu: Upowszechnienie znajomości Pisma Świętego, poprzez objęcie Konkursem Biblijnym wszystkich uczniów. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów
Zakres tematyczny:

W roku szkolnym 2011/2012 tematem Konkursu Biblijnego jest Ewangelia wg św. MateuszaObowiązuje:

Biblia Tysiąclecia, Wyd. V. Szczegółowy zakres zamieszczony został w załączniku Regulaminu.


Uczestnicy: Uczestnikami Konkursu Biblijnego mogą być uczniowie:

Zasadniczych szkół zawodowych

Liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników

Celem Konkursu Biblijnego jest:


 1. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.

 2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

 3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.


Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest: przesłanie, zgodnie z rejonizacją, zob. Załącznik nr 1, pocztą elektroniczną, faxem lub listem poleconym lub osobiste dostarczenie Karty zgłoszenia szkoły zob. Załącznik nr 3 w terminie do dnia 28 października 2011 r.


Przebieg eliminacji:

Stopień

Eliminacje

Etap wstępny


Najpóźniej do 7 listopada 2011 r. (poniedziałek)

I - szkolny


10 listopada 2011 r. (czwartek) godz. 13.00

II - rejonowy

20 stycznia 2012 r. (piątek), godz. 13.30

III - wojewódzki - metropolitalny

16 marca 2012 r. (piątek), godz. 13.30 - Rumia


Konkurs Biblijny przebiega czterostopniowo: (etap wstępny, stopień I, II, III)

Etap wstępny: Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego. Na tym stopniu uczestnicy konkursu prezentują zdobytą wiedzę, wchodzącą w zakres tematyki Konkursu.


Stopień I

 1. Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora. Na tym stopniu uczestnicy konkursu prezentują zdobytą wiedzę, wchodzącą w zakres tematyki Konkursu Biblijnego. Przewodniczący SKK odpowiada za stronę merytoryczną zgodną z wymaganiami regulaminowymi.

 2. Przygotowane przez WKK arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.

 3. Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół (Zał. Nr 3 potwierdzony przez dyrektora szkoły - uwzględniający wszystkich uczestników i przesyła go na adres odpowiedniej Rejonowej Komisji  Konkursowej – zob. Załącznik nr 1, w terminie do 26 listopada 2011 roku.

4. Z I stopnia (szkolnego) spośród uczestników każdego konkursu awansują do II stopnia najlepsi uczniowie zgodnie z poniższą tabelą:Liczba uczniów w szkole ponadgimnazjalnej


Liczba uczniów awansujących

do II stopnia

do 100 uczniów

2

do 300 uczniów

3

od 301 uczniów do 400 uczniów

4

od 401 uczniów do 600 uczniów

5

powyżej 600 uczniów

6


Stopień II - rejonowy

 1. Eliminacje przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa (RKK) powołana przez przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Na tym stopniu uczestnicy konkursu prezentują wiedzę i umiejętności objęte tematyką Konkursu.

 2. Uczestnicy rejonowych eliminacji rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez przewodniczącego WKK w czasie 60 minut.

 3. Z odbytych eliminacji II stopnia RKK sporządza protokół uwzględniający wszystkich uczestników i przesyła go najpóźniej do 14 stycznia 2011 r. w wersji elektronicznej i drukowanej przesyłką poleconą wraz ze sprawdzonymi pracami uczestników lub dostarczają je osobiście na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej: 

Akcja Katolicka OP

Parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych

Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

ul. Dąbrowskiego 26

84-230 Rumia

Fax (58) 771-31-13

E-mail: AK.Rumia@interia.pl

Tel. 601-638-283 ; 696-333-089 1. Do udziału w eliminacjach III stopnia konkursu WKK przechodzi sześciu najlepszych uczniów z każdego regionu.
 1. Stopień III – wojewódzko - metropolitalny

1. Finał Wojewódzko-Metropolitalny Konkursu Biblijnego odbędzie się 16 marca 2012 r. w Rumi o godz. 13.30. Informacje szczegółowe dot. finału Wojewódzka Komisja Konkursu Biblijnego poda dyrektorom szkół najpóźniej na miesiąc przed jego przeprowadzeniem.

2. Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK.

3. Spośród uczestników eliminacji III stopnia etapu wojewódzko-metropolitalnego WMKK wyłania laureatów Konkursu Biblijnego.

4. Z odbytych eliminacji III stopnia WMKK sporządza protokół i wyłania Laureatów Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda.

5. Ustne ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego zakończenia Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. Termin uroczystego zakończenia zostanie podany dyrektorom szkół.

6. Lista uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata zostanie również umieszczona na stronie: www.ak.rumia.pomorskie.pl


Nagrody:

 1. I. Uczestnicy II stopnia – etapu rejonowego - Konkursu Biblijnego otrzymują dyplomy.

 2. II. Laureaci II stopnia – etapu rejonowego – Konkursu Biblijnego otrzymują nagrody.

 3. II. Uczestnicy III stopnia – etapu wojewódzko - metropolitalnego otrzymają dyplomy.

 4. III. Laureaci III stopnia – etapu wojewódzko - metropolitalnego otrzymają nagrody. Przewidywane są nagrody w postaci Indeksów na UKSW.


Komisja Konkursu Biblijnego przewiduje także wyróżnienia dla katechetów, których uczniowie zostaną Laureatami Etapu Rejonowego i Etapu Wojewódzko – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego.


Rumia, 02 października 2011 r.


ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OCENIANYCH

W KONKURSIE BIBLIJNYMUczniowie szkół zawodowych


Etap wstępny:


Ewangelia wg św. Mateusza – Mt 1-28 wraz z przypisami (Biblia Tysiąclecia – wydanie V)


Etap szkolny:


Ewangelia wg św. Mateusza – Mt 1-28 wraz z przypisami i słownikiem (Biblia Tysiąclecia – wydanie V)

Fragm. Katechizmu Kościoła Katolickiego – KKK 2346-2356


Etap rejonowy:


Ewangelia wg św. Mateusza – Mt 1-28 wraz z przypisami i słownikiem (Biblia Tysiąclecia – wydanie V)

Fragm. Katechizmu Kościoła Katolickiego – KKK 2346-2359

Tekst: Ponad śmierć silniejsza jest miłość.; Życiorys patronki Ruchu Czystych Serc, bł. Karoliny Kózkówny. Tekst dostępny na stronie: Strona główna : Ruch Czystych Serc http://www.rcs.org.pl/pl/o_nas/patronka.html


Etap wojewódzko - metropolitalny:


Ewangelia wg św. Mateusza – Mt 1-28 wraz z przypisami i słownikiem (Biblia Tysiąclecia – wydanie V)

Fragm. Katechizmu Kościoła Katolickiego – KKK 2338-2359 ; KKK 2380-2386

Tekst: Ponad śmierć silniejsza jest miłość.; Życiorys patronki Ruchu Czystych Serc, bł. Karoliny Kózkówny. Tekst dostępny na stronie: Strona główna : Ruch Czystych Serc http://www.rcs.org.pl/pl/o_nas/patronka.html

Homilia Ojca św. Benedykta XVI na zakończenie XXVI Światowych Dni Młodzieży – Madryt, 21 sierpnia 2011. Tekst dostępny na stronie: Światowe Dni Młodzieży. Młodzi i Papież razem. sdm.org.pl/


Uczniowie liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników


Etap wstępny:


Ewangelia wg św. Mateusza – Mt 1-28 wraz z przypisami (Biblia Tysiąclecia – wydanie V)


Etap szkolny:


Ewangelia wg św. Mateusza – Mt 1-28 wraz z przypisami i słownikiem (Biblia Tysiąclecia – wydanie V)

Fragm. Katechizmu Kościoła Katolickiego – KKK 2346-2356


Etap rejonowy:


Ewangelia wg św. Mateusza – Mt 1-28 wraz z przypisami i słownikiem (Biblia Tysiąclecia – wydanie V)

Fragm. Katechizmu Kościoła Katolickiego – KKK 2346-2359

Tekst: Ponad śmierć silniejsza jest miłość.; Życiorys patronki Ruchu Czystych Serc, bł. Karoliny Kózkówny. Tekst dostępny na stronie: Strona główna : Ruch Czystych Serc http://www.rcs.org.pl/pl/o_nas/patronka.html


Młodość jako „Wzrastanie”, w: List Jana Pawła II do młodych całego świata, PARATI SEMPER. Nr 14, Tekst dostępny na stronie: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/parati.html


Etap wojewódzko - metropolitalny:


Ewangelia wg św. Mateusza – Mt 1-28 wraz z przypisami i słownikiem (Biblia Tysiąclecia – wydanie V)

Fragm. Katechizmu Kościoła Katolickiego – KKK 2338-2359 ; KKK 2380-2386

Tekst: Ponad śmierć silniejsza jest miłość.; Życiorys patronki Ruchu Czystych Serc, bł. Karoliny Kózkówny. Tekst dostępny na stronie: Strona główna : Ruch Czystych Serc http://www.rcs.org.pl/pl/o_nas/patronka.html


Młodość jako „Wzrastanie”, w: List Jana Pawła II do młodych całego świata, PARATI SEMPER. Nr 14, Tekst dostępny na stronie: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/parati.html


Homilia Ojca św. Benedykta XVI na zakończenie XXVI Światowych Dni Młodzieży – Madryt, 21 sierpnia 2011. Tekst dostępny na stronie: Światowe Dni Młodzieży. Młodzi i Papież razem. sdm.org.pl/


Załącznik nr 1

WYKAZ REJONÓW* ELIMINACJI II STOPNIA ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH REJONOWYCH

KOMISJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO
Załącznik nr 1 – wykaz rejonów
Nr

Rejonizacja

Rejon obejmuje

Nazwa i adres organizatora
etapu rejonowego


Imię i nazwisko przewodniczącego RKK

1.

Gdańsk II

Gdańsk. Powiat gdański, powiat nowodworski

Konkurs Biblijny:
Akcji Katolickiej.
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu,
ul. Księdza Zator Przytockiego 3, 80-245-Gdańsk Wrzeszcz

tel. dom.: (wieczorem) [0-58] 344-86-98
tel. kom.: 783 22 01 51 ; 601-638-283
Email: a.kakareko@ug@ug.edu.pl

Antoni Kakareko

4.

Gdynia

Miasto Gdynia

Konkurs Biblijny:
Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
81-350 Gdynia
ul. Portowa 2
Tel. kom. 501 047 783
E-mail: z.zawadzinska@gdynia.pl

Zofia Zawadzińska

5.

Rumia

Gminy: Rumia, Reda, Szemud, Sopot. Powiat pucki, powiat kartuski.


Akcja Katolicka OP

Konkurs Biblijny
ul. Dąbrowskiego 26
84-230 Rumia
fax (58) 771-31-13
e-mail: AK.Rumia@interia.pl

Tel. 58 6793684

Daniela Bryłowska


6.

Wejherowo

Powiat wejherowski

(z wyłączeniem gminy Rumi, gminy Redy i gminy Szemud),

Powiat lęborski, powiat słupski

Akcja Katolicka - Konkurs Biblijny
Parafia Św. Anny
84 - 200 Wejherowo; ul. Reformatów 19
e-mail: jolan57@gmail.com

fax (58) 677-91-91

Jolanta Węsierska

7.

Jastrzębia Góra

Powiat pucki

Akcja Katolicka - Konkurs Biblijny
Parafia pw. św. Ignacego Loyoli /Biblioteka/
84-104 Jastrzębia Góra
ul. Piastowska 14
tel. /058/6749071
tel. kontaktowe:
kom. 721-023-850 lub
kom. 665-285-195
E-mail: teresa.kwatery@op.pl

o. Józef Łągwa

9.

Pelplin

Powiat tczewski, powiat starogardzki, powiat kościerski, powiat bytowski, powiat chojnicki, powiat malborski, powiat człuchowski, powiat kwidzyński, powiat sztumski

Ks. dyr. Andrzej Szopiński

Konkurs Biblijny

Collegium Marianum

Al. Cystersów 2

83-130 Pelplin

Tel. (58) 536-49-32 ; Fax (58) 536-49-35

e-mail: collegium@diecezja.pelplin.pl


Ks. Andrzej Szopiński


* UWAGA: W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej może wyrazić zgodę na przypisanie szkoły do innego rejonu – Kontakt dr inż. Jan Klawiter – tel. 601-638-283, e-mail: janklawiter@op.pl


Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY

DO UDZIAŁU
W WOJEWÓDZKO - METROPOLITALNYM


KONKURSIE BIBLIJNYM

im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEKARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY

NA KONKURS BIBLIJNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE


Nazwa i numer Szkoły............................................................................................................


Adres.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Telefon, fax, e-mail.................................................................................................................

.................................................................................................................................................


Teren Parafii............................................................................................................................

Liczba uczniów w szkole (ogółem).........................................................................................

Liczba uczniów objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym………….................

Liczba klas objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym………………………….

Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu Biblijnego na terenie szkoły.....................

..........................................................kontakt (tel., e-mail).....................................................

Imiona i nazwiska katechetów przygotowujących uczniów do konkursu...............................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Formularz zgłoszeniowy prosimy odsyłać do dnia 28 października 2011 r. na adres*

*Zgodnie z rejonizacją


Pieczątka szkoły Podpis Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 3


................................................ ..................................., dnia ...........................

( pieczątka szkoły ) (miejscowość)PROTOKÓŁ z eliminacji szkolnych
Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE


Protokół z eliminacji szkolnych przeprowadzonych w dniu ..................................................................................

w (dokładna nazwa i adres szkoły) ……………………………………………………………………………….
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1. Komisja oceniająca w składzie* : (Nazwisko i imię)
 1. .................................................................................................................................................

 2. ……………………………………………………………………………………………….

 3. ……………………………………………………………………………………………….

 4. ……………………………………………………………………………………………….

 5. ……………………………………………………………………………………………….

*Minimalny skład Szkolnej Komisji Konkursowej– trzy osoby


stwierdza, że w stopniu szkolnym / rejonowym1/ konkursu uczestniczyło ........................ uczniów.

2. Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu.

Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów wytypowano do II stopnia – etapu rejonowego następujących uczniów*:

Lp

Nazwisko i imię ucznia

Nazwisko i imię przygotowującego katechety

12345
*Ilość uczniów wytypowanych do stopnia II – etapu rejonowego ustalą organizatorzy Konkursu Biblijnego zob. Regulamin.


Podpisy członków Szkolnej Komisji Konkursowej


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

K o n k u r s b I b L i j n y im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda iconList Frontowy, 9/2006-2007 Pułtusk, dn. 07. 12. 2006 Wojsko Gedeona
«Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję» zwykł był powtarzać Prymas Tysiąclecia słowa swego Poprzednika kard....

K o n k u r s b I b L i j n y im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda iconPrzepowiednia- wizja ks kardynała Prymasa Polski Augusta Hlonda 20. X. 1948 r. – po 60. latach

K o n k u r s b I b L i j n y im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda iconOd kilku lat toczy się proces kanonizacyjny sługi Bożego o. Serafina Kaszuby. Od kiedy znał ojciec sługę Bożego?

K o n k u r s b I b L i j n y im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda iconZaproszenie na konferencję naukową pośWIĘconą 130. Rocznicy urodzin ks. Augusta kardynała hlonda prymasa polski

K o n k u r s b I b L i j n y im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda iconList szyfrowy posła rp w Brukseli T. Jackowskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o audiencji Kard. A. Hlonda u króla Belgów Leopolda

K o n k u r s b I b L i j n y im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda iconŚladami sługi bożego jana pawła II w 30-lecie wyboru

K o n k u r s b I b L i j n y im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda iconEkologia I ochrona środowiska wg sługi Bożego Jana Pawła II

K o n k u r s b I b L i j n y im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda icon24 godzinny maraton lektury pism sługi bożego jana pawła II

K o n k u r s b I b L i j n y im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda iconProgram wychowawczy szkoły podstawowej nr 1 im. SŁUgi bożego księdza prymasa

K o n k u r s b I b L i j n y im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda iconPielgrzymka nszz solidarnośĆ do rzymu z okazji 30 rocznicy wyboru Sługi Bożego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom