I. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii
Pobierz 12.03 Kb.
NazwaI. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii
Data konwersji04.12.2012
Rozmiar12.03 Kb.
TypDokumentacja
I. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii:

Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy za chwilę Święte Triduum Paschalne, Święte Trzy Dni Paschalne. Te trzy dni, od dzisiejszego wieczora do wieczora Niedzieli Zmartwychwstania, stanowią jedno wielkie Święto -największe święto naszej wiary. Tym, czym jest niedziela dla tygodnia, tym są te Trzy Święte Dni dla całego roku. To nasze trzy dniowe świętowanie osiągnie swój punkt kulminacyjny w Wigilii Paschalnej, celebrowanej w Wielką Świętą Noc z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę, Obchodzić będziemy wtedy rezurekcję czyli Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Dzisiaj wraz z całym Kościołem obchodzimy pamiątkę tego dnia, w którym Pan nasz Jezus Chrystus zasiadł wraz ze swymi uczniami do stołu, aby podczas ostatniej wieczerzy paschalnej w swoim ziemskim życiu ustanowić Sakrament swego Ciała i Krwi, jako Testament zostawiony dla nas. Tyle razy bowiem sprawujemy Eucharystię, tyle razy wspominamy i uobecniamy wszystko, co Jezus Chrystus uczynił dla nas, zwłaszcza w szczytowym momencie swego życia; w Męce i Śmierci Krzyżowej.

Z wdzięcznością i pokorą stańmy więc przed Bogiem, który nas, grzeszników tak umiłował, że zesłał swego Syna Jednorodzonego, aby nas odkupił.


II. Komentarz przed „chwała na wysokości Bogu”:

Zabrzmią teraz dzwony i zamilkną na czas Męki Pana, ale niech nie milknie nasza modlitwa i nasza pieśń. Głosimy chwałę Boga, który dał nam swojego Syna jako jedyną Paschę Zbawienia.


III. Komentarz przed pierwszym czytaniem:

Dzisiejsza lektura Słowa Bożego przypomina nam dawne dzieła Boże, które stają się obecne wśród nas przez sprawowanie Eucharystii. W pierwszym czytaniu usłyszymy o tym, jak Izraelici obchodzili Paschę na pamiątkę wyzwolenia z Egiptu, gdy krew Baranka ocaliła ich od śmierci. Nowym Barankiem Paschalnym jest Jezus Chrystus, a Jego Krew ratuje nas od śmierci wiecznej.


IV. Komentarz przed drugim czytaniem:

W drugim czytaniu święty Paweł Apostoł przypomina nam opis ustanowienia Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Gdy spożywamy Ciało i Krew Pana to głosimy Jego śmierć i oczekujemy na Jego powtórne przyjście.


V. Komentarz przed procesją darów ofiarnych:


Niesiemy w procesji do ołtarza dary ofiarne. Przeżywając wspomnienie ustanowienia sakramentów eucharystii i kapłaństwa, obchodząc jednocześnie jubileusz dwudziestolecia naszej parafii, niesione dary nabierają szczególnej symboliki.


Niesiemy chleb nasz powszedni - dar Boga, który jak Mojżesza i Izraelitów na pustyni tysiące lat temu obdarzał manną z nieba, tak nam pozwala spożywać owoce naszej pracy.


Przynosimy kwiaty i owoce – dary Boga, który nie tylko obdarza nas pokarmem, ale pozwala również cieszyć się pięknem budzącej się do życia natury.


Niesiemy patenę z komunikantami – obok chleba powszedniego Chrystus karmi nas swoim ciałem, dzięki któremu wzrastamy w miłości do Boga i bliźniego i dzięki któremu żyć możemy w pełni łaski nas uświęcającej.


Na koniec przynosimy wodę i wino – tak jak Jezus dokonał cudu w Kanie Galilejskiej, tak codziennie na ołtarzu dokonuje się cud pozostawiony nam przez Chrystusa w Wieczerniku.

VI. Komentarz przed procesją do ołtarza adoracji:

Przeniesiemy teraz dar Boga - świętą Eucharystię, do ołtarza adoracji. Mamy możliwość, by tam w ciszy adorować naszego Zbawiciela. Czuwajmy i módlmy się. Niech to czuwanie będzie wyrazem naszej wiary i miłości do Tego, który do końca nas umiłował. Bądźmy wdzięczni Panu za sakrament Jego miłości i obecności. Kościół mocno wierzy, że Chrystus jest trwale obecny pod postacią Chleba. Ten Chleb przechowywany w naszych świątyniach jest również znakiem pokory Chrystusa, który w tak prostym znaku pozostał z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Ten Chleb nieustannie nam przypomina i uobecnia ofiarę Krzyża i Chwałę zmartwychwstania.

Jutro dzień Krzyża. Trwajmy więc przy Krzyżu Pana, byśmy mieli też udział w Jego zwycięstwie. I niech każdy z nas znajdzie jutro choćby chwilę, by przyjść do kościoła i adorować Chrystusa.


VII. Komentarz przed obnażeniem ołtarza

Na znak żałoby dziś zdejmuje się obrusy z ołtarza głównego. Jutro nie będzie sprawowana Msza święta - również na znak żałoby. Obnażony ołtarz symbolizuje Chrystusa, ogołoconego i umęczonego, skazanego na śmierć i pogrzebanego, który dla nas poświęcił wszystko co wiązało Go z ziemskim życiem. Ołtarz pozostanie obnażony aż do liturgii Wigilii Paschalnej.

Teraz w ciszy i skupieniu oddajmy cześć Chrystusowi Eucharystycznemu, którego przed chwilą umieściliśmy w kaplicy adoracji…

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

I. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii iconPrzed rozpoczęciem pracy powinieneś umieć

I. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii iconPrzed rozpoczęciem pracy powinieneś umieć

I. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii iconPrzed rozpoczęciem tworzenia listu motywacyjnego – zastanów się

I. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii iconPrzed rozpoczęciem pracy powinieneś: Znać podstawy średniowiecza

I. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii iconInstrukcja ek628 Przed rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję

I. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii iconPrzed rozpoczęciem pracy powinieneś: Znać podstawowe informacje o romantyźmie polskim

I. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii iconPrzed rozpoczęciem pracy powinieneś: Znać podstawowe informacje o oświeceniu w Polsce

I. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii iconPrzed rozpoczęciem pracy powinieneś: Znać podstawowe informacje o romantyźmie polskim

I. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii iconUwaga: Przed rozpoczeciem programowania zegarka proszę uważnie zapoznac się z

I. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii iconPrzed rozpoczęciem pracy powinieneś: Orientować się w tematyce romantyzmu polskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom