Zestawy pytań I zadań na egzamin poprawkowy I klasyfikacyjny z wychowania fizycznego dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum
Pobierz 32.56 Kb.
NazwaZestawy pytań I zadań na egzamin poprawkowy I klasyfikacyjny z wychowania fizycznego dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum
Data konwersji04.12.2012
Rozmiar32.56 Kb.
TypDokumentacja
Zestawy pytań i zadań na egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny

z wychowania fizycznego dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum

Profilowanego i Technikum Zawodowego w ZSM nr2 w Krakowie


Założenia ogólne:


 • Egzamin Klasyfikacyjny jest przewidziany dla uczniów, których frekwencja na zajęciach w II okresie nauczania nie wyniosła 50 %

(jeśli nieobecności są udokumentowane, w innym wypadku o dopuszczeniu do egzaminu decyduje Rada Pedagogiczna)

 • Egzamin Poprawkowy jest przewidziany dla uczniów, którzy otrzymali na koniec roku szkolnego ocenę niedostateczną lub uzyskana ocena

ich nie satysfakcjonuje

 • Egzamin poprawkowy i Klasyfikacyjny ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 • W skład zagadnień egzaminacyjnych wchodzą: treści obejmujące wiedzę, umiejętności techniczne i motorykę zgodnie z odpowiednim programem nauczania.

 • Zestawy nauczyciele konstruują dowolnie (po jednym zadaniu z wiedzy, umiejętności i motoryki)Klasa I


Wiadomości:

 • bezpieczeństwo ćwiczeń w terenie i na sali

 • podstawowe przepisy w konkurencjach LA

 • sposoby kształtowania siły , szybkości i wytrzymałości

 • wpływ biegu na układ krążenia i oddychania

 • pojęcie wydolności i wytrzymałości

 • sposób przeprowadzenia Testu Coopera

 • co to jest rozwój fizyczny i przy pomocy jakich parametrów go określamy

 • bezpieczeństwo podczas ćwiczeń wolnych i na przyrządzie

 • organizacja miejsca do ćwiczeń

 • terminologia gimnastyczna

 • asekuracja współćwiczącego i samoasekuracja

 • sposoby kształtowania gibkości

 • wypoczynek czynny i bierny ( stosowanie różnorodnych form relaksacji po pracy umysłowej i fizycznej )

 • przepisy gry : błąd kroków , podwójny kozioł ,

błąd trzech i pięciu sekund , błąd połowy , czas gry , punktacja

 • sygnalizacja błędów przez sędziego

 • przepisy gry

 • sygnalizacja sędziego

 • przepisy gry : boisko , siatka , przejście , punkty i błędy w odbiciu piłki

 • sygnalizacja przez sędziego

 • zdolności motoryczne ważne dla siatkarza

 • sposoby samokontroli

 • znaczenie ćwiczeń kompensacyjnych

 • wpływ siatkówki na rozwój określonych cech motorycznych

 • przepisy gry piłki nożnej halowej i 11-osobowej

 • sposoby kształtowania sprawności specjalnej piłkarza

 • dobór ćwiczeń doskonalących umiejętności piłkarskie

 • rekreacyjne walory gry w piłkę nożną

 • ćwiczenia kompensacyjne

 • system rozgrywek „pucharowych”

 • przepisy gry

 • znajomość ćwiczeń kształtujących siłę rąk i obręczy barkowej

 • wpływ ćwiczeń przy muzyce na piękno i estetykę ruchu

 • dobór ćwiczeń kształtujących koordynację słuchowo-ruchową

 • rekreacyjne walory gimnastyki przy muzyce

 • testy sprawności motorycznej

 • metody kształtowania siły

 • bezpieczeństwo ćwiczeń na siłowni

 • odpowiednie wykorzystanie środków w samousprawnianiu

 • znajomość własnych możliwości rozwojowych

 • stosowanie różnorodnych form relaksacji po wysiłku fizycznym

 • zasady racjonalnego odżywiania

 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)Umiejętności techniczne:


PK - starty z różnych pozycji , biegi ze zmianą tempa i kierunku , zatrzymania,

podania oburącz : sprzed klatki piersiowej , znad głowy , dołem , kozłem,

podania jednorącz : podstawowe , hakiem , kozłem , wokół tułowia,

kozłowanie : lewą i prawą ręką w miejscu , truchcie i biegu,

rzuty : z miejsca i z biegu ,

PS - postawa siatkarska , sposoby poruszania się po boisku,

odbicia piłki : sposobem górnym i dolnym – indywidualne,

zagrywka : dolna ( frontalna ,boczna ) , górna ( tenisowa, hakiem ),

zagrywka kierowana w określone punkty boiska,

PR - podania i chwyty piłki w miejscu i w ruchu,

kozłowanie piłki : prawą i lewą ręką w miejscu , truchcie i biegu po prostej

i z wymijaniem przeszkód ze zmianą tempa i kierunku,

rzuty : z miejsca , biegu , z wyskoku,

PN – (chłopcy) przyjęcie piłki : stopą , udem , klatką piersiową,

prowadzenie piłki : nogą prawą i lewą po prostej i z wymijaniem przeszkód

w truchcie i w biegu,

podania piłki : nogą i głową po przyjęciu i z „pierwszej piłki”,

strzał na bramkę : nogą ( prostym podbiciem , wewnętrzną częścią stopy ) , głową,

Gimnastyka:

 • właściwy dobór ćwiczeń kształtujących do wykonania rozgrzewki

 • przewrót w przód do przysiadu , postawy i rozkroku

 • przewrót w tył do przysiadu i rozkroku

 • waga przodem i bokiem

 • stanie na rękach przy drabince

 • skok kuczny i rozkroczny przez skrzynię

 • wymyk i odmyk na drążku

 • przemachy nad drążkiem

 • prosty układ ćwiczeń na odwróconej ławeczce

 • prosty układ ćwiczeń wolnych

LA – start niski, start wysoki, skiping A< B< C,

Unihokej - przyjęcia i podania piłki /krążka w miejscu i w ruchu,

prowadzenie piłki/krążka w truchcie i biegu po prostej i z wymijaniem

przeszkód ze zmianą tempa i kierunku,

strzał na bramkę : z miejsca , z biegu , po przyjęciu , własnym prowadzeniu

i z „pierwszej piłki”,

Rytm, muzyka, taniec - (dziewczęta) ćwiczenia rytmiczno-taneczne z różnymi

przyborami,

dobór ćwiczeń ogólnorozwojowych wykonywanych przy

muzyce


Motoryka:

 • Tor zwinnościowo – szybkościowy,

 • Bieg po kopercie,

 • Test Coopera,

 • „Indeks” Sprawności Fizycznej Zuchory.

(Wyniki wg. określonych tabelami norm wiekowych)

Klasa II


Wiadomości:

 • bezpieczeństwo przy rzutach

 • formy ruchu przydatne do kształtowania siły i wytrzymałości

 • rola ćwiczeń przygotowujących do wysiłku fizycznego

 • kultura uczestnictwa w zajęciach terenowych

 • badanie tętna spoczynkowego i wysiłkowego

 • utylitarne znaczenie ćwiczeń gimnastycznych

 • bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń - asekuracja, samoasekuracja

 • nazewnictwo gimnastyczne

 • ocena układów ćwiczeń

 • wykorzystanie ćwiczeń gimnastycznych w kształtowaniu prawidłowej sylwetki

 • zasady udzielania pierwszej pomocy

 • utrwalenie i rozszerzenie wiadomości dotyczących przepisów gry

 • od czego zależy celny rzut

 • zadania zawodnika atakującego

 • organizacja zawodów wewnątrz klasowych

 • przepisy gier zespołowych

 • dobór ćwiczeń kształtujących szybkość reakcji

 • samodzielne przygotowanie organizmu do wysiłku

 • znajomość ćwiczeń kształtujących siłę ramion i obręczy barkowej

 • sposób przeprowadzenia próby Ruffiera i próby harwardzkiej

 • wpływ ćwiczeń na siłowni na sprawność ogólną

 • metody kształtowania gibkości i mocy

 • problem stosowania dopingu w sporcieUmiejętności techniczne:


PK :

 • rzut z dwutaktu i z wyskoku

 • indywidualny atak z piłką i bez piłki

 • wyprowadzenie ataku szybkiego i rozgrywanie przewagi liczebnejPS :

 • odbicia górne i dolne piłki

 • zagrywka górna i dolna

 • wystawienie i zbicie piłki

 • blok


PR :

 • podania i chwyty piłki w miejscu i w ruchu,

 • kozłowanie piłki : prawą i lewą ręką w miejscu , truchcie i biegu po prostej

i z wymijaniem przeszkód ze zmianą tempa i kierunku,

 • rzuty : z miejsca , biegu , z wyskoku,


PN :

 • podania , przyjęcia , prowadzenie piłki i strzał na bramkę, drybling, zwody


Gimnastyka :

 • stanie na głowie, przerzut bokiem

 • skok zawrotny przez skrzynię

 • układ ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych na odwróconej ławeczce – dziewczęta


LA:

 • skok z miejsca, start niski, wieloskoki, sliping A


Unihokej:

 • podania , przyjęcia , prowadzenia piłki/krążka i strzały na bramkęMotoryka:


 • Tor zwinnościowo – szybkościowy,

 • Bieg po kopercie,

 • Test Coopera,

 • „Indeks” Sprawności Fizycznej Zuchory.

(Wyniki wg. określonych tabelami norm wiekowych)


Klasa III


Wiadomości:

 • wpływ wysiłku biegowego na wydolność organizmu

 • kultura uczestnictwa w zajęciach terenowych

 • wpływ środowiska na zdrowie człowieka

 • samoocena wydolności fizycznej

 • zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń na przyrządach

 • podstawowe wiadomości dotyczące budowy i funkcjonowania układu ruchu

 • rola ćwiczeń gimnastycznych w korekcji wad postawy

 • zasady i techniki wykonywania automasażu

 • przepisy gier zespołowych

 • zasada „fair play” w grze

 • wpływ różnych form aktywności ruchowej na rozwój poszczególnych cech motorycznych

 • sposoby samokontroli umiejętności siatkarskich

 • organizacja i sędziowanie zawodów z gier zespołowych

 • zasady kulturalnego dopingu

 • wpływ gry w piłkę nożną na podtrzymanie wysokiej wydolności organizmu

 • sposoby kształtowania sprawności ogólnej

 • dobór ćwiczeń rozwijających poszczególne zdolności motoryczne

 • najkorzystniejsze formy aktywności ruchowej służące kształtowaniu prawidłowej postawy

 • walory rekreacyjne i sportowe najbliższej okolicy

 • znaczenie aktywnego wypoczynku dla zdrowia

 • organizacja czasu wolnego

 • zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń


Umiejętności techniczne:


PK – kozłowanie slalomem, chwyty, podania, zwody, pivot, rzut z biegu LR,

PS – atak, blok, pady, rzuty,

PR - kozłowanie, podania, zwody, rzut do bramki

PN – strzał na bramkę z obrotu i półobrotu, prowadzenie piłki i strzał na

bramkę, przyjęcie piłki różnymi sposobami,

Gimnastyka – skok zawrotny o NN prostych, mostek z pozycji zasadniczej

do wstania, układ równoważny na ławeczce (dziewczęta),

układ gimnastyczny na ścieżce,

LA - skok z miejsca, start niski, wieloskoki, sliping A
Unihokej – prowadzenie piłeczki, strzały, zwody, minięcia.


Motoryka:


 • Tor zwinnościowo – szybkościowy,

 • Bieg po kopercie,

 • Test Coopera,

 • „Indeks” Sprawności Fizycznej Zuchory.

(Wyniki wg. określonych tabelami norm wiekowych)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zestawy pytań I zadań na egzamin poprawkowy I klasyfikacyjny z wychowania fizycznego dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum iconEgzamin poprawkowy z języka polskiego w klasie II liceum Ogólnokształcącego

Zestawy pytań I zadań na egzamin poprawkowy I klasyfikacyjny z wychowania fizycznego dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum iconEgzamin poprawkowy z języka polskiego w klasie I liceum Ogólnokształcącego I Technikum

Zestawy pytań I zadań na egzamin poprawkowy I klasyfikacyjny z wychowania fizycznego dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum iconTematy egzaminacyjne na egzamin wewnętrzny dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego I Technikum

Zestawy pytań I zadań na egzamin poprawkowy I klasyfikacyjny z wychowania fizycznego dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum iconZagadnienia na egzamin klasyfikacyjny I egzamin poprawkowy z języka rosyjskiego dla klasy III technikum

Zestawy pytań I zadań na egzamin poprawkowy I klasyfikacyjny z wychowania fizycznego dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum iconProgram nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego I technikum

Zestawy pytań I zadań na egzamin poprawkowy I klasyfikacyjny z wychowania fizycznego dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum iconBank zadań do ustnego egzaminu dojrzałości z matematyki dla Liceum Ogólnokształcącego I Technikum

Zestawy pytań I zadań na egzamin poprawkowy I klasyfikacyjny z wychowania fizycznego dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum iconBank zadań do ustnego egzaminu dojrzałości z matematyki dla Liceum Ogólnokształcącego I Technikum

Zestawy pytań I zadań na egzamin poprawkowy I klasyfikacyjny z wychowania fizycznego dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum iconPrzedmiotowe zasady oceniania z fizyki dla liceum ogólnokształCĄcego, liceum profilowanego I technikum

Zestawy pytań I zadań na egzamin poprawkowy I klasyfikacyjny z wychowania fizycznego dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum iconProgram nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształCĄcego, liceum profilowanego I technikum

Zestawy pytań I zadań na egzamin poprawkowy I klasyfikacyjny z wychowania fizycznego dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum iconPrzedmiotowy system oceniania z matematyki dla liceum ogólnokształCĄcego, liceum profilowanego I technikum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom