Konspekt lekcji wychowania fizycznego
Pobierz 26.98 Kb.
NazwaKonspekt lekcji wychowania fizycznego
Data konwersji04.12.2012
Rozmiar26.98 Kb.
TypKonspekt
KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Klasa: IIG

Temat lekcji: Siatkówka – nauczanie zbicia sposobem tenisowym.

Ilość ćwiczących: 13 nie ćwiczących: - Miejsce: Sala gimnastyczna

Przyrządy: Ławeczki, materace Przybory: Piłki do siatkówki, piłki do koszykówki, skakanki

Cele: Kształcący: Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, skoczności.

Poznawczy: Zapoznanie z prawidłową techniką zbicia sposobem tenisowym.

Wychowawczy: Współpraca w grupie, samodyscyplina, poszanowanie przyborów i przyrządów używanych na lekcji.

Zdrowotny: Dbałość o prawidłową postawę ciała.

Metody: Realizacji zadań ruchowych: Zabawowa – klasyczna, naśladowcza – ścisła, zadaniowa – ścisła.

Przekazywania wiedzy: Pokaz, opis, instruowanie.

Wychowawcze: Działanie przykładem osobistym, nagradzanie i karanie wychowawcze.

Tok lekcyjny –

rodzaje zadań

Nazwa i opis zadania /ćwiczenia /

Czas /

dozowanie

Uwagi organizacyjne i metodyczne

I Część wstępna

Moment organiza - cyjno-wychowawczy

Zabawa ożywiająca


Ćwiczenia kształtujące i przygotowujące organizm do wysiłku bez przyboru i z przyborem


Ćwiczenia z użyciem skakanek
Zbiórka, raport, powitanie, podanie tematu i zadań lekcji, sprawdzenie listy obecności i gotowości do zajęć.

Berek „ranny”


1. Pozycja zasadnicza, bieg do siatki i z powrotem.

2. Pozycja wyjściowa : siad prosty, bieg do siatki, naskok na obydwie nogi, wyskok w górę i z powrotem bieg tyłem.

3. Pozycja wyjściowa : klęk obunóż, bieg do siatki krokiem odstawno - dostawnym, z powrotem bieg połączony z krążeniem nadgarstków.

4. Pozycja wyjściowa : leżenie tyłem, bieg do siatki krokiem odstawno - dostawnym twarzą w innym kierunku niż w ćw. 5, z powrotem j.w.

5. Pozycja wyjściowa : pozycja zasadnicza, bieg do siatki, naskok, wyskok w górę, przejście pod siatkę, bieg do ściany krokiem odstawno - dostawnym, z powrotem to samo.

6. Przeskoki nad leżącą skakanką obunóż, jednonóż P i LN, zakroczno-wykroczne, rozkroczne.

7. Skakanka trzymana w rękach, złożona na pół, przeskoki w tył i w przód.

8. Skakanka trzymana normalnie, przeskoki obunóż, jednonóż, w tył, łączone, jeden przeskok- dwa obroty skakanką, bardzo szybkie przeskoki.


3’


2’


10’
Zbiórka w dwuszeregu, raport składa kapitan


Prowadzący objaśnia zasady zabawy, wprowadza modyfikacje.

Uczniowie ustawieni w szeregu wzdłuż linii końcowej. Tor poruszania się wzdłuż sali do siatki i z powrotem. Prowadzący pokazuje i objaśnia ćwiczenia, poprawia błędy.


Prowadzący zwraca uwagę na bezpieczeństwo w czasie mijania się uczniów poruszających się w przeciwnych kierunkach.

Uczniowie biorą skakanki, które rozdają nie ćwiczący i ustawiają się w kole. Prowadzący objaśnia ćwiczenia, poprawia błędy, dozuje liczbę podskoków.Ćwiczenia rozciągające ze skakankami


II Część główna


Nauczanie zbicia sposobem tenisowym


Ćwiczenia z wykorzystaniem piłek do koszykówki


III Część końcowa


Zabawa uspakajająca


Moment organiza-

cyjno - porządkowy

9. Przeskoki przez skakankę w ruchu.

10. Skakanka trzymana w rękach w górze, wyciąganie się ze wspięciem na palce.

11. Skakanka trzymana j.w., skłon i wyprost, po skłonie zostawienie lub podnoszenie skakanki z podłoża.

12. J.w., skłony do L i P boku.

13. Przekładanie skakanki trzymanej w rękach w przód i w tył nad głową.

14. Zaczepienie skakanki za stopę z tyłu, przyciąganie nogi do pośladków.

15. Zaczepienie skakanki za stopę z przodu, skłon.

16. Zaczepienia skakanki j.w., unoszenie L i P nogi w górę.


1. Pokaz i opis techniki zbicia sposobem tenisowym


2 W parach rzut piłki znad głowy oburącz do partnera.

3. Z leżenia tyłem przejście do siadu, rzut piłki znad głowy do partnera.

4. Z rozbiegu 2, 3 kroki rzut oburącz, znad głowy, ponad siatkę, do celu – materace.

5. Ćw. j.w. z elementem rywalizacji.

6. Trzymanie piłki wysoko w dłoni, zbicie do partnera.

7. Ustawienie 6-9 m od ściany, jeden z pary stoi na ławeczce, trzyma piłkę wysoko, drugi wykonuje zbicie w wyskoku o ścianę.

8. Jeden z pary podrzuca piłkę oburącz z dołu, drugi z 2-3 kroków rozbiegu wykonuje zbicie do ściany.

9. Zbicie o ścianę, chwyt piłki i ponowne zbicie np.:5x po kolei.

10. Z rozbiegu i wyskoku imitacja zbicia.

11. Nauczyciel lub jeden z uczniów stoi na ławce przy siatce i trzyma piłkę chwyconą po podaniu oburącz górą. Uczeń po podaniu wykonuje rozbieg i zbicie przez siatkę. Po zbiciu bierze piłkę i na drugiej połowie boiska wykonuje odbicia sposobem górnym i dolnym. Po wykonaniu ćwiczenia przez wszystkich uczniów każdy wykonuje zagrywkę, po czym ćwiczenie jest powtarzane.

12. Stały ( nauczyciel, uczeń ) wykonuje podrzut piłki oburącz z dołu po podaniu od ćwiczącego oburącz górą. Dalej ćwiczenie przebiega j.w.

13. Próba zbicia z własnego podrzutu.

14. Gra szkolna z wykorzystaniem nowo poznanego elementu. Na początku po odbiorze piłki chwyt i wystawa podrzutem oburącz z dołu, partner zbija.


Zabawa „ Minutka”.

Przyjmowanie prawidłowej postawy ciała, krótka pogadanka na temat dbałości o prawidłową postawę ciała.

Zbiórka, omówienie zajęć, wyróżnienie najlepiej ćwiczących, pożegnanie.
15’


8’


1,5’

1,5’


4’


Uczniowie ustawieni w kole. Prowadzący pokazuje i objaśnia ćwiczenia, poprawia błędy.


Uczniowie odkładają skakanki.


Uczniowie ustawieni w rozsypce. Pokaz i opis wykonuje nauczyciel. Wszystkie ćwiczenia pokazuje i objaśnia nauczyciel, kontroluje ich przebieg, poprawia błędy.

Podział klasy na pary. Uczniowie ustawieni na liniach bocznych naprzeciw siebie.

Podział klasy na dwie grupy. Uczniowie ustawiają materace w miejsce wskazane przez nauczyciela.

Podział klasy na pary.

Uczniowie rozstawiają ławeczki , po wykonaniu ćwiczenia odstawiają je z powrotem.


Każdy uczeń bierze piłkę do siatki.


Uczniowie ustawiają ławeczkę. Nauczyciel zmienia uczniów będących stałymi ( stojącymi na ławeczce ). Wszyscy uczniowie ustawieni są z piłkami w rzędzie ok. 2-3 m od ławeczki. Nauczyciel modyfikuje ćwiczenie np.: wprowadza jeszcze jedną ławeczkę, dzieli klasę na mniejsze grupy, wprowadza rywalizację.


Uczniowie ustawieni w dwóch rzędach.

Podział klasy na drużyny. Prowadzący sędziuje, poprawia błędy.

Nauczyciel objaśnia zasady przeprowadzenia zabawy.

Przyjmowanie prawidłowej postawy przy ścianie. Nauczyciel prowadzi pogadankę.

Zbiórka w dwuszeregu.

Uczniowie sprzątają przybory i przyrządy.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji wychowania fizycznego iconKonspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego iconKonspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego iconKonspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego iconKonspekt lekcji z wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego iconKonspekt lekcji z wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego iconKonspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego iconKonspekt lekcji z wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego iconKonspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego iconKonspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego iconKonspekt lekcji wychowania fizycznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom