Przewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii I rok studiów drugiego stopnia
Pobierz 369.6 Kb.
NazwaPrzewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii I rok studiów drugiego stopnia
strona16/17
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar369.6 Kb.
TypPrzewodnik
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

FIZJOLOGIA BÓLU

Jednostka prowadząca zajęcia: Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka


Adres: ul. Chałubińskiego 5, IV p., tel: 628-78-46, 628-63-34

Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Przybylski

Ilość godzin: zajęcia obejmują 20 godzin seminarium

10 godzin wykładów w semestrze zimowym

Forma zaliczenia zajęć: prezentacja wybranego tematu seminarium oraz pisemne kolokwium zaliczeniowe


Cel zajęć:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi między innymi zagadnień neurofizjologii, klinicznych cech i mechanizmów powstawania bólu, anatomii i fizjologii układu czuciowego oraz metod leczenia bólu w tym inwazyjnych i niefarmakologicznych.


Tematyka seminariów:

 1. Powstawanie impulsów w narządach zmysłów

  • klasyfikacja narządów zmysłów, rodzaje czucia

  • skórne narządy zmysłów – budowa

  • elektryczne i jonowe zjawiska w receptorach

  • inne rodzaje czucia – swędzenie i łaskotanie, czucie drgań, stereognozja

(dr Małgorzata Witkowska – Zimny)


 1. Odruchy

  • odruchy monosynaptyczne – odruch na rozciąganie

  • połączenie ośrodkowe włókien aferentnych

  • wpływ pobudzenia włókien eferentnych gamma

  • odruchy polisynaptyczne – odruch cofania

  • bodziec adekwatny, wspólna droga końcowa

(dr Małgorzata Witkowska – Zimny)


 1. Fizjologia czucia bólu

  • drogi czuciowe – rogi tylne rdzenia kręgowego

  • zasady dotyczące fizjologii czucia – reprezentacja czuciowa

  • czucie bólu – włókna A delta i włókna C

  • ból szybko i wolno występujący

  • percepcja podkorowa i afekt (odczucie bólu)

  • drogi przewodzenia bólu

(dr Paweł Kowalczyk)


4. Ból odniesienia i hamowanie czucia bólu

  • ból odniesienia

  • prawo dermatomów, rola konwergencji, wpływ torowania

  • hamowanie ośrodkowe i drażnienie przeciwbólowe

  • bramkowanie w rogu tylnym

(dr Paweł Kowalczyk)


 1. Mechanizmy czucia bólu

- ból głęboki, bodziec adekwatny, ból mięśniowy, przeczulica bólowa

- różnice pomiędzy somatycznymi i trzewnymi mechanizmami czucia

- ból trzewny – drażnienie włókien bólowych, skurcz mięśni i sztywność

(dr Edyta Wróbel) 1. Klasyfikacja bólu

- anatomiczna klasyfikacja bólu

- klasyfikacja bólu ze względu na czas trwania - ból ostry,  ból przewlekły,

- różnice między bólem ostrym a bólem przewlekłym, ból totalny

- klasyfikacja bólu ze względu na miejsce powstawania

- kliniczno-psychologiczne aspekty bólu - kliniczne cechy bólu, natężenie bólu, czas trwania bólu, lokalizacja bólu, jakość bólu, reakcje na ból

(dr Małgorzata Witkowska – Zimny)


 1. Opioidy

- budowa i fizjologiczne działanie morfiny

- budowa opioidów i ich działanie

(dr Paweł Kowalczyk)


8. Ból neuropatyczny

- przyczyny i mechanizmy powstawania bólu neuropatycznego

- objawy i rodzaje bólu neuropatycznego, ból w chorobie nowotworowej

- leczenie bólu neuropatycznego, trójstopniowa drabina analgetyczna

- inwazyjne i niefarmakologiczne metody zwalczania bólu neuropatycznego

(dr Edyta Wróbel)


 1. Inwazyjne, farmakologiczne oraz niekonwencjonalne metody leczenia bólu

(dr Anna Badowska-Kozakiewicz)


 1. Zaliczenie pisemne zajęć.

(dr Edyta Wróbel)


Tematyka wykładów:


1. Wykład organizacyjny. (dr Edyta Wróbel)

 1. Charakterystyka bólu trzewnego. (dr Edyta Wróbel)

3. Bóle migrenowe. (dr Paweł Kowalczyk)

4. Ból wieńcowy.

5. Bóle przewlekłe i bóle nowotworowe. (dr Edyta Wróbel)


Organizacja zajęć:

Każdy student jest zobowiązany do obecności na wszystkich seminariach. W razie nieobecności należy koniecznie odbyć zajęcia z inną grupą. W przypadku gdy nie jest to możliwe, znajomość zagadnień poruszanych na seminariach można udokumentować u osoby prowadzącej zajęcia we wskazany przez nią sposób i we wskazanym terminie. Niespełnienie tego warunku uniemożliwia zaliczenie przedmiotu. Do zajęć należy być przygotowanym w oparciu o zalecaną literaturę.Zalecana literatura:


 1. Dobrogowski J., Kuś M., Sedlak K., Wordliczek J.: Ból i jego leczenie. Warszawa, Springer PWN, 1996.

 2. Dobrogowski J., Wordliczek J. : Medycyna bólu. Wydawnictwo PZWL, 2005, wyd. 1.

 1. Konturek S., Fizjologia człowieka tom IV – Neurofizjologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, wyd. 6

 2. Bonica J.J. (red): The Management of Pain. Philadelphia, wyd. 2. Lea- Febiger, 1990.

 3. Gumutka W., Meszarosa J., : Współczesne metody zwalczania bólu. Wydawnictwo Polfa Sp. z.o.o, 2000, wyd. 1.

 4. Kozubski W., Liberski P. P., Choroby układu nerwowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, wyd. 1

 5. Narkiewicz O., Moryś J., Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, wyd. 1

 6. William F. Ganong, Podstawy fizjologii lekarskiej. Wydawnictwo PZWL 1994, Dział III czynność układu nerwowego, rozdział 6 (odruchy) i 7 (Czucie skórne, głębokie i trzewne).1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Powiązany:

Przewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii I rok studiów drugiego stopnia iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii II rok studiów drugiego stopnia

Przewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii I rok studiów drugiego stopnia iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii II rok studiów drugiego stopnia

Przewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii I rok studiów drugiego stopnia iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii II rok studiów drugiego stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

Przewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii I rok studiów drugiego stopnia iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii I rok studiów drugiego stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

Przewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii I rok studiów drugiego stopnia iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii II rok studiów drugiego stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

Przewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii I rok studiów drugiego stopnia iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii I rok studiów drugiego stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

Przewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii I rok studiów drugiego stopnia iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii II rok studiów pierwszego stopnia

Przewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii I rok studiów drugiego stopnia iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii II rok studiów pierwszego stopnia

Przewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii I rok studiów drugiego stopnia iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii I rok studiów pierwszego stopnia

Przewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii I rok studiów drugiego stopnia iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentów fizjoterapii III rok studiów pierwszego stopnia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom