Literatura przedmiotu (wybór)
Pobierz 84.25 Kb.
NazwaLiteratura przedmiotu (wybór)
Data konwersji05.12.2012
Rozmiar84.25 Kb.
TypPrzewodnik
Literatura przedmiotu (wybór)


Załączona poniżej bibliografia przewidziana jest jako pomoc dla uczniów przygotowujących się do Olimpiady Artystycznej. Uczeń wybiera te pozycje, które pomogą mu w uzupełnieniu jego wiadomości, oraz te, które będą podstawą przygotowania tematu własnego zgłoszonego do eliminacji II i III stopnia. Wybrane z listy pozycje (lub inne) uczeń wpisuje do Karty Uczestnika.

Poza wybraną bibliografią uczestnicy Olimpiady Artystycznej w sekcji muzyki powinni korzystać z nagrań obejmujących muzykę polską i obcą od średniowiecza do czasów najnowszych.


SEKCJA MUZYKI


I. Literatura podstawowa


Obejmująca całość dziejów muzyki:


J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki, Kraków: cz. 1 – 1989, cz. 2 – 1990

J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki polskiej, Kraków: cz. 1 – 1995,

cz. 2– 1996

K. Fangorowa, Zarys historii muzyki, cz. 1, Kraków 2001

D. Gwizdalanka, Historia muzyki, cz. 1, Od antyku do opery barokowej, Kraków 2005

D. Gwizdalanka, Historia muzyki, cz. 2, Barok – Klasycyzm – Romantyzm, Kraków 2006

M. Kowalska, ABC historii muzyki, Kraków 2005

U. Michels, Atlas muzyki, cz. 1 i 2, Warszawa 2002, 2003

B. Śmiechowski, O muzyce najpiękniejszej ze sztuk, Warszawa 1999

D. Wójcik, ABC form muzycznych, Kraków 1999


Dotycząca poszczególnych epok:


M. Bukofzer, Muzyka w epoce baroku, Warszawa 1970

A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, Kraków 1983

J.G. Landels, Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, Kraków 2005

K. Morawska, Renesans (Historia muzyki polskiej), Warszawa 1994

J. Morawski, Polska liryka muzyczna w średniowieczu, Warszawa 1973

A. Nowak-Romanowicz, Klasycyzm (Historia muzyki polskiej), Warszawa 1995

J. Rogala, Muzyka polska XX wieku, Kraków 2000

W. Rudziński, Muzyka naszego stulecia, Warszawa 1995

D. Szlagowska, Kultura muzyczna antyku, Gdańsk 1996

D. Szlagowska, Muzyka baroku, Gdańsk 1998

M. Wozaczyńska, Muzyka średniowiecza, Gdańsk 1998

M. Wozaczyńska, Muzyka renesansu, Gdańsk 1996

T.A. Zieliński, Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, Warszawa 1980


Encyklopedie, przewodniki, leksykony, słowniki:


T. Chylińska i inni, Przewodnik koncertowy, Kraków 1973

T. Chylińska, Przewodnik po muzyce koncertowej, Kraków: cz. 1 – 2003, cz. 2 – 2004

Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, E. Dziębowska (red.): t. 1 A–B, Kraków

1979; t. 2 C–D, Kraków 1984; t. 3 E–G, Kraków 1987; t. 4 H–J, Kraków 1993; t. 5 K–Ł,

Kraków 1997; t. 6 M, Kraków 2000; t. 7 N–Pa, Kraków 2002; t. 8 Pe–R, Kraków 2004;
t. 9 S–Sł, Kraków 2007; t. 10 Sm-Ś, Kraków 2007; ab suplement, Kraków 1998; cd suplement,

Kraków 2001

Encyklopedia muzyki PWN, A. Chodkowski (red.), Warszawa 1995

D. Gwizdalanka, Przewodnik po muzyce kameralnej, Kraków 1997

J. Kański, Przewodnik operowy, Kraków 1985

J. Kusiak, Przewodnik po muzyce skrzypcowej, Kraków 2003

Mała encyklopedia muzyki, S. Śledziński (red.), Warszawa 1960

B. Schaefer, Mały informator muzyki XX wieku, Kraków 1987

B. Schaefer, Leksykon kompozytorów XX wieku, Kraków 1965

Słownik muzyków polskich, J. Chomiński (red.), Kraków: t. I – 1964, t. II – 1967

I. Turska, Przewodnik baletowy, Warszawa 1973

The New Grove Dictionary Of Music And Musicians, Second Edition, ed. S. Sadie,
t. I –XXIX, New York and London 2001

J.S. Witkiewicz, Leksykon operowy, Warszawa 2000


II. Literatura zalecana


K. Baculewski, Polska twórczość kompozytorska 1945–1984, Kraków 1984

A. Chybiński, O polskiej muzyce ludowej, Kraków 1961

E. Dziębowska, Polska współczesna kultura muzyczna, Kraków 1968

L. Erhardt, Muzyka w Polsce, Warszawa 1974

H. Feicht, Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków 1975

H. Feicht, Studia nad muzyką polskiego renesansu i baroku, Kraków 1980

R. Golianek, Muzyka programowa XIX wieku – idea i interpretacja, Poznań 1998

M. Gołąb, Dodekafonia, Bydgoszcz 1987

Z. Lissa, J.Chomiński (red.), Historia muzyki powszechnej, Kraków: t. I – 1957, t. II – 1965

Z. Lissa, J. Chomiński, Muzyka polskiego odrodzenia, Warszawa 1953

G. Michalski i inni, Dzieje muzyki polskiej, Warszawa 1977

B. Muchenberg, Pogadanki o muzyce, Kraków 1967

S. Olędzki, Polskie instrumenty ludowe, Kraków 1978

I. Poniatowska, Muzyka fortepianowa i pianistyka w XIX wieku, Warszawa 1991

R. Rolland, Z pierwszych wieków opery, Kraków 1967

C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989

J. i M. Sobiescy, Polska muzyka ludowa i jej problemy, Kraków 1973

H. Swolkień, Muzyka polska przed Chopinem, Warszawa 1963

H. Swolkień, Spotkanie z operą, Warszawa 1972

Z dziejów polskiej kultury muzycznej, Kraków: t. I (red. Z. Szweykowski) –1958, t. II –1966


III. Literatura uzupełniająca


L. Bernacki, Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta, t. I–II, Lwów 1925

J. Broszkiewicz, Spotkania z muzyką, Warszawa 1956

J. Cegiełła, Przeboje mistrzów, Warszawa 1981

Z. Chechlińska (red.), Szkice o kulturze muzycznej XIX w, Warszawa: t. I – 1971, t. II – 1973,

t. III – 1976, t. IV – 1980, t. V – 1984

M. Dembska-Trębaczowa, Sławni, znani, zapomniani, Lublin 1983

M. Drobner, Systemy i skale muzyczne, Kraków 1982

L. Erhardt, Balety Igora Strawińskiego, Kraków 1962

L. Erhardt, Sztuka dźwięku, Warszawa 1980

E. Głuszcz-Zwolińska, Muzyka nadworna ostatnich Jagiellonów, Kraków 1988

Z. Jachimiecki, Muzyka polska w rozwoju historycznym, t. I–II, Kraków 1948

B. Jankowski, O muzyce i muzykach, Warszawa 1976

B. Kaczyński, Dzikie orchidee, Warszawa 1983

T. Kaczyński, Dzieje sceniczne „Halki”, Kraków 1969

W. Kamiński, Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich, Kraków 1971

S. Kisielewski, Gwiazdozbiór muzyczny, Kraków 1985

S. Kisielewski, Z muzycznej międzyepoki, Kraków 1966

M. Komorowska, Spotkania z płytą, Warszawa 1974

J. Łętowski, Galeria portretów muzycznych, Kraków 1987

Z. Mycielski, Postludia. Artykuły, felietony, eseje, Kraków 1977

T. Ochlewski, Dzieje muzyki polskiej w zarysie, Warszawa 1977

W. Panek, Gaude Mater Polonia, Warszawa 1990

B. Pociej, Klawesyniści francuscy, Kraków 1968

J. Prosnak, Kultura muzyczna Warszawy XVIII wieku, Kraków 1955

J. Prosnak, Kantata w Polsce, Bydgoszcz 1988

J. Reiss, Mała historia muzyki, Kraków 1979

J. Reiss, Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska, Kraków 1958

J. Reiss, Skrzypce i skrzypkowie, Kraków 1965

Z. Skowron, Nowa muzyka amerykańska, Kraków 1995

A. Spóz (red.), Kultura muzyczna Warszawy drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 1980

T. Strumiłło, Źródła i początki romantyzmu w muzyce polskiej, Kraków 1956

M. Szoka, Polska muzyka organowa w latach 1945-1985, Łódź 1993

A. Szweykowska, Dramma per musica w teatrze Wazów, Kraków 1976

M. Święcicki, Jazz – rytm XX wieku, Warszawa 1972

I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu, Kraków 1983

J. Waldorff, Sekrety Polihymnii, Warszawa 1957

J. Waldorff, Diabły i anioły, Kraków 1971

J. Waldorff, Wielka gra. Rzecz o konkursach Chopinowskich, Warszawa 1980

S. Wysocki, Wokół dziesięciu konkursów Chopinowskich, Warszawa 1982

T.A. Zielińśki, Spotkania z muzyka współczesną, Kraków 1975

A. Żórawska-Witkowska, Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta

Poniatowskiego, Warszawa 1996


Monografie


Bacewicz

M. Gąsiorowska, Bacewicz, Kraków 1999

S. Kisielewski, Grażyna Bacewicz i jej czasy, Kraków 1964


Bach

J. Iwaszkiewicz, Jan Sebastian Bach, Warszawa 1951

M. Kurecka, Dzieje Jana Sebastiana Bacha, Warszawa 1952

A. Schweitzer, Johann Sebastian Bach, Kraków 1972

E. Zavarsky, Jan Sebastian Bach, Kraków 1979

Baird

K. Tarnawska-Kaczorowska, Świat liryki wokalno-instrumentalnej Tadeusza Bairda,

Kraków 1982

K. Tarnawska-Kaczorowska, Tadeusz Baird – glosy do biografii, Kraków 1997

T.A. Zieliński, Tadeusz Baird, Kraków 1966


Bartók

M. Kubień-Uszokowa, Mikrokosmos Béli Bartóka: zarys krytyczny, Katowice 2003

W. Rudziński, Warsztat kompozytorski Béli Bartóka, Kraków 1984

T.A. Zieliński, Bartók, Kraków 1980


Beethoven

W. Hulewicz, Przybłęda Boży, Kraków 1982

Z. Lissa, Polonica Beethovenowskie, Kraków 1970

S. Łobaczewska, Beethoven, Kraków 1968

G. R. Marek, Beethoven. Biografia geniusza, Warszawa 1976

R. Rolland, Życie Beethovena, Kraków1966


Berlioz

H. Berlioz, Z pamiętników, Kraków1996

R. Clarson-Leach, Berlioz, Kraków 2000


Borodin

H. Swolkień, Aleksander Borodin, Warszawa 1979

M. Il’in, E. Segal, Borodin, Warszawa 1956


Brahms

L. Erhardt, Brahms, Kraków 1985

P. Holmes, Brahms, Kraków 1998


Britten

A. Tuchowski, Benjamin Britten. Twórca, dzieło, epoka, Kraków 1994


Chopin

F. Bel’za, Fryderyk F. Chopin, Warszawa 1980

J.M. Chomiński, Chopin, Kraków 1978

A. Czartkowski, Z. Jeżewska, Fryderyk Chopin, Warszawa 1975

B. Eisler, Pogrzeb Chopina, Kraków 2005

A. Hedley, Chopin, Łódź 1949

J. Iwaszkiewicz, Chopin, Kraków 1955

Z. Jeżewska, Chopin w kraju rodzinnym, Warszawa 1985

A. Nowaczyński, Młodość Chopina, Warszawa 1948

I. Poniatowska (red.), Chopin w kręgu przyjaciół, Warszawa: t. I – 1995, t. II – 1996,
t. III – 1997, t. IV – 1998, t. V – 1999

J. Siwkowska, Tam gdzie Chopin chodził na pół czarnej, Warszawa 1969

B. Smoleńska-Zielińska, Fryderyk Chopin i jego muzyka, Warszawa 1995

M. Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Poznań 1998

M. Tomaszewski, Chopin i George Sand: miłość nie od pierwszego spojrzenia, Kraków 2003

B. Weber, Chopin, Wrocław 2000

A. Zamoyski, Chopin: powściągliwy romantyk, Kraków 2002

T.A. Zieliński, Chopin. Życie i droga twórcza, Kraków 1993


Czajkowski

A. Alszwang, Czajkowski, Kraków 1979

S. Mundy, Czajkowski, Kraków 2005

H. Swolkień, Piotr Czajkowski, Warszawa 1976

T.A. Zieliński, Ostatnie symfonie Czajkowskiego, Kraków 1995


Debussy

G. Gourdet, Claude Debussy, Kraków 1978

P. Holmes, Debussy, Kraków 1999

S. Jarociński, Debussy a impresjonizm i symbolizm, Kraków 1976

S. Jarociński, Debussy. Kronika życia, dzieła, epoki, Kraków 1972

T. la Mure, Opowieść o Debussym, Kraków 1978


Dworzak

J. Berkovec, Dworzak, Kraków 1976


Elsner

A.Nowak-Romanowicz, Józef Elsner, Kraków 1957


Gershwin

L. Kydryński, Gershwin, Kraków 1987


Glinka

H. Swolkień, Michał Glinka, Warszawa 1984


Gomółka

M. Perz, Mikołaj Gomółka, Warszawa 1969


Górecki

A. Thomas, Górecki, Kraków 1998


Haydn

K. Geiringen, Haydn, Kraków 1986


Händel

W. Dulęba, Z. Sokołowska, Haendel, Kraków 1972

R. Rolland, Händel, Kraków 1958


Ives

H. i S. Cowell, Ives, Kraków 1982


Karłowicz

H. Anders, Mieczysław Karłowicz w listach i wspomnieniach, Kraków 1960

A. Chybiński, Mieczysław Karłowicz, Kraków 1949

E. Dziębowska (red.), Z życia i twórczości Mieczysława Karłowicza, Kraków 1970

L. Polony, Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza, Kraków 1986

A. Wightman, Karłowicz. Młoda Polska i muzyczny fin de siècle, Kraków 1996


Kilar

L. Polony, Kilar. Żywioł i modlitwa, Kraków 2005

W. Kilar, K. Podobińska, L. Polony, Cieszę się darem życia: rozmowy z Wojciechem

Kilarem, Kraków 1997


Kolberg

R. Górski, Oskar Kolberg, Warszawa 1974


Kurpiński

T. Przybylski, Karol Kurpiński, Warszawa 1980


Lipiński

J. Powroźniak, Lipiński, Kraków 1970


Liszt

S. Dybowski, Franciszek Liszt, Warszawa 1986

A. Morrison, Liszt, Kraków 1999

S. Szenic, Franciszek Liszt, Warszawa 1969


Lutosławski

T. Błaszkiewicz, Aleatoryzm w twórczości Witolda Lutosławskiego, Gdańsk 1973

D. Gwizdalanka, K. Meyer, Lutosławski. Droga do dojrzałości, Kraków 2003

D. Gwizdalanka, K. Meyer, Lutosławski. Droga do mistrzostwa, Kraków 2003

T. Kaczyński, Rozmowy z Witoldem Lutosławskim, Kraków 1972, Wrocław 1993

T. Kaczyński, Lutosławski: Życie i muzyka (Historia muzyki polskiej), Warszawa 1994

J. Paja-Stach, Lutosławski i jego styl muzyczny, Kraków 1997

Ch.B. Rae, Muzyka Lutosławskiego, Warszawa 1996

Z. Skowron (red.), Estetyka i styl twórczości Witolda Lutosławskiego: studia, Kraków 2000


Mahler

B. Pociej, Mahler, Kraków 1992


Mendelssohn-Bartholdy

K.H. Kochler, Mendelssohn, Kraków 1980


Messiaen

T. Kaczyński, Messiaen, Kraków 1984


Mielczewski

Z.M. Szweykowski (red.), Marcin Mielczewski: studia, Kraków 1999


Moniuszko

Z. Jachimiecki, Moniuszko, Kraków 1983

T. Kaczyński, Dzieje sceniczne Halki, Kraków 1969

T. Przybylski, Stanisław Moniuszko: 1819–1872, Kraków 1975

W. Rudziński, Moniuszko, Kraków 1957


Monteverdi

E. Obniska, Claudio Monteverdi: życie i twórczość, Gdańsk 1993


Mozart

A. Einstein, Mozart – człowiek i dzieło, Kraków 1983

N. Elias, Mozart: portret geniusza, Warszawa 2006

S. Jarociński, Mozart, Kraków 1956

W.A. Mozart, Listy, (opr. I. Dembowski), Warszawa 1991

K. Stromenger, Mozart, Warszawa 1962

P. Woodford, Mozart, Kraków 2000


Musorgski

T. Malecka, Słowo, obraz i dźwięk w twórczości Modesta Musorgskiego, Kraków 1996

H. Swolkień, Musorgski, Kraków 1980


Noskowski

A. Sutkowski, Zygmunt Noskowski, Kraków 1957

W. Wroński, Zygmunt Noskowski, Kraków 1960


Nowowiejski

J. Boehm, Feliks Nowowiejski 1877–1946: zarys biograficzny, Olsztyn 1977

J. Boehm, Feliks Nowowiejski, artysta i wychowawca, Olsztyn 1985

F.M. i K. Nowowiejscy, Dookoła kompozytora. Wspomnienia o ojcu, Poznań 1971


Offenbach

S. Kracauer, Jacques Offenbach i Paryż jego czasów, Warszawa 1992

L. Kydryński, Offenbach, Warszawa 1999


Paderewski

M. Drozdowski, Ignacy Jan Paderewski, Warszawa 1981

W. Dulęba, Z. Sokołowska, Paderewski, Kraków 1976

S. Giron, Tajemnica testamentu Paderewskiego, Kraków 1996

L. Kozubek, Opera „Manru” Ignacego Jana Paderewskiego, Katowice 2001

H. Opieński, Ignacy Jan Paderewski, Kraków 1960

I.J. Paderewski, Pamiętniki, t. I–II, Kraków 1970

M. Perkowska, Diariusz koncertowy Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków 1990

A. Piber, Droga do sławy. Ignacy Jan Paderewski w latach 1860–1902,Warszawa 1982

R. Wapiński, Ignacy Paderewski, Wrocław 1999

A. Zamoyski, Paderewski, Warszawa 1992


Paganini

J. Powoźniak, Paganini, Kraków 1958


Palester

Z. Helman, Roman Palester. Twórca i dzieło, Kraków 1999


Panufnik

B. Bolesławska, Panufnik, Kraków 2001

A. Panufnik, Andrzej Panufnik o sobie, Warszawa 1990


Penderecki

R. Chłopicka, Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum: studia nad

twórczością wokalno-instrumentalną, Kraków 2000

P. Ćwikliński, J. Ziarno, Pasja: o Krzysztofie Pendereckim, Warszawa 1993

L. Erhardt, Spotkania z Krzysztofem Pendereckim, Kraków 1975

M. Tomaszewski, Penderecki – trudna sztuka bycia sobą, Kraków 2004

T.A. Zieliński, Dramat instrumentalny Pendereckiego, Kraków 2003


Prokofiew

J. Jaroszewicz, Prokofiew, Kraków 1983


Puccini

W. Sandelewski, Puccini, Kraków 1963


Rachmaninow

M. Bażanow, Rachmaninow, Warszawa 1972


Ravel

V. Jankelevitch, Ravel, Kraków 1961


Rimski-Korsakow

A. Sołowcow, Rimski-Korsakow, Kraków 1975


Rossini

W. Sandelewski, Rossini, Kraków 1968


Różycki

M. Kamiński, Ludomir Różycki, Bydgoszcz 1987


Schönberg

H. Stuckenschmidt, Arnold Schönberg, Kraków 1965


Schubert

T. Marek, Schubert, Kraków 1952

P. Woodford, Schubert, Kraków 1997


Schumann

T. Dowley, Schumann, Kraków 1999

H. Swolkień, Schumann, Warszawa 1973


Serocki

T. Zieliński, O twórczości Kazimierza Serockiego, Kraków 1985


Skriabin

I. Bełza, Skriabin, Kraków 2004


Strauss

E. Krauze, R. Strauss, Kraków 1983


Strawiński

L. Erhardt, Igor Strawiński, Warszawa 1978

R. Vlad, Strawiński, Kraków 1974


Szostakowicz

K. Meyer, Dymitr Szostakowicz i jego czasy, Warszawa 1999

K. Meyer, Szostakowicz, Kraków 1986


Szymanowski

T. Bronowicz-Chylińska, Karol Szymanowski, Kraków 1967

T. Chylińska, Szymanowski i jego muzyka, Warszawa 1971

J. Domańska, Mazurki opus 50 Karola Szymanowskiego, Katowice 2002

L. Gradstein, J. Waldorff, Gorzka sława, Warszawa 1960

J. Iwaszkiewicz, Spotkania z Szymanowskim, Kraków 1947

T.A. Zieliński, Szymanowski. Liryka i ekstaza, Kraków 1997


Verdi

V. Sheean, Orfeusz osiemdziesięcioletni, Kraków 1986

P. Southwell-Sander, Verdi, Kraków 2001

H. Swolkień, Verdi, Kraków 1983


Wagner

K. Kozłowski, Teatr i religia sztuki: „Parsifal” Richarda Wagnera, Poznań 2004

Z. Jachimecki, Wagner, Kraków 1973

B. Pociej, Wagner, Kraków 2004


Wieniawski

R. Suchowiejko, Henryk Wieniawski – kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji

skrzypcowej XIX wieku, Poznań 2005

E. Grabkowski, Henryk Wieniawski, kompozytor – wirtuoz – pedagog, Poznań 1997

M. Grigoriew, Henryk Wieniawski, Warszawa – Poznań 1986

J.W. Reiss, Wieniawski, Kraków 1985


Zarębski

R.D. Golianek, Juliusz Zarębski. Człowiek – muzyka – kultura, Kraków 2004


Zieleński

W. Malinowski, Polifonia Mikołaja Zieleńskiego, Kraków 1981

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Literatura przedmiotu (wybór) iconLiteratura przedmiotu (wybór)

Literatura przedmiotu (wybór) iconLiteratura przedmiotu (wybór)

Literatura przedmiotu (wybór) iconWpływ rolnictwa na środowisko Literatura (wybór)

Literatura przedmiotu (wybór) iconLiteratura przedmiotu: psychologia architektury literatura podstawowa

Literatura przedmiotu (wybór) iconTemat: I. Literatura podmiotu: II. Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu (wybór) iconEtap 1 – wybór wzoru graficznego np. St1Etap 2 – wybór papieru

Literatura przedmiotu (wybór) iconProgram I literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu (wybór) iconII. Literatura przedmiotu, słowniki

Literatura przedmiotu (wybór) iconProgram I literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu (wybór) iconLiteratura do przedmiotu Logika Ogólna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom