Edukacja wczesnoszkolna Temat : Mam talent
Pobierz 13.59 Kb.
NazwaEdukacja wczesnoszkolna Temat : Mam talent
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar13.59 Kb.
TypDokumentacja
Scenariusz zajęć z zakresu edukacji polonistycznej w klasie trzeciej.

(edukacja wczesnoszkolna)


Temat : Mam talent.


Cel ogólny : Rozbudzanie świadomości posiadanych umiejętności i talentów , rozwijanie poczucia własnej wartości .


Cele operacyjne :

-Uczeń zna pojęcie: sylaba, rym, dialog, skarb, talent, symbol

-Potrafi wskazać w treści dialogi i rytm

-Wymienia talenty przedstawione przez autora wiersza

-Potrafi wymienić znane postaci utalentowanych Polaków ( Fryderyk Chopin , Mikołaj Kopernik, Jan Matejko, Henryk Sienkiewicz, Maria Skłodowska Curie, Otylia Jędrzejczak, Adam Małysz, Robert Kubica )

-Uczeń rozumie przenośne znaczenie słowa „ skarb”

-Aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno ruchowych

-Wykonuje ilustracje talentu, który posiada ( w postaci rysunku lub symbolu )

-Formułuje samodzielnie krótką wypowiedź na temat własnych umiejętności i zdolności

-Ilustruje ruchem treść lub nastrój piosenki

Metody :

podająca: czytanie (analiza) tekstu literackiego, pogadanka , dyskusja

eksponująca : prezentacja galerii polskich talentów oraz talentów własnych dzieci , wystawa prac plastycznych dzieci.

ćwiczeń praktycznych: zabawa muzyczno- ruchowa, praca plastyczna.

Formy pracy:

indywidualna, zbiorowa,

Pomoce:

List od kapitana Juki.

Magnetofon płyta cd z nagraniem wiersza „Skarby pełne talentów” U. Kozłowskiej.

Xerokopie wiersza dla każdego ucznia.

Płyta cd z nagraniem znanej dzieciom piosenki.

Kartki z bloku technicznego z zaznaczoną półsylwetką dziecka i chmurką nad jego głową.

Przybory plastyczne, materiały plastyczne.


PRZEBIEG LEKCJI:

1. Analiza tekstu listu Kapitana Juki.

Nauczyciel wita dzieci, przekazuje list od kapitana Juki i odczytuje go głośno. Zadaje pytanie: Jakie talenty posiadacie w sobie ? Co potraficie robić najlepiej?

2. Rozmowa z dziećmi na temat znanych postaci , utalentowanych w różnych dziedzinach.

Nauczyciel krótko opowiada o tym, że wszyscy ludzie na świecie umieją „coś” zrobić wyjątkowo dobrze. Mają pewne uzdolnienia w danym kierunku .Odwołuje się przy tym

do znanych przykładów z życia. Następnie pokazuje galerię zdjęć znanych osób : Chopin, Matejko, Łukaszewicz, Skłodowska-Curie, Jędrzejczyk, Małysz ).

Nauczyciel zadaje pytania wprowadzające:

Czy znacie inne sławne talenty w Polsce i na świecie?

Czy znacie osobiście kogoś kto posiada jakiś talent?

Jakie talenty posiadają wasi rodzice?

Czy i kiedy jesteście dumni z waszych rodziców?

Jak zwracają się do was rodzice, gdy chcą okazać jak bardzo was kochają?

Kiedy są z was bardzo dumni?

Nauczyciel ukierunkowuje odpowiedzi tak żeby choć jedno dziecko użyło słowa skarb lub podobnego określenia.


3. Analiza utworu „Skarby pełne …” .

Jak można rozumieć słowo skarb? Wieloznaczność wyrazu – objaśnianie.

Nauczyciel i uczniowie słuchają wiersza „ Skarby pełne…” Następnie nauczyciel zadaje pytania do tekstu:

Kim chciał zostać kapitan Juka jako chłopiec?

Jaką przyjemność chciał sprawić mamie?

O czym zapewnił go tata?

Jakie talenty wyliczył kapitan Juka w wierszu?

Co wy robicie szczególnie dobrze? Jakie talenty w was drzemią?

Nauczyciel wspólnie z dziećmi słucha uważnie kolejnych wypowiedzi. Ważne, aby każde dziecko wymieniło jakiś swój talent.


4. Zabawa plastyczna- eksponowanie własnych zdolności.

Nauczyciel rozdaje uczniom karty z konturami i prosi aby każdy w „chmurce” narysował to, co umie robić najlepiej, może to być też symbol własnego talentu. Po wykonaniu pracy nauczyciel eksponuje wszystkie obrazy w formie galerii talentów.


5. Zabawa ruchowa przy muzyce.

Nauczyciel zaprasza do zabawy muzyczno-ruchowej z piosenką znaną wcześniej.

Nauczyciel wybiera jedną linijkę wiersza np. „ Ty jesteś moim skarbem kochanym.” Prosi, by dane dziecko zrytmizowało „po swojemu” dany wers.


6. Porównanie budowy utworu poetyckiego i opowiadania.

Nauczyciel rozdaje xero z tekstem wiersza. Przypomina czym różni się opowiadanie od dialogu . Dzieci wskazują dialog w tekście.

Nauczyciel recytuje ostatnie wersy z kolejnych linijek tekstu oraz prosi, by dzieci przypomniały i wyjaśniły, co to jest sylaba i rymy? Następnie wskazały rymy w wierszu.


7. Podsumowanie zajęć.

Nauczyciel przypomina że każdy człowiek ma jakieś zdolności, talent do czegoś. Każdy „coś” umie lepiej od innych, a każde dziecko to skarb z ukrytym talentem, który należy odkrywać i rozwijać. Można też zapytać:

Jakie są twoje odczucia po tych zajęciach?

Czego się dowiedziałeś?

W zależności od możliwości grupy ( klasy) temat można realizować na jednej lub dwóch jednostkach lekcyjnych. Dobry do pracy z uczniem zdolnym.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Edukacja wczesnoszkolna Temat : Mam talent iconEdukacja wczesnoszkolna Temat : Swobodna dłuższa wypowiedź na temat : „ Moja szkoła ”

Edukacja wczesnoszkolna Temat : Mam talent iconOŚWiadczenie uczestnika tytuł programu: mam talent!

Edukacja wczesnoszkolna Temat : Mam talent iconEdukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna Temat : Mam talent iconEdukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna Temat : Mam talent iconZintegrowana edukacja wczesnoszkolna I wychowanie przedszkolne [ 58 ]

Edukacja wczesnoszkolna Temat : Mam talent iconWczesnoszkolna edukacja zintegrowana z logopedią I rok

Edukacja wczesnoszkolna Temat : Mam talent iconZintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 57 ]

Edukacja wczesnoszkolna Temat : Mam talent iconEdukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym semestr 5

Edukacja wczesnoszkolna Temat : Mam talent iconZagadnienia na egzamin dyplomowy edukacja Wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna Temat : Mam talent iconZintegrowana edukacja wczesnoszkolna I wychowanie przedszkolne [ 88 ]

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom