Skala Likerta 12 stwierdzeń "Stosunek do instytucji wyborów"
Pobierz 109.53 Kb.
NazwaSkala Likerta 12 stwierdzeń "Stosunek do instytucji wyborów"
Data konwersji05.12.2012
Rozmiar109.53 Kb.
TypDokumentacja
©TM

Skala Likerta – 12 stwierdzeń „Stosunek do instytucji wyborów”


Przeczytaj uważnie poniższe twierdzenia i zaznacz, w jakim stopniu się z nimi zgadzasz, bądź nie zgadzasz. (DLA KAŻDEGO TWIERDZENIA PROSZĘ ZAZNACZYĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ, GDZIE 1 – OZNACZA ZDECYDOWANIE SIĘ NIE ZGADZAM, 2 – RACZEJ SIĘ NIE ZGADZAM, 3 – ANI SIĘ ZGADZAM, ANI SIĘ NIE ZGADZAM, 4 – RACZEJ SIĘ ZGADZAM, 5 – ZDECYDOWANIE SIĘ ZGADZAM)


Twierdzenia

Zdecydowanie się nie zgadzam

Raczej się nie zgadzam

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam

Tych, którzy z własnej winy nie głosują w wyborach powinno się pociągnąć do odpowiedzialności

1

2

3

4

5

Głosowanie to iluzja a nie rzeczywisty wybór

1

2

3

4

5

Nawet, jeśli nie ma większych szans na zmiany, trzeba uczestniczyć w wyborach wypełniając obywatelski obowiązek

1

2

3

4

5

Decyzja, kogo poprzeć w wyborach jest bez znaczenia, bo i tak w konsekwencji zawsze jest tak samo źle

1

2

3

4

5

Wprawdzie mój głos w wyborach nie doprowadzi do żadnych istotnych zmian, ale skoro mamy takie prawo, trzeba z niego skorzystać

1

2

3

4

5

Czasami oddając głos w wyborach mam nadzieję, że może to właśnie tym razem coś rzeczywiście zmieni się na lepsze

1

2

3

4

5

Mój głos jest tak naprawdę głosem przeciwko czemuś niż za czymś

1

2

3

4

5

Nawet w państwie demokratycznym los zwykłego człowieka w żadnej mierze nie zależy od jego woli.

1

2

3

4

5

Gdyby się dobrze zastanowić, to tak naprawdę każdy pojedynczy głos może wpłynąć na późniejsze decyzje wielkiej wagi

1

2

3

4

5

Zwykle bywa tak, że udział w wyborach to decyzja, na które mniejsze zło się zdecydować

1

2

3

4

5

Nawet, gdybym był ciężko chory zrobiłbym wszystko, aby udać się do wyborów

1

2

3

4

5

Kiedy oddaję głos w wyborach to wiem, że tylko tak mogę w jakimś stopniu wpłynąć na swoje życie i sytuację w kraju

1

2

3

4

5


Proszę również o odpowiedź na kilka pytań o sobie


M1. W którym roku Pan(i) się urodził(a)? 


M2. Płeć [zaznacza Ankieter]  1. Kobieta

 2. Mężczyzna


M3. Jakie ma Pan(i) wykształcenie?

 1. Podstawowe  3. Średnie  2. Zawodowe  4. Wyższe


Likert – procedura postępowania


1. Dla zaspokojenia pierwszej ciekawości sprawdzamy rozkłady procentowe wszystkich 12 (poszczególnych) skal


Tabele częstości2. Następnie sumujemy wyniki uzyskane przez każdego z respondentów na wszystkich 12 skalach. Wcześniej jednak zmieniamy kolejność kodowania twierdzeń w taki sposób, aby każde z nich wskazywało ten sam „kierunek” postawy: od negatywnego do pozytywnego (wobec obiektu naszego badania, t.j. „instytucji wyborów). W naszym wypadku były to twierdzenia: 2,4,7,8 i 10.
3. Sprowadzamy skalę do wersji „znormalizowanej” dzieląc wyniki przez liczbę pojedynczych twierdzeń (tutaj – 12). Mamy wówczas wyniki łatwiejsze w interpretacji – wiemy, bowiem co oznacza wartość 1, 2, 3, 4 i 5 (1 – zdecydowany brak zgody, 5 zdecydowaną zgodę, itp.)
4. Dzielimy respondentów na dwie grupy – 25% tych, którzy otrzymali najwyższe wyniki i 25% tych z wynikami najniższymi – tutaj 26,7% i 23,3% jako wartości bliskie 1/4
Jak widać średnie uzyskane przez te dwie grupy na skali znacznie się od siebie różnią


5. Musimy jednak sprawdzić istotność różnicy wartości średnich w tych dwóch grupach dla wszystkich 12 twierdzeń – w tym celu stosujemy test t studenta (test równości średnich). Hipoteza zerowa – nie ma istotnych różnic między średnimi dla każdego twierdzenia w tych dwóch grupach.

Test dla prób niezależnych
Test t równości średnicht

df

Istotność (dwustronna)

Różnica średnich1. Demokracja powstała, dlatego, aby ludzie mogli decydować o własnym losie. Tych, którzy z własnej winy nie głosują w wyborach powinno się pociągnąć do odpowiedzialności-4,742

43

,000

-1,79

-4,541

27,692

,000

-1,79

3. Trzeba pamiętać, że to my, obywatele, tak naprawdę rządzimy krajem i nawet, jeśli nie ma większych szans na zmiany, trzeba wypełnić ten obywatelski obowiązek-6,208

43

,000

-1,83

-6,396

39,168

,000

-1,83

5. Wprawdzie mój głos w wyborach nie doprowadzi do żadnych istotnych zmian, ale skoro mamy takie prawo, trzeba z niego skorzystać-1,055

43

,297

-,42

-1,040

38,366

,305

-,42

6. Czasami oddając głos w wyborach mam nadzieję, że może to właśnie tym razem coś rzeczywiście zmieni się na lepsze w naszym życiu-1,945

43

,058

-,70

-1,966

42,970

,056

-,70

9. Gdyby się dobrze zastanowić, to tak naprawdę każdy pojedynczy głos może wpłynąć na późniejsze decyzje wielkiej wagi-6,149

43

,000

-1,74

-6,399

35,212

,000

-1,74

11. Nie rozumiem tych, którzy nie głosują. Nawet, gdybym był ciężko chory zrobiłbym wszystko, aby udać się do wyborów-8,226

43

,000

-2,30

-8,102

38,179

,000

-2,30

12. Kiedy oddaję głos w wyborach to wiem, że tylko tak mogę w jakimś stopniu wpłynąć na swoje życie i sytuację w kraju-6,167

43

,000

-1,73

-6,313

41,100

,000

-1,73

odwrócona zmienna pogląd2-6,823

43

,000

-1,70

-7,115

34,380

,000

-1,70

odwrócona zmienna pogląd4-6,434

43

,000

-2,08

-6,749

31,659

,000

-2,08

odwrócona zmienna pogląd7-6,300

43

,000

-1,97

-6,507

38,253

,000

-1,97

odwrócona zmienna pogląd8-4,040

43

,000

-1,39

-4,045

42,432

,000

-1,39

odwrócona zmienna pogląd10-6,252

43

,000

-1,86

-6,294

42,939

,000

-1,86


Jedno z twierdzeń (5) nie różnicuje respondentów z tych 2 grup. Również twierdzenie 6 nie jest istotne na poziomie 0,05, ale ponieważ jest bliskie tej wartości można zostawić je dla dalszej analizy


Do samodzielnego przemyślenia: dlaczego twierdzenie 5 nie różnicuje respondentów z grupy o wynikach najwyższych i wynikach najniższych?


6. Po usunięciu twierdzenia 5 liczymy ostateczne wyniki

7. Ostateczną wersję skali normalizujemy
8. ...i liczymy rzetelność skali (tzn. sprawdzamy czy stosując ją, uzyskiwalibyśmy te same wyniki przy niezmienionych warunkach)Rzetelność skali mierzona współczynnikiem Alpha Cronbacha wyniosła 0,770 co jest wartością przyzwoicie wysoką – można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że skala jest rzetelna


Można zauważyć jednak, że twierdzenie 1 nieznacznie obniża rzetelność skali (po jego usunięciu rzetelność skoczyłaby do 0,778. Natomiast Twierdzenie 6 nie wnosi nic do skali (po jego usunięciu rzetelność pozostanie na tym samym poziomie). Widać zresztą, że akurat te dwa twierdzenia najsłabiej korelują z całą skalą. Mimo wszystko zostawiamy je w zestawie zmiennych budujących skalę.
I jeszcze wykres wszystkich wyników - przeważają wartości in plus chociaż średnia wartość skali mieści się w pobliżu jej środka i wynosi 3,36
9. Teraz naszą skalę możemy traktować jak „nową zmienną” i liczyć zależności z innymi zmiennymi

Płeć

Średnia

N

Odchylenie standardowe

Kobieta

3,462

51

,6353

Mężczyzna

3,228

39

,7320

Ogółem

3,361

90

,6849Kobiety bardziej ufają (przywiązują większą wagę) instytucji wyborów, choć różnica pomiędzy nimi a mężczyznami nie jest istotna statystycznie


Wykształcenie

Średnia

N

Odchylenie standardowe

Podstawowe

3,000

2

,5143

Zawodowe

3,169

7

1,0224

Średnie

3,297

49

,6537

Wyższe

3,523

32

,6511

Ogółem

3,361

90

,6849Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia zwiększa się zaufanie do „wyborów”. Chociaż tutaj także nie jest to różnica istotna statystycznie

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Skala Likerta 12 stwierdzeń \"Stosunek do instytucji wyborów\" iconPoniżej znajduje się 5 stwierdzeń z którymi możesz się zgodzić lub nie. Używając poniższej skali od 1 do 7 określ twój stosunek do tych zdań poprzez wpisanie

Skala Likerta 12 stwierdzeń \"Stosunek do instytucji wyborów\" iconSkala pH to ilościowa skala kwasowości I zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na stężeniu jonów wodorkowych [H+] w

Skala Likerta 12 stwierdzeń \"Stosunek do instytucji wyborów\" iconSkala lin-taka skala w której każdym dwóm punk odległym o jednakową wielk odpowiada taka sama różnica wart. Skala log

Skala Likerta 12 stwierdzeń \"Stosunek do instytucji wyborów\" iconStreszczenia abstracts nowowiejska skala nasilenia objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego (skala nowa)

Skala Likerta 12 stwierdzeń \"Stosunek do instytucji wyborów\" iconStreszczenia abstracts nowowiejska skala nasilenia objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego (skala nowa)

Skala Likerta 12 stwierdzeń \"Stosunek do instytucji wyborów\" iconOceń prawdziwość stwierdzeń

Skala Likerta 12 stwierdzeń \"Stosunek do instytucji wyborów\" iconPrzypowieści to: moc słowa, wychowanie, stosunek do rodziców, stosunek do króla, zarządzanie gospodarstwem, opieka nad rodziną, sposób władania przez króla poddanymi, wzór postępowania człowieka pobożnego (sprawiedliwego, mądrego) I antywzór człowieka bezbożnego (głupiego)

Skala Likerta 12 stwierdzeń \"Stosunek do instytucji wyborów\" iconUczelnie wyższe (5 instytucji), jednostki naukowo – badawcze (5 instytucji) I przedsiębiorstwa (11 firm)

Skala Likerta 12 stwierdzeń \"Stosunek do instytucji wyborów\" iconCałokształt instytucji bankowych oraz instytucji finansowych wraz z normami określającymi wzajemne powiązania I stosunki z otoczeniem. Powstanie

Skala Likerta 12 stwierdzeń \"Stosunek do instytucji wyborów\" iconNa podstawie art. 31 Prawa prasowego wnoszę o sprostowanie nieprawdziwych faktów oraz stwierdzeń zawierających określenia zniesławiające

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom