Temat: Współczesne ruchy społeczne
Pobierz 5.77 Kb.
NazwaTemat: Współczesne ruchy społeczne
Data konwersji05.12.2012
Rozmiar5.77 Kb.
TypDokumentacja
Temat: Współczesne ruchy społeczne


  1. Ekologizm – zespół idei i działań politycznych oraz społecznych, których istotą jest przeciwdziałanie zagrożeniom, niszczeniu środowiska naturalnego człowieka, tendencja do życia w zgodzie z naturą, m.in. korzystania z nieskażonej żywności.

Od początku lat 70 – tych XX w. kwestia ochrony środowiska stała się przedmiotem polityki organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, czy różnego typu organizacji regionalnych, np. Wspólnoty Europejskiej. Powstały partie polityczne (Zieloni) i organizacje pozarządowe typu Greenpeace włączające w swój program ekologię. Ocenia się, że w związku z dramatycznym wzrostem skali zagrożeń w tej dziedzinie i koniecznością tworzenia ładu ekologicznego opartego na zasadzie harmonijnego ekorozwoju, ekologizm stanie się jedną z wiodących tendencji w XXI w.


  1. Feminizm (z łac. femina – kobieta), ruch społeczno – polityczny, którego celem jest walka o pełne równouprawnienie kobiet.

Problemy podnoszone przez ruchy kobiece znalazły swoje uregulowania w aktach prawa międzynarodowego. Jednym z nich jest konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta w 1979 r. przez ONZ (ratyfikowana przez Polskę w 1980 r.). Dokument ten m.in. zobowiązuje rządy do tworzenia ustawodawstwa oraz podejmowania działań mających na celu likwidację dyskryminacji kobiet w życiu politycznym poprzez zapewnienie im, na równych z mężczyznami warunkach, czynnego i biernego prawa wyborczego. W podobnym duchu są formułowane akty prawne opracowane w ramach Rady Europy.


  1. Pacyfizm – ruch społeczny i polityczny dążący do wyeliminowania wojny jako sposobu rozstrzygania konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych. Pacyfistami byli światowej sławy uczeni, filozofowie i pisarze, m.in. H. Grotius – holenderski uczony i dyplomata, który wprowadził w 1625 r. pojęcie prawa międzynarodowego, I. Kant – głoszący ideę wiecznego pokoju, wielcy encyklopedyści francuscy, socjaliści utopijni.

Pierwsze organizacje pacyfistyczne powstały w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii po zakończeniu wojen napoleońskich. W 2. poł. XIX w. odbywały się liczne międzynarodowe kongresy pacyfistyczne, m.in.: w 1843 r. w Londynie, w 1848 w Brukseli, w 1849 r. w Paryżu. W 1864 r. powstał Czerwony Krzyż. W 1895 r. Alfred Nobel ustanowił nagrodę pokojową.

Ruch pacyfistyczny doprowadził do zwołania haskich konferencji pokojowych w 1899 i 1907 r. Dążenia do utrzymania pokoju znalazły także wyraz w powstaniu międzynarodowych organizacji pokojowych – Ligi Narodów i ONZ.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Współczesne ruchy społeczne iconWykład 6 struktury społeczne działania masowe I ruchy społeczne

Temat: Współczesne ruchy społeczne iconDział: Struktura I prawidłowości życia społecznego. Instytucje społeczne Temat: Współczesne formy organizacji społeczeństwa

Temat: Współczesne ruchy społeczne iconJak ruchy społeczne zmieniają świat?

Temat: Współczesne ruchy społeczne iconRuchy społeczne (cechy, powstawanie, typy) Punkty wykładu Zachowania zbiorowe

Temat: Współczesne ruchy społeczne iconSztuka gniewu czy siła spokoju: jak ruchy społeczne zmieniają świat?

Temat: Współczesne ruchy społeczne iconNiezależne ruchy społeczne w Polsce w latach 1956-1989 ze szczególnym uwzględnieniem nszz “Solidarność”

Temat: Współczesne ruchy społeczne iconGlobalizacja I demokratyzacja – główne współczesne procesy społeczne

Temat: Współczesne ruchy społeczne iconWspółczesne problemy społeczne I polityka społeczna Zagadnienia egzaminacyjne

Temat: Współczesne ruchy społeczne iconZałącznik nr 2 Ruchy sprzeciwu społecznego I ruchy opozycyjne w latach 1956-80 w Polsce powojennej

Temat: Współczesne ruchy społeczne iconNowe ruchy religijne (temat 10) Religie młodzieżowe

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom