Postępowanie karne. Pyt. 7 Akt oskarżenia
Pobierz 90.11 Kb.
NazwaPostępowanie karne. Pyt. 7 Akt oskarżenia
strona1/4
Data konwersji06.12.2012
Rozmiar90.11 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4
Postępowanie karne.


Pyt.7 AKT OSKARŻENIA

Istota: Wniesienie aktu oskarżenia jest jednym ze sposobów zakończenia postępowania przygotowawczego. Akt oskarżenia jest skargą, która inicjuje postępowanie jurysdykcyjne w zakresie głównego jego przedmiotu.

W literaturze wskazuje się, że spełnia on:

  • funkcję impulsu procesowego – polegającą na tym, że skarga powoduje wszczęcie odpowiedniego postępowania;


- funkcję obligującą – zobowiązującą organ procesowy do wszczęcia postępowania i jego kontynuacji,
  • funkcję informacyjną– polegającą na tym, że skarga jest informacją dla organu procesowego o stanowisku stron, o ich zapatrywaniu się na kwestię faktów i kwestię prawa;


- funkcję bilansującą – która jest zestawieniem wyników postępowania przygotowawczego i określającą zakres przedmiotowy postępowania jurysdykcyjnego


W ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledztwa albo od otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu, Prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję i wnosi go do sądu albo wydaje postanowienie o zawieszeniu, umorzeniu lub uzupełnieniu śledztwa. W przypadku aresztowania tymczasowego termin ten wynosi 7 dni.


Rodzaje:

1. Zwykły akt oskarżenia

Zwykły akt oskarżenia jest sporządzany w sprawach rozpoznawanych w trybie zwyczajnym,

2. Uproszczony akt oskarżenia

Uproszczony akt oskarżenia może być sporządzony tylko w dochodzeniu. Jako pismo procesowe powinien w swej treści zawierać elementy, które są charakterystyczne dla zwykłego aktu oskarżenia. Uproszczenie tego aktu polega na tym, że akt taki nie musi zawierać uzasadnienia (art. 332 § 3 k.p.k.).

3. Akt oskarżenia z wnioskiem prokuratora o skazanie oskarżonego bez rozprawy

Prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary i środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte (art. 335 § 1 k.p.k.).

4. Nowy i dodatkowy akt oskarżenia

Jeżeli w toku rozprawy wyszły na jaw nowe okoliczności i na ich podstawie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu inny czyn, oprócz objętego aktem oskarżenia, sąd może za zgodą oskarżonego rozpoznać nowe oskarżenie na tej samej rozprawie, chyba że zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania przygotowawczego co do nowego czynu (art. 398 § 1 k.p.k.).


5. Poprawiony i uzupełniony akt oskarżenia

Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym, wymienionym w art. 119, 332, 333 i 335 k.p.k., a także w art. 334 k.p.k., wówczas prezes sądu zwraca go oskarżycielowi w celu usunięcia braków w terminie 7 dni (art. 337 § 1 k.p.k.). Na powyższe zarządzenie prezesa sądu oskarżycielowi przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Jeżeli oskarżyciel nie wniesie zażalenia w powyższym terminie, wówczas jest on zobowiązany również w terminie 7 dni do wniesienia poprawionego lub uzupełnionego aktu oskarżenia (art. 337 § 1 w zw. z § 2 w zw. z § 3 k.p.k.).


6. Ustny akt oskarżenia

Formą aktu oskarżenia jest ustny akt oskarżenia związany z przedmiotowym rozszerzeniem oskarżenia, w doktrynie nazywanym procesem wpadkowym.

Ustny akt oskarżenia jest dopuszczalny, gdy:

  • okoliczności, które wyszły na jaw w toku postępowania, wskazują na to, że oskarżony popełnił dodatkowo jeszcze inny czyn nieobjęty oskarżeniem;

  • oskarżyciel zarzucił oskarżonemu ten inny czyn, nieobjęty oskarżeniem;

  • oskarżony wyraził zgodę na rozpoznanie nowego oskarżenia na tej samej rozprawie;

  • nie zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania przygotowawczego w celu zebrania materiału dowodowego co do nowego czynu nieobjętego aktem oskarżeniem (art. 398 § 1 k.p.k.).


7. Akt oskarżenia oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego
  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Postępowanie karne. Pyt. 7 Akt oskarżenia iconM ichał Jeznach Akt oskarżenia I. Wprowadzenie Akt oskarżenia jest skargą, która inicjuje postępowanie jurysdykcyjne w zakresie głównego jego przedmiotu. W literaturze wskazuje się, że spełnia on

Postępowanie karne. Pyt. 7 Akt oskarżenia iconAkt oskarżenia – uwagi polemiczne Józef Gurgul Akt oskarżenia – uwagi polemiczne Streszczenie Autor

Postępowanie karne. Pyt. 7 Akt oskarżenia iconAkt oskarżenia

Postępowanie karne. Pyt. 7 Akt oskarżenia iconPostępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

Postępowanie karne. Pyt. 7 Akt oskarżenia iconPrywatny akt oskarżenia

Postępowanie karne. Pyt. 7 Akt oskarżenia iconRyszard A. Stefański Odpowiedź na akt oskarżenia

Postępowanie karne. Pyt. 7 Akt oskarżenia iconPostępowanie karne

Postępowanie karne. Pyt. 7 Akt oskarżenia iconPostępowanie karne

Postępowanie karne. Pyt. 7 Akt oskarżenia iconPrawo I postępowanie karne skarbowe

Postępowanie karne. Pyt. 7 Akt oskarżenia iconAkt oskarżenia przeciwko [imię I nazwisko], oskarżonemu z art. 212 § 1 kodeksu karnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom