Plan pracy Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej na rok szkolny 2012/2013
Pobierz 36.32 Kb.
NazwaPlan pracy Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej na rok szkolny 2012/2013
Data konwersji06.12.2012
Rozmiar36.32 Kb.
TypDokumentacja
Plan pracy Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej


na rok szkolny 2012/2013


Koncepcja Pracy Szkoły:


Jesteśmy odpowiedzialni za własne słowa i czyny” - dotyczy wszystkich nauczycieli,
uczniów i rodziców oraz pozostałych pracowników szkoły.

Nauczyciele- przekazują wiedzę, sprawiedliwie oceniają uczniów, dbają o ich rozwój, przestrzegają prawa- są konsekwentni w swoich działaniach.

Uczniowie – przestrzegają praw i obowiązków, uczą się na miarę swoich możliwości, są konsekwentni w swoich działaniach.

Rodzice – wspierają nauczycieli w edukacji swoich dzieci, wspomagają własne dzieci, są konsekwentni w swoich działaniach i odpowiedzialni za wychowanie i edukację swojego dziecka. Wszyscy rodzice powinni znać prawo szkolne.

Pracownicy szkoły – są odpowiedzialni w wykonywaniu powierzonych im obowiązków i dają dobry przykład.


I Priorytety pracy szkoły


 1. Integracja zespołów klasowych i uczniów całej społeczności szkolnej

(uspołecznienie dzieci, kultura zachowania, współpraca w grupie)

 1. Uczenie odpowiedzialności za własne słowa i czyny

 2. Rozwijanie pasji uczniów, odkrywanie i rozwijanie ich talentów

 3. Uwrażliwienie na potrzeby innych

 4. Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

 5. Praca z uczniem zdolnym

 6. Zapobieganie trudnościom w nauce (praca z uczniem mniej zdolnym)

8. Realizacja potrzeb dydaktyczno - wychowawczych wychowanków świetlicy


Sposoby realizacji priorytetów:


Zadania

Sposoby realizacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Uwagi


Integracja zespołów klasowych i uczniów i uczniów całej społeczności szkolnej (uspołecznienie dzieci, kultura zachowania, współpraca w grupie)


 • wyjazdy na basen
 • wycieczki klasowe wyjazdy do kina i teatru
 • wyjścia do instytucji pozaszkolnych
 • imprezy szkolne
2 razy w ciągu semestru

2 razy w ciągu roku


2 razy w ciągu roku

raz w roku


wg harmonogramu

Nauczyciele w-f


wychowawcy


wychowawcy


nauczyciele


Rozwijanie pasji uczniów, odkrywanie i rozwijanie ich talentów • uroczystości szkolne przedstawienia szkolne i inscenizacje
 • zajęcia pozalekcyjne wg potrzeb uczniów

wg harmonogramu


wg harmonogramu
wychowawcy/dyrektor

nauczyciele


pedagog

nauczyciele/

wychowawcy

Realizacja potrzeb dydaktyczno - wychowawczych wychowanków świetlicy • stworzenie odpowiednich warunków lokalowych
 • umożliwienie rozwijania zainteresowańdo końca listopada


cały rok


dyrektor


wychowawcy świetlicy

Uczenie odpowiedzialności za własne słowa i czyny • Konsekwencje w ocenianiu zachowania uczniów
 • Stosowanie jasnych, jednakowych kryteriów oceniania
 • Konsekwentne przestrzeganie prawa szkolnegowychowawcy


nauczyciele


dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy szkoły2.u Uwrażliwienie na potrzeby innych

 • godziny wychowawcze
 • spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym
 • udział w SKC ,i praca na rzecz samorządu Uczniowskiego

wg harmonogramu


Cały rok


pedagog

nauczyciele/

wychowawcy


opiekun SKC i SU
3. Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły • spotkania integracyjne rodziców z wychowawcą i dziećmi

 • lekcje otwarte dla rodziców

 • zaangażowanie rodziców w uroczystości klasowe i szkolne

 • spotkania rodziców z pedagogiem, psychologiem

 • zachęcanie rodziców do zgłaszania pomysłów dotyczących pracy szkoły
2 razy w ciągu roku


2 razy w ciągu roku


wg potrzeb


wg harmonogramu pedagoga


cały rok

- wychowawcy


- nauczyciele


- wychowawcy, nauczyciele


- pedagog


dyrektor i nauczyciele
4. Praca z uczniem zdolnym

 • atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych
 • praca z uczniem zdolnym podczas lekcji
 • udział uczniów w konkursach przedmiotowych i artystycznych i zawodach sportowych
 • prezentacja talentów podczas spotkań z rodzicami
 • szkolenia nauczycieli w ramach WDN-u

wg harmonogramu


podczas każdej lekcji


wg potrzeb


2 razy w roku


wg harmonogramu

osoby prowadzące zajęcia


nauczyciele


nauczyciele


wychowawcy, nauczyciele


dyrektor
5. Zapobieganie trudnościom w nauce (praca z uczniem mniej zdolnym)

 • pedagogizacja rodziców
 • szkolenia nauczycieli w ramach WDN-u

 • praca z uczniem podczas lekcji
 • przedmiotowy system oceniania uwzględniający indywidualne możliwości ucznia

 • zajęcia dodatkowe z uczniem mniej zdolnym


wg harmonogramu


podczas każdej lekcji


podczas każdej lekcji


w miarę potrzeb

Pedagog


dyrektor


nauczyciele


nauczyciele


nauczyciele


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan pracy Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej na rok szkolny 2012/2013 iconPlan pracy zespołu szkóŁ szkoła podstawowa I gimnazjum w drobninie na rok szkolny 2012 / 2013

Plan pracy Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej na rok szkolny 2012/2013 iconWykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 w gimnazjum publicznym zespołu szkóŁ im jana pawła II w sławkowie

Plan pracy Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej na rok szkolny 2012/2013 iconPlan wycieczek I plenerów Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej na rok szkolny 2012/2013 iconRegulamin rekrutacji oraz kryteria przyjęĆ do klas pierwszych zespołu szkóŁ technicznych w olecku na rok szkolny 2012/ 2013

Plan pracy Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej na rok szkolny 2012/2013 iconPlan pracy dydaktycznej szso nr 2 w Bełchatowie na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej na rok szkolny 2012/2013 iconPlan pracy w zespole szkóŁ nr 1 im. A. Mickiewicza w lublińcu na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej na rok szkolny 2012/2013 iconPlan pracy zespołu przedmiotowego – JĘzyki obce w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej na rok szkolny 2012/2013 iconPlan pracy opiekuńczej, wychowawczej I dydaktycznej przedszkola publicznego w bestwinie na rok szkolny 2012 / 2013

Plan pracy Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej na rok szkolny 2012/2013 iconSzkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie

Plan pracy Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej na rok szkolny 2012/2013 iconSzkolny Zestaw Podręczników w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Rychwałdzie na rok szkolny 2012/2013

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom