Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki I organizacje zainteresowane
Pobierz 3.34 Mb.
NazwaPorejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki I organizacje zainteresowane
strona9/34
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar3.34 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

WYNIKI DOŚWIADCZEŃ


PSZENICA OZIMA


Wszystkie przeprowadzone doświadczenia były udane ,wyniki przedstawione są

w zestawieniach opracowania.

Trudne warunki meteorologiczne w okresie jesienno– zimowym w 2009/2010 były przyczyną nienajlepszej kondycji roślin bezpośrednio po ustąpieniu okrywy śniegowej.

Stan pszenicy ozimej był zróżnicowany nie tylko pod względem faz rozwojowych (zależny przede wszystkim od terminu siewu), ale także zdrowotności roślin.

W minionym sezonie wegetacyjnym poziom plonowania wykazywał znaczne zróżnicowanie w miejscowościach i wynosił od 44,2dt/ha do 76,3 dt/ha na poziomie a1 oraz od 50,8 dt/ha do 94,2 dt/ha na poziomie a2. .Najwyższe plony uzyskano w SDOO Słupia

i ŚODR Modliszewice, niższe w ZSCKR Chroberz i ZSP Włoszczowa. Intensyfikacja produkcji przyniosła oczekiwane efekty, tylko w ZSCKR Chrobrzu (przyrost plonów między poziomami mało zróżnicowany). Przyczyną mogły być ulewne deszcze i zastoiska wodne

w maju i lipcu. Maj bardzo mokry i przekropny (w SDOO Słupia 25 dni z deszczem – 204,8 mm opadu). Taki przebieg pogody uniemożliwił wykonywanie oprysków i nawożenia

w optymalnym terminie.

Porażenie chorobami duże. W największym nasileniu we wszystkich punktach doświadczalnych wystąpiła rdza brunatna i septorioza liści. Pomimo bardzo dużego porażenia przez choroby widoczny jest efekt zastosowania fungicydów (zdrowotność poziomu a2 jest lepsza).

Analizując wyniki trzyletnich badań należy stwierdzić, że w warunkach województwa świętokrzyskiego na szczególną uwagę zasługują odmiany: Batuta, Meteor, Akteur, Finezja,Nateja (tab.5). Wśród odmian badanych dwa lata bardzo dobre wyniki uzyskały odmiany Mulan, Jenga i Ostroga.


Tabela 10


Lista zalecanych odmian pszenicy ozimej na obszarze

województwa świętokrzyskiego na rok 2011


Lp

Odmiana

Okres badań w

PDO (od roku)

Rok włączenia do LZO
Grupa A1

AKTEUR

2007

2010

2

FINEZJA

2004

2009

3

LEGENDA

2006

2008

4

NARIDANA

2010

2010

5

OSTKA STRZEL

2010

2010

6

OSTROGA

2008

2011-wstępnie rekomend.

7

TONACJA

2002

2004
Grupa B8

BATUTA

2007

2009

9

METEOR

2007

2011

10

MULAN

2008

2011-wstępnie rekomend.

11

MUSZELKA

2008

2011-wstępnie rekomend.


Objaśnienia: A – odmiany jakościowe, B – odmiany chlebowe, C – odmiany pozostałe (w tym paszowe)


Ostatnie zmiany w LZO nastąpiły w dniu 31.01.2011 decyzją dyrektora Stacji Koordynującej PDO w woj. świętokrzyskim, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDO.


Charakterystyka odmian pszenicy ozimej biorących udział

w doświadczeniach w sezonie 2009/2010.


Charakterystyki opracowane są przez COBORU w oparciu o wyniki wieloletnie uzyskane na terenie całego kraju.


TONACJA (2001)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną i brunatną plamistość liści – średnia, na mączniaka – mała do bardzo małej. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziaren – duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – dość duża. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS -duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.


TURNIA (2001)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na brunatną plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną i septoriozę liści – mała, na mączniaka – mała do bardzo małej. Rośliny są wysokie do bardzo wysokich, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – średni, dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziaren – duża, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - bardzo duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość duża.


FINEZJA (2002)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – średnia. Odporność na septoriozę plew – dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i fuzariozę kłosów – średnia, na choroby podstawy źdźbła – dość mała, na mączniaka – mała do bardzo małej. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – przeciętny. Masa 1000 ziaren – dość mała, wyrównanie – średnie, gęstość

w stanie zsypnym – duża. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – duża, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dość dobra, barwa mąki – jasnożółta. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.


SMUGA (2004)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na mączniaka i brunatną plamistość liści – dość duża, na septoriozę liści i fuzariozę kłosów – średnia, na rdzę brunatną, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny wysokie,

o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – wczesny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – średnie. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętne, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS – duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.


LEGENDA (2005)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – dość duża. Odporność na mączniaka, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny są bardzo wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren – średnia, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – mała, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu – duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.


WYDMA (2005)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na brunatną plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka i septoriozę liści – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny są dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren – mała, wyrównanie – przeciętne, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.


NARIDANA (2006)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na brunatną plamistość liści, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę plew – dość mała, na mączniaka, i septoriozę liści – mała. Rośliny są dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – średnie. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – duża. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dość dobra, barwa mąki – żółta. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość duża.


AKTEUR (2007)

Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróżniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na mączniaka – duża do bardzo dużej, na fuzariozę kłosów – duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew – dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – przeciętna. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren – dość duża, wyrównanie – dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – bardzo duża, ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – przeciętna, barwa mąki – żółta. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.


FIGURA (2007)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na mączniaka – dużą, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów – przeciętna, na choroby podstawy źdźbła – dość mała, na rdzę brunatną – małą. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren – dość duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – dość duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.


KOHELIA (2008)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – średnia. Odporność na wszystkie ważniejsze choroby – przeciętna. Rośliny są dość wysokie, o małej do bardzo małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren – duża do bardzo dużej, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – średnie. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – duża. Zawartość białka i glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.


OSTROGA (2008)

Odmiana jakościowa (grupa A) o ościstym kłosie. Mrozoodporność – średnia. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła – dość duża, na fuzariozę kłosów – przeciętna, na mączniaka – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – późny. Masa 1000 ziaren – duża do bardzo dużej, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – duża, liczba opadania – dość duża. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna maki – dość dobra. Plenność średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.


BAMBERKA (2009)

Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność nieco powyżej średniej. Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren – duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – duża, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.


NATULA (2009)

Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność – dobra. Mrozoodporność – średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew – dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę liści i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren – duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość dobra.


SKAGEN ( 2009)

Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność – dobra. Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na septoriozę liści i plew – duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – późny. Masa 1000 ziaren –dość duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – duża, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.


BOGATKA (2004)

Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność – średnia. Odporność na mączniaka – dość duża, na pozostałe ważniejsze choroby – średnia. Rośliny są dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziaren – bardzo duża, wyrównanie – dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży wydajność ogólna mąki – dobra. Plenność – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

Powiązany:

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki I organizacje zainteresowane iconPorejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki I organizacje zainteresowane

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki I organizacje zainteresowane iconGrupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy. Komputery wchodzące w skład

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki I organizacje zainteresowane iconGrupa ludzi którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany I skoordynowany aby osiągnąć pewien zestaw celów (cel główny I szereg celów szczegółowych)

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki I organizacje zainteresowane iconStowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki I organizacje zainteresowane iconNazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki I organizacje zainteresowane iconWypalanie traw I zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki I organizacje zainteresowane iconJest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy, dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory Jest taki dzień, którym radość wita wszystkich, dzień, który

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki I organizacje zainteresowane iconLaboratorium 1 Administracja systemem Windows 2000 – narzędzia Celem laboratorium jest zapoznanie z podstawami administracji systemem Windows 2000. Control Panel (Panel sterujący)

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki I organizacje zainteresowane iconUmiłowani bracia w kapłaństwie, drodzy bracia w Chrystusie Panu, którym nie jest obojętna miłość Boga do człowieka. W życiu, w którym pełnicie w swoim powołaniu

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki I organizacje zainteresowane iconNiezależnie od swojej formy zew I systemu gosp jest prawnie określonym I powsze akcept śr płatniczym, który może wyrażać, przechowywać I przekazywać wart I

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom