Patologia społeczna 1
Pobierz 29.97 Kb.
NazwaPatologia społeczna 1
Data konwersji06.12.2012
Rozmiar29.97 Kb.
TypDokumentacja

Patologia społeczna


1.Problemy współczesnej patologii społecznej, pod red. B. Urbana, socjologia
2.Rodzina, społeczeństwo, gospodarka rynkowa, pod red. J. Koszela, socjologia
3.Jędrzejewski M., Subkultury a przemoc, socjologia
4.Kapera K., Raport o sytuacji polskich rodzin, socjologia
5.Dyoniziak R., Współczesne społeczeństwo polskie, socjologia
6.Zadania społeczne, pod red. Z. Pisza, socjologia
7.Debiuty naukowe studentów PWSZ w Koninie, psychologia (dzieci z rodzin alkoholików)
8.Badura-Madej W., Przemoc w rodzinie, psychologia
9.Herman J.L., Przemoc, psychologia
10.Madanes C., Przemoc w rodzinie, psychologia
11.Przemoc dzieci i młodzieży, pod red. J. Papieża, psychologia
12.Psychopatologia, pod red. A. Lazarusa, psychologia
13.Śląski S., Psychoterapia uzależnień, psychologia
14.Akerman, Zanim będzie za późno, psychologia
15.Meyer R., Psychopatologia, psychologia
16.Cierpiałkowska L., Alkoholizm, medycyna
17.Maxwell R., Dzieci, alkohol, narkotyki, pedagogika
18.Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku, pedagogika
19.Kawula S., Pedagogika rodziny, pedagogika
20.Problem pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych, pod red. A. Pieleckiego, pedagogika
21.Wilmes D., Nie!!! Alkoholowi i narkotykom, pedagogika
22.Turnowiecki W., Polityka społeczna, socjologia
23.Oblicza dzieciństwa, pod red. D. Kornas-Biela, pedagogika
24.Hołysz B., Wiktymologia, prawo karne
25.Białoszewski H., Socjologia, socjologia
26.Ratyński W., Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, tom II, socjologia
27.Ekonomia, polityka, społeczeństwo, pod red. A. Kubowa, ekonomia (przemoc wobec dziecka)
28.Tyszka Z., Socjologia rodziny, socjologia (patologia rodziny)
29.Praca Socjalna 2003, nr 4, /czasopismo/ (instytucjonalna pomoc społeczna dla rodzin z problemami alkoholowymi)
30.Hollin C. R., Przestępczość wśród młodzieży, psychologia
31.Polityka społeczna, pod red. A. Kuzynowskiego, socjologia (patologie społeczne)
32.Soriano A., Przemoc wobec dzieci, socjologia
33.Giddens A., Socjologia, socjologia (rodziny, przestępczość i dewiacja)
34.Przemoc, uzależnienia, rehabilitacja, pod red. K. J. Zabłockiego, psychologia
35.Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy, pod red. A. Brzezińskiej, psychologia
36.Agresja w szkole. Spojrzenie wieloaspektowe, pod red. A. Rejznera, psychologia
37.Czerny J., Zagrożenia wychowawcze we współczesnym świecie, pedagogika
38.Lisowski P., Nałóg pijaństwa. Studium moralne, medycyna
39.Patologia społeczna wśród młodzieży. Stan, metody, analizy i sposoby przeciwdziałania, pod red.

A. Minkiewicza, socjologia
40.Herzberger S. D., Przemoc domowa, psychologia

41.Socjologia. Lektury, pod red. P. Sztompki, M. Kuci, socjologia („Dewiacja” s. 580-617)

42.Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, socjologia, (m.in. konflikty społeczne, marginalizacja i wykluczenie społeczne, patologie życia publicznego: definicje, korupcja, kapitalizm polityczny)

43.Hauziński A., Mapy poznawcze środowiska zamieszkania zagrożonego przestępczością, psychologia, („Przestępczość w środowisku zamieszkania” s.52)

44.Laszczak M., Patologie w organizacji. Mechanizmy powstawania. Zwalczanie. Zapobieganie, socjologia,

45.Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, pedagogika, („Patologia społeczna” s. 175)

46.Socjologia ogólna. Wybór tekstów, oprac. M. Malikowski, S. Marczuk, tom III, socjologia, („Główny przejaw patologii społecznej – przestępczość” s. 588)

47.Nowe zadania polityki społecznej. Patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia społecznego, red. E. Trafiałek, socjologia, („Gospodarka nieformalna jako przejaw patologii społecznej” s. 50)

48.Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów, red. A. Karwańska, socjologia, („Zjawiska patologii społecznej i ich socjologiczne interpretacje” s. 248, „Przestępstwa ‘białych kołnierzyków’

i korupcja – plagi życia gospodarczego” s. 252)

49.Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, socjologia, („Pojęcie i rodzaje patologii” s. 11, „Przyczyny zjawisk patologicznych” s. 17, „Psychospołeczne uwarunkowania patologii indywidualnych dzieci i młodzieży” s. 23, „Patologia cywilizacji konsumpcyjnej i choroby cywilizacyjne

u dzieci i młodzieży” s. 76, „patologia zachowań dzieci i młodzieży w grupach społecznych” s. 188)

50.Pospiszyl I., Patologie społeczne, socjologia, („Patologia społeczna” s. 11, „Wybrane teorie dewiacji” s . 27, „Stereotypy i uprzedzenia” s. 50, „Przestępstwa z nienawiści- terroryzm” s. 66, „Dewiacja samotnicza – samobójstwo” s. 94, „Handel ludźmi” s. 270, „Wykluczenie społeczne” s. 277, „Kreowanie kozła ofiarnego” s. 315, „Patologia instytucji – korupcja” s. 327)

51.Patologie społeczne, red. M. Jędrzejko, socjologia, („Patologia społeczna- Próba definicji problemu” s. 13)

52.Szpringer M., Profilaktyka społeczna. Rodzina. Szkoła. Środowisko lokalne, socjologia, („Definicja zjawiska patologii społecznej” s. 21)

53.Pierzchała K. I in., Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA, socjologia, („Metody zwalczania patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA” s. 16, „Reedukacja przestępców w zakładach karnych w USA na podstawie obserwacji w więzieniach” s. 32)

54.Wybrane zagadnienia patologii społecznej i resocjalizacji, red. A. Czerkawski, A. Nowak, socjologia, („Zagrożenia i przejawy patologii we współczesnych rodzinach polskich w opinii młodzieży licealnej” s. 9)

55.Pierzchała K. i in., Człowiek a patologie społeczne, socjologia,

56.Smykowska D., Instytucje wsparcia społecznego: skrypt dla studentów, socjologia („Patologia społeczna” s. 253)

57.Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej. Wybrane konteksty, red. Walencik M., pedagogika

58. Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, red. Pospiszyl I., pedagogika, („Wybrane przejawy patologii społecznej”, s. 7)

59.Baranowska M. i in., Wybrane patologie społeczne: uwarunkowania, przejawy, profilaktyka, socjologia

60. Borowski M., Kłosowska E., Alkoholizm jako rodzaj patologii społecznej, medycyna, („Patologia społeczna” s. 9)

61. Kowalczyk M., H., Zabójcy i mordercy, Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych, pedagogika

66.Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości, red. Tryjarska B., psychologia, („Więź zdezorganizowana jako czynnik ryzyka patologii w dzieciństwie i dorosłości” s.43)

67.Mielczarek A., człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej, socjologia, („Przejawy patologii społecznych w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku” s.220)

68.Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny, red. Dudek M., socjologia, („Rodzinne uwarunkowania wykolejenia społecznego” s.239)

69. Człowiek i uzależnienia, red. Jędrzejko M., Sarzała D., psychologia,(„Patologie społeczne w świetle refleksji antropologicznej” s.15, „W poszukiwaniu źródeł nowych uzależnień – młode pokolenie w epoce nowych „wzorów” s.41, „Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań” s.117”

70.Patologia społeczna – zapobieganie, t. II, red. L. Czubiński, prawo karne

71. Jakość życia młodzieży ze środowiska zagrożonych patologią społeczną, red. Palak Z., Piątek M., Róg A., Zięba-Kołodziej B., socjologia

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Patologia społeczna 1 iconProwadząCY: Andrzej Mościskier, dr hab. Tytuł zajęĆ: Patologia społeczna z elementami kryminologii

Patologia społeczna 1 iconCzym jest patologia społeczna w sensie prawnym, normatywnym? (określenia Podgóreckiego, Wodza, zwłaszcza Lipki… spróbować sprowadzić do jednego)

Patologia społeczna 1 iconPatologia

Patologia społeczna 1 iconWykład 10 Definicje Patologia

Patologia społeczna 1 iconPatologia w miejscu pracy

Patologia społeczna 1 iconPatofizjologia patologia ogólna

Patologia społeczna 1 iconPatologia zachowań społecznych

Patologia społeczna 1 iconCo to jest ekonomia społeczna? Jak definiuje się ekonomię społeczną?

Patologia społeczna 1 iconPatologia ogólna zmiany wsteczne

Patologia społeczna 1 iconSiatka zajęć dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Zarządzania Gospodarką Społeczną, specjalność: ekonomia społeczna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom