Zakres materiału na ustny egzamin dojrzałości z wos-u Rok szkolny 2007/2008
Pobierz 19.74 Kb.
NazwaZakres materiału na ustny egzamin dojrzałości z wos-u Rok szkolny 2007/2008
Data konwersji06.12.2012
Rozmiar19.74 Kb.
TypDokumentacja

Zakres materiału na ustny egzamin dojrzałości z wos-u


Rok szkolny 2007/2008

I.Społeczeństwo


1. Jednostka a społeczeństwo

 • Człowiek jako istota społeczna

 • Pojecie zbiorowości społecznej

 • Pojecie i typologia grup społecznych

 • Rodzina jako podstawowa grupa społeczna

 • Społeczność lokalna

2. Naród i tożsamość narodowa

 • Pojecie i geneza narodu

 • Czynniki narodowotwórcze

 • Świadomość narodowa

 • Mniejszości narodowe w Polsce

3. Struktura życia społecznego

 • Pojecie społeczeństwa

 • Pojecie i koncepcje struktury społecznej

 • Elementy struktury społecznej

4. Prawidłowość! życia społecznego

 • Mechanizmy regulujące życic społeczne

 • Postawy o istotnym znaczeniu dla życia społecznego

 • Etyka życia społecznego

 • Harmonia i ład społeczny

 • Konflikty społeczne

|5. Instytucje społeczne
 • Pojęcie instytucji społecznej


 • Funkcje i zadania instytucji w społeczeństwie

 • Skuteczność funkcjonowania instytucji społecznych

 • Rodzaje instytucji społecznych

 • Społeczeństwo polskie i jego problemy

6. Ogólna charakterystyka społeczeństwa polskiego

 • Problem ubóstwa i bezrobocia

 • Problem patologii społecznych

 • Procesy migracyjne w Polsce po II wojnie światowej

7. Kultura życia publicznego

 • Pojecie kultury

 • Typy kultury

 • Kultura jako podstawa życia społecznego

 • Przemiany kultury współczesnej

 • Wspólnota kulturowa narodów Europy

8. Społeczeństwo obywatelskie

 • Geneza społeczeństwa obywatelskiego

 • Samoorganizujące się społeczeństwo

 • Czynniki warunkujące funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego

 • Rola interesów grupowych

 • Prawo obywatelskiego nieposłuszeństwa w państwie demokratycznym

Polityka


1. Współczesne doktryny polityczne

 • Pojęcie doktryny politycznej

 • Rodzaje doktryn politycznych

Demokracja


 • Geneza i rozwój demokracji

 • Fundamentalne zasady demokracji

 • Demokracja i wartości. Konflikt wartości w życiu publicznym

 • Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym

 • Obywatel a władza w systemach totalitarnych, autorytarnych i demokratycznych

2. Obywatel w społeczeństwie demokratycznym

 • Prawa i obowiązki obywatela w społeczeństwie demokratycznym

 • Cnoty obywatelskie

 • Wzory obywatelskiego działania

 • Pojecie i rodzaje kultury politycznej

3. Państwo

Pojecie i geneza państwa

Pojęcie władzy państwowej

Funkcje współczesnego państwa

Formy państwa i modele ustrojowe

4.Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej

 • Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku

 • Struktura organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej

 • Władza lokalna w Polsce

 • Administracja publiczna

 • Relacje między państwem a Kościołem katolickim oraz innymi Kościołami

i związkami wyznaniowymi

Prawo


1. Propedeutyka wiedzy o prawie

 • Pojecie prawa, normy prawnej i przepisu prawnego

 • Funkcje i zadania prawa

 • Prawo naturalne a stanowione

 • Gałęzie i dziedziny prawa

 • Hierarchia aktów prawnych

 • Sposoby publikacji norm prawnych i wyszukiwania przepisów prawa

 • Specyfika języka aktów prawnych

 • Prawo i praworządność

 • Wybrane elementy prawa polskiego

2. Prawa człowieka

 • Pojęcie i geneza praw człowieka

 • .Katalog podstawowych praw człowieka

 • Podstawowe dokumenty międzynarodowej ochrony praw człowieka

 • Międzynarodowy system ochrony praw człowieka

 • Gwarancje ochrony praw człowieka w PolscePolska, Europa, świat


 • Integracja. Polska w Europie i świecie

 • Procesy integracyjne

 • Integracja Polski z Unia Europejską

 • Polska w Radzie Europy

 • Polska w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej

 • Integracja militarna w ramach NATO

 • Regionalne inicjatywy integracji i współpracy międzynarodowej

 • Polska w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych

 • Miejsce Polonii w społeczności międzynarodowej

 • Wizerunek Polski i Polaków w świecie

Ład międzynarodowy, konflikty i systemy bezpieczeństwa

 • Polityczne linie podziału świata

 • Konflikty międzynarodowe

 • Zjawisko międzynarodowego terroryzmu i przestępczości zorganizowanej

 • Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego

Problemy współczesnego świata


 • Problemy społeczno-ekonomiczne

 • Problemy cywilizacyjno-kullurowe

 • Szanso i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-technicznego

 • Degradacja środowiska naturalnego

 • Kierunki rozwoju współczesnego świata


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zakres materiału na ustny egzamin dojrzałości z wos-u Rok szkolny 2007/2008 iconZakres materiału historii na ustny egzamin dojrzałOŚCI

Zakres materiału na ustny egzamin dojrzałości z wos-u Rok szkolny 2007/2008 iconFizyka Zakres materiału na egzamin w semestrze zimowym 2007/2008

Zakres materiału na ustny egzamin dojrzałości z wos-u Rok szkolny 2007/2008 iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2008/2009

Zakres materiału na ustny egzamin dojrzałości z wos-u Rok szkolny 2007/2008 iconZakres materiału obowiązujący na egzamin dojrzałości z języka niemieckiego

Zakres materiału na ustny egzamin dojrzałości z wos-u Rok szkolny 2007/2008 iconTematy na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego – matura 2008

Zakres materiału na ustny egzamin dojrzałości z wos-u Rok szkolny 2007/2008 iconRozkład materiału na 1 I 2 semestr rok szkolny 2007 / 2008 I rok dzienny – grupa 1b

Zakres materiału na ustny egzamin dojrzałości z wos-u Rok szkolny 2007/2008 iconZespół Szkół Budowlanych w Radomiu Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego

Zakres materiału na ustny egzamin dojrzałości z wos-u Rok szkolny 2007/2008 iconZagadnienia na ustny egzamin dojrzałości z historii 2009 rok. I. Historia powszechna

Zakres materiału na ustny egzamin dojrzałości z wos-u Rok szkolny 2007/2008 iconTematy na ustny egzamin z języka polskiego rok szkolny 2011/2012

Zakres materiału na ustny egzamin dojrzałości z wos-u Rok szkolny 2007/2008 iconUstny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2012/2013

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom