Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia
Pobierz 50.59 Kb.
NazwaRacjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia
Data konwersji06.12.2012
Rozmiar50.59 Kb.
TypDokumentacja


Program konferencji naukowej pt.

Racjonalizacja kosztów

w ochronie zdrowia

w Polsce

organizowanej przez

Katedrę Ekonomii II

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


Katedrę i Zakład Zdrowia Publicznego

Wydziału Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Uczelnię Łazarskiego


Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.


w dniu 15 listopada 2011 roku,

w auli I Gmachu C

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 128

pod honorowym patronatem JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej

prof. dr hab. Adama Budnikowskiego


w dniu 16 listopada 2011 roku,

w auli A Centrum Dydaktycznego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Księcia Trojdena 2a, w Warszawie

pod honorowym patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Marka Krawczyka


DZIEŃ 1. - 15 listopada 2011 r.

9.30 – 9.55 Rejestracja Uczestników Konferencji: SGH, Al. Niepodległości 128, Gmach C, Aula I (antresola)


10.00 – 10.10 – JM Rektor SGH, prof. dr hab. Adam Budnikowski: Uroczyste otwarcie Konferencji


10.15 - 13.40 - Wykłady zaproszonych gości – moderacja: Ewelina Nojszewska, Wojciech Boratyński, Małgorzata Gałązka-Sobotka

Efektywność systemu ochrony zdrowia a bodźce ekonomiczne, dr Piotr Ciżkowicz, SGH, Ernst& Young (20 min).


Finansowanie świadczeń zdrowotnych w szpitalach, AOS i POZ czy możliwe jest racjonalizowanie, Krzysztof Klichowicz, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ (30 min).


Dyskusja


Racjonalne finansowanie ochrony zdrowia – spostrzeżenia i uwagi z perspektywy pacjenta i jego praw, Tomasz Gellert (20 min).


Jak zapewnić realizację misji publicznej w szpitalach? prof. dr hab. Mieczysław Pasowicz, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali, Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali.


Wpływ ustawy o działalności leczniczej na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, dr Maciej Dercz, Instytut Spraw Publicznych.


Przełamywanie mitów, czyli naga prawda o sytuacji ekonomicznej szpitali powiatowych przekształconych w spółki, Marek Wójcik, Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich.


Refleksja po 20 latach, Rudolf Borusiewicz, Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich, dr Antoni Jankowski, Pierwszy Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, dyr. Kornelia Cieśla, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Bytomiu.


Dyskusja


13.40-14.30 - Przerwa na lunch


Sesja Plenarna 14.30 - 18.15 – moderacja: Ewelina Nojszewska, Wojciech Boratyński, Małgorzata Gałązka-Sobotka

Bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych na zakup usług medycznych i leków, prof. dr hab. Kazimierz Ryć, prof. Zofia Skrzypczak, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski .


Pay for Performance (P4P) jako programy motywacyjne w opiece zdrowotnej - wybrane aspekty, prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.


Praktyczne aspekty funkcjonowania szpitali prywatnych, Roman Walasiński, Prezes Zarządu SWISSMED Centrum Zdrowia S.A., Katarzyna Zakrzewska, analityk finansowy SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.

Dyskusja


Znaczenie współpłacenia (opłat bezpośrednich) dla racjonalizacji kosztów opieki zdrowotnej, prof. dr hab. Jan Sobiech, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.


Pojęcie użyteczności i efektywności w ochronie zdrowia – wymiar praktyczny, dr Adam Kozierkiewicz, ekspert z dziedziny ochrony zdrowia .

Duże jest piękne? – Ekonomia skali w ochronie zdrowia, dr Marian Kachniarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.


Narzędzia informatyczne, a racjonalizacja i efektywność w sektorze ochrony zdrowia, Anna Wójcik.


Dyskusja


Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji w sektorze ochrony zdrowia, dr Jerzy Gryglewicz, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka Szkoła Łazarskiego.


Racjonalizacja kosztów opieki medycznej nad osobami starszymi, dr hab. prof. SGH Piotr Błędowski, SGH.


Ubezpieczenia katastroficzne – próba rozwiązań systemowych, dr Renata Pajewska, SGH.


Polska scena polityczna a dylematy finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce po 1989 roku, dr Krzysztof Prętki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.


Koszty w ochronie zdrowia, a zobowiązania międzygeneracyjne, dr hab. prof. SGH Ewelina Nojszewska, SGH.

Dyskusja


Zamknięcie pierwszego dnia konferencji


DZIEŃ 2. – 16 listopada 2011 r.


9.00 do 9.55 Rejestracja Uczestników Konferencji: WUM, ul. Trojdena 2a, Centrum Dydaktyczne, Aula A


10.00 – 10.10 – JM Rektor WUM, prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk: Uroczyste otwarcie Konferencji


10.15 -12.15 - Wykłady zaproszonych gości – moderacja: Ewelina Nojszewska, Wojciech Boratyński, Małgorzata Gałązka-Sobotka

Wpływ szczepień na stan zdrowia publicznego, aspekty ekonomiczne, zdrowotne i społeczne, prof. dr hab. Janusz Ślusarczyk, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, WUM.

Perspektywy współpłacenia za usługi zdrowotne w Polsce: akceptacja społeczna, efekty fiskalne, kolejki do świadczeń, dr Krzysztof Szczygielski.


Czy koszty tych samych świadczeń w różnych szpitalach w Polsce są takie same? dyr. Jan Czeczot, SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie.


Racjonalizacja Kosztów w szpitalu klinicznym, dr hab. Maciej Kowalczyk, Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.


Jak nie zadłużać szpitala? z-ca dyr. ds. ekonomicznych Krzysztof Skubis, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie.


Zarządzanie, jakością a racjonalizacja kosztów w szpitalu klinicznym, dr Halina Bogusz, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu .


Czy razem oznacza oszczędniej? Prezes Maciej Piorunek i Prezes Waldemar Malinowski, Milickie Centrum Zdrowia


Dyskusja


12.15 – 13.15 - Przerwa na lunch


13.15 – 16.00 - Sesja Plenarna – moderacja: Ewelina Nojszewska, Wojciech Boratyński, Małgorzata Gałązka-Sobotka

Czy warto zastosować mini HTA w szpitalach? Magdalena Władysiuk, Prezes CEESTAHC


Zasada pomocniczości państwa w zastosowaniu do Art. 68 Konstytucji RP,  dr Robert Mołdach, Uczelnia Łazarskiego,


Czy przepisy prawne mogą zracjonalizować gospodarkę finansową ZOZ? dr Agnieszka Zemke-Górecka, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku


Wpływ nowego systemu kompensacji szkód z tytułu zdarzeń medycznych na funkcjonowanie szpitali i systemu opieki, dr Urszula Drozdowska, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku


Dyskusja (15 min)


Prawne aspekty zawartości dokumentacji medycznej i jej znaczenie dla finansowania ze środków publicznych ambulatoryjnej opieki, dr Michał Bochenek dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej


Reorganizacja rachunku kosztów na potrzeby zarządzania szpitalami, dr Piotr Karniej, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Analiza interesariuszy w procesie przekształceń SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego, dr Karolina Szymaniec, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, UE Katowice.


Warunki i możliwości ograniczenia kosztów refundacji leków w Polsce, dr Bożena Kloczkowska, Zakład Zdrowia Publicznego, WUM.


Rola szpitali klinicznych w opiece medycznej, dr Wojciech Boratyński, Zakład Zdrowia Publicznego, WUM.


Zakończenie konferencji


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia iconMinister zdrowia Zbigniew Religa, podsumowując pierwsze 100 dni rządu Kazimierza Marcinkiewicza w ochronie zdrowia, powiedział, że ważnym osiągnięciem resortu było przygotowanie nowego projektu ustawy o ratownictwie medycznym

Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia iconAkredytacja w ochronie zdrowia

Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia iconKierowanie zespołami ludzkimi w ochronie zdrowia

Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia icon100 dni rządu w ochronie zdrowia

Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia iconOpis projektu ekonomika I finansowanie w ochronie zdrowia

Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia iconHarmonogram szkolenia pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących

Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia iconDr Kautsch – „ Przywództwo w ochronie zdrowia – Polskie doświadczenia”

Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia iconZdrowie publiczne marketing I zarządzanie w ochronie zdrowia

Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia iconO ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu I wyrobów tytoniowych

Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia iconO ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu I wyrobów tytoniowych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom