Funkcje instytucji Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej wypełniają trzy funkcje
Pobierz 13.03 Kb.
NazwaFunkcje instytucji Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej wypełniają trzy funkcje
Data konwersji07.12.2012
Rozmiar13.03 Kb.
TypDokumentacja
Wykład 5


Funkcje instytucji Unii Europejskiej


Instytucje Unii Europejskiej wypełniają trzy funkcje

 1. Stanowienie prawa

 2. Wykonawczo-zarządzającą

 3. Kształtowania stosunków zewnętrznychAd. 1. Stanowienie prawa

Sprowadza się do przyjmowania aktów prawnych. Jest ona wykonywana przede wszystkim przez KE, RUE, PE oraz opinię KES i KR.

(omówienie aktów prawnych: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinię – Cd. wykładu 4)


Ad. 2. Funkcja wykonawczo-zarządzająca

Sprowadza się do wdrażania procedur wykonawczych oraz zarządzania zasobami finansowymi. Procedury wykonawcze są niezbędne do wprowadzenia w życie aktów wspólnotowych przez państwa członkowskie.

Omówione będą procedury oraz rola instytucji na przykładzie polityki:

- Wspólnej Polityki Rolnej (WPR),

- Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB),

- Wspólnej Polityki Handlowej,

- Polityki budżetowej,

- Polityki strukturalnej,

- Polityki społecznej.


Ad. 3. Kształtowania stosunków zewnętrznych UE

Sprowadza się do zawierania umów międzynarodowych oraz reprezentowania UE zna zewnątrz (dyplomacja).

Omówiona będzie procedura zawierania umów międzynarodowych oraz rola Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.


Pytania kontrolne – System instytucjonalny Unii Europejskiej


 1. Typologia instytucji UE (wg.pozycji: naczelne, główne, doradcze, autonomiczne; wg. wykonywanych zadań: decyzyjne, ustawodawcze, wykonawcze, doradcze, kontrolne i sądownicze; wg podmiotowości: instytucje wspólnotowe, organy wspólnotowe),

 2. Instytucje UE i ich zadania (RE, RUE, KE, PE, ETS, ETO, KES, KR),

 3. Funkcje instytucji UE (stanowienie prawa, wykonawczo-zarządzająca, kształtowania stosunków zewnętrznych),

 4. Czego dotyczy zasada jednolitych ram instytucjonalnych w UE?

 5. Z jakim etapem integracji jest związane wprowadzenie zasady jednolitych ram instytucjonalnych?

 6. Czemu służy zasada lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej w systemie instytucjonalnym UE w kontekście osiągania celów wspólnotowych?

 7. Na czym polega istota zasady pomocniczości?

 8. Jakie instytucje i w jaki sposób odpowiadają za realizację zasady subsydiarności w systemie instytucjonalnym UE?

 9. Kiedy ma zastosowanie zasad subsydialności w UE?

 10. Jakie przepisy regulują zasady równowagi instytucjonalnej i służą jej egzekwowaniu?

 11. W jaki sposób jest dokonywana kontrola przestrzegania zasady równowagi instytucjonalnej?

 12. W jakim celu utworzono RU i jaka była jej geneza?

 13. Jakie formy przyjmują postanowienia RE?

 14. Jakie istotne zmiany w organizacji prac RE przewiduje Traktat Lizboński?

 15. Na czym polega doniosłość JAE w rozwoju RE?

 16. Jakie instytucje biorą udział w przygotowaniu obrad RE?

 17. W jaki sposób państwa członkowskie decydują o wyborze swych reprezentantów zasiadających w RUE?

 18. Dlaczego RUE jest określana jako instytucja niejednorodna?

 19. W jaki sposób podejmowane są decyzje w RUE?

 20. W jaki stopniu Komitet Stałych Przedstawicieli wpływa na przebieg i efektywność prac RUE?

 21. Jaką rolę w funkcjonowaniu RUE pełni Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa?

 22. Proszę wyjaśnić pojęcie „prezydencja”.

 23. Jak przebiega procedura powoływania i odwoływania członków i przewodniczącego KE?

 24. Jak wygląda struktura organizacyjna KE?

 25. Wymień i omów podstawowe funkcje KE.

 26. Scharakteryzuj miejsce PE w systemie instytucjonalnym UE.

 27. Czy PE można określić obecnie jako instytucję o charakterze legislacyjnym?

 28. Czy PE ma prawo weta w stosunku do budżetu UE?

 29. Jak jest tworzony PE?

 30. W jaki sposób wybierany jest Rzecznik Praw Obywatelskich i jakie ma kompetencje?

 31. Czy ETS może odwołać Rzecznika?

 32. Jaką rolę odgrywa ETS w systemie instytucjonalnym UE?

 33. Scharakteryzuj podział kompetencji pomiędzy ETS a SPJ.

 34. Jaką rolę odgrywa ETO w systemie instytucjonalnym UE?

 35. Ilu członków wchodzi obecnie w skład ETO i jak długo trwa kadencja?

 36. W którym roku ETO rozpoczął swoją działalność?

 37. Kto powołuje decyzję w sprawie powołania członków ETO?

 38. Jaki jest wkład KES w integrację europejską?

 39. Scharakteryzuj kompetencje KR?

 40. Omów strukturę wewnętrzną EBC.

 41. Rada Ogólna i Rada Zarządzająca EBC –najważniejsze różnice i podobieństwa.

 42. Omów kompetencje EBC.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Funkcje instytucji Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej wypełniają trzy funkcje iconKazimierz Gołosz instytucje unii europejskiej system prawno-instytucjonalny Unii Europejskiej

Funkcje instytucji Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej wypełniają trzy funkcje icon"Funkcje samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej na przykładzie Irlandii I Polski"

Funkcje instytucji Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej wypełniają trzy funkcje iconWersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej I Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Funkcje instytucji Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej wypełniają trzy funkcje iconUnii Europejskiej. Ale do dziś jest to luźny związek państw. Europejskie instytucje w Brukseli posiadają ograniczoną władzę. To pewnie się zmieni grudnia 2009r oficjalnie rozpoczął istnienie scentralizowany rząd oraz konstytucja Unii Europejskiej, kiedy to wszedł w życie Traktat Lizboński, będący wł

Funkcje instytucji Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej wypełniają trzy funkcje iconPrzepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. W ramach zajęć Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z przepisami prawa Unii Europejskiej mającymi wpływ na kształtowanie się poszczególnych instytucji prawnych prawa krajowego w dziedzinie ścigania karnego I prewencji

Funkcje instytucji Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej wypełniają trzy funkcje iconPrzepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. W ramach zajęć Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z przepisami prawa Unii Europejskiej mającymi wpływ na kształtowanie się poszczególnych instytucji prawnych prawa krajowego w dziedzinie ścigania karnego I prewencji

Funkcje instytucji Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej wypełniają trzy funkcje iconWalka z ubóstwem nadal pozostaje podstawowym celem polityki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju, zgodnie z tytułem V rozdział 1 Traktatu o Unii Europejskiej I tytułem III rozdział 1 część piąta Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, I zgodnie z milenijnymi celami rozwoju

Funkcje instytucji Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej wypełniają trzy funkcje iconKonwencja ustanowiona przez radę zgodnie z artykułem 34 traktatu o unii europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi unii europejskiej

Funkcje instytucji Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej wypełniają trzy funkcje iconKampania na rzecz lepszych programów Unii Europejskiej w sferze educkacji, szkoleń oraz młodzieży “Inwestowanie w ludzi poprzez trwałe I inkluzywne programy Unii Europejskiej”

Funkcje instytucji Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej wypełniają trzy funkcje iconKomitologia w systemie instytucjonalnym unii europejskiej system instytucjonalny Unii Europejskiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom