Związki Związkowe działające w Soda Polska ciech sa: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Soda Mątwy Międzyzakładowy Związek Zawodowy janikosoda m o z nszz
Pobierz 21.4 Kb.
NazwaZwiązki Związkowe działające w Soda Polska ciech sa: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Soda Mątwy Międzyzakładowy Związek Zawodowy janikosoda m o z nszz
Data konwersji07.12.2012
Rozmiar21.4 Kb.
TypDokumentacja

Inowrocław, 27.07.2012 r.

Związki Związkowe działające w Soda Polska CIECH SA: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Soda Mątwy Międzyzakładowy Związek Zawodowy JANIKOSODA M O Z NSZZ ”Solidarność” Związek Zawodowy Soda Polska Wolny Związek Zawodowy Pracowników Produkcji Międzyzakładowy Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów 00-583 Warszawa al. Ujazdowskie 1/3

List otwarty

Szanowny Panie Premierze!

Związki Zawodowe działające w Spółce Soda Polska CIECH SA, wyrażają ogromne zaniepokojenie decyzjami podejmowanymi przez Zarząd Ciech SA w sprawie wprowadzenia restrukturyzacji w naszej Firmie, jak również w całej Grupie Kapitałowej Ciech.

Soda Polska CIECH SA to prężnie działające, nowoczesne przedsiębiorstwo powstałe z połączenia 5 lat temu dwóch przedsiębiorstw - Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY SA i Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA SA. Jest jedynym w Polsce producentem sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej. Udział w rynku krajowym tego produktu wynosi 98%. Soda Polska CIECH produkuje także sól warzoną mokrą i suchą (w tym Sól Kujawską). Zajmuje pozycję największego producenta tego produktu w kraju. Inne wyroby spółki to m.in. soda oczyszczona, chlorek wapnia, masy chłonne, mieszanki solne, peklosól, tabletki solne. Produkty te mają szerokie zastosowanie przemysłowe. Głównymi grupami odbiorców produktów są międzynarodowe koncerny szklarskie, krajowe huty szkła, producenci detergentów, przemysł


chemiczny, metalurgiczny, spożywczy, paszowy i farmaceutyczny, sektor uzdatniania wody oraz

gospodarstwa domowe.

Tradycje przemysłu sodowego na Kujawach sięgają 1879 roku, kiedy to w Inowrocławiu rozpoczęto

budowę pierwszej fabryki sody w Polsce. 55 lat temu, kilkanaście kilometrów dalej, w Janikowie,

powstała druga fabryka sody.

Pakiety większościowe akcji Spółek Sodowych w 1996 r. nabyła centrala handlowa - Ciech.

Wydawało się, że to dobre rozwiązanie, przecież duże polskie firmy branży chemicznej pozostały

w polskich rękach. Przyszłość pokazała, jak mylny to był pogląd.

Spółka Soda Polska CIECH chwali się nowoczesnymi technologiami oraz wzorową bo uzasadnioną o przepisy i racjonalne wskazania, organizacją pracy w obszarach produkcyjnym i pozaprodukcyjnym. Zarządzana jest w oparciu o program dochodzenia do doskonałości operacyjnej. Co przekłada się na elastyczność wobec zmieniającej się sytuacji rynkowej. Taka strategia oraz suwerenność w podejmowaniu decyzji owocują dobrą pozycją rynkową i sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Tymczasem po powołaniu w maju bieżącego roku na stanowiska, nowy Zarząd Ciech SA rozpoczął działania „naprawcze", na które nie godzimy się. Jednym z pierwszych było polecenie redukcji liczby zatrudnionych we wszystkich spółkach Grupy Ciech o 10 procent. Zdaniem nas, Związków Zawodowych działających w Soda Polska CIECH SA, jest to działanie, szczególnie w odniesieniu do Kujawskiej Firmy, zupełnie nieuzasadnione przyczynami ekonomicznymi i powodujące wiele negatywnych skutków społecznych w obszarze dotkniętym jednym z najwyższych poziomów bezrobocia w Kraju.

Pragniemy poinformować, że to Ciech SA doprowadził do tak tragicznej sytuacji swoją Grupę Kapitałową. W znacznej mierze jest to rezultat błędnej polityki finansowej poprzednich Zarządów (opcje walutowe, przeinwestowanie). Nie możemy, wobec zaistniałej sytuacji, przejść do porządku nad tym, że poprzednie Zarządy Ciech SA, które przyczyniły się do bieżącej sytuacji, nie zostały rozliczone z popełnionych błędów i nie ma żadnych sygnałów, by miało to nastąpić kiedykolwiek. Oburza nas, że zamiast ponieść konsekwencje, członkowie Zarządów Ciech SA na pożegnanie otrzymywali wielomilionowe odprawy.

To dla nas dramatyczna świadomość, że na dziś Ciech SA jest bankrutem.

Zaniepokojenie nasze wzmagają informacje docierające z innych spółek Grupy Ciech. Podobnie jak w Soda Polska CIECH SA obcina się pieniądze na modernizacje i remonty, doprowadzając tym samym źródła utrzymania Ciech SA do ruiny. Zarządy Spółek Grupy Ciech jednostronnie, na polecenie właściciela są zmuszane do działań, które bezsprzecznie powinny być bezwzględnie uzgadniane ze Związkami Zawodowymi.

To już kolejny kryzys naszej Spółki z winy właściciela. Kilkakrotnie udało się nam zapobiec działaniom szkodzącym prawidłowemu funkcjonowaniu Soda Polska CIECH SA.

Tym razem czujemy, że sytuacja jest wyjątkowo trudna i dramatyczna. Tym usilniej prosimy Pana Premiera o interwencję.

Nie zgadzamy się na przesunięcia do Ciech SA znaczących obszarów służących bezpośredniemu zarządzaniu, czyli całego pionu finansowego, zarządzania personelem oraz IT. Taka sytuacja zmierza


do odebrania Spółce możliwości samodzielnego podejmowania decyzji strategicznych. Jest to pierwszy krok, który pod przykrywką zasadniczego argumentu Zarządu Ciech SA, jakim jest konieczność ograniczania kosztów w związku z trudną sytuacją ekonomiczną właściciela, sprzyjać będzie przekazania łakomego kąska jakim jest Soda Polska CIECH SA w ręce tzw. inwestorów. Nie godzimy się na taką politykę. Jest to rozbój wobec ważnego ogniwa polskiej branży chemicznej jakim jest Soda Polska CIECH SA. Nie bez znaczenia jest także fakt, że pomysł odebrania Spółce możliwości samostanowienia, może mieć wpływ na lokalny budżet - Miasta Inowrocławia oraz Miasta i Gminy Janikowo.

Panie Premierze!

Związki Zawodowe działające w Soda Polska CIECH SA wnioskują o natychmiastową interwencję i przeprowadzenie kontroli w Firmie Ciech SA. Mamy podstawy przypuszczać, że od roku 2007 dochodziło w tej Spółce do nadużyć i łamania prawa. Tym bardziej dziwi nas bierna postawa jednego z głównych udziałowców Ciech SA, jakim jest Skarb Państwa (37,82 proc. udziałów). Pragniemy zaznaczyć, że nasi przedstawiciele kilkakrotnie zgłaszali potrzebę wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad Ciech SA, także na spotkaniach Komisji Trójstronnej. Dlatego w zaistniałej sytuacji oczekujemy stosownej reakcji.

List otrzymują także:

Minister SP Mikołaj Budzanowski

Przewodniczący OPZZ Jan Guz

Przewodniczący NSZZ SOLIDARNOŚĆ Piotr Duda

Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka

Przewodniczący Federacji Z Z P Ch Sz i C w Polsce Józef Woźny

Redakcja dziennika Rzeczpospolita

Redakcja Dziennika Gazety Prawnej

Redakcja Pulsu Biznesu

Redakcja Gazety Wyborczej

Redakcja Gazety Giełdy Parkiet

Redakcja Gazety Pomorskiej

Portal WNP

Radio Gra

Radio PiK

Radio Eska

Lokalne portale internetoweDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Związki Związkowe działające w Soda Polska ciech sa: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Soda Mątwy Międzyzakładowy Związek Zawodowy janikosoda m o z nszz iconZawiązek zawodowy zarząd międzyzakładowy w pfleiderer grajewo s. A

Związki Związkowe działające w Soda Polska ciech sa: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Soda Mątwy Międzyzakładowy Związek Zawodowy janikosoda m o z nszz iconDziennikarz, Polska Partia Pracy, Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80"

Związki Związkowe działające w Soda Polska ciech sa: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Soda Mątwy Międzyzakładowy Związek Zawodowy janikosoda m o z nszz iconZwiązek Zawodowy Celnicy pl

Związki Związkowe działające w Soda Polska ciech sa: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Soda Mątwy Międzyzakładowy Związek Zawodowy janikosoda m o z nszz iconZwiązek Zawodowy Celnicy pl

Związki Związkowe działające w Soda Polska ciech sa: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Soda Mątwy Międzyzakładowy Związek Zawodowy janikosoda m o z nszz iconStowarzyszenie, organizacja, związek zawodowy

Związki Związkowe działające w Soda Polska ciech sa: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Soda Mątwy Międzyzakładowy Związek Zawodowy janikosoda m o z nszz iconNiezależny Samorządny Związek Zawodowy region dolnośLĄski

Związki Związkowe działające w Soda Polska ciech sa: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Soda Mątwy Międzyzakładowy Związek Zawodowy janikosoda m o z nszz iconN iezależny Samorządny Związek Zawodowy Sekcja Oświaty Regionu Małopolska

Związki Związkowe działające w Soda Polska ciech sa: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Soda Mątwy Międzyzakładowy Związek Zawodowy janikosoda m o z nszz iconKrajowy Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych św. Franciszka serce eko ziemi

Związki Związkowe działające w Soda Polska ciech sa: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Soda Mątwy Międzyzakładowy Związek Zawodowy janikosoda m o z nszz iconSłowacki Związek Zawodowy Pielęgniarek I Położnych zwraca się również do wszystkich pielęgniarek, położnych I pielęgniarzy w Polsce z prośbą o włączenie się do

Związki Związkowe działające w Soda Polska ciech sa: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Soda Mątwy Międzyzakładowy Związek Zawodowy janikosoda m o z nszz iconPartnerzy programu kongresu Niemiecki Związek Fizjoterapii / Centralny Związek Fizjoterapeutów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom