Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Pobierz 9.14 Kb.
NazwaSytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar9.14 Kb.
TypDokumentacjaSYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NA RYNKU PRACY


Z analizy wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. wynika, że w Polsce żyje ok. 5,5 miliona osób niepełnosprawnych. Trudna sytuacja życiowa tej grupy jest spowodowana głównie brakiem możliwości utrzymywania się z pracy. Dla zaledwie 8 % z nich praca zarobkowa stanowi główne źródło utrzymania. 84 % utrzymuje się ze świadczeń społecznych: rent, emerytur i zasiłków, a 8 % pozostaje na utrzymaniu najbliższych, nie posiadając własnych środków na przeżycie.

Stała tendencja do obniżania opłacalności zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ciągłe zmiany (od 2000 roku było ich ponad czterdzieści) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powodują, że bezrobocie w tej grupie rośnie z roku na rok.

I tak z danych GUS dotyczących I kwartału 2006 wynika, iż dramatycznie spada współczynnik aktywności zawodowej tej grupy osób. Szczególnie niska jest ona wśród osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - zaledwie 4,1 % (w ciągu roku spadła o 0,6 punktu procentowego). Tylko trochę lepiej sytuacja wygląda w grupie z umiarkowaną i lekką niepełnosprawnością, odpowiednio 12,5 i 22,7 %.


Spada także współczynnik zatrudnienia wszystkich niepełnosprawnych. W ostatnim kwartale 2005 r. wynosił jeszcze 12,8 proc. W I kwartale 2006 r. spadł prawie o 1 punkt procentowy.


Jak widać, dobra sytuacja gospodarcza nie przekłada się na sytuację osób niepełnosprawnych. Środowisko to jest więc szczególnie narażone na wykluczenie. Trzeba działać. Nie wolno nam zamknąć niepełnosprawnych w czterech ścianach, płacić głodowe renty i udawać, że problemu nie ma. Politycy konstruujący budżet najwyraźniej jednak problemu nie dostrzegają. Na aktywizację zawodową niepełnosprawnych, w skali kraju, wydajemy zaledwie 0,2 % PKB. Dla porównania, 4 % PKB wydajemy rocznie na sfinansowanie rent.


Ten paradoks pokazuje, że polski rząd wciąż woli rozdawać ryby. Najwyraźniej nie umie rozdawać wędek, mimo że opłaciło by się to wszystkim.


Optymizmem natomiast mogą napawać dane dotyczące wzrostu poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych. Choć nadal prawie połowa z nich legitymuje się najwyżej wykształceniem podstawowym (na uczelniach osoby niepełnosprawne stanowią zaledwie 0,3 % studentów), to obserwowany w Polsce boom edukacyjny ma swoje odbicie także wśród osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier w dostępie do szkół i uczelni powinna przełożyć się na wzrost wykształcenia i zwiększyć szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczynić się do tego powinny także nowoczesne sposoby zdobywania wiedzy, np. nauka przez internet.


Nadal główną formą zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników jest praca w zakładach pracy chronionej. Trudna sytuacja na rynku, wciąż funkcjonujące stereotypy i uprzedzenia oraz stosunkowo niska aktywność osób niepełnosprawnych nie sprzyjają wzrostowi zatrudnienia w przedsiębiorstwach z otwartego rynku. Skomplikowany system rejestracji firmy oraz otrzymania wsparcia finansowego nie zachęca również do zakładania własnej działalności gospodarczej.


Na podstawie danych GUS, PFRON oraz Ministerstwa Pracy i Polityki SpołecznejDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy iconFunkcjonowanie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy iconProblemy osób niepełnosprawnych widziane przez pryzmat pracy w Telefonie Zaufania Osób Niepełnosprawnych w Lublinie

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy iconSytuacja życiowa osób niepełnosprawnych mieszkających w Polsce I czynniki ją determinujące

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy iconTrudna sytuacja na rynku pracy

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy iconO dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji I turystyki osób niepełnosprawnych

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy iconDofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na rzecz osób niepełnosprawnych

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy iconSytuacja na rynku pracy w powiecie zielonogórskim w 2007 roku

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy iconSytuacja na rynku pracy w powiecie zielonogórskim w 2010 roku

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy iconSytuacja na rynku pracy w powiecie zielonogórskim w 2011 roku

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy iconO wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom