Gdzie szukać pomocy zagadnienia: wstęp
Pobierz 180.49 Kb.
NazwaGdzie szukać pomocy zagadnienia: wstęp
strona2/7
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar180.49 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

Filie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku w zakresie pracy socjalnej kierują osoby znajdujące się w kryzysie, potrzebujące wsparcia i pomocy do specjalistów (psychologa, pedagoga, prawnika) w celu udzielenia specjalistycznej pomocy w zakresie poradnictwa. Działalność Zespołów Pracy Socjalnej poszczególnych Filii MOPS w Gdańsku obejmuje określone rejony Gdańska. Pracownicy socjalni dyżurują w siedzibach ZPS od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem środy, w godzinach 7.30 – 10.00. Mieszkańcy Miasta mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w następujących Filiach:


Filia I

Aleja Wojska Polskiego 10, Gdańsk - Wrzeszcz

tel. 058 341 22 93

ZPS 1 ul. Wasłowskiego 2, tel. 0 58 345 44 81

ul. Jesionowa 5, tel 0 58 345 44 82

ZPS 2 ul. Powstańców Warszawskich 3, tel. 0 58 300 03 42, 300 03 44

ZPS 3 ul. Jaśkowa Dolina 105, tel. 0 58 524 31 17

ul. Otwarta 4, tel. 0 58 302 62 85

filia1@mops.gda.pl


Filia II

Plac Ks. Gustkowicza 13, Gdańsk – Nowy Port

tel. 058 552 01 82

filia2@mops.gda.pl


Filia III

ul. Powstańców Warszawskich 25, Gdańsk - Siedlce

058 326 50 93, 326 50 94, 326 50 96

filia3@mops.gda.pl

Filia IV


ul. Gospody 19, Gdańsk - Oliwa

tel. 058 558 10 52

filia4@mops.gda.pl


Filia V

ul. Spadzista 5, Gdańsk

tel. 0 58 305 32 08

filia5@mops.gda.plAIDS/HIV


AIDS jest zespołem nabytego niedoboru odporności, stanowi końcową fazę zakażenia wirusem HIV. Układ immunologiczny chorego staje się dysfunkcjonalny, pacjent zapada na różne choroby, m. in. na nowotwory, grzybice, zapalenie płuc, schorzenia te często doprowadzają do śmierci. Ryzyko zakażenia HIV zależne jest od drogi zakażenia. Można zarazić się poprzez krew i produkty krwiopochodne, spermę,. Istnieje też dość wysokie prawdopodobieństwo zarażenia przez matkę dziecka karmionego piersią.

Wśród dróg zakażenia najczęściej wymienia się: stosunek seksualny, stosowanie niesterylnych igieł
i strzykawek, przetaczanie zakażonej krwi, bądź produktów krwiopochodnych, zabiegi akupunktury, skaleczenia i zadrapania w kontaktach z chorym.


Gdzie szukać pomocy?


Wojewódzka Przychodnia Skórno – Wenerologiczna

ul. Długa 84/85, Gdańsk

tel. 0 58 301 16 86, 301 16 87, 301 16 88

Czynne:

poniedziałek ,środa, czwartek
w godz. 8.00 – 17.00

wtorek i piątek w godz. 8.00 – 15.00

 • bezpłatne badania, porady w zakresie HIV/AIDS.


Zielona Linia

tel 022 621 33 67

dyżur:

poniedziałek, środa w godz. 13.00 – 19.00

czwartek, piątek w godz. 10.00 – 16.00

 • połączenie płatne.


Telefon zaufania AIDS

Tel. 0 22 692 82 26

całodobowy

 • połączenie płatne.

BEZDOMNOŚĆ


Ustawa o pomocy społecznej określa osobę bezdomną jako „osobę niezamieszkującą
w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie nie zameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów
o ewidencji ludności i dowodach osobistych”.


Gdzie szukać pomocy?


Referat ds. Osób Bezdomnych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Dworska 27, Gdańsk-Brzeźno

tel. 0 58 342 13 10

rob@mops.gda.pl

dyżury:

poniedziałek, środa, czwartek

w godz. 10.00-13.00

Pomoc świadczona osobom bezdomnym obejmuje:

 • Zapewnienie schronienia, pomocy rzeczowej i finansowej, będące działaniem mającym na celu łagodzenie skutków bezdomności związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb socjalno – bytowych.

 • Prowadzenie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, którego głównymi narzędziami jest praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne oraz instytucjonalne drogi dochodzenia do wyjścia z bezdomności. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności ma na celu zaktywizowanie osób bezdomnych w obszarze społecznym i zawodowym
  oraz zorganizowanie współpracy szeregu instytucji na rzecz osoby bezdomnej realizującej program.

 • Partnerstwo instytucji z podmiotami III sektora w ramach wspólnych, innowacyjnych inicjatyw, których celem jest likwidacja barier przy rozwiązywaniu problemu bezdomności.

Pomoc w formie schronienia i posiłku udzielana przez MOPS w Gdańsku jest realizowana
w placówkach dla osób bezdomnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.


Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

ul. Żaglowa 1, Gdańsk - Letniewo

tel. 0 58 342 13 14 (całodobowy)

www.bezdomnosc.org.pl

czynne:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00-16.00

wtorek, czwartek w godz. 12.00- 20.00

 • realizuje pomoc w formie schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn

 • oferuje pomoc z zakresu poradnictwa udzielanego przez pracownika socjalnego

 • oferuje możliwość skorzystania z prysznica z ciepłą wodą i dezynsekcję, głównie w godzinach od 10.00 do 12.00.

 • oferuje miejsca interwencyjne

 • dostępna jest kawiarenka internetowa dla osób bezdomnych.

 • Pracownicy Noclegowni dla Bezdomnych Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Gdańsku, ul. Żaglowa 1 obsługują całodobową informację telefoniczną dla osób bezdomnych i służb mundurowych tel. 0 58 342 13 14.


Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn.

ul. Starowiślna 3, Gdańsk - Nowy Port

tel. 0 58 342 26 45

 • realizuje pomoc w formie wyżywienia i schronienia dla bezdomnych mężczyzn

 • oferuje pomoc z zakresu poradnictwa udzielanego przez pracownika socjalnego, prawnika, pielęgniarki, konsultanta ds. uzależnień.


Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. Św. Brata Alberta.

Dom dla bezdomnych mężczyzn. Organizacja pozarządowa

ul. Równa 14, Gdańsk - Orunia

tel. 0 58 309 00 18.

www.albert.org.pl

 • realizuje pomoc w formie wyżywienia i schronienia dla bezdomnych mężczyzn

 • oferuje pomoc z zakresu poradnictwa udzielanego przez psychologa, lekarza i pielęgniarkę

 • oferuje opiekę duszpasterską.Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu- Stowarzyszenie MONAR. Ośrodek dla matek z dziećmi i osób starszych. Organizacja pozarządowa

ul. Kochanowskiego 7a,

Gdańsk- Wrzeszcz

tel. 0 58 344 31 49

 • realizuje pomoc w postaci schronienia dla bezdomnych mężczyzn, kobiet i dzieci

 • udziela pomoc z zakresu poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.Stowarzyszenie Opiekuńczo- Resocjalizacyjne „Prometeusz”.

Schronisko dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi. Organizacja pozarządowa

ul. Sucharskiego 1, Gdańsk-Przeróbka

tel. 0 58 721 53 77

 • realizuje pomoc w postaci schronienia dla bezdomnych kobiet i dzieci

 • udziela pomocy z zakresu poradnictwa dla bezdomnych świadczonej przez psychologa, terapeutę uzależnień, pracownika socjalnego, prawnika, pedagoga i doradcę zawodowego.


Diecezjalny Dom Samotnej Matki im. Jana Pawła II

ul. Matemblewska 9, Gdańsk – Matemblewo

tel. 0 58 348 03 70 w. 41,42,45


 • placówka udziela pomocy w postaci schronienia dla kobiet ciężarnych oraz dla kobiet
  z małymi dziećmi, do 6 miesiąca życia

 • udziela pomocy z zakresu poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego

 • osoby w placówce objęte są również opieką duszpasterską.

BEZROBOCIEBezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy
i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia
(w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).


Gdzie szukać pomocy?
1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Gdzie szukać pomocy zagadnienia: wstęp iconPrzemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy I co rozumie się pod pojęciem przemocy w rodzinie

Gdzie szukać pomocy zagadnienia: wstęp iconGdzie szukać pomocy w trudnych I kryzysowych sytuacjach? Kogo zapytać o pomoc, gdy czujemy się bezradni I osamotnieni? Co zrobić, jeśli trudności życiowe nas przerastają?

Gdzie szukać pomocy zagadnienia: wstęp icon25. 05. 2010 Świadectwo Księdza Jerzego
«gdzie są ludzie najbardziej potrzebujący, krzywdzeni, poniewierani w swojej ludzkiej godności». Wyczuwał, gdzie szukać takich ludzi”...

Gdzie szukać pomocy zagadnienia: wstęp iconGdzie szukać mydła, a gdzie ręcznika Miejsce dla mydła!

Gdzie szukać pomocy zagadnienia: wstęp iconGdzie szukać glutenu?

Gdzie szukać pomocy zagadnienia: wstęp iconTytuł pakietu: Gdzie szukać korzystnych kredytów dla proekologicznych inwestycji w msp?

Gdzie szukać pomocy zagadnienia: wstęp iconDoświadczeń zawodowych pracowników służb udzielających pomocy osobom z rodzin, gdzie stosowana je

Gdzie szukać pomocy zagadnienia: wstęp icon1 Gdzie jest zieleń, gdzie fontanna z rybakiem, gdzie jest klimat tamtego miejsca. Ten plac kojarzy mi się z placem zebrań ludowych!

Gdzie szukać pomocy zagadnienia: wstęp icon„Jak komputer może pomóc w nauce?”. Wszyscy są bardzo zaciekawieni, niektórzy nawet robią notatki(!) Na slajdach pokazane są dziedziny nauki I kilka przykładowych stron, na których możemy szukać pomocy w uczeniu się, w ćwiczeniu lub w poszerzaniu swojej wiedzy. Jest także parę wskazówek dotyczących

Gdzie szukać pomocy zagadnienia: wstęp iconWstęp do pierwszej pomocy przedmedycznej Czym jest pierwsza pomoc przedmedyczna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom