W każdym zawodzie możemy znaleźć zasady etyczne, normy oraz system wartości, według których postępujemy bez wątpienia są one nieodzowną częścią drogą, którą
Pobierz 18.92 Kb.
NazwaW każdym zawodzie możemy znaleźć zasady etyczne, normy oraz system wartości, według których postępujemy bez wątpienia są one nieodzowną częścią drogą, którą
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar18.92 Kb.
TypDokumentacja
Paweł Bilangowski


Etyka w Public Relations


W każdym zawodzie możemy znaleźć zasady etyczne, normy oraz system wartości, według których postępujemy bez wątpienia są one nieodzowną częścią drogą, którą powinniśmy podążać w wykonywaniu naszej pracy. Aby zdobyć zaufanie społeczne, przekonać klientów i uświadomić im ważność podejmowanych działań, przedstawiciele danego zawodu budują wokół swojej profesji zestawy rytuałów, określonych działań mających utwierdzić zarówno klientów, jak i aktualnych i przyszłych adeptów zawodu w wyjątkowości tej profesji. Tworząc takie ceremoniały budują pewną barierę, próg nie zawsze możliwy do przekroczenia dla każdego. Nadając im w pewien sposób rangę ważności oraz splendor większość takich zawodów opiera się o pewne kodeksy, które przynajmniej w swoim założeniu powinny być etyczne. Pojawiają się również specjalne rytuały związane z włączeniem w poczet wykonawców zawodu – ślubowanie lekarskie, przysięga w wojsku. Łączy się to często ze skomplikowanym egzaminem. Jednak wszystkie te elementy prowadzą do odpowiedniego odbioru zwodu społeczeństwie do obdarzenia jego wykonawców szacunkiem i do wzrostu poczucia wartości osób, które go wykonują.

W kodeksach etycznych znajdujemy wiele różnych funkcji - jedną z nich jest regulacja i przyjęcie systemu wartości, zachowań danej grupy zawodowej. Ważną funkcję spełnia uświadomienie adeptom i pracownikom czyhających pułapek zawodowych. Przestrzega się przed stosowaniem prostych rozwiązań w takich sytuacjach. Bez wątpienia kolejną ważna funkcją takich kodeksów jest funkcja edukacyjna oraz możliwość, a można nawet powiedzieć ze siła scalającą środowisko. Częste zjazdy, na których dochodzi do spotkania przedstawicieli grup zawodowych, umożliwia uchwalenie kodeksów lub też ich nowelizację. Często w trakcie tych spotkań, prac i dyskusji nad poszczególnymi zapisami, dochodzi do bliższego poznawania, scalania się i konsolidacji środowiska osób zajmujących się profesjonalnie tą dziedziną. W środowisku osób, które się znają, trudniej jest być anonimowym sprawcą nadużyć, i oszustwa. Trudniej ukryć fałsz, korupcję czy po prostu niewiedzę i brak profesjonalizmu. Ciekawym jest fakt, że w niektórych kodeksach pojawiają się zapisy dotyczące zakazu szkalowania i podważania reputacji przedstawiciela tego samego zawodu. Niestety kodeksy etyczne zawodowe nigdy nie będą receptą na godziwe życie zawodowe, na równe traktowanie wszystkich pracowników, ani lekarstwem na całe zło mogą jedynie pełnić rolę drogowskazu.

O tym jak wyglądają dzisiejsze firmy, zawody, jakie jest podejście społeczeństwa do przedstawicieli takiego zawodu, decyduje często odpowiednia reklama i promocja. Pojawia się zatem pracownik Public Relations. Jego istotę można przedstawić w postaci kilku kluczowych słów. Są to: reputacja, odzew społeczny, wiarygodność, zaufanie, harmonia i poszukiwanie wzajemnego zrozumienia. Zadaniem osoby, która pełni funkcję PR –owca, jest kreowanie wizerunku i reputacji firmy, osoby, instytucji. Robi się to przede wszystkim poprzez budowanie zaufania społecznego, przekonanie o wartości produktu, czy też osoby rozwojem, której się kieruje. Prowadzi również do osiągnięcia harmonii instytucji z otoczeniem i wzajemnego zrozumienia. Firma, czy osoba, będąc w pełni wiarygodną, uzyskuje w ten sposób odpowiedni odzew społeczny, w postaci poparcia ich działań rynkowych, kupna produktu lub usługi, przywiązania do marki, poparcia w wyborach lub przy okazji organizowanej akcji. Podstawą działań PR, jest informacja, zmiana nastawienia społecznego w celu uzyskania pożądanego efektu, co uzyskujemy poprzez przekazywanie informacji – wiarygodnych, prawdziwych, rzetelnych.

Niestety bardzo często zdarza się, że przekaz, który PR-owcywysyłają do społeczeństwa nie jest wiarygodny, prawdziwy i rzetelny, choć bez wątpienia na taki wygląda i w większości przypadków społeczeństwo poddaje się takiego rodzaju manipulacji. Podjęto próby przeciwdziałania takim zachowaniom. Tak jak w przypadku innych zawodów tak również w przypadku przedstawicieli PR wprowadzono kodeksy etyczne o zasięgu międzynarodowym, kontynentalnym, czy też ogólnopolskim należą do nich Podstawowe dokumenty w tej dziedzinie to Międzynarodowy Kodeks Public Relations zwany potocznie Ateńskim, Europejski Kodeks Postępowania Zawodowego Public Relations, Karta Rzymska [Karta zawodowa stowarzyszenia konsultantów międzynarodowego komitetu public relations], Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Koalicja Dziesięciu [koalicja na rzecz profesjonalnej praktyki public relations, zawiązana w Polsce, w 2000 roku przez 10 agencji PR].

Ze wszystkich kodeksach pojawiają się pewne normy czy założenia można wysnuć więc następujące wnioski:

- wszystkie kodeksy odwołują się do Karty ONZ dotyczącej praw człowieka, a szczególnie zapisu o wolności wypowiedzi i prawie do informowania,

- w każdym z wymienionych kodeksów znajduje się podobnie brzmiący zapis dotyczący zakazu reprezentowania sprzecznych lub konkurencyjnych interesów.

- w każdym kodeksie jest również zapis przestrzegający przed wykorzystywaniem czy posługiwaniem się nieprawdziwymi informacjami,

- każdy z kodeksów pokazuje, że działania PR to działania mające przynieść korzyść nie tylko firmie, ale również społeczeństwu - działania zgodne z interesem publicznym,

- kodeksy charakteryzuje wysoki poziom ogólności,

- żaden z kodeksów nie stara się formułować szczegółowych zapisów w formie recept postępowania.

Pracownik firmy, który jest zatrudniony na etacie PR-owca będzie miał wielokrotnie do czynienia z różnymi problemami etycznymi. Będąc pracownikiem firmy, podległym zarządowi, czy kierownictwu trzeba wybierać pomiędzy prawdą i etycznym zachowaniem a kreowaniem wizerunku firmy, który czasem z tym koliduje. Właściciele i kierownicy oczekują określonych zysków i profitów wynikających z podjętych inwestycji i jeśli nie będą ich osiągać to Pr-owiec jak każdy inny pracownik może stracić pracę. Muszą więc oni znajdować złoty środek pomiędzy ich dzianiem a etyką. Mogą przeciwstawiać się absurdalnym żądaniom tegoż kierownictwa – czy to o częstotliwości ukazywania się informacji w mediach, czy to o przychylności tychże. Dlatego też PR-owcy starają się osiągnąć te cele poprzez korumpowanie mediów. Może mieć wątpliwości, czy zapraszanie na bankiety, czy też wręczane przedstawicielom mediów na konferencji prasowej gratisów np. w postaci notesów oprawionych w skórę są formą łapówki, czy tylko wyrafinowanym, w dobrym guście i niezobowiązującym gadżetem reklamowym. Oczywiście, podczas bankietu można materiałach spokoju materiałach przyjaznej atmosferze porozmawiać materiałach konkretnymi osobami. W materiałach pokonferencyjnych, poza notesami znajdują się rzetelnie przygotowane informacje o firmie, jej produktach, zamierzeniach, a więc działania profesjonalne, mają one na celu pokazanie firmy nie tylko jako producenta, ale również ukazanie jej jako instytucji społecznej kierującej się kodeksami, dbającej o pracowników, klientów oraz o społeczeństwo. Korumpowanie przedstawicieli mediów odbywa się w sposób zawoalowany, niejednoznaczny, a przy tym PR-owiec ma świadomość, że jego kontakt dziennikarzami jest wymianą. PR daje informacje, dziennikarz daje możliwości przesłania tej informacji do grup odbiorców. Co pozwala na darmową reklamę i kampanię w mediach.

Widać więc, że dziennikarstwo i public relations to dwie połączone ze sobą dziedziny, związane i warunkujące się nawzajem. Duża część informacji ukazujących się w mediach istnieje dzięki inwencji specjalistów od PR, jednak pojęcie informacji jest różnie rozumiane przez te profesje. To, co dla PR-owca jest niesłychanie istotną sprawą, dobrą wiadomością, w pełni pozytywną, dla dziennikarza będzie nic nieznaczące. Dobre wiadomościami nie są interesujące dla potencjalnego odbiorcy. Interesujące dla dziennikarzy, są najczęściej wiadomości sensacyjne, katastroficzne, dramatyczne - dziennikarz na każdą informację patrzy pod kątem „sprzedawalności” – czy ludzie to kupią, czy to przykuje ich uwagę.

PR-owiec z kolei będzie zainteresowany umieszczeniem w mediach informacji o tym, że w jego firmie wszystko jest w porządku, pracownicy są zadowoleni, nie będzie zwolnień pracowników, firma wprowadziła nowy produkt. Są jednak odstępstwa od tej zasady. Czasami PR-owiec kreuje pewne wydarzenia, które teoretycznie mają negatywny wpływ na rozwój firmy, pokazują jej błędy lub porażki, ale w rzeczywistości pozwalają na wzmocnienie jej wizerunku.

Przykładem może być firma, która sprowokowała wypadek swojego samochodu, aby utwierdzić opinie publiczną, ze dbają o klientów, że potrafią przyznać się do błędu. Jednocześnie dzieki temu wypadkowi firma zyskałą darmową reklamę we wszystkich mediach. Wszystkie dzienniki telewizyjne, prasa pokazywały ten wypadek całkowicie za darmo. Trzeba jednak pamiętać, że takie przedsięwzięcie musi być dokładnie zaplanowane, co do najmniejszego szczegółu i nie każda firma może sobie na to pozwolić.

Niestety najbardziej boleśnie o barku etyki w zawodzie PR-owca przekonujemy przed kampanią wyborczą. Stosuje się w tedy wiele nieczystych chwytów. Społeczeństwo, a przynajmniej niektóre osoby są wykorzystywane jako marionetki w grze politycznej. Tylko po to, aby poprawić sobie wyniki w sondażach. Niestety zazwyczaj notowania podwyższa się kosztem najbiedniejszych ludzi.

Weźmy pod uwagę kampanie np. na prezydenta. Osoba ogólnie znana – poprzedni prezydent, poseł, czy senator ubiega się o stanowisko prezydenta miasta. Niestety jego notowania nie są zbyt duże. Wybiera się wtedy rodzinę najlepiej matkę samotnie wychowującą kilkoro dzieci. Czeka się na odpowiedni moment – zimny, deszczowy, listopadowy dzień i zaczyna się ich eksmisje z mieszkania. W tym momencie niby całkowicie przypadkiem pojawia się prasa, telewizja. Za chwile równie przypadkiem wyciągnięty z jakiegoś spotkania lub prosto z łóżka pojawia się owy kandydat. Obiecuje on przed kamerami, że nie pozwoli na eksmisje lub, że miasto znajdzie dla tej rodziny nowy dom. Pokazuje jak bardzo nie etyczne jest postępowanie osób, które wyrzucają tą rodzinę. Jednocześnie jak bardzo on dba o społeczeństwo. W rzeczywistości cała sytuacja jest wyinscenizowana, media czekały od dawna na sygnał, że coś takiego się wydarzy. Prawdziwa jest tylko tragedia tej rodziny, która stała się przedmiotem gry politycznej.

Pytanie pojawiają się pytania: gdzie jest etyka?, jak daleko PR-owcy mogą się posunąć by osiągnąć swój cel?, jak bardzo jesteśmy manipulowani?, gdzie jest granica?

Odpowiedzią na te pytania może być amerykański film „Fakty i akty”, który w pewien sposób pokazuje jak wiele można zrobić aby zwyciężyć kampanię wyborczą i do niego odsyłam.


Zwykłemu człowiekowi pozostaje tylko poddawać się manipulacji, tak jak to było od wieków. Bowiem co możemy zrobić jeśli nawet najlepsi specjaliści do spraw PR mówią, że są w stanie rozpoznać zaledwie 3-10% manipulacji a w przypadku pozostałej części się jej poddają. Zwykły człowiek nie jest w stanie jej tak naprawdę rozpoznać.


Bibliografia

www.epr.pl

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

W każdym zawodzie możemy znaleźć zasady etyczne, normy oraz system wartości, według których postępujemy bez wątpienia są one nieodzowną częścią drogą, którą iconProces w którym człowiek staje się częścią społeczeństwa, nabywa różne umiejętności, uczy się żyć w społeczeństwie, poznaje normy I zasady regulujące życie

W każdym zawodzie możemy znaleźć zasady etyczne, normy oraz system wartości, według których postępujemy bez wątpienia są one nieodzowną częścią drogą, którą iconArkusz oceny jednostki certyfikującej wyroby według normy pn-en 45011: 2000 oraz iaf gd 5: 2006

W każdym zawodzie możemy znaleźć zasady etyczne, normy oraz system wartości, według których postępujemy bez wątpienia są one nieodzowną częścią drogą, którą iconPca fak-02 arkusz oceny jednostki inspekcyjnej według normy pn-en iso/iec 17020: 2006 oraz iaf/ilac-a4: 2004

W każdym zawodzie możemy znaleźć zasady etyczne, normy oraz system wartości, według których postępujemy bez wątpienia są one nieodzowną częścią drogą, którą iconArtysta przypisywana nadwrażliwość; inne normy etyczne I moralne (większa swoboda) Mitologia

W każdym zawodzie możemy znaleźć zasady etyczne, normy oraz system wartości, według których postępujemy bez wątpienia są one nieodzowną częścią drogą, którą iconZe względu na formę prawną przedsiębiorstwa możemy podzielić na indywidualne, będące własnością jednej osoby, oraz spółki, których właścicielami może być wiele

W każdym zawodzie możemy znaleźć zasady etyczne, normy oraz system wartości, według których postępujemy bez wątpienia są one nieodzowną częścią drogą, którą iconTym, którzy odbiegają od normy, może pomóc wychowanie specjalne oraz psychologia, tworząc specjalne środowiska, w których ludzie nietypowi mogą się uczyć”

W każdym zawodzie możemy znaleźć zasady etyczne, normy oraz system wartości, według których postępujemy bez wątpienia są one nieodzowną częścią drogą, którą iconOkres wczesnego dzieciństwa jest bez wątpienia najbogatszy. Poprzez wychowanie trzeba go wykorzystać w każdy możliwy sposób

W każdym zawodzie możemy znaleźć zasady etyczne, normy oraz system wartości, według których postępujemy bez wątpienia są one nieodzowną częścią drogą, którą iconZadanie Wpisz nazwy przedmiotów, jakie możemy znaleźć w klasie

W każdym zawodzie możemy znaleźć zasady etyczne, normy oraz system wartości, według których postępujemy bez wątpienia są one nieodzowną częścią drogą, którą iconZasady ustalania wartości aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w I kwartale 2011 roku

W każdym zawodzie możemy znaleźć zasady etyczne, normy oraz system wartości, według których postępujemy bez wątpienia są one nieodzowną częścią drogą, którą iconWartości I normy moralne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom