Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa I
Pobierz 161.62 Kb.
NazwaChemia w pytaniach I zadaniach – klasa I
strona1/4
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar161.62 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4


Chemia w pytaniach i zadaniach – klasa I.

Drogi(a) gimnazjalist(k)o,

gratuluję Ci wyboru Gimnazjum nr 7! Poznasz tu wiele nowych przedmiotów, m. in. chemię. Zapewniamy naukę jej na najwyższym poziomie. W tym celu otrzymujesz właśnie rewelacyjną pomoc – zestaw pytań i zadań ułożonych zgodnie z kolejnością tematów w Twoim podręczniku do chemii Jana i Teresy Kulawik. Opracowanie to pomoże Ci przygotować się do odpowiedzi
i prac pisemnych, których miejsce jest wyraźnie wskazane. Chciałbym jasno stwierdzić, że te prace pisemne to w Twoim języku zwykłe kilkunastominutowe kartkówki obejmujące materiał z 3 – 4 ostatnich tematów; nie mogą być zatem przeszkodą do sprawdzianów z innych przedmiotów w tym dniu lub tygodniu! Głównym ich celem jest wyrobienie w Tobie nawyku częstej i systematycznej nauki. Tylko bardzo ważne powody mogą zmienić termin którejkolwiek z zaplanowanych kontroli wiadomości! Przy tym nauczyciel zastrzega sobie prawo sprawdzenia samodzielności Twojej pracy poprzez odpytanie z tego, co napisałe(a)ś oraz prawo do niezapowiadanych pisemnych kontroli wiadomości. Chemia jest bardzo trudnym przedmiotem, Twój nauczyciel też był kiedyś uczniem i wie doskonale ile trzeba pracy i uporu, by się jej nauczyć. Przestrzega Cię więc – nie spodziewaj się łatwych sukcesów i nie zniechęcaj niepowodzeniami. Nie oczekuj też, że zrozumiesz wszystko, co usłyszysz na lekcji lub przeczytasz w podręczniku.

Jest wiele rzeczy na tym świecie, których nie rozumiesz, ale umiesz się nimi posługiwać. Nie potrafisz wyjaśnić np. dlaczego sól jest słona, ale wiesz ile i do czego jej użyć. Nie przypuszczam też, że rozumiesz zasady działania komputera, ale niejeden dorosły zazdrości Ci biegłości
w posługiwaniu się nim. A czy naukę obcego języka rozpoczą(ę)łe(a)ś od jego zrozumienia, czy od nauczenia się na pamięć pewnej ilości słówek i reguł gramatycznych?

Myślę, że wiesz już o co chcę Cię prosić – bądź przygotowany(a) na różne formy uczenia się, także na pamięć, ale uwierz mi zrozumienie przyjdzie z czasem. Życzę Ci cierpliwości, wytrwałości i sukcesów. Pytania, które masz przed sobą pomogą Ci w tym.

Zbigniew Blacharz, nauczyciel przedmiotu

I. Substancje chemiczne i ich przemiany

1.1. Substancje chemiczne.

 1. Nazwy i przeznaczenie sprzętu i szkła laboratoryjnego (nazwać, pokazać, omówić).

 2. J

  substancja

  d (g/cm3)

  tt (oC)

  tw (oC)

  glin

  2,7

  660

  2270

  miedź

  8,94

  1083

  2595

  siarka

  2,07

  119

  445

  sód

  0,97

  98

  883

  złoto

  19,32

  1063

  2947

  żelazo

  7,87

  1535

  3000

  woda

  1

  0

  100

  tlen

  0,00143

  -219

  -183

  azot

  0,00125

  -209

  -196  akie właściwości badamy przy rozpoznawaniu substancji?

 3. Co oznaczają skróty d, t.t. i t.w. substancji?

 4. Co to jest gęstość substancji?

 5. Oblicz masę: a) 5 cm3 miedzi, b) 10 cm3 sodu.

 6. Jaką objętość zajmuje kostka glinu o masie 27 g?

 7. Czy podniesiesz wiaderko złota o pojemności 5 litrów?

 8. Jaką objętość zajmuje grudka siarki o masie 64 g?

 9. Co to za substancja, której 5 cm3 ma masę 39,35 g?

 10. Opisz podając znane właściwości: a) żelazo, b) wodę,

c) miedź, d) siarkę, e) cukier, f) sól, g) aceton.

1.2. Mieszaniny substancji.

 1. Jakie znasz rodzaje mieszanin, podaj przykłady.

 2. Wymień metody rozdziału składników mieszanin: a) niejednorodnych, b) jednorodnych.

 3. Na czym polega proces sączenia (filtracji)?

 4. Co to jest przesącz, sączek (filtrak)?

 5. Co oznaczają nazwy: sedymentacja i dekantacja?

 6. W jaki sposób wykonuje się krystalizację?

 7. Co to jest destylacja?

 8. Jakie różnice we właściwościach składników mieszaniny sprzyjają procesowi destylacji?

 9. Do czego służy rozdzielacz?

 10. W jaki sposób rozdzielić od siebie dwie ciecze nie mieszające się ze sobą?

 11. W jaki sposób rozdzielić od siebie dwie ciecze mieszające się ze sobą?

 12. Opisz czynności pozwalające oddzielić od siebie składniki mieszanin: a) pokruszonego korka i kredy, b) cukru i piasku, c) wody i benzyny, d) opiłków żelaza i miedzi, e) piasku
  i fasoli, f) alkoholu i wody, g) oleju i wody, h) inne.

 13. Ile gramów alkoholu jest w 500 g piwa zawierającego 6% tego składnika?

 14. Oblicz skład procentowy próbki mosiądzu zawierającej 6 g cynku i 14 g miedzi.

 15. Stopiono ze sobą 8 g niklu, 10 g chromu i 7 g żelaza. Oblicz skład procentowy tego stopu.

 16. Brąz to stop cyny z miedzią. Oblicz, ile jest cyny w próbce brązu o masie 40 g zawierającej a) 75% miedzi, b) 40% cyny, c) 40% miedzi, d) 35% cyny.

 17. Oblicz, ile jest miedzi w kawałku brązu o masie 50 g zawierającego 30% cyny.

 18. Stop do lutowania zawiera cynę i ołów w stosunku wagowym 3:1. Ile cyny jest w próbce stopu o masie: a) 28 g, b) 20 g, c) 32 g, d) 24 g, e) 36 g?

1.3. Zjawisko fizyczne a przemiana chemiczna.

 1. Co to jest zjawisko fizyczne ? Podaj przykłady.

 2. Na czym polega przemiana (reakcja) chemiczna? Podaj przykłady.

 3. Określ rodzaj przemiany:

a) krzepnięcie wody, rozpuszczanie soli w wodzie, pieczenie ciasta, świecenie żarówki, palenie się świecy, topnienie lodu, gotowanie jajka, smażenie placków kartoflanych.

b) wrzenie wody, pieczenie mięsa, gotowanie zupy, świecenie świetlówki, palenie się drewna, wybuch petardy, kwaszenie kapusty, stłuczenie szklanki,

c) destylacja wody, pożar lasu, kraksa samochodowa, świecenie lampy naftowej, dekantacja, topnienie wosku, palenie się benzyny, kwaszenie ogórków.

d) trzęsienie ziemi, zapłon silnika spalinowego, błyskawica, krystalizacja, smażenie jajecznicy, trawienie pokarmów, kwaśnienie mleka, marynowanie mięsa.

1.4. Pierwiastki chemiczne i ich symbole.

 1. Co to jest pierwiastek chemiczny?

 2. Co to jest symbol pierwiastka? Kto wprowadził współczesną symbolikę chemiczną?

 3. Podaj symbole następujących pierwiastków:

a) węgiel, miedź, tlen, wodór, ołów, żelazo, azot, magnez,
b) sód, siarka, cynk, fosfor, srebro, chlor, cyna, glin,
c) potas, rtęć, wapń, złoto, krzem, bar, chrom, mangan,
d) nikiel, platyna, bor, fluor, jod, hel, neon, argon, (+ krypton, ksenon).

 1. Podaj nazwy pierwiastków o symbolach:

a) O, Si, Ni, C, P, Na, K, Pt, c) Ag, Au, I, Fe, Pb, Cl, Ba, He,

b) S, Hg, B, H, Zn, Cu, Ca, F, d) Sn, Cr, N, Ne, Mg, Al, Mn, Ar.

 1. Co to jest związek chemiczny?

 2. Jak tworzymy wzory związków chemicznych?

1.5. Powietrze i jego skład.

! 17-minutowa pisemna kontrola wiedzy i umiejętności z dotychczasowego materiału. !

 1. Podaj dowody na istnienie powietrza.

 2. Kto dokonał pierwszej analizy powietrza?

 3. Omów skład i właściwości powietrza.

 4. Które składniki powietrza są stałe a które zmienne?

 5. Którego z gazów szlachetnych jest najwięcej w atmosferze?

 6. Jaka jest zawartość procentowa tlenu w wydychanym powietrzu? (5%?,16%?,21%?,28%?).

 7. Kto odkrył tlen? Kto pierwszy skroplił powietrze?

 8. Ile m3 tlenu jest w prostopadłościennym pudle z powietrzem o wymiarach 2  3  1,5 (m)?

 9. Ile m3 azotu jest w prostopadłościennym pudle z powietrzem o wymiarach 1  2  1,5 (m)?

 10. Oblicz objętość tlenu zawartego w powietrzu w pokoju o wymiarach 4 m  5 m  3 m. Jaką masę ma ten tlen? (gęstość tlenu d = 1,43 kg/m3).

 11. Jaką objętość ma azot zawarty w powietrzu w pokoju o wymiarach 3 m  4 m  2,5 m? Jaką masę ma ten azot? (gęstość azotu d = 1,25 kg/m3).

1.6. Tlen i jego właściwości.

 1. Z czego można otrzymać tlen?

 2. Omów właściwości i zastosowanie tlenu.

 3. Jaka właściwość tlenu pozwala zbierać go pod wodą?

 4. Narysuj rysunek ilustrujący otrzymywanie tlenu.

 5. Co to jest ozon? Co to jest i jak powstaje dziura ozonowa?

 6. Co to jest utlenianie? Podaj przykłady.

 7. Co to jest spalanie? Podaj przykłady.

 8. Co to jest reakcja analizy? Podaj przykłady.

 9. Co to jest reakcja syntezy? Podaj przykłady.

 10. Co to są substraty reakcji, produkty reakcji, reagenty?

 11. Jak nazywają się połączenia tlenu z innymi pierwiastkami? Jak je dzielimy?

 12. Przereagowało 56 g żelaza z 16 g tlenu. Ile otrzymano tlenku żelaza?

 13. Ile procent tlenu zawiera tlenek siarki powstały z połączenia 24 g tlenu i 16 g siarki?

 14. Ile procent magnezu jest w jego tlenku zawierającym 12 g tlenu i 18 g magnezu?

1.7. i 1.8. Azot i gazy szlachetne.

 1. Kto odkrył azot?

 2. Omów właściwości i zastosowanie azotu.

 3. Jakie znasz gazy szlachetne?

 4. Skąd powstała nazwa „gazy szlachetne”?

 5. Jakie zastosowanie mają gazy szlachetne?

 6. Oblicz objętość azotu zawartego w powietrzu w pomieszczeniu o wymiarach 4m  5m 3m. Jaką masę ma ten azot (gęstość azotu d = 1,25 kg/m3)?

1.9. Dwutlenek węgla.

 1. Gdzie występuje dwutlenek węgla?

 2. Po co roślinom potrzebny dwutlenek węgla?

 3. Co to jest fotosynteza; warunki jej zaistnienia.

 4. Na czym polega efekt cieplarniany?

 5. Co to jest „reakcja charakterystyczna”?

 6. Jak się wykrywa dwutlenek węgla?

 7. Jak się otrzymuje dwutlenek węgla?

 8. Podaj właściwości dwutlenku węgla.

 9. Jak (i dlaczego) należy trzymać probówkę przy napełnianiu jej dwutlenkiem węgla?

 10. Wyjaśnij, czy dwutlenek węgla można zbierać pod wodą.

 11. Do czego jest używany dwutlenek węgla?

 12. Co to jest „suchy lód”? Co to jest sublimacja?

 13. Na czym polega reakcja wymiany? Podaj przykłady reakcji wymiany.

 14. Jak wykryć obecne w trzech pojemnikach: a) tlen, dwutlenek węgla, powietrze, b) azot, tlen, powietrze, c) tlen, azot, dwutlenek węgla, d) azot, dwutlenek węgla, powietrze?

1.10. i 1.11. Zjawisko higroskopijności; zanieczyszczenia powietrza.

! 17-minutowa pisemna kontrola wiedzy i umiejętności z tematów od 1.5. do 1.9. !

 1. Podaj dowody na obecność wody w powietrzu.

 2. Na czym polega zjawisko higroskopijności? Podaj przykłady.

 3. Podaj przykłady działalności człowieka powodujące zanieczyszczenia środowiska.

 4. Wyjaśnij, co to jest i w jaki sposób powstaje:

a) kwaśny deszcz, b) efekt cieplarniany, c) dziura ozonowa, d) smog.

1.12. Wodór i jego właściwości.

 1. Kto po raz pierwszy otrzymał wodór?

 2. Z czego można otrzymać wodór?

 3. Omów właściwości wodoru?

 4. W jaki sposób odróżnić wodór czysty od wodoru zmieszanego z powietrzem?

 5. Jak (i dlaczego) należy trzymać probówkę przy napełnianiu jej wodorem?

 6. Jaka właściwość wodoru pozwala zbierać go pod wodą?

 7. Narysuj rysunek ilustrujący otrzymywanie wodoru.

 8. Podaj przykład reakcji wymiany, w której uczestniczy wodór.

 9. Co to jest wodorowa mieszanina piorunująca?

 10. Ile dm3 wodoru jest w: a) 18 dm3, b) 21 dm3, c) 33 dm3, d) 48 dm3 mieszaniny piorunującej?

 11. Woda jest związkiem tlenu i wodoru w stosunku wagowym 8:1. Ile gramów wodoru jest
  w: a) 27 g wody, b) 36 g wody, c) 45 g wody, d) 63 g wody?

 12. Stosunek wagowy wodoru do węgla w pewnym węglowodorze wynosi 1:3. Ile gramów węgla jest w: a) 24 g, b) 32 g, c) 36 g, d) 52 g tego węglowodoru?

2.1. Reakcje utleniania – redukcji.

 1. Wyjaśnij pojęcia: utlenianie, redukcja, utleniacz, reduktor?

 2. Jakie reakcje nazywamy reakcjami utleniania-redukcji?

 3. Napisz równanie reakcji: a) tlenku ołowiu z węglem, b) tlenku miedzi z wodorem, c) tlenku żelaza z węglem, d) wody z magnezem, e) magnezu z dwutlenkiem węgla, f) tlenku cynku z wodorem, g) inne i udowodnij, że jest to reakcja utleniania-redukcji. Wskaż utleniacz, reduktor, proces utleniania, proces redukcji.

2.2. Efekty energetyczne reakcji.

 1. Co to są reakcje egzoenergetyczne (przykłady)?

 2. Co to są reakcje endoenergetyczne (przykłady)?

 3. Określ rodzaj reakcji ze względu na efekty energetyczne: a) palenie się świecy, rozkład tlenku rtęci na tlen i rtęć, b) tworzenie karmelu z cukru, wybuch petardy, c) spalanie benzyny w silniku samochodowym, pieczenie mięsa, d) pożar lasu, smażenie jajecznicy, e) wybuch mieszaniny piorunującej, gotowanie zupy, f) inne.


II. Atom i cząsteczka

3.1. i 3.2. Zjawisko dyfuzji; rozwój poglądów na budowę atomu.

! 17-minutowa pisemna kontrola wiedzy i umiejętności z tematów od 1.10. do 2.2. !

 1. Na czym polega zjawisko dyfuzji? Podaj przykłady dyfuzji.

 2. O czym świadczy to zjawisko?

 3. Jakie są założenia teorii atomistycznej Daltona?

 4. Jakie pierwiastki występują w postaci pojedynczych atomów a jakie w postaci dwuatomowych cząsteczek?

 5. Opisz model atomu: a) Thomsona b) Rutherforda, c) Bohra.

 6. Czym się wsławiła Maria Skłodowska-Curie?

3.3. Masa atomowa i masa cząsteczkowa.

 1. Jakiego rzędu wielkości są rozmiary promieni a jakiego masy atomów?

 2. Co to jest atomowa jednostka masy 1u?

 3. Ile atomowych jednostek masy u zawiera 1 g substancji?

 4. Co to jest masa atomowa?

 5. Co to jest pierwiastek chemiczny?

 6. Co to jest masa cząsteczkowa? Jak się oblicza masy cząsteczkowe?

 7. Oblicz masy cząsteczkowe:

a) Cl2, H2O, H2SO4, b) N2, CO2, Na2SO4, c) H2, N2O, H2SO3, d) O2, SO2, H3PO4,
e) Br2, SO3, H2CO3, f) I2, K2O, H2SiO3.

 1. Co to jest związek chemiczny?

 2. Podaj nazwę pierwiastka E w związkach: a) EO, mcz = 80 u, b) CaE, mcz = 72 u,
  c) E2S, mcz = 110 u, d) NE3, mcz = 17 u, e) E2O3, mcz = 160 u, f) P4E10, mcz = 284 u.

 3. Ustal wzór związku chemicznego o masie cząsteczkowej 94 u, zawierającego w cząsteczce
  3 atomy, w tym 2 atomy tego samego pierwiastka o łącznej masie 78 u.

 4. Ustal wzór związku chemicznego o masie cząsteczkowej 62 u, zawierającego w cząsteczce
  3 atomy, w tym 2 atomy tego samego pierwiastka o łącznej masie 46 u.

 5. Ustal wzór związku chemicznego o masie cząsteczkowej 44 u, zawierającego w cząsteczce
  3 atomy, w tym 2 atomy tego samego pierwiastka o łącznej masie 32 u.

 6. Ustal wzór związku chemicznego o masie cząsteczkowej 64 u, zawierającego w cząsteczce
  3 atomy, w tym 2 atomy tego samego pierwiastka o łącznej masie 32 u.
  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa I iconChemia w pytaniach I zadaniach – klasa II

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa I iconChemia w pytaniach I zadaniach – klasa II

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa I iconChemia w pytaniach I zadaniach – klasa III

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa I iconWymagania edukacyjne, chemia, klasa 1

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa I iconWymagania edukacyjne, chemia, klasa 2

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa I iconWymagania na oceny chemia klasa I

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa I iconPlan wynikowy chemia klasa III

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa I iconPrzedmiotowy System Ocenianai Chemia Klasa I

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa I iconChemia klasa I wymagania programowe na poszczególne oceny

Chemia w pytaniach I zadaniach – klasa I iconChemia klasa II wymagania programowe na poszczególne oceny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom