Temat : wykorzystanie energii jądrowej
Pobierz 8.67 Kb.
NazwaTemat : wykorzystanie energii jądrowej
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar8.67 Kb.
TypDokumentacja
MGR JÓZEF BOREK

NAUCZYCIEL GIMNAZJUM

W SKALBMIERZU


TEMAT : WYKORZYSTANIE ENERGII JĄDROWEJ .  1. Ogólna charakterystyka jądra atomowego.Początek XX wieku przyniósł znaczny postęp w dziedzinie poznania budowy atomu i jądra atomowego oraz wykorzystania energii jądrowej. Jądra atomowe zbudowane są z nukleonów tzn. protonów i neutronów. Protony są to cząstki elementarne o ładunku dodatnim elementarnym e= 1,6021·10-12 C i masie spoczynkowej m= 1,672510-27 kg. Neutrony to cząstki elementarne elektrycznie obojętne o masie spoczynkowej m= 1,674810-27 kg. Liczba nukleonów charakteryzuje atom pierwiastka. Liczba atomowa Z określa ilość protonów
a liczba masowa A określa ilość nukleonów.

Analiza produktów rozpadu promieniotwórczego oraz dokładne badania mas atomowych pierwiastków doprowadziły do odkrycia izotopii. Polega ona na tym, że atomy danego pierwiastka mogą występować w różnych odmianach, przy tej samej liczbie atomowej a różnej liczbie masowej. Izotopy danego pierwiastka mają różne własności fizyczne i chemiczne. Izotopy wodoru to: deuter i tryt. Obecnie znanych jest około 1500 izotopów.  1. Promieniotwórczość naturalna.


W roku 1896 fizyk francuski H. Becquerel wykrył niewidoczne dla oka bardzo słabe promieniowanie wysyłane przez preparaty zawierające uran. Ciała, które wysyłają promieniowanie odkryte przez Becquerela nazywamy ciałami promieniotwórczymi lub radioaktywnymi. Maria Skłodowska - Curie i Piotr Curie badając promieniowanie związku uranu między innymi blendy smołowej odkryli pierwiastki promieniotwórcze polon i rad. W latach następnych odkryto wiele pierwiastków promieniotwórczych, których liczba atomowa była większa od 83. Własności promieniowania wysyłanego przez pierwiastki radioaktywne:

  • zaczernienie kliszy fotograficznej

  • wywołuje reakcje chemiczne,

  • wywołuje fluorescencję niektórych substancji,

  • w sposób ciągły wydzielają ciepło, w stanie czystym świecą w ciemności.

Zasadniczą cechą ciał promieniotwórczych jest samorzutne i ciągłe wysyłanie energii oraz promieniowania alfa, beta i gamma.


  1. Reakcje rozszczepienia jąder atomowych.


Lata 1938 - 1939 przyniosły nowe odkrycia w dziedzinie fizyki jądrowej. Stwierdzono, że podczas bombardowania jąder uranu neutronami pojawiają się pierwiastki bar i tor. Okazało się, że ciężkie jądro po wchłonięciu neutronu staje się jądrem nietrwałym i ulega rozszczepieniu na dwa fragmenty o zbliżonej masie a zjawisku temu towarzyszy wydzielenie się energii. Zjawisko
to wykorzystano w reaktorach jądrowych i niestety bombach jądrowych.  1. Reaktory jądrowe.


W reaktorach jądrowych używany jest uran 238 oraz kilka procent uranu 235. Podstawowym procesem jest rozszczepienie uranu 235 zachodzące najwydatniej w przypadku bombardowania neutronami termicznymi. W celu osiągnięcia wydatnej pracy reaktora należy odpowiednio spowolnić neutrony wyzwolone podczas rozszczepienia. W tym celu stosuje się spowalniacze czyli moderatory prędkości stosując: wodór, węgiel, beryl, wodę lekką lub ciężką oraz grafit. Paliwo jądrowe stosuje się w postaci prętów paliwowych zanurzonych w ciekłym moderatorze lub umieszczonych w wywierconych otworach moderatora stałego. Oprócz prętów paliwowych i sterujących, każdy reaktor ma pręty awaryjne umożliwiające natychmiastowe przerwanie pracy reaktora. Rozmiary reaktora są duże ze względu na osłonę betonową
o kilkumetrowej długości, która ma zabezpieczać pracujących w pobliżu ludzi.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat : wykorzystanie energii jądrowej iconEnergii, zwłaszcza w dziedzinie energii jądrowej, poprzez swoje uczestnictwo w pracach Europejskiego Forum Energii Jądrowej (enef), działającego na rzecz otwartej I zorganizowanej debaty w kluczowych kwestiach dotyczących korzyści I zagrożeń związanych z energią jądrową w ue

Temat : wykorzystanie energii jądrowej iconKierownik Wydziału Sprawy Instytucjonalne zw z Wytwarzaniem Energii Elektrycznej z Energii Jądrowej

Temat : wykorzystanie energii jądrowej iconO współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej pomiędzy Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (euratom) I Rządem Republiki Argentyny

Temat : wykorzystanie energii jądrowej iconJuż od pewnego czasu płynie coraz więcej sygnałów świadczących o zainteresowaniu władz naszego kraju wykorzystaniem energii jądrowej w produkcji energii

Temat : wykorzystanie energii jądrowej iconMilitarne zastosowania energii jądrowej

Temat : wykorzystanie energii jądrowej iconPl ekes domaga się większej przejrzystości w kwestii energii jądrowej w ue

Temat : wykorzystanie energii jądrowej iconSeminarium czwarte 26. 01. 2010 r. Temat: Pozyskiwanie energii wody I jej przekształcanie do energii elektrycznej i/lub cieplnej

Temat : wykorzystanie energii jądrowej iconWykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w gminie Łysomice”

Temat : wykorzystanie energii jądrowej iconZnaczenie I konsekwencje odkryć Marii Skłodowskiej – Curie. Epoka, w której żyjemy nazywa się często epoką energii jądrowej

Temat : wykorzystanie energii jądrowej iconNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej Program Priorytetowy Efektywne wykorzystanie energii

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom