Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816)
Pobierz 264.42 Kb.
NazwaZałączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816)
strona1/3
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar264.42 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816)
Załącznik nr 1


WZÓR


WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA
ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT 1)


rok 2):

półrocze 2):

Podmiot korzystający ze środowiska

Nazwa:

Adres:


REGON:


Telefon/fax:


Lp.

Rodzaj korzystania ze środowiska

Kod tabeli 3)

Wysokość opłaty [zł]

1

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
1.1

Źródła powstawania substancji wprowadzanych do powietrza

A
1.2

Przeładunek benzyn silnikowych

B
1.3

Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane

C
1.4

Silniki spalinowe

D
1.5

Chów lub hodowla drobiu

E
I

Wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogółem 4)
2

Pobór wód
2.1

Woda podziemna

A
2.2

Woda powierzchniowa śródlądowa

B
2.3

Morskie wody wewnętrzne

C
II

Wysokość opłaty za pobór wód ogółem 4)
3

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
3.1.1

Ścieki o kodzie a 5)

A
3.1.2

Ścieki o kodzie b 5)

A
3.1.3

Ścieki o kodzie c 5)

A
3.1.4

Ścieki o kodzie d 5)

A
3.1.5

Ścieki rolniczo wykorzystane

A
3.1.6

Wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych

A
3.2

Wody chłodnicze

B
3.3

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej

C
3.4

Wody zasolone

D
3.5

Wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych

E
III

Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ogółem 4)
4

Składowanie odpadów
4.1

Odpady składowane selektywnie

A
4.2

Odpady składowane nieselektywnie

A
IV

Wysokość opłaty za składowanie odpadów ogółem 4)Suma opłat ogółem 6) [zł]  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. (poz. 920)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 08. 2009 r. ( poz. 1023 )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. (poz. )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. (poz. …)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom