Techniki wytwarzania
Pobierz 34.06 Kb.
NazwaTechniki wytwarzania
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar34.06 Kb.
TypDokumentacja
TECHNIKI WYTWARZANIA 1. ALBUM konstrukcji tłoczników / Edward Markiewicz, Feliks Wajda. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1974. - 296 s. : schem., tab., tabl., wykr. ; 30 cm
  Sygn. 8450 – 8451
  2 egz.

 1. AUTOMATYZACJA obrabiarek i obróbki skrawaniem / Jan Kosmol. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2000. - 443, [1] s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 4897 – 4902, 12998 – 13002, 16274 - 16275
  13 egz. 2. BASIC terminology on machining with tools of defined wedge geometry : in eight languages (English, French, German, Polish, Russian, Ukrainian, Czech, Slovak) = Podstawowa terminologia z obróbki skrawaniem narzędziami o określonej geometrii ostrza : ośmiojęzyczna (angielski, francuski, niemiecki, polski, rosyjski, ukraiński, czeski, słowacki) / ed. Czesława Wojtowicz, Renata Górska, Lucjan Przybylski; Cracow University of Technology nam. Tadeusza Kościuszki. - Cracow : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2001. - [2], 323 s. : rys., schem., 2 tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10196
  1 egz. 3. EDGECAM : komputerowe wspomaganie wytwarzania / Krzysztof Augustyn; red. Michał Mrowiec. - Wyd. 2. - Gliwice : Helion, cop. 2007. - 476, [3] s. : rys., schem., tab. ; 24 cm + 2 CD-ROM
  Sygn. 16212 – 16213
  2 egz. 4. EDGECAM 11.0 for Manufacturers / Sham Tickoo. - Schererville : CADCIM Technologies, [2007?]. - 464 s. wiele liczb. : rys., schem. ; 23 cm
  Sygn. 18226
  1 egz.
 5. ELASTYCZNA automatyzacja wytwarzania : obrabiarki i systemy obróbkowe / Jerzy Honczarenko. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 486 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 12144 , 13006 - 13007 , 7284, 16537 – 16538
  6 egz.

 1. ELEMENTY automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania : obróbka, mikroobróbka, montaż / red. Mieczysław Marciniak ; Jerzy Kozak [et al.]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007. - 271 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 18429 – 18434
  6 egz.
 2. ENCYKLOPEDIA technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym / red. Jerzy Erbel. - Wyd. 7 popr Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. T. 1. Odlewnictwo, obróbka plastyczna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, spawalnictwo / red. Jerzy Erbel. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001. - 184 s. : rys., schem., tabl ; 24 cm . - (Mechanika i Budowa Maszyn - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 10290 , 10479 – 10481
  4 egz. 3. ENCYKLOPEDIA technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym / red. Jerzy Erbel. - Wyd. 7 popr Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. T. 2. Obróbka skrawaniem, montaż / red. Jerzy Erbel. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001. - 258 s. : rys., schem., tab., tabl ; 24 cm . - (Mechanika i Budowa Maszyn - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 10291 , 10482 – 10484
  4 egz. 4. INŻYNIERIA powierzchni / Marek Blicharski.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
  Sygnatura: 27093 , 27094 , 27095 , 27096 , 27097 , 27098 , 27099 , 27100
  8 egz. 5. INŻYNIERIA powierzchni : powłoki przeciwzużyciowe na ostrza skrawające / Maciej Kupczyk. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2004. - 176 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 12662, 12663, 13673
  3 egz.
 6. KOMPUTEROWE wspomaganie projektowania procesów technologicznych / Mirosław Miecielica, Waldemar Wiśniewski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : Mikom, 2005. - 151 s. : rys., schem., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 15241 – 15244
  4 egz. 7. KOMPUTEROWO wspomagane wytwarzanie maszyn : podstawy i zastosowanie / Włodzimierz Przybylski, Mariusz Deja. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - 235 s. : fot. (w tym kolor.), schem. (w tym kolor.), tab., wykr. (w tym kolor.) ; 24 cm
  Sygn. 20730, 20989 – 20993
  6 egz.

 1. Konstrukcje spawane / Eugeniusz Śledziewski.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974 (Bielskie Zakł. Graf.).
  Sygnatura: 4473
  1 egz.
 2. LUTOWANIE w budowie maszyn / Jerzy Nowacki, Marcin Chudziński, Przemysław Zmitrowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - 189 s. : fot., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16711 – 16714
  4 egz. 3. MASZYNOWA obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie / Kazimierz Duchnowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 247, [3] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12474
  1 egz. 4. MASZYNY i urządzenia do obróbki drewna. Cz. 1 / Jerzy Bajkowski, Longin Glijer. - Wyd. 6 uzup.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 281, [2] s. : rys., schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 12473
  1 egz.

 1. Nanotechnologie / red. nauk. Robert W. Kelsall, Ian W. Hamley, Mark Geoghegan ; red. nauk. przekł. Krzysztof Kurzydłowski ; [zespół tłumaczy Jarosław Ferenc et al.].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  Sygnatura: 24306 , 24307 , 24308 , 24309 , 24310 , 24311
  6 egz.
 2. NAPAWANIE i natryskiwanie cieplne : technologie / Andrzej Klimpel. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 470 s., [10] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16618 – 16619
  2 egz. 3. NARZĘDZIA skrawające / Piotr Cichosz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. - 565, [1] : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 14205 – 14206, 16529 – 16530
  4 egz.
 4. OBRÓBKA gładkościowa : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych / Jan Harasymowicz; red. Edward Wantuch; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1994. - 182 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16548 – 16551
  4 egz.
 5. OBRÓBKA i montaż części maszyn : poradnik / Józef Bartosiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - 447, [1] s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 25 cm + err
  Sygn. 4390
  1 egz. 6. OBRÓBKA plastyczna / Stanisław Erbel, Kazimierz Kuczyński, Zdzisław Marciniak. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. - 324, [4] s., [6] k. tabl. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Techniki Wytwarzania)
  Sygn. 4459
  1 egz.
 7. OBRÓBKA powierzchniowa i powłoki ochronne / Andrzej Młynarczak, Jan Jakubowski. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1998. - 150 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10224 , 11543, 12668
  3 egz. 8. OBRÓBKA skrawaniem / Krzysztof Jemielniak. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004. - 142, [2] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10288 , 10476
  2 egz. 9. OBRÓBKA skrawaniem / Wiesław Olszak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. - 432 s. : fot., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 20994 – 20999
  6 egz.

 1. Obróbka ścierna w technikach wytwarzania : badania i aplikacje / pod red. Lucjana Dąbrowskiego.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005.
  Sygnatura: 13052
  1 egz. 2. ODLEWNICTWO / red. Marcin Perzyk; Stanisław Waszkiewicz, Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Jopkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 502 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 7285
  1 egz. 3. ODLEWNICTWO / red. Marcin Perzyk; Stanisław Waszkiewicz, Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Jopkiewicz. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 502 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 12240 – 12241
  2 egz. 4. ODLEWNICTWO : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych i studiów zaocznych / Jan Rączka, Adam Tabor, Zygmunt Haduch; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Wyd. 2. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, 1997. - 352, [2] k. tabl. złoż. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 779, 16565 – 16568
  5 egz. 5. OSTRZA skrawające z twardymi i supertwardymi powłokami : wytwarzanie, badanie, eksploatacja / Maciej Kupczyk. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2005. - 301 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 12664 – 12665
  2 egz. 6. PODSTAWOWA terminologia z obróbki wiórowej w układzie siedmiojęzycznym (polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, czeski, słowacki) : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych / Czesława Wojtowicz; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1999. - 185 s. : rys., 1 tabl ; 24 cm
  Sygn. 10172
  1 egz.
 7. PODSTAWOWE techniki wytwarzania w przemyśle maszynowym / N.P. Dubinin [et al.]; tł. z ros. E. Górski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1973. - 779, [1] s. : rys., schem., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 3884
  1 egz.
 8. PODSTAWY skrawania materiałów metalowych / Wit Grzesik. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998. - 380, [2] s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10012 , 12236, 16527 – 16528
  4 egz. 9. PODSTAWY technologii magnetościernej / Edward T. Wantuch. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 230 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16620 – 16621
  2 egz.
 10. PODSTAWY technologii maszyn / Józef Zawora. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]. - 394, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 11910
  1 egz. 11. PORADNIK frezera / Eugeniusz Górski. - Wyd. 8 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 601, [1] s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 7286
  1 egz. 12. PORADNIK inżyniera : obróbka cieplna stopów żelaza / red. Wacław Luty; Tadeusz Burakowski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1977. - XIV, 971, [3] s., [14] k. tabl. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 4398
  1 egz. 13. PORADNIK inżyniera : spawalnictwo / red. Jan Pisarczyk Poradnik inżyniera : spawalnictwo. T. 2 / red. Jan Pilarczyk; Piotr Adamiec [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - 943 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 15284
  1 egz.
 14. PORADNIK inżyniera : spawalnictwo / red. Jan Pisarczyk Poradnik inżyniera : spawalnictwo. T. 1 / red. Jan Pilarczyk; Piotr Adamiec [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - 1068 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 10011
  1 egz. 15. PORADNIK inżyniera : spawalnictwo / Stanisław Bryś [et al.]; red. Barbara Reymer [et al.] Poradnik inżyniera : spawalnictwo. T. 1. Zagadnienia ogólnospawalnicze, materiały spawalnicze, urządzenia spawalnicze / Stanisław Bryś [et al.]; red. Barbara Reymer [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1983. - XV, 822, [3] s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 4399
  1 egz. 16. PORADNIK inżyniera : spawalnictwo / Stanisław Bryś [et al.]; red. Barbara Reymer [et al.] Poradnik inżyniera : spawalnictwo. T. 2. Technologia spajania i cięcia metali, dokumentacja i kontrola prac spawalniczych, przepisy i normy / Stanisław Bryś [et al.]; red. Barbara Reymer [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1983. - XV, 754, [3] s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 4400
  1 egz. 17. PORADNIK tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. - Wyd. 12 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 658 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 6979
  1 egz. 18. POWŁOKI malarsko-lakiernicze : poradnik / Jerzy Baczewski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970. - 887, [1] s., [1] k. tabl. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 4845 , 8523
  2 egz. 19. POWŁOKI ochronne / Andrzej Kozłowski, Jerzy Tymowski, Tadeusz Żak. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. - 116, [3] s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Techniki Wytwarzania)
  Sygn. 4491
  1 egz.
 20. PRACE Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. Adam Ruszaj. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2004. - 149 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 11341
  1 egz. 21. PRACE Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. Adam Ruszaj. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2005. - 135 s. : fot., 1 mapa, rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12885
  1 egz. 22. PROJEKTOWANIE obrabiarek : napęd główny obrabiarek ogólnego przeznaczenia / Ryszard Grajdek. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2003. - 98 s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 11662, 12666, 13672
  3 egz. 23. PROJEKTOWANIE technologii maszyn / Stefan Kapiński, Piotr Skawiński, Janusz Sobieszczański; red. Jerzy Z. Sobolewski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002. - 458 s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm + CD-ROM . - (Mechanika i Budowa Maszyn - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 7174 – 7175, 16648 – 16649
  4 egz.
 24. SPAWALNICTWO / Dąbrówka Opartny-Myśliwiec, Mieczysław Myśliwiec. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. - 341, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Techniki Wytwarzania)
  Sygn. 4497
  1 egz.
 25. SPAWALNICTWO / Kazimierz Ferenc, Zygmunt Nita, Tadeusz Sobiś. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999. - 189 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm. - (Mechanika i Budowa Maszyn - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 16640 – 16641
  2 egz.
 26. SPAWALNICTWO / Kazimierz Ferenc. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - 261, [1] s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16626 – 16629
  4 egz.
 27. SPAWALNOŚĆ i kruchość stali / Stanisław Butnicki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1979. - 341, [3] s.: il., tab., wykr. ; 24 cm
  1 egz. 28. SPAWANIE łukowe stali w osłonach gazowych / Bogumił Pierożek, Jacek Lassociński. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987. - 333, [3] s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 4540
  1 egz. 29. SPAWANIE, zgrzewanie i cięcie metali : technologie / Andrzej Klimpel. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 707, [6] k. tabl., [1] s. : fot. (w tym kolor.), schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10015, 12238 – 12239, 16539 – 16540
  5 egz. 30. SPIEKANE metale i kompozyty z osnową metaliczną / Jerzy Nowacki. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - 201, [1] s. : fot., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16722 ,17514, 27111 – 27112
  4 egz. 31. STOLARSTWO. Cz. 2. Technologia i materiałoznawstwo / Halina Nowak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. - 206, [1] s. : fot., rys., schem., tab., tabl. ; 21 cm
  Sygn. 11913
  1 egz.
 32. STRATEGIA doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Lucjan Przybylski; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, 1999. - 242 s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm + err. + CD-ROM
  Sygn. 782, 4943 – 4944
  3 egz. 33. TECHNIKI obróbki mechanicznej i erozyjnej / Ryszard Filipowski, Mieczysław Marciniak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000. - 507 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (Mechanika i Budowa Maszyn - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 16642 – 16643
  2 egz. 34. TECHNIKI wytwarzania / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Techniki wytwarzania : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 2. Wybrane zagadnienia z obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej / Anna Rutkowska; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1998. - 126 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10166 – 10168
  3 egz. 35. TECHNIKI wytwarzania / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Techniki wytwarzania : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 3. Wybrane zagadnienia ze spawalnictwa / Wojciech Wojciechowski; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1999. - 236 s. : rys., schem., tab., tabl, wykr ; 24 cm
  Sygn. 10169 – 10171, 16558 – 16560
  6 egz. 36. TECHNIKI wytwarzania / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Techniki wytwarzania : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 1. Wybrane zagadnienia z odlewnictwa / Adam Tabor; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1998. - 209 s. : fot., mapy, rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10173 – 10175
  3 egz. 37. TECHNIKI wytwarzania : obróbka ubytkowa : laboratorium / red. Piotr Cichosz. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002. - 139, [1] s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16664 – 16665
  2 egz.
 38. TECHNIKI wytwarzania : obróbka wiórowa, ścierna, erozyjna / red. Henryk Żebrowski; Jan Bałamucki [et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. - 429 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 24 cm + err.
  Sygn. 16667 – 16670
  4 egz. 39. Techniki wytwarzania. Toczenie / Piotr Bernat.- Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2011.
  Sygnatura: 31418 , 31419 , 31420 , 31421 , 31422 , 31423 , 31424 , 31425 , 31426 , 31427
  10 egz.
 40. TECHNOLOGIA budowy maszyn / Tadeusz Kosiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. - 356, [3] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 24 cm. - (Techniki Wytwarzania)
  Sygn. 3879
  1 egz.
 41. TECHNOLOGIA budowy maszyn / Zbigniew Kornberger. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965. - 393, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 25 cm
  Sygn. 3876 – 3877
  2 egz. 42. TECHNOLOGIA budowy maszyn : technologia obróbki skrawaniem i montażu / Zbigniew Kornberger. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1969. - 485, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 25 cm + err.
  Sygn. 3878
  1 egz. 43. TECHNOLOGIA i eksploatacja maszyn / Helena Solis, Tadeusz Lenart. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. - 499, [1], [1] k. tabl. złoż. s. : fot., rys., schem., tab., tabl. ; 24 cm
  Sygn. 3886
  1 egz. 44. TECHNOLOGIA odlewnictwa : laboratorium : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych / red. Jan Rączka; Adam Tabor [et al.]; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Wyd. 2. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1994. - 408 s., [3] k. tabl. złoż. : rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16561 – 16564
  4 egz.
 45. TECHNOLOGIA tworzyw drzewnych. Cz. 2. Wykończanie powierzchni / Stanisław Proszyk. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 374, [1] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 11914 – 11915
  2 egz. 46. Technologiczne plany spawania : podstawy projektowania / Eugeniusz Śledziewski.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1957.
  Sygnatura: 8455
  1 egz. 47. UCHWYTY obróbkowe / Mieczysław Feld. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - 442, [2] s. : fot., rys., schem., wykr ; 24 cm
  Sygn. 6251 , 6980, 16377 – 16378
  4 egz. 48. Wprowadzenie do projektowania procesów obróbki cieplnej metali i stopów / Danuta Szewieczek [et al.]- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
  Sygnatura: 27337 , 27338 , 27339 , 27340 , 27341 , 27342
  6 egz.
 49. WSPÓŁCZESNE ceramiczne materiały narzędziowe / Lucjan Przybylski; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2000. - 108 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm. - (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Mechanika, ISSN 0860-097X ; nr 276)
  Sygn. 10186 – 10189, 16579
  5 egz.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Techniki wytwarzania iconTechniki wytwarzania

Techniki wytwarzania iconTechniki wytwarzania

Techniki wytwarzania iconTemat: Techniki wytwarzania w mechanice

Techniki wytwarzania iconTechniki wytwarzania 54. Wykonywanie otworów

Techniki wytwarzania iconTechniki wytwarzania 48. Narzędzia I przyrządy pomiarowe

Techniki wytwarzania iconInformacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez zec s. A. oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko, w sezonie

Techniki wytwarzania iconZakres wymagań z techniki w klasie III gimnazjum (na podstawie programu nauczania techniki Wydawnictwa Pedagogicznego operon)

Techniki wytwarzania icon1. metody wytwarzania odlewóW

Techniki wytwarzania iconW sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów

Techniki wytwarzania iconMetody wytwarzania mikro- I nanomateriałów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom