Detergenty I nasze zdrowie
Pobierz 32.45 Kb.
NazwaDetergenty I nasze zdrowie
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar32.45 Kb.
TypDokumentacja


Maria Staniszewska

Polski Klub Ekologiczny

Ul. Kaszubska 2

44-100 Gliwice

biuro@pkegliwice.pl


Detergenty i nasze zdrowie.


W naszym codziennym życiu, w gospodarstwach domowych stosujemy coraz więcej środków czyszczących, myjących i piorących – produktów przemysłu chemicznego. To przynosi nam korzyści, te produkty są dla nas koniecznie, zabijają bakterie, dzięki nim czujemy się czysto i komfortowo – tak nas w tym utwierdzają reklamy tych środków. Czy tak jest naprawdę? Nie wszyscy wiedzą, że większość tych produktów nie jest obojętna dla naszego zdrowia, a czasami i życia.

Przeanalizujmy dwa najbardziej popularne i najczęściej używane w gospodarstwach domowych produkty: Proszki do prania i płyny do mycia naczyń. Oba produkty zawierają detergenty rozpuszczone w wodzie lub siarczanie sodu.

Detergenty składają się z około 10 do 20 różnych substancji chemicznych, które dzielimy na kilka grup. Są one wyszczególnione w poniższej tabelce:


Substancje1

Środki do prania

Płyny do zmywania

Wybielacze

x
Barwniki

x

x

Enzymy

x
Wypełniacze

x
Substancje zapachowe

x

x

Rozjaśniacze optyczne

x
Zmiękczacze

x

x

Surfaktanty

x

x

Woda i sól
x

Wybielacze

x

Wybielacze:

Wybielacze są stosowane detergentach do prania do białych tkanin oraz wybielaczach odplamiaczach i wybielaczach do wybielania plam i odbarwiania tkanin. Nadwęglany, kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru należą do nielicznych czynników wybielających, które ulegają biodegradacji do produktów nieszkodliwych. Jedyny problem stanowi to, że muszą one być stabilizowane, by wytrzymały długotrwałe przechowywanie. Robi się to przez dodawania silnych czynników uzupełniających, takich jak fosfoniany i TAED. Dlatego stężenie stabilizatorów w detergentach do prania jest regulowane do 4%.

Stosujemy następujące wybielacze:

Nadwęglany wywierają podrażnienia w bezpośrednim kontakcie, ale poważne długotrwałe skutki tego nie są znane. Często są łączone z TAED i podobnymi substancjami, które powodują, że wybielanie zaczyna się wcześniej i w niższej temperaturze.

Nadborany są niedozwolone w produktach przyjaznych środowisku, ponieważ bor może upośledzać wzrost roślin nawet w umiarkowanych stężeniach.

Nadtlenek wodoru w dużych stężeniach jest żrący dla skóry i oczu, ale w niskich stężeniach, stosowanych w detergentach nie wywiera skutków szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Jest łatwo degradowalny

Reaktywne związki chloru, np. podchloryn sodowy, są najbardziej szkodliwymi środkami. Mogą powodować szkody w środowisku i zdrowiu, np. stwierdzono, że podchloryn sodowy może powodować bezpłodność u myszy (anomalia główki nasienia).

Barwniki/Kolory

Większość środków barwiących jest trwała i trudno ulega biodegradacji i nie spełnia żadnej

funkcji w detergentach poza zmniejszaniem ryzyka przedawkowania. Najpopularniejsze kolory: żółcień spożywczy 4, błękit spożywczy 5, błękit spożywczy 5.2, błękit kwaśny 3, ekstrakt Annatto, chlorofil miedziany, pochodne pirazoliny.


Kompleksowe środki zlepiające-zmiękczające

Kompleksowe środki zlepiające są używane do zlepiania kredy w wodzie i do stabilizacji pH. Niektóre kompleksowe środki zlepiające, jak fosfoniany, mogą także zlepiać jony metali. Woda twarda i niektóre rodzaje brudu zawierają jony metali, które mają niekorzystny wpływ na na czyszczący efekt substancji anionowych. To jest główny powód dodawania zmiękczaczy do detergentów. Zmiękczaczem przyjaznym środowisku jest soda. Zmiękczacze nie są normalnie stosowane w płynach do zmywania, ale do niektórych z nich dodaje się fosforu.

Fosforany – Często stosowane są w dużych ilościach na terenach gdzie woda jest twarda. Fosforany razem z azotanami przyczyniają się do eutrofizacji – nadmiernego wzrostu roślinności w wodach słodkich, jak i w morzu

Fosfoniany są uważane za toksyczne dla organizmów wodnych i trudno ulegają biodegradacji – zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych.

Zeolity i cytryniany są nieszkodliwe, ale nie bardzo skutecznie wiążą metale. Zeolity mogą powodować problemy środowiskowe w mieszkaniu, ponieważ pozostają one w ubraniu i mogą znajdować się w kurzu; mogą powodować objawy płucne.

EDTA (czterooctan etylenodiaminy) ułatwia czyszczenie przez wiązanie brudu i śladów metali ciężkich. Nie jest łatwo degradowany w oczyszczalniach ścieków i w naturalnym środowisku wodnym, więc wprowadzany do środowiska rozpuszcza toksyczne metale ciężkie i umożliwia im przedostawania się do łańcucha pokarmowego. Metale ciężkie (istnieje ok. 20) są toksyczne dla zdrowia ludzkiego i upośledzają zachowanie oraz czynności fizjologiczne i zdolność pojmowania. Wykazano także w badaniach na zwierzętach, że EDTA ma właściwości rakotwórcze i jest podejrzewany o takie same skutki u ludzi. Powoduje podrażnienie oczu i skóry.

NTA (trójoctannitrylowy) powoduje te same zagrożenia co EDTA. Oprócz tego jest podejrzewany o rakotwórczość.


Zapachy/Perfumy

Na rynku występuje 5 000 składników zapachowych, z których 95 % jest tworzonych w laboratoriach – wiele z nich z produktów ropy naftowej. Aktualna zawartość nie jest wyszczególniana na opakowaniach dla zachowania tajemnicy, ponieważ zapachy nie mogą być patentowane.

Wiele rodzajów zapachów i perfum może powodować raka, defekty wrodzone, defekty centralnego układu nerwowego i nadwrażliwość – uczulenie kontaktowe i nietolerancję, mimo, że nie zostały sklasyfikowane jako alergiczne. Duńskie badania wykazały, że 1,1 % populacji jest uczulone na szczególne rodzaje perfum (balsam z Peru i mieszankę zapachową). Ta reakcja jest chroniczna i nie jest znane lekarstwo na nią.


Rozjaśniacze optyczne

Rozjaśniacze optyczne są stosowane w detergentach do prania po to, aby pranie wydawało się bielsze niż jest w istocie. Rozjaśniacze optyczne nie ulegają łatwo biodegradacji i są toksyczne dla organizmów wodnych. Mogą powodować podrażnienia – i być może uczulenia – u ludzi z powodu pozostałości w odzieży po praniu.


Zmiękczacze

Zmiękczacze tkanin są stosowane po praniu. Zawsze zawierają perfumy i niektóre z nich należą do najbardziej toksycznych produktów przeznaczonych do użytku domowego. Zawierają związki chemiczne (jak chloroform, octan benzylowy i pentan), o których wiadomo, że powodują raka i/lub uszkodzenia płuc, mózgu i nerwów.

Oto niektóre objawy powodowane przez opary ze zmiękczaczy tkanin: zmęczenie nie ustępujące po odpoczynku, trudności w oddychaniu, nerwowość z nieznanych przyczyn, trudności koncentracji i zapamiętywania, zawroty i ból głowy, choroby żołądka, uczucie osłabienia, wysypki i trudności panowania nad ruchami ciała.


Surfaktanty

Surfaktanty mogą usuwać brud z ubrań czy naczyń i utrzymywać brud rozpuszczony w wodzie. Często stosuje się mieszaniny surfaktantów anionowych i niejonowych. Wszystkie surfaktanty są szkodliwe dla organizmów wodnych jeżeli nie ulegają łatwo biodegradacji.

Surfaktanty anionowe

Liniowe Sulfoniany Alkilobenzenowe (LAS) jest to grupa surfaktantów o 10 do 13 atomach. Las jest biodegradowalny w warunkach tlenowych. Nie dowiedziono, że ulega on biodegradacji w warunkach beztlenowych, chociaż ciągle są na ten temat kontrowersje wśród naukowców. Ogólnie biorąc, siarczany są łatwiej biodegradowalne w warunkach beztlenowych niż sulfoniany. Dlatego, jeżeli to możliwe, należy wybierać detergenty z siarczanami.

Surfaktanty niejonowe

Do surfaktantów niejonowych należą alkilofenoloetoksylany (APEO). Szczególnie oktylo- i nonylofenoloetoksylany są trwałe i silnie toksyczne wobec organizmów wodnych.

Surfaktanty kationowe

Czwartorzędowe sole amonowe normalnie nie są łatwo biodegradowalne i dlatego proszkach oznakowanych jako ekologiczne są całkowicie zakazane.


Enzymy są uważane za nieszkodliwe dla środowiska, ale mogą powodować alergię dróg oddechowych, jeżeli człowiek wdycha je w postaci suchej. Obecnie są wprowadzane na rynek enzymy w postaci granulowanej, których działanie uczuleniowe jest skutecznie zredukowane. Aby uniknąć problemów, proszki do prania nie mogą zawierać mikroorganizmów wytwarzających enzymy.1


Seminarium: „Kobiety chcą przyszłości wolnej od toksycznych substancji chemicznych”, Warszawa, 6 grudnia 2004

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Detergenty I nasze zdrowie iconWPŁyw zakłADÓw przemysłowych na środowisko I nasze zdrowie

Detergenty I nasze zdrowie iconI. Kontrola sprawdzająca wymogi wzajemnej zgodności zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt I zdrowie roślin

Detergenty I nasze zdrowie iconLiczba punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności w obszarze zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt I zdrowie roślin

Detergenty I nasze zdrowie iconNa jakość naszego życia, czyli poczucie szczęścia, zadowolenia składa się wiele elementów. Przede wszystkim nasze zdrowie, czyli samopoczucie fizyczne I

Detergenty I nasze zdrowie iconJezus wziął na siebie nasze słabości I nosił nasze choroby”

Detergenty I nasze zdrowie iconWpływu telefonów komórkowych na nasze zdrowie były bardzo podzielone. Kolejne doniesienia niemal na przemian potwierdzały I zaprzeczały ich szkodliwości. Nagromadzone w ostatnim czasie wyniki badań nie pozostawiają wielu wątpliwości. Komórki mogą być niebezpieczne. Dowiedziono na przykład, że mogą o

Detergenty I nasze zdrowie iconPytanie: podali w tv, że jest zmiana tekstu modlitwy Ojcze Nasz,"odpuść nam nasze winy" na "Odpuść nam nasze długi" czy to prawda Odpowiedz

Detergenty I nasze zdrowie iconWszystko Co Nasze

Detergenty I nasze zdrowie iconNasze Przebudzenie

Detergenty I nasze zdrowie iconNasze kociewie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom