1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20g chlorku sodu w 380g wody. 2
Pobierz 65.89 Kb.
Nazwa1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20g chlorku sodu w 380g wody. 2
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar65.89 Kb.
TypDokumentacja
ROZTWORY

Poziom podstawowy - wymagania egzaminacyjne

  • wykazać się znajomością i rozumieniem pojęć: rozpuszczanie, rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona, roztwór nasycony i nienasycony, rozpuszczalność, stężenie procentowe i stężenie molowe;

  • opisać różnice pomiędzy roztworem właściwym i zawiesiną;

  • podać metody rozdzielenia składników roztworów właściwych i zawiesin;

Przykładowe zadania sprawdzające:

STĘŻENIE PROCENTOWE

1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20g chlorku sodu w 380g wody.

2. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 35g chlorku sodu w 150g wody.

3. 10 g saletry rozpuszczono w 70g wody. Jakie jest stężenie procentowe roztworu?

4. W 300g roztworu znajduje się 6g cukru. Oblicz stężenie procentowe roztworu.

5. Po odparowaniu 50g roztworu otrzymano 4g soli kuchennej. Jakie było stężenie procentowe roztworu?

6. Ile gramów chlorku sodu potrzeba do sporządzenia 400g 5 % roztworu?

7. Ile soli znajduje się w 0,5 kg roztworu 2%?

8. Ile wody i ile sody potrzeba do sporządzenia 250g roztworu 2%?

9. Ile wody zawiera 400g roztworu soli o stężeniu 20%?

10. Ile gramów substancji należy rozpuścić w 200g wody, aby otrzymać roztwór 10%?


11. Ile wody zawiera 1 dm3 45% roztworu wodnego substancji organicznej, jeżeli gęstość roztworu wynosi 0,9 g/cm3

12. Ile gramów jodu i ile cm3 alkoholu etylowgo (d = 0,78 g/cm3) potrzeba do sporządzenia 15g jodyny, czyli 10% roztworu jodu w alkoholu etylowym?

13. Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1g substancji w 10 cm3 wody.

14. Ile gramów kwasu siarkowego znajduje się w 0,5 dm3 roztworu o stężeniu 59,7 %? Gęstość tego roztworu wynosi 1,5 g/cm3.

15. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35g substancji w 150 cm3 alkoholu etylowgo.

Gęstość alkoholu wynosi 0,78 g/cm3.

16. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1g substancji w 10 cm3 benzyny, o gęstości 0,7 g/cm3.

17. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 3 kg soli kuchennej w 25 dm3.

18. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1 kg lakieru w 10 dm3 acetonu, o gęstości 0,79 g/cm3.

19. Ile gramów wodorotlenku potasu otrzymamy po odparowaniu do sucha 100 cm3 roztworu 17,1% o gęstości 1,16 g/ cm3.

20. Ile gramów siarczku sodu znajduje się w 0,5 dm3 roztworu 8% o gęstości 1,09 g/ cm3.

21. Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 2 dm3 10% roztworu o gęstości 1.115 g/cm3.


ROZCIEŃCZANIE I ZAGĘSZCZANIE ROZTWORU

22. Do 60g 12% roztworu dolano 20g wody. Oblicz stężenie procentowe.

23. W 150g 5 % roztworu soli kuchennej rozpuszczono 5g tej substancji. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

24. Do 150g 10% roztworu saletry dodano 10g tej substancji. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?

25. Do 180g 20% roztworu dodano 70g wody. Jakie jest stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozcieńczeniu?

26. Do 70g 10% roztworu cukru dodano 130g wody. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?

27. Z 200g 5% roztworu odparowano 20g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

28. Z 200g 20% roztworu odparowano 100 g wody. Oblicz stężenie otrzymanego roztworu.


MIESZANIE ROZTWORÓW

29. Do ilu gramów wody należy wlać do 150g roztworu 30% aby powstał roztwór o stężeniu 22,5%?

30. Ile gramów chlorku sody należy zmieszać z 23g wody aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%?

31. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 80% kwas siarkowy z 20% kwasem, aby otrzymać roztwór 30% ?

32. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 36% kwas azotowy z 10% kwasem azotowym aby otrzymać roztwór 16% ?

33. Ile wody należy odparować ze 150g 20% roztworu, aby otrzymać roztwór 28% ?

34. Ile gramów chlorku sodu należy wsypać do 300g 20% roztworu, aby otrzymać roztwór 28% ?


ROZPUSZCZALNOŚĆ SUBSTANCJI

35. Na podstawie wykresu rozpuszczalności substancji odpowiedz:

  1. ile gramów siarczanu (VI) miedzi (II) , chlorku sodu i azotanu (V) ołowiu (II) zawarte jest w 100g wody (roztworu nasyconego) w temperaturze 80oC ?

  2. która z tych substancji ma największą rozpuszczalność w tej temperaturze ?

  3. rozpuszczalność, której substancji wzrośnie najszybciej w przedziale temperatur 50 – 70oC ?

36. Na podstawie wykresu rozpuszczalności odpowiedz:

  1. ile gramów jodku potasu znajduje się w 100g wody w temperaturze 20oC ?

  2. co się stanie, jeśli ten roztwór ogrzejemy do 40oC ?

37. Na podstawie wykresu rozpuszczalności odpowiedz:

  1. ile gramów saletry potasowej (azotanu (V) potasu) znajduje się w 100g wody w temperaturze 70oC ?

  2. co się stanie jeśli ten roztwór oziębimy do temperatury 10oC ?

38. W jakiej ilości wody należy rozpuścić 70g jodku potasu, aby otrzymać roztwór nasycony w temperaturze 10oC ?

39. Ile gramów saletry potasowej (KNO3) można dodatkowo rozpuścić w 100g wody po ogrzaniu od 40 do 60oC, aby roztwór był nadal nasycony ?

40. Ile gramów siarczanu (VI) miedzi (II) rozpuści się w 200g wody w temp. 20oC?

41. W temp. 20oC rozpuszczono 60g azotanu (V) ołowiu (II)w 200g wody. Czy powstały roztwór jest roztworem nasyconym?

42. Ile gramów cukru znajduje się w 82g roztworu nasyconego w temp. 60oC, jeżeli jego rozpuszczalność w tej temp. wynosi

310g/100g wody. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

43. Rozpuszczalność soli kuchennej w wodzie w temp. 100oC wynosi ok. 40g/100g wody. Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu soli kuchennej w tej temp.

44. Stężenie procentowe nasyconego roztworu pewnej substancji w wodzie w temp. 15oC wynosi 20%. Oblicz rozpuszczalność tej substancji w wodzie w podanych warunkach.

45. Do zlewki zawierającej 100g wody o temp. 20oC wsypano 25g soli kuchennej. Na podstawie wykresu rozpuszczalności określ rodzaj otrzymanego roztworu oraz podaj jego stężenie procentowe.

46. Ile gramów wody zawiera 500g siarczanu (VI) miedzi (II) w temp. 60oC, jeśli jego rozpuszczalność w tej temp. wynosi 40g/100g wody. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

47. Po odparowaniu do sucha 50g wodnego roztworu chlorku sodu, nasyconego w temp. 10oC, otrzymano 13,2g soli. Oblicz

rozpuszczalność chlorku sodu w tej temp.

48. Oblicz stężenie procentowe roztworu jodku potasu, jeżeli rozpuszczalność w temp. 20oC wynosi 145g/100g wody.

49. Ile gramów substancji rozpuszczonej znajduje się w 220g nasyconego roztworu, jeżeli jego rozpuszczalność w tej temp. wynosi 40g.

50. Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu, jeżeli rozpuszczalność wynosi 20g.

51. Oblicz rozpuszczalność, jeżeli stężenie procentowe nasyconego roztworu wynosi 10%.
STĘŻENIE MOLOWE


52. Oblicz stężenie molowe roztworu powstałego przez rozpuszczenie 50g chlorku wapnia w 150 cm3 wody, jeżeli gęstość tego roztworu wynosi 1,23 g/cm3.

53. W 6 dm3 znajduje się 234g siarczku sodu. Oblicz stężenie molowe tego roztworu.

54. Ile gramów bromku sodu znajduje się w 0,2 dm3 0,1-molowego roztworu?

55. Ile gramów NaCl otrzymamy po odparowaniu do sucha 100 cm3 0,5-molowego roztworu?

56. W jakiej objętości 0,5-molowego roztworu bromku wapnia znajduje się 5g CaBr2?

57. Jaką objętość 0,5-molowego roztworu węglanu sodu można sporządzić, mając 20g czystego węglanu sodu?


PRZELICZANIE STĘŻEŃ


58. Obliczyć stężenie molowe nadtlenku wodoru w 30-procentowym perhydrolu o gęstości 1,11 g/cm3.

59. Obliczyć stężenie procentowe 5,5-molowego roztworu kwasu azotowego (V) o gęstości 1,18 g/cm3.

60. Ile moli kwasu siarkowego (VI) znajduje się w 150 cm3 25-procentowego roztworu tego kwasu o gęstości 1,2 g/cm3.

61. Ile gramów NaH2PO4 znajduje się w 150g 0,89-molowego roztworu o gęstości 1,07 g/cm3.

62. Obliczyć gęstość 18-procentowego roztworu NH4CL, jeśli wiadomo, że roztwór ten jest 3,54-molowy.

63. Ustalić wzór sumaryczny związku zawierającego 30,7% manganu, 15,7% azotu i tlen, jeśli wiadomo, że 20-procentowy roztwór wodny tego związku ma gęstość 1,17 g/cm3 i jest roztworem 1,3-molowym.


MIESZANIE ROZTWORÓW


70. W jakim stosunku masowym należy zmieszać 80% kwas siarkowy (VI) z 20% kwasem siarkowym, aby uzyskać roztwór 30%?

71. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 80% kwas siarkowy (VI) o gęstości 1,73 g/cm3 z 20% kwas siarkowym (VI) o gęstości 1,14 g/cm3, aby otrzymać roztwór 30-procentowy?

72. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5-molowy z roztworem 1-molowym aby otrzymać roztwór 2-molowy?

73. W jakim stosunku masowym należy zmieszać 5-molowy wodorotlenek sodu o gęstości 1,18 g/cm3 z 1-molowym wodorotlenkiem sodu o gęstości 1,04 g/cm3, aby otrzymać roztwór 2,5-molowy?

74. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 36-procentowy o gęstości 1,41 g/cm3 z roztworem 2,5-molowym aby otrzymać roztwór ok. 10,5-molowy?

75. Zmieszano 10g 10-procentowego roztworu z 20g 2,5-procentowego roztworu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

76. Ile gramów 45-procentowego roztworu kwasu azotowego (V) należy dodać do 120g 20-procentowego kwasu azotowego (V), aby otrzymać roztwór 30-procentowy?

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20g chlorku sodu w 380g wody. 2 icon4. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji w 150g wody 5

1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20g chlorku sodu w 380g wody. 2 iconOblicz stężenie procentowe azotanu(V) wapnia w roztworze otrzymanym po rozpuszczeniu 20g czterowodnego azotanu wapnia w 130g wody

1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20g chlorku sodu w 380g wody. 2 iconRozpuszczalność substancji, stężenie procentowe I molowe roztworu

1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20g chlorku sodu w 380g wody. 2 iconOblicz rozpuszczalność substancji A, jeżeli stężenie jej nasyconego roztworu wynosi 25%

1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20g chlorku sodu w 380g wody. 2 iconStężenie procentowe

1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20g chlorku sodu w 380g wody. 2 iconSTĘŻenie procentowe I molowe – zadania (PP)

1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20g chlorku sodu w 380g wody. 2 iconOpracował: mgr Aleksander Mizera Stężenie procentowe roztworów Metodyka rozwiązywania zadań

1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20g chlorku sodu w 380g wody. 2 iconOblicz stężenie molowe 98% H

1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20g chlorku sodu w 380g wody. 2 iconW odległości X = 15 cm od zwierciadła wklęsłego o promieni krzywizny r = 20 cm ustawiono przedmiot o wysokości h1 = 10 cm. Oblicz wysokość otrzymanego obrazu

1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20g chlorku sodu w 380g wody. 2 icon1) Oblicz masę molową: a) nadtlenku sodu Na2O2 b) kw. Ostofosforowego (V) 2)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom