Załączniki do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia (poz. …)
Pobierz 81.99 Kb.
NazwaZałączniki do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia (poz. …)
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar81.99 Kb.
TypDokumentacja
Załączniki do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia …………………………….… (poz. …)


Załącznik nr 1


INFORMACJE IDENTYFIKUJĄCE INSTALACJĘ DOTYCZĄCE WIELKOŚCI PRODUKCJI, ENERGII WPROWADZONEJ W BIOMASIE, WIELKOŚCI EMISJI CO2 I DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU OBNIŻENIE EMISJI CO2

Informacje dotyczące okresu od 2007 r. do 2010 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa prowadzącego instalację

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa instalacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres korespondencyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer telefonu

 

 

 

 

 

 

 

Numer faksu

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer zezwolenia 1)

 

 

data wydania

 

organ wydający
 

 

 

 

 

 

 Rodzaj instalacji 2)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


DANE O WIELKOŚCI PRODUKCJI 3)

Lp.

Rodzaj produktu

jedn.

2007

2008

2009

2010

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

inne (jakie)

 

 

 

 

 DANE O ENERGII WPROWADZONEJ W BIOMASIE 4)

Lp.

Rodzaj biomasy

jedn.

2007

2008

2009

2010

1

 

GJ

 

 

 

 

2

 

GJ

 

 

 

  

GJ

 

 

 

 

N

 

GJ

 

 

 

 DANE O WIELKOŚCI EMISJI CO25)
 

 

 
jedn.

2007

2008

2009

2010
Emisja

Mg CO2

 

 

 

 Informacje o wskaźniku emisji CO2 na jednostkę produktu przed podjęciem działań mających na celu obniżenie wielkości emisji CO2
z instalacji
6)

Lp.

Rodzaj produktu

Wskaźnik emisji CO2 na jednostkę produktu

jedn.

 
1

 

 

 

 

 
2

 

 

 

 

 
3

inne (jakie)

 

 

 

 


Informacje dotyczące podjętych w latach 2007 2010 działań mających na celu obniżenie wielkości emisji CO2 7)


 

 
Działanie

 

 

 

 

 

 
Data podjęcia działania

Lp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

  

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posiadając upoważnienie do podpisania niniejszego dokumentu oświadczam, że podane powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objaśnienia:

  1. Zezwolenie wydane na podstawie art. 33 ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z późn. zm.) albo zezwolenie wydane na podstawie art. 40 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695).

  2. Rodzaj instalacji określony zgodnie z częścią A załącznika do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

  3. Należy podać produkcję produktu głównego zgodnie z tabelą:


Rodzaj produktu jednostka

Produkcja energii elektrycznej netto i/lub ciepła netto

MWh i/lub GJ

Produkcja ciepła netto

GJ

Produkcja propylenu i etylenu

Mg lub m3

Całkowity przerób ropy naftowej

Mg

Produkcja koksu

Mg

Produkcja spieku

Mg

Produkcja surówki żelaza lub stali surowej

Mg

Produkcja klinkieru cementowego

Mg

Produkcja wapna

Mg

Sumaryczna produkcja szkła

Mg

Sumaryczna produkcja wełny skalnej

Mg

Sumaryczna produkcja wyrobów ceramicznych

Mg

Sumaryczna produkcja masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych

Mg

Sumaryczna produkcja papieru i tektury

Mg
  1. Biomasa w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142). Należy podać rodzaj zużytej biomasy oraz energię [GJ] wprowadzoną do instalacji w danym rodzaju biomasy obliczoną poprzez pomnożenie zużycia danego rodzaju biomasy przez jego wartość opałową.

  2. Należy podać emisję CO2 [Mg CO2] obliczoną zgodnie z rozporządzaniem Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.

  3. Należy podać wskaźnik emisji na jednostkę produktu [Mg CO2/jedn. prod.] określonego w tabeli "dane o wielkości produkcji”, obliczony dla instalacji na dzień 01.01.2008 r.

  4. Działania dotyczące redukcji emisji rozumianej jako wielkość emisji jaka mogłaby zostać wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji w ramach technologii stosowanych powszechnie do wytwarzania określonego produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a na skutek zastosowania innego rozwiązania technicznego lub technologicznego albo innych surowców lub paliw w nowej instalacji nie została wprowadzona do powietrza lub niewynikająca z obniżenia produkcji wielkość emisji, jaka nie została wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji istniejącej wskutek podjętych działań modernizacyjnych, mających na celu obniżenie wielkości emisji przypadającej na jednostkę powstającego produktu lub jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału lub paliwa w zakładzie, na którego terenie jest położona instalacja.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Załączniki do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia (poz. …) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. (poz. 920)

Załączniki do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia (poz. …) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 481)

Załączniki do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia (poz. …) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816)

Załączniki do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia (poz. …) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. (poz. )

Załączniki do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia (poz. …) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. (poz. …)

Załączniki do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia (poz. …) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

Załączniki do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia (poz. …) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

Załączniki do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia (poz. …) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

Załączniki do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia (poz. …) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz )

Załączniki do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia (poz. …) iconZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. )

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom