Mol, masa molowa, objętość molowa gazów, stechiometria równań
Pobierz 14.82 Kb.
NazwaMol, masa molowa, objętość molowa gazów, stechiometria równań
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar14.82 Kb.
TypDokumentacja
Mol, masa molowa, objętość molowa gazów, stechiometria równań

 1. Oblicz:

 1. liczbę moli siarki i glinu zawartą w 03 mola siarczku glinu

 2. masę 3,2 mola tlenku sodu

 3. masę 56 dm3 dwutlenku siarki (warunki normalne)

 4. masę 9,03ּ1023 cząsteczek azotanu(V) wapnia

 5. jaką liczbę moli stanowi 280 dm3 tlenku węgla

 6. jaką liczbę moli stanowi 33,6 g wodorotlenku potasu

 7. jaką liczbę moli stanowi 1,505ּ1023 atomów magnezu

 8. objętość 2,35 mola tlenku azotu(I) w warunkach normalnych

 9. objętość 5,5 g dwutlenku węgla w warunkach normalnych
 1. Jaka objętość tlenku azotu(I) zawiera taką samą ilość azotu jaka znajduje się w 15,75 g kwasu azotowego(V).
 1. Oblicz, ile atomów tlenu znajduje się w 19,6 g kwasu siarkowego(VI).
 1. Uszeregować następujące próbki w kolejności malejącej liczby atomów: 2 g tlenu, 0,2 mola wodoru, 4,48 dm3 helu.
 1. Ile gramów tlenu znajduje się w 11,2 dm3 dwutlenku siarki odmierzonego w warunkach normal­nych?
 1. W ilu milimolach dwutlenku węgla znajduje się taka sama ilość węgla, co w 44,8 cm3 tlenku węgla (warunki normalne)?
 1. Uzupełnij tabelkę:
Substancja

Liczba

moli cząsteczek

cząsteczek

moli atomów tlenu

atomów tlenu

H2O


3,01∙1023

CO2
12,04∙1023Al2O39
H2SO4

1,5

 1. W reakcji cynku z bromem (Br2) powstaje ZnBr2. Ile gramów ZnBr2 otrzymano, jeżeli do reakcji z cynkiem 2,4g bromu.
 1. W reakcji K2O z H2O powstaje wodorotlenek potasu. Oblicz, ile moli KOH powstanie, jeżeli do reakcji użyto 0,15mola K2O.
 1. Oblicz, w jakim stosunku: a) molowym; b) masowym; c) objętościowym; należy zmieszać tlenek węgla(II) z tlenem, aby gazy te przereagowały ze sobą całkowicie. Objętości gazów odniesiono do warunków normalnych.
 1. Oblicz objętość otrzymanego amoniaku (NH3) w reakcji 12 g wodoru cząsteczkowego
  z azotem, przy założeniu, że wydajność tej reakcji wynosi 100%.
 1. W reakcji kwasu solnego z tlenkiem manganu(IV) powstaje chlorek manganu(II), woda
  i chlor (w. norm.):Oblicz, ile:

 1. moli cząsteczek wody

 2. gramów chlorku manganu(II)

 3. dm3 chloru

powstanie w reakcji 4,35 g MnO2 z kwasem solnym użytym w nadmiarze.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Mol, masa molowa, objętość molowa gazów, stechiometria równań iconMol I masa molowa, objętość molowa gazów, obliczenia stechiometryczne

Mol, masa molowa, objętość molowa gazów, stechiometria równań iconPojęcia związane z molem, masą molową, liczbą cząsteczek I objętością molową gazów odmierzoną w warunkach normalnych

Mol, masa molowa, objętość molowa gazów, stechiometria równań iconMasa molowa Na2SO4=142g/mol

Mol, masa molowa, objętość molowa gazów, stechiometria równań iconRys Piknometr Jeżeli we wzorze określającym gęstość, zamiast m wstawimy masę molową M, otrzymamy objętość molową

Mol, masa molowa, objętość molowa gazów, stechiometria równań iconIV. Stechiometria Prawa stechiometryczne. Mol jako miara liczności materii. Objętość mola gazów

Mol, masa molowa, objętość molowa gazów, stechiometria równań iconMol I molowa interpretacja przemian chemicznych

Mol, masa molowa, objętość molowa gazów, stechiometria równań icon1) Oblicz masę molową: a) nadtlenku sodu Na2O2 b) kw. Ostofosforowego (V) 2)

Mol, masa molowa, objętość molowa gazów, stechiometria równań iconMasa bezwładna I masa grawitacyjna ciała.

Mol, masa molowa, objętość molowa gazów, stechiometria równań iconEdytor równań – przykłady Uruchom edytor równań – postępuj zgodnie z omówiona procedurą. Uwaga

Mol, masa molowa, objętość molowa gazów, stechiometria równań iconŚrednica planety merkury wynosi 4879km oblicz ile razy objętość merkurego jest mniejsza od ziemi której objętość wynosi 1,0832x10 (do potęgi 12) km (do potęgi

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom