Wojewódzki konkurs chemiczny Etap rejonowy
Pobierz 6.76 Kb.
NazwaWojewódzki konkurs chemiczny Etap rejonowy
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar6.76 Kb.
TypDokumentacja
Wojewódzki konkurs chemiczny


Etap rejonowy:

Wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej:

 1. Substancje i przemiany chemiczne w otoczeniu człowieka. Metale i niemetale, mieszaniny, powietrze jako mieszanina gazów, tlen i azot - właściwości, tlenki, zanieczyszczenia powietrza.

 2. Budowa atomu: jądro i elektrony, składniki jądra, izotopy. Promieniotwórczość i jej różnorodne konsekwencje. Atomy, jony i cząsteczki, pierwiastki i związki chemiczne, symbole chemiczne, wartościowość pierwiastków. Wiązania chemiczne - jonowe
  i atomowe.

 3. Teoria atomistyczno-cząsteczkowa - nieciągłość budowy materii. Układ okresowy pierwiastków chemicznych - sposób usystematyzowania pierwiastków.

 4. Wagowe stosunki stechiometryczne w związkach chemicznych i reakcjach chemicznych - masa atomowa i cząsteczkowa, prawo stałości składu, prawo zachowania masy.

 5. Reakcje chemiczne i równania reakcji chemicznych.

 6. Woda i roztwory wodne - zagrożenia cywilizacyjne wynikające z jej zanieczyszczeń.

 7. Roztwory, rozpuszczalność, stężenia procentowe roztworów - podstawowe obliczenia.

 8. Typy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, odczyn roztworu, pH - w ujęciu jakościowym. Sole: reakcje substancji
  o właściwościach kwasowych z substancjami o właściwościach zasadowych, podstawowe właściwości i zastosowania wybranych soli.

 9. Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego: węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny, wapień, gips, szkło.

 10. Węgiel i jego związki.

Zagadnienia wykraczające poza program nauczania:


 1. Mol, masa molowa, molowa objętość gazów.Etap wojewódzkiWiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej dotyczące chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej.


Zagadnienia wykraczające poza program nauczania:


 1. Mol, masa molowa, molowa objętość gazów.

 2. Stechiometria wzorów i reakcji chemicznych.

 3. Reakcje utleniania – redukcji, dobieranie współczynników metodą bilansu elektronowego.

 4. Elektroliza soli.


Literatura:

Ogólnodostępne podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań do chemii w gimnazjum.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wojewódzki konkurs chemiczny Etap rejonowy iconKod ucznia Konkurs chemiczny – etap rejonowy

Wojewódzki konkurs chemiczny Etap rejonowy iconKonkurs chemiczny – etap rejonowy 2003/2004

Wojewódzki konkurs chemiczny Etap rejonowy iconKonkurs chemiczny– gimnazjum etap szkolny I rejonowy

Wojewódzki konkurs chemiczny Etap rejonowy iconI małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap II (rejonowy)

Wojewódzki konkurs chemiczny Etap rejonowy iconKonkurs chemiczny – etap rejonowy rok szkolny 2008/2009

Wojewódzki konkurs chemiczny Etap rejonowy iconIii małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap II (rejonowy)

Wojewódzki konkurs chemiczny Etap rejonowy iconWojewódzki Konkurs Historyczny etap Rejonowy

Wojewódzki konkurs chemiczny Etap rejonowy iconWojewódzki konkurs języka niemieckiego etap rejonowy

Wojewódzki konkurs chemiczny Etap rejonowy iconI V małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap II (rejonowy) Rok szkolny 2005/2006

Wojewódzki konkurs chemiczny Etap rejonowy iconKonkurs chemiczny – etap wojewódzki 2003/2004

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom