Aldehydy I ketony
Pobierz 5.1 Kb.
NazwaAldehydy I ketony
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar5.1 Kb.
TypDokumentacja
ALDEHYDY I KETONY 1. Ustal wzory strukturalne oraz nazwy wszystkich alkanali o wzorze sumarycznym C5H10O.
 1. Oblicz, ile srebra powstanie podczas utleniania tlenkiem srebra 10 g formaliny (30% roztworu metanalu), przyjmując, że cała ilość metanalu zawartego w formalinie uległa utlenieniu.
 1. Uzupełnij równania następujących reakcji:

 1. Wykonano dwa doświadczenia, biorąc metanol jako substrat każdego z nich oraz różne substancje o charakterze utleniającym. W I doświadczeniu otrzymano związek ciekły
  o masie molowej 46g/mol, w drugim – związek gazowy o gęstości 1,34 g/dm3
  (w przeliczeniu na warunki normalne). Ustal wzory strukturalne produktów pierwszej
  i drugiej reakcji. W której z nich zastosowano silniejszy utleniacz.
 1. Aceton (propanon) zmieszany z roztworem jodu i zasady sodowej ulega reakcji jodoformo­wej, charakterystycznej dla związków chemicznych zawierających ugrupowa­nie CH3CO-. Produktami reakcji są jodoform (trijodometan), substancja stała barwy żółtej stosowana jako środek dezynfekcyjny, oraz octan sodu CH3COONa, woda i jodek sodu. Napisz równanie tej reakcji.
 1. Podaj wzory półstrukturalne oraz nazwy trzech alkanonów zawierających 7 atomów węgla w cząsteczce.
 1. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać pary acetonu z powietrzem, aby po zainicjowaniu reakcji spalania przebiegła ona całkowicie.
 1. Aceton reaguje z bromem w reakcji podstawienia, tworząc bromopropanon, lotną ciecz, której pary są środkiem drażniącym, powodującym silne łzawienie. Ile bromopropanonu można otrzymać, mieszając 5 cm3 acetonu (gęstość 0,78 g/cm3) z 4 cm3 bromu (gęstość 3,13 g/cm3)?

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Aldehydy I ketony iconP aldehydy I ketony

Aldehydy I ketony iconAldehydy ketony

Aldehydy I ketony iconJednofunkcyjne pochodne węglowodorów (alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy, estry, tłuszcze, aminy, amidy)

Aldehydy I ketony iconAldehydy: r-coh -al 1 próba

Aldehydy I ketony iconAldehydy to produkty utleniania alkoholi pierwszorzędnych, posiadają grupę funkcyjną –cho grupa aldehydowa. Szereg homologiczny aldehydów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom