1. Wiedząc, że bor jest mieszaniną dwóch trwałych izotopów o składzie: 80,2%
Pobierz 5.28 Kb.
Nazwa1. Wiedząc, że bor jest mieszaniną dwóch trwałych izotopów o składzie: 80,2%
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar5.28 Kb.
TypDokumentacja


1. Wiedząc, że bor jest mieszaniną dwóch trwałych izotopów o składzie: 80,2% 11B i 19,8% 10B , oblicz masę atomową tego pierwiastka chemicznego.


2. Naturalny gal składa się z dwóch izotopów: 69Ga i 71Ga. Podaj zawartość procentową tych izotopów, wiedząc, że masa atomowa galu wynosi 69,72u.


3. W wyniku kolejnych przemian jądrowych atom radu 226 88Ra przekształcił się w atom 20682 Pb. Określ, ilu i jakim przemianom uległ atom radu.


4. Okres połowicznego rozpadu promieniotwórczego fosforu P wynosi 14 dni. Oblicz, ile gramów tego pierwiastka pozostanie z próbki o masie 50 g po upływie 42 dni.


5.Uzupełnij równania przemian promieniotwórczych. Wpisz odpowiednie symbole, liczby atomowe i masowe pierwiastków, które powstaną w wyniku tych przemian:


  1. At  E + He
  1. Fr  E + e


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Wiedząc, że bor jest mieszaniną dwóch trwałych izotopów o składzie: 80,2% iconWybierz sposrod nuklidów zbiory izotopów I podaj ich nazwe. Nuklid-atom o sciśle określonym składzie. Każdy izotop jest nuklidem

1. Wiedząc, że bor jest mieszaniną dwóch trwałych izotopów o składzie: 80,2% iconJedenaście kilometrów od Augustowa. Po dwóch stronach asfaltowej szosy, wzdłuż ściany lasu ciągnie się Bór. Po lewej stronie stoi kilkanaście domów, w prawo

1. Wiedząc, że bor jest mieszaniną dwóch trwałych izotopów o składzie: 80,2% iconWiedząc, że kąt alfa jest kątem ostrym I tg⁡∝+1/(tg∝)=4, oblicz 〖tg〗^2∝+〖(1/(tg∝))〗^2

1. Wiedząc, że bor jest mieszaniną dwóch trwałych izotopów o składzie: 80,2% iconPył jest to mieszanina dwufazowa, w której fazą rozpraszającą jest gaz, a fazą rozproszoną drobne ciała stałe. Prędkość swobodnego opadania w nieruchomym powietrzu jest mniejsza od 5 m/s lub poruszają się ruchami Browna. Większość pyłów w przyrodzie to pyły polidyspersyjne

1. Wiedząc, że bor jest mieszaniną dwóch trwałych izotopów o składzie: 80,2% iconReaktory jądrowe są urządzeniami, których działanie jest oparte na reakcji rozszczepienia jąder atomowych izotopów niektórych pierwiastków

1. Wiedząc, że bor jest mieszaniną dwóch trwałych izotopów o składzie: 80,2% iconReaktory jądrowe są urządzeniami, których działanie jest oparte na reakcji rozszczepienia jąder atomowych izotopów niektórych pierwiastków

1. Wiedząc, że bor jest mieszaniną dwóch trwałych izotopów o składzie: 80,2% iconJest gotową do użycia mieszaniną złóż jonowymiennych, posiadającą ‘wskaźnik barwy’ chemicznego wyczerpania złoża, przeznaczoną do produkcji wody

1. Wiedząc, że bor jest mieszaniną dwóch trwałych izotopów o składzie: 80,2% iconW sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych

1. Wiedząc, że bor jest mieszaniną dwóch trwałych izotopów o składzie: 80,2% iconCherie Carter-Scott Jeśli miłość jest grą 10 zasad budowania trwałych związków

1. Wiedząc, że bor jest mieszaniną dwóch trwałych izotopów o składzie: 80,2% iconJest gotową do użycia mieszaniną złóż jonowymiennych, posiadającą ‘kationitowy wskaźnik barwy’ chemicznego wyczerpania złoża, przeznaczoną do produkcji wody

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom