Zn Minerały cynku
Pobierz 72.25 Kb.
NazwaZn Minerały cynku
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar72.25 Kb.
TypDokumentacja
Zn Minerały cynku sfaleryt – ZnS (67%Zn), wurcyt – ZnS, smitsonit – ZnCO3 (52%Zn), hydrocynkit, hemimorfit, franklinit

Bogate rudy siarczkowe cynku zazwyczaj łącznie z ołowiem zawierają powyżej 7% metalu, średnie 4-7% a ubogie poniżej 4%.

Typy genetyczne Rudy cynku łącznie z minerałami ołowiu, niekiedy również miedzi, tworzą złoża skarnowe, hydrotermalne metasomatyczne w skałach węglanowych, hydrotermalno-żyłowe, wulkaniczno osadowe, stratoidalne, osadowe i wietrzeniowe. Złoża Złoża unikalne – powyżej 5 mln t, bardzo duże 2-5 mln t, duże 600-2000 tys t . hydrotermalne-żyłowe – Freiberg (Niemcy), Przybram ( Czechy), stratoidalne – płd-wsch część Missouri (USA), Tri-State (USA), Pine Point (Kanada), Polskazłoża hydrotermalne – Dln. Śląsk- Miedzianka, Boguszów, Srebrna Góra, Karczówka koło Kielc

złoża metasomatyczne- Górny Śląsk (Tarnowski Góry- Bytom (Orzeł Biały, Dąbrówka Wielka), Chrzanów (Trzebionka), Olkusz (Olkusz, Pomorzany, Bolesław), Zawiercie)


Pb Minerały ołowiu galena PbS (86%Pb), cerusyt PbCO3 (78%Pb), anglezyt PbSO4 (68%Pb), boulangeryt, bournonit, jamesonit, jordanit, piromorfit, mimetezyt, wanadynit, fosgenit, wulfenit, krokoit. Minerały ołowiu rzadko występują samodzielnie, przeważnie z minerałami cynku, niekiedy miedzi.Bogate siarczkowe rudy ołowiu zazwyczaj z domieszką cynku zawierają powyżej 5% Pb, średniej 2-5%, ubogie poniżej 2% Typy genetyczne Rudy ołowiu łącznie z minerałami cynku tworzą złoża skarnowe, hydrotermalne, zmetamorfizowane w skałach węglanowych, hydrotermalne żyłowe, wulkaniczno-osadowe, stratoidalne, osadowe oraz wietrzeniowe. Podwyższoną zawartością ołowiu wyróżniają się zwłaszcza ilaste osady głębokomorskie, a do szczególnie wysokiej koncentracji ołowiu dochodzi w konkrecjach manganowych dna oceanicznego. Złoża Złoża polimetaliczne, Złoża unikalne – powyżej 5 mln t, bardzo duże 2-5 mln t, duże 600-2000 tys t , średnie 200-600 tys t, małe – poniżej 200 tys t. hydrotermalne-żyłowe – Freiberg (Niemcy), Przybram ( Czechy), Slocan (Kanada), metasomatyczne niskich temp – płd-wsch część Missouri (USA), Tri-State (USA-Missouri, Oklahoma, Kansas, Arkansas), Pine Point (Kanada), Kara Tau (Kazachstan), Algeria, Tunezja, Francja, Niemcy, metasomatyczne wys. temp. – Leadville (Kolorado), Tintic (Utah), Zabajkale (Rosja), Trepca (Jugosławia), Broken Hill (Płn Rodezja), ekshalacyjno-osadowe – Meggen i Rammelsberg (Niemcy), złoża polimetamorficzne i hydrotermalne – Broken Hill (Australia), Franklin Furnace (USA) Polska – Górny Śląsk (Tarnowski Góry, Bytom, Chrzanów, Olkusz, Zawiercie) weglanowe osady triasu śr. , dolomity kruszconośne, siarczki Zn,Pb,Fe . – Góry Świętokrzyskie (Chęcin, Kielce- góra Karczówka, Kostomłoty, Łagów) żyły do 3km i miąższości 4m galeny , skały węglanowe wieku śr. i grn. dewońskiego, - Dolny Śląsk (okolice Jeleniej Góry, Lądka, Wałbrzycha, Nowej Rudy, Srebrnej Góry, Boguszowa).typy litologiczne (skały ilaste, węglany - dolomity, łupki, piaskowce)


Cu Minerały miedzi miedź rodzima Cu (do 100%Cu), chalkopiryt CuFeS2 (34%Cu), bornit Cu5FeS4 (63%Cu), kowelin CuS (66%Cu), chalkozyn Cu2S (80%Cu), kupryt Cu2O (89%Cu), enargi, tenoryt CuO, malachit, azuryt, chryzokola, brochantyt, atacamit, tenantyt, tetraedryt, domeykit, oliwinit, dioptaz Typy genetyczne Miedź tworzy wyjątkową ilość samodzielnych złóż: magmowe właściwe-likwacyjne, skarnowe, hydrotermalne 50%Cu (porfirowe i in.), infiltracyjne, osadowe, zmetamorfizowane. Poza miedzią zawierają one wiele innych metali jak molibden, cynk, ołów, złoto, srebro, ren itd. Których wartość przekracza często wartość miedzi. Złoża


Złoża polimetaliczne (Cu,Ni,Sn,W,Mo,Zn,Pb,Ag,Sb) Minimalna zawartość Cu w złożach waha się w granicach 1-2%. W rudach bogatych może być wyższa niż 3%. Złoża bardzo duże 5 mln t, duże 1-5 mln t , średnie 100-1000 tys t, małe – poniżej 100 tys t. złoża likwacyjne – Sudbury (Kanada) złoża skarnowe – Turyńsko (Ural) , Arizona (USA) złoża hydrotermalne – kruszców porfirowych –Grasberg-Ertsberg(Indonezja), Turquoise Hill(Mongolia), Chuquicamata 15 mln t, Escondidad Norte, El Teniente(Chile), Saloba (Brazylia), Sar Chashmah (Iran), Andy i Kordyliery, Utah i Arizona- Peble, Bingham, Morenci (USA), Majdanek (Jugosławia) hydrotermalne złoża enargitu w kwaśnych skałach magmowych – Butte (Montana- USA) SEDEX sedymentacyjno exchalacyjne – Rio Tinto (Hiszpania),Neves Corvo (Portugalia), Bor (Jugosławia), Beszi (Ural), Turcja, Kuroko (Japonia) złoża miedzi rodzimej – Jezioro Górne (USA), Corocoro (Boliwia) złoża w skałach osadowych – Udokan (Rosja), Dżez Kazganu (Kazachstan), Corocoro (Boliwia), Zair-Zambia, złoża Europy środkowej (łupki miedzionośne) niecka mansfeldzka , śródsudecka Polska – Dolny Śląsk, nowy okręg- monoklina przedsudecka. Złoże wieku cechsztyńskiego w łupkach lub marglach miedzionośnych. Lubin 1,8% Cu, Polkowice-Sieroszowice 2,2 % Cu, Rudna 2% Cu. Inne pierwiastki w znaczących ilościach – ołów –margle(ołowionośne), srebro, złoto, nikiel, kobalt, ren, cynk, molibden. niecka północnosudecka, stary okręg – nieczynne już kopalnie (Konrad, Lubichów - Bolesławiec, Grodziec, Nowy Kościół, Lena - Złotoryja)

żyłowe złoża- Miedziana Góra i Stara Góra w Sudetach, Miedzianka, Miedziana Góra w Górach Świętokrzyskich, Tatry zachodnie

Myszków – perspektywaV, Mo, Ag, Cu, typy litologiczne (węglany, łupki, piaskowce)


Fe Minerały żelaza magnetyt Fe3O4 (72%Cu), ilmenit FeTiO3, hematyt Fe2O3 (70%Cu), limonit FeOOH (48%Cu), goethyt FeOOH, syderyt FeCO3, piryt FeS2, markasyt FeS2, chalkopiryt CuFeS2, szamozyt, turyngit, bornit, arsenopiryt, tytano-magnetyt, chromit, wolframit, kolumbit, aktynolit, andradyt, wiwianit, Domieszki szkodliwe S, P, As, Zn, Pb Domieszki korzystne Mn, Ni, V, Ti, Co, Cr Typy genetyczne Rudy żelaza tworzą złoża magmowe sensu stricte, skarnowe, karbonatytowe, hydrotermalne, wietrzeniowe (laterytowe), osadowe i zmetamorfizowane. Największe znaczenie mają ostatnie 2 typy. Złoża złoża bardzo duże powyżej 1 mld t, duże 300-1000 mln t , średnie 30-300 mln t, małe – poniżej 50 mln t. złoża magnetytowo-apatytowe – Kiruna (Szwecja), Norwegia , Rosja, USA złoża skarnowe (Ural –Błagodat, Niżny Tagił, góra Wysokaja, góra Magnitnaja), Banat ( Rumunia), Iron Springs (USA), Elba (Włochy) złoża hydrotermalne – żyły syderytowe – Siegen (Westfalia) metasomatyczne złoża syderytu – Erzberg (Styria), Bilbao (Hiszpania), Bajkalsko (Rosja) złoża osadowe – Lotaryngia (Francja), płw. Kercz (Rosja), Birmingham (USA), Wanaba (Kanada) złoża metamorficzne kwarcytów żelazistych 50 % udziałów –Krzywy Róg (Ukraina), Jezioro Górne (USA), Kursk (płw. Kola), stan Minas Gerais (Brazylia) prow. Bihar i Orissa (Indie), Labrador (Kanada), Transvaal (płd Afryka), Mandżuria - to najważniejszy typ złóż rud żelaza , pokrywa ponad połowę światowego zapotrzebowania na żelazo. Polskazłoża osadowe syderytu – Żarki, Częstochowa, Kłobuck, Łęczyca, Góry Świętokrzyskie- Ostrowiec, Starachowice, Przedborze, Tarnowskie Góry – Klucze, Olkusz, Krzeszowice, zbocze Gór Świętokrzyskich- Ćmielów, Rogów, złoża magmowe - Suwałki-Krzemianka (nortyty i anortozyty z tytanonosnym magnetytem i ilmenitem, soczewy nawet do 1km, miąższość do 100m, kilkaset mln t rudy Fe-Ti-V-Mn), złoża hydrotermalne – Sudety (Chełmc – kopalnia Wilcza i Męcinka), Kudowa (Gołaczów, Dańców) 50%Fe/3%Mn , Góry Świętokrzyskie- Rudki (kopalnia pirytu Staszic) złoża metamorficzne - Sudety – Kowary(magnetyt), Janowa Góra


Złoże Zn-Pb Olkusztyp litologiczny – skały ilaste, węglany – dolomity i wapienie, piaskowce, zlepieńce typ genetyczny – metasomatyczne minerały- sfaleryt, wurcyt, markasyt, piryt, galena, rudy – pierwotne złożone z siarczków cynku, ołowiu i żelaza. Blenda cynkowa (sfaleryt ZnS, wurcyt ZnS), markasyt FeS2, piryt FeS2, galena PbS, rudy tlenkowe (galmanowe) pierwiastki – Zn, Pb, Fe, Ag, Cd, Tl, Ge, Okruszcowanie związane z roztworami hydrotermalnymi dopływającymi z głębi (spękania tektoniczne, uskokowe).Ciała rudne mają charakter gniazdowy, ławicowy i sztokwerkowy. Miąższość od kilku do klikudziesięciu m , 1 km2 powierzchni.


Złoże Miedzi Rudna Polkowice-Sieroszowice Lubin
typ litologiczny – piaskowcowa, łupkowa, węglanowa, (warstwy-piaskowce, łupki, margle, wapienie, dolomity) typ genetyczny – złoże hydrotermalne-porfirowe minerały- chalkozyn, bornit, chalkopiryt, piryt rudy – siarczkowe - chalkozyn Cu2S, bornit Cu5FeS4, chalkopiryt CuFeS2, piryt FeS2 pierwiastki -Cu, Pb, Ag, Co, Ni, Mo, V kopaliny tow.- anhydryty, sól kamienna Warstwy – przekrój geologiczny krystal. utwory prekambryjskie, starszy paleozoik, karbon górny, perm – czerwony spąg., cechsztyn, trias - pstry piask, ret, wapień muszlowy, kajper, trzeciorzęd, czwartorzęd, Rynek Świat 2006 Cu 480 tys t - 3,15% (8 miejsce) Ag – 1250 t 6,15 % (2 miejsce) Au – 500 kg Nikiel, Ołów, kwas siarkowy z siarczków Złoże pow złoża 500 km2, głębokość 1200m, ruda od 600m 4m miąższość kryteria bilansowości min. miąższość złoża 2 m – 0,7-1.1 %Cu, wydajność z 1m2 , 35 kg Cu –kamień, 35-50 kg Cu – złoże pozabilansowe, 50 > warto eksploatować, Lubin węglany-łupki-piask. 4m 1,8% Rudna łupki-piask. 7m 2% Polk-Sier węglany-łupki 2m 2,2%


Złoże porfirowe Cu Strefa potasowa (ługowanie Ca i Na)- biotyt, ortoklaz, kwarc, Strefa Fyllitowa (ługowanie Mg, Na i Ca)- kwarc, serycyt, piryt, Strefa argilitowa- montmorillonit, illit, chloryt, kaolinit, Zaawansowana - kaolin, diaspor, kwarc, krzemionka, andaluzyt, piryt, Strefa propilityzacji (chlorytyzacja)- chloryt, epidot, kalcyt,


złoża hydrotermalne-żyłowe , hydrotermalne – porfirowe Cu,Mo,W,Au,Sn, stratoidalne, metasomatyczne- niskich temp Zn,Pb,Cu, magnezyt, wys. temp., ekshalacyjno-osadowe – SHMS Cu,Zn,Pb,Sn,Au,Ag, VHMS Cu,Zn,Pb,Au,Ag, likwacyjne Cr,Fe,Ti,Ni-Cu, skarnowe Fe,Cu,W,Sn,Mo,Zn,Au,


Sn Minerały cyny kasyteryt SnO2, stannin , teallit, kylindryt, Typy genetyczne Złoża endogeniczne; pegmatytowe, pneumatolityczne, hydrotermalne wysokich i średnich temperatur, egzogeniczne: okruchowe Złoża Złoża bardzo duże powyżej 100 tys t, duże 25-100 tys t , średnie 5-25 tys t, małe – poniżej 5 tys t. Indonezja ( wyspa Banka i Billiton), Chiny, Tajlandia, Boliwia, Malezja, Rosja, Brazylia, Birma

złoża pegmatytowe – Manao (Zair), Nigeria złoża pneumatolityczno-hydrotermalne – Malezja, Rosja, Nigeria, Kornwalia (Anglia) Polska – Góry Izerskie (Gierczyn) złoża hydrotermalne –Argentyna, Rosja ( Syberia), Niemcy (Saksonia) złoża porfirowe – Altenberg (Niemcy), Potosi i Ruro (Boliwia), Yinyan (Chiny)


Złoże Zn-Pb Olkusz
Złoże Miedzi Rudna Polkowice-Sieroszowice Lubin
Kryteria jakości rud Fe – zawartość % składu użytecznego – rodzaj min. kruszconośnych – własności magnetyczne – chemizm skały płonej – wspoł. zasadowości K= (CaO + MgO / Al2O3 + SiO2) k<0,7 kwaśne, 0,7-1.1 samotopliwe, k>1,1 zasadowe


Pytania na egzamin


1. rudy metali ze złoża Krzemianka

2. czy złoże miedzi na monoklinie przedsudeckiej ma formę pokładową ? odp. uzasadnij

3. opisać dolomity kruszconośne  1. typy litologiczne rud miedzi

  2. najważniejszy typ genetyczny rud żelaza...charakterystyka

  3. podać skład, różnice makroskopowa limonitu i goethytu chyba
  1. typ genetyczny Cu

  2. typy litologiczne w Fe

  3. porównać limonit z getytem
  1. najważniejszy typ genetyczny Fe,

  2. różnica między galmanem a limonitem,

  3. typ litologiczny Cu

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zn Minerały cynku iconSkały I minerały

Zn Minerały cynku iconMinerały Schindele'a skały życia

Zn Minerały cynku iconEgzamin VII minerały zestaw I. Zad. 1

Zn Minerały cynku iconZawierający do 40% cynku. Może zawierać

Zn Minerały cynku iconGłówne minerały solne Hydratyzacja Zanieczyszczenia minerałów solnych

Zn Minerały cynku iconHuta cynku „miasteczko śLĄskie” S. A. Wczoraj I dziś

Zn Minerały cynku iconObieg cynku I miedzi w strefie progu Przedgórza Karpackiego

Zn Minerały cynku iconMetody otrzymywania soli Ćwiczenie 1 Zaprojektuj 2 doświadczenia na otrzymanie siarczku cynku

Zn Minerały cynku iconWłaściwość chemiczna wody związana z obecnością rozpuszczonych soli wapnia ( twardość wapniowa) I magnezu oraz glinu, żelaza, manganu, strontu, baru, cynku I

Zn Minerały cynku iconWymień minerały skałotwórcze skał magmowych oraz omów ich budowę strukturalną. Krótko scharakteryzuj rodzaje skał magmowych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom