4. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji w 150g wody 5
Pobierz 16.46 Kb.
Nazwa4. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji w 150g wody 5
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar16.46 Kb.
TypDokumentacja

  1. Do 100 g roztworu NaCl o stężeniu 15% dodano 200g wody. Oblicz stężenie otrzymanego roztworu.


Roztwór o stęż. 15% oznacza, że w 100 g roztworu znajduje się 15 g substancji (NaCl). Po dodaniu 200g wody nie zmieni się masa NaCl, lecz zmieni się masa roztworu i tak


100 g roztw. 15% + 200 g wody=300g nowopowstałego roztworu


Obliczamy stęż. % nowopowstałego roztworu

Otrzymany roztwór ma stężenie 5%

2. Oblicz ile gramów soli kuchennej (NaCl) otrzymamy po odparowaniu 15.5 g roztworu 18%


Jeśli (z definicji stęż. %)

18 g NaCl znajduje się w 100 g roztworu, to

x g NaCl znajduje się w 15,5 g roztworu

Po odparowaniu 15,5 g roztworu 18% otrzymamy 2,79 g NaCl

3. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po zmieszaniu 200 g 5% roztworu CaS z 50 g wody


Obliczamy masę CaS zawartą w 200 g roztw. o stęż. 5%

Jeśli

5 g CaS znajduje się w 100 g roztworu, to

x g CaS znajduje się w 200 g roztw.

x=10 g CaS


Po dodaniu 50g wody nie zmieni się masa CaS, lecz zmieni się masa roztworu i tak


200 g roztw 5% + 50 g wody = 250 g nowopowstałego roztworu


Obliczamy stęż. % nowopowstałego roztworu

Nowopowstały roztwór ma stęż. 4%


4. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji w 150g wody

5. Ile gramów chlorku sodu (NaCl) otrzymamy po odparowaniu do sucha 30 g roztworu 6%

z definicji stęż % wiemy, że roztwór 6% to roztwór zawierający

6g NaCl w 100 g roztworu, czyli

x g NaCl znajduje się w 30 g roztw.

po odparowaniu do sucha 30 g roztworu 6% otrzymamy 1,8 g NaCl

6. Ile soli znajduje się w 0.5 kg roztworu 2%?


Z definicji stęż. % roztwór 2% zawiera

2 g substancji w 100 g roztworu, to

x g substancji jest zawarte w 500 g roztworu
w 0.5 kg roztworu 2% znajduje się 10 g soli

7. Ile wody zawiera 400 g roztworu soli o stężeniu 20%?


Sól o stęż. 20% zawiera w 100 g roztworu 20 g soli + 80 g wody, czyli jeśli


100 g roztw. zawiera 80 g wody, to

400 g roztw. zawiera x g wody

400 g roztworu soli o stężeniu 20% zawiera 320 g wody

8. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego ze zmieszania 20g soli NaCl i 140 g wody.

ms=20 g soli

mr=20 g soli + 140 g wody=160 g roztworu

stęż.% tego roztworu wynosi 12,5%


9. Do 30 g 60%wego roztworu dodano 50g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.


Z def. roztw.% wiemy, że roztw.60% w

100 g roztworu zawiera 60 g substancji, to w

30 g roztworu jest zawarte x g substancji
Po dodaniu 50g wody nie zmieni się masa substancji, lecz zmieni się masa roztworu i tak

30g roztworu 60% + 50 g wody=80 g nowopowstałego roztworu


obliczamy stęż.% nowopowstałego roztworu

stęż. nowopowstałego roztworu wynosi 22,5%

10. Ile gramów wody należy dodać do 150 g 30% roztworu, aby otrzymać 22.5% roztwór?


Stosujemy metodę krzyża


30% 22,5części roztw. 30%


22,5%

  1. 7,5częsci wody


po lewej stronie wpisujemy stężenie roztworu (30%) oraz wody(0), w środku wpisujemy stężenie, które chcemy uzyskać (22,5%), odejmujemy na krzyż (30%-22,5%=7,5 ) oraz

(22,5%-0=22,5) – odejmujemy zawsze mniejsze od większego i widzimy, że musimy zmieszać 22,5 g (części ) roztworu 30% z 7,5 g (częściami) wody. Obliczamy 1 część

jeśli

150 g roztworu 30% stanowi 22,5 części to

x g stanowi 1 część
7,5 części wody to 7,5*6,67g=50,025 ~ 50 g wody


aby otrzymać 22.5% roztwór musimy dodać do 150 g 30% roztworu 50 g wody


możemy to łatwo sprawdzić wiedząc, że masa roztworu po dodaniu wody=150g roztw.30% + 50 g wody=200 g nowopowstałego roztworu, a masa substancji w nim zawartej wynosi 45g (jeśli z def. steż % roztwór 30% oznacza, że w 100 g roztw. znajduje się 30 g substancji, to w 150 g roztworu znajduje się 45 g subst.)Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

4. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji w 150g wody 5 icon1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20g chlorku sodu w 380g wody. 2

4. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji w 150g wody 5 iconOblicz stężenie procentowe azotanu(V) wapnia w roztworze otrzymanym po rozpuszczeniu 20g czterowodnego azotanu wapnia w 130g wody

4. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji w 150g wody 5 iconRozpuszczalność substancji, stężenie procentowe I molowe roztworu

4. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji w 150g wody 5 iconOblicz rozpuszczalność substancji A, jeżeli stężenie jej nasyconego roztworu wynosi 25%

4. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji w 150g wody 5 iconStężenie procentowe

4. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji w 150g wody 5 iconSTĘŻenie procentowe I molowe – zadania (PP)

4. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji w 150g wody 5 iconOpracował: mgr Aleksander Mizera Stężenie procentowe roztworów Metodyka rozwiązywania zadań

4. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji w 150g wody 5 iconOblicz stężenie molowe 98% H

4. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji w 150g wody 5 iconW odległości X = 15 cm od zwierciadła wklęsłego o promieni krzywizny r = 20 cm ustawiono przedmiot o wysokości h1 = 10 cm. Oblicz wysokość otrzymanego obrazu

4. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji w 150g wody 5 iconŻywe komórki są otoczone błonami, przez które przenika woda. Kierunek przepływu wody zależy od stężenia roztworu wewnątrz I na zewnątrz komórki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom