Ćwiczenie 1 Enzymy zagadnienia do przygotowania
Pobierz 0.57 Mb.
NazwaĆwiczenie 1 Enzymy zagadnienia do przygotowania
strona8/8
Data konwersji09.12.2012
Rozmiar0.57 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8

11. Wykrywanie glukozy (reakcja Benedicta)


Glukoza resorbowana jest w kanaliku proksymalnym aktywnie, przy udziale energii z rozpadu ATP i w warunkach prawidłowych nie jest wydalana z moczem. Jest ona substancją wysokoprogową i dopóki jej stężenie we krwi nie przekroczy 180 mg/100 cm3 nerka jest w stanie zresorbować z moczu pierwotnego całą jej ilość. Glukozuria to wydalanie glukozy z moczem, występuje u ludzi chorych na cukrzycę, u których stężenie glukozy przekroczyło próg nerkowy. Chory może wydalać z moczem nawet kilkadziesiąt gramów glukozy na dobę.

Glukoza może pojawić się w moczu również wtedy, kiedy jej stężenie we krwi jest prawidłowe, ale dochodzi do zaburzenia jej wchłaniania zwrotnego w kanalikach proksymalnych, na skutek dysfunkcji nerek.


Zasada metody

Glukoza redukuje Cu2+ do Cu+ i powstaje nierozpuszczalny, czerwony osad Cu2O.


Materiał i odczynniki

1. Odczynnik Benedicta (17,3% cytrynian trisodowy, 9% Na2CO3, 1,1% CuSO4).

2. Mocz prawidłowy.

3. Mocz patologiczny zawierający glukozę.


Wykonanie doświadczenia


Przygotować trzy probówki i dodawać odczynniki według opisu w tabeli:


1

2

3

Odcz. Benedicta

3 cm3

3 cm3

3 cm3

mocz

Kilka kropli

-

-

mocz z glukozą

-

Kilka kropli

-

zadanie

-

-

Kilka kropli


Ogrzewać do wrzenia przez kilka minut. Obserwować wynik.


12. Wykrywanie białka


Mocz zdrowego człowieka nie zawiera białka. Podczas ultrafiltracji osocza przez błonę torebki kłębuszka przechodzą tylko związki drobnocząsteczkowe. Dla białek jest ona nieprzepuszczalna. Niekiedy może przechodzić do moczu pierwotnego i pojawiać się w moczu albumina, której masa cząsteczkowa jest niższa niż globulin. Zjawisko to nosi nazwę białkomoczu fizjologicznego (proteinurii fizjologicznej) i jest związane np. z dużym wysiłkiem fizycznym, gwałtownym oziębieniem ciała.

Białko pojawia się w moczu w stanach patologicznych, np. kiedy zwiększa się przepuszczalność kłębków nerkowych w wyniku ich uszkodzenia. Ilość wydalanego wtedy z moczem białka może dochodzić nawet do kilkudziesięciu gramów na dobę.


Zasada metody

W środowisku kwaśnym pod wpływem kwasu sulfosalicylowego białko ulega denaturacji i wytrąceniu.


Materiał i odczynniki

1. 30% roztwór CH3COOH.

2. 20% roztwór kwasu sulfosalicylowego.

3. Mocz prawidłowy.

4. Mocz patologiczny zawierający białko.


Wykonanie doświadczenia

Przygotować trzy probówki i dodawać odczynniki według opisu w tabeli:


1

2

3

mocz

4 cm3

-

-

mocz z glukozą

-

4 cm3

-

zadanie

-

-

4 cm3

30% kw.octowy

1-2 krople

1-2 krople

1-2 krople

W razie wystąpienia zmętnienia roztwór przesączyć

20% kw. sulfosalicylowy

3-5 kropli

3-5 kropli

3-5 kropli


Wynik doświadczenia zależy od ilości białka obecnego w moczu. Próba jest dodatnia jeżeli roztwór ulega zmętnieniu (może powstać opalescencja) lub wytrąca się osad zdenaturowanego białka.


13. Wykrywanie śladów krwi


W warunkach prawidłowych hemoglobina, która zostaje uwolniona z erytrocytów do osocza jest wiązana z 2 globuliną osocza - haptoglobiną i wytworzony kompleks nie przenika przez kłębuszki nerkowe. Haptoglobina może związać od 400 mg do 1,8 g hemoglobiny. Jeżeli dochodzi do uwolnienia z krwinek czerwonych większej ilości hemoglobiny (np. przy rozległych poparzeniach, niektórych zatruciach, wstrząsie potransfuzyjnym) to gwałtownie wzrasta stężenie hemoglobiny wolnej w osoczu (hemoglobinemia). Hemoglobina ta ulega filtracji w kłębuszkach nerkowych i resorpcji zwrotnej. Po przekroczeniu we krwi stężenia 70 mg/100 cm3 nadmiar jej nie jest wtórnie wchłaniany w kanalikach nerkowych i dlatego pojawia się w moczu.

Do moczu mogą przedostawać się krwinki czerwone z uszkodzonych odcinków układu moczowego, zaburzenie to nosi nazwę hematurii.

Zasada metody

Metoda oparta jest na właściwościach pseudoperoksydazowych hemoglobiny, która podobnie jak enzym peroksydaza, utlenia benzydynę w obecności nadtlenku wodoru. Katalityczne działanie wykazuje jon Fe2+ znajdujący się w niebiałkowej części hemoglobiny - hemie. W peroksydazie o reakcji benzydynowej decyduje centrum aktywne, znajdujące się w apoenzymie.


Materiał i odczynniki

1. 10% roztwór benzydyny w lodowatym CH3COOH.

2. 3% roztwór H2O2.

3. Mocz prawidłowy.

4. Mocz patologiczny zawierający krew.


Wykonanie doświadczenia

Przygotować odczynnik benzydynowy: zmieszać równe objętości roztworu benzydyny i roztworu H2O2


Przygotować trzy probówki i dodawać odczynniki według opisu w tabeli:


1

2

3

Odcz. benzydynowy

Kilka kropli

Kilka kropli

Kilka kropli

mocz

Kilka kropli

-

-

mocz z krwią

-

Kilka kropli

-

zadanie

-

-

Kilka kropli


W obecności hemoglobiny próba zmienia barwę na zielononiebieską.


14. Wykrywanie bilirubiny - odczyn Gmelina


Bilirubina powstaje w ustroju podczas katabolizmu hemu (patrz Ćwiczenie –„Hemoglobina, produkty przemiany hemoglobiny, metabolizm żelaza, elektroforeza białek”). W warunkach prawidłowych we krwi występuje tylko bilirubina wolna (przedwątrobowa, pośrednia), która jest połączona z albuminą i ten kompleks nie ulega przesączaniu kłębkowemu. Bilirubina wolna nie pojawia się w moczu nawet wtedy, kiedy jej stężenie w osoczu wzrośnie powyżej 1 g/100 cm3. Bilirubina wolna w wątrobie ulega przekształceniu głównie w diglukuronidy i siarczany. W tej postaci jest ona wydalana do przewodu pokarmowego. Ta bilirubina nosi nazwę związanej (wątrobowej) i w warunkach prawidłowych we krwi nie występuje. Pojawia się ona we krwi przy zaczopowaniu przewodów żółciowych lub uszkodzeniu komórek wątroby. Ulega ona, tak jak inne związki drobnocząsteczkowe, przesączeniu kłębkowemu i resorpcji zwrotnej. W moczu może pojawiać się dopiero wtedy, kiedy jej stężenie w osoczu będzie wyższe niż 1,6 mg/100 cm3.


Zasada metody

Bilirubina utlenia się pod wpływem HNO3 do biliwerdyny, która ma barwę zieloną.


Materiał i odczynniki

1. Stężony HNO3.

2. Mocz prawidłowy.

3. Mocz patologiczny z żółcią (zawiera bilirubinę).


Wykonanie doświadczenia


Przygotować trzy probówki i dodawać odczynniki według opisu w tabeli:


1

2

3

Stęż. HNO3

Ok. 2 cm3

Ok. 2 cm3

Ok. 2 cm3

OSTROŻNIE NAWARSTWIĆ

mocz

Ok. 1 cm3

-

-

mocz z krwią

-

Ok. 1 cm3

-

zadanie

-

-

Ok. 1 cm3


W obecności barwników żółciowych na granicy płynów pojawia się tęcza barw (z dominującą barwą zieloną).


15. Wykrywanie kwasów żółciowych - reakcja Haya


Kwasy żółciowe są składnikiem żółci i w warunkach prawidłowych z żółcią są wydalane do przewodu pokarmowego. Powstają one w wątrobie z cholesterolu. Są naturalnymi detergentami, umożliwiają trawienie tłuszczów w przewodzie pokarmowym przez ich emulgację. Przy zablokowaniu drogi odpływu żółci (np. w żółtaczce mechanicznej) wzrasta ich stężenie we krwi i są one częściowo wydalane z moczem.


Zasada metody

Polega na wykazaniu obniżenia napięcia powierzchniowego przez kwasy żółciowe.


Maetriał i odczynniki

1. Siarka sublimowana

2. Mocz prawidłowy

3. Mocz patologiczny z żółcią


Wykonanie doświadczenia

Przygotować trzy probówki. Do pierwszej nalać 3 cm3 prawidłowego moczu, do drugiej taką samą ilość moczu patologicznego, a do trzeciej 3 cm3 wody destylowanej. Na powierzchnię płynów wrzucić odrobinę siarki sublimowanej.


16. Zadanie na zaliczenie


Studenci otrzymują jako zadanie „sztuczny mocz”, który jest mieszaniną różnych składników występujących w moczu prawidłowym i patologicznym i mają wykryć wszystkie obecne w nim związki. W zadaniu mogą być obecne następujące związki:

1) mocznik,

2) kreatynina,

3) aceton,

4) glukoza,

5) krew,

6) bilirubina,

7) kwas moczowy,

8) białko.
1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Ćwiczenie 1 Enzymy zagadnienia do przygotowania iconĆwiczenie I enzymy zagadnienia do przygotowania

Ćwiczenie 1 Enzymy zagadnienia do przygotowania iconZagadnienia z biologii do przygotowania na ćwiczenie 7 Temat: Filogeneza układu szkieletowego

Ćwiczenie 1 Enzymy zagadnienia do przygotowania iconZagadnienia z biologii do przygotowania na ćwiczenie 1 Temat: Ogólna charakterystyka pierwotniaków

Ćwiczenie 1 Enzymy zagadnienia do przygotowania iconZagadnienia z biologii do przygotowania na ćwiczenie 6 Temat: Filogeneza układu krwionośnego

Ćwiczenie 1 Enzymy zagadnienia do przygotowania iconĆwiczenie dotyczące przygotowania projektu L rozwiązania zadania

Ćwiczenie 1 Enzymy zagadnienia do przygotowania iconĆwiczenie dotyczące przygotowania projektu L rozwiązania zadania

Ćwiczenie 1 Enzymy zagadnienia do przygotowania iconZagadnienia do przygotowania

Ćwiczenie 1 Enzymy zagadnienia do przygotowania iconKwasy nukleinowe I struktura chromatyny zagadnienia do przygotowania

Ćwiczenie 1 Enzymy zagadnienia do przygotowania iconZagadnienia do przygotowania z przedmiotu „Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektronicznej”

Ćwiczenie 1 Enzymy zagadnienia do przygotowania iconZagadnienia do przygotowania z przedmiotu „Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektronicznej” – st zaoczne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom