Scyfix 600 Stymulator Mikroprądami
Pobierz 52.04 Kb.
NazwaScyfix 600 Stymulator Mikroprądami
Data konwersji10.12.2012
Rozmiar52.04 Kb.
TypDokumentacja
ScyFIX 600

Stymulator Mikroprądami

Podręcznik Użytkownika


Przed użyciem stymulatora zaleca się dokładne przeczytanie całego podręcznika.


SPIS TREŚCI


 1. INFORMACJE OGÓLNE


Czym jest ScyFIX 600?


Urządzenie ScyFIX 600 to zasilany z baterii generator impulsów o zmiennej częstotliwości, który przesyła impulsy elektryczne przez skórę za pomocą jednorazowych elektrod przewodzących. 1. KIEDY UŻYWAĆ URZĄDZENIA


Uwaga:


W USA prawo federalne zezwala na sprzedaż urządzenia ScyFIX 600 tylko na zlecenie lekarza.


Wskazania:

Badania kliniczne wykazują, że terapia mikroprądami skutecznie leczy chroniczne choroby oczu związane ze ślepotą.

Przeciwwskazania:

 1. Używanie ScyFIX 600 przez pacjentów posiadających stymulatory serca typu "na żądanie".

 2. Używanie ScyFIX 600 nie jest wskazane w wypadku występowania niezdiagnozowanych syndromów bólowych do czasu ustalenia ich przyczyny.

 3. Ciąża

 4. Epilepsja


Ostrzeżenia:

 1. Nie ustalono jeszcze, czy używanie urządzenia ScyFIX 600 w czasie ciąży jest bezpieczne.

 2. Urządzenie ScyFIX 600 nie jest skuteczne w leczeniu bólów pochodzenia centralnego.

 3. Urządzenie powinno być używane tylko pod kontrolą lekarza.

 4. Urządzenie to nie jest przeznaczone do celów leczniczych.

 5. Należy przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci.

 6. Elektroniczny sprzęt monitorujący, taki jak monitory i alarmy EKG, może nie działać prawidłowo, gdy używane jest urządzenie ScyFIX 600.Środki ostrożności:

1) Po dłuższym stosowaniu terapii w miejscu przyłożenia elektrod mogą wystąpić podrażnienia skóry.

2) Efektywność terapii zależy od stanu pacjenta.


Efekty niepożądane:

Do tej pory nie stwierdzono żadnych efektów ubocznych stosowania urządzenia. Najczęstsze przyczyny problemów podczas stosowania ScyFIX 600 to podrażnienia skóry i/lub poparzenia od nieprawidłowo użytych elektrod.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów, przed użyciem urządzenia należy umyć miejsce przyłożenia elektrod. Zapewni to również lepszy kontakt elektrod ze skórą.

W wypadku wystąpienia podrażnień skóry należy skontaktować się z lekarzem. 1. CO POWINNO SIĘ I CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ


Należy:

   1. Umieszczać elektrody w sposób zalecony przez lekarza.

   2. Regularnie czyścić stymulator.

   3. Udać się do lekarza w wypadku jakichkolwiek problemów związanych z leczeniem.

   4. Czyścić kable tylko wodą i mydłem. Nie należy do tego celu używać alkoholu lub innych rozpuszczalników.

   5. W wypadku wystąpienia jakichkolwiek podrażnień skóry zdjąć elektrody i zaprzestać stymulacji do czasu ustalenia przez lekarza przyczyny podrażnień.

   6. Wyłączyć urządzenie za pomocą pokrętła intensywności przed wymianą baterii lub odłączeniem elektrod od skóry.Nie wolno:

 1. Używać urządzenia w czasie prowadzenia samochodu lub pracy z niebezpiecznymi maszynami.

 2. Pożyczać urządzenia ScyFIX 600 innym osobom, ponieważ jest to urządzenie przepisywane przez lekarza i jego użycie może nie być wskazane dla innych osób.

 3. Pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.

 4. Zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

 5. Używać innych elektrod niż te dostarczone z urządzeniem, chyba że zgodzi się na to lekarz lub producent. Jeśli mają państwo pytania, prosimy skontaktować się za pomocą e-maila z działem obsługi klienta ScyFIX.
 1. CECHY URZĄDZENIA


ScyFIX 600 to precyzyjne urządzenie medyczne zawierające zasilany z baterii generator impulsów o zmiennej częstotliwości. Urządzenie to przesyła przez skórę impulsy elektryczne za pomocą jednorazowych elektrod przewodzących.

ScyFIX 600 umożliwia bezbolesną i nieinwazyjną terapię za pomocą ledwie odczuwalnych impulsów prostokątnych prądu stałego o niskim napięciu.


Pokrętło intensywności:

W przedniej części urządzenia umieszczono dwa pokrętła intensywności (po jednym dla każdego kanału), które kontrolują poziom prądu. Obracanie pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiększa generowany prąd. Jeśli w dowolnej chwili wystąpi u państwa nieprzyjemne uczucie, należy kręcić pokrętłem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do czasu ustąpienia tego uczucia. Z powodu zmiennego oporu ciała poziom intensywności nie będzie taki sam podczas każdej sesji. Aby go dostosować, należy zwiększać poziom prądu do momentu wystąpienia mrowienia wokół oczu, nosa, zębów lub wierzchu rąk. Jeśli uczucie mrowienia będzie nieprzyjemne, można po prostu za pomocą pokrętła zmniejszyć poziom prądu. Co ważne, większy prąd nie zawsze oznacza lepsze efekty. Przy dostosowaniu intensywności należy zawsze kierować się własną wygodą podczas stosowania terapii.


Gniazdo elektrody:

Gniazda elektrod umieszczone są po prawej stronie urządzenia i dostarczają prąd elektryczny konieczny podczas leczenia. W gniazdach tych należy umieścić wtyczki ołowianych przewodów, do których podłączone są jednorazowe elektrody. Należy również upewnić się, czy wtyczki włożone są prawidłowo - czasem mogą wymagać dodatkowego dociśnięcia.


Częstotliwość:

Wewnętrzny komputer automatycznie dostosuje częstotliwość stymulacji w odstępach czasu równych 1 min., 2 min., 7 min. oraz 10 min. Po zmianie częstotliwości urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, możliwe także, że zobaczą państwo wtedy żółty błysk.


Wskaźnik zasilania / niskiego poziomu baterii:

Urządzenie ScyFIX 600 zasilane jest z jednorazowej baterii 9V lub z zasilacza. Miejsce na baterię znajduje się pod odsuwaną częścią obudowy. Gdy poziom energii w baterii spadnie, wskaźnik zasilania zaświeci się na czerwono. Należy wtedy wymienić baterię. Niektóre urządzenia wyposażone są także w zasilacz. Przed jego użyciem należy sprawdzić, czy zasilacz ten przystosowany jest do prądu w kraju, w którym przebywamy. Jeśli nie są państwo tego pewni, prosimy używać baterii 9-voltowych. Najlepszą efektywność pracy urządzenia zapewniają baterie alkaliczne. 1. WSKAŹNIKI I PRZEŁĄCZNIKI


 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Kanały: dwa kanały ze wspólnym sterowaniem

Odmierzanie czasu: 20 minut, automatyczne wyłączanie

Alarm dźwiękowy: przy przejściu na kolejną częstotliwość

Wskaźnik baterii: świeci na czerwono gdy spadnie poziom energii w baterii

Zasilanie: bateria 9V / zasilacz 1. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
   1. ScyFIX 600 posiada dwa niezależne kanały prądu oznaczone jako CH1 oraz CH2.

   2. Po prawej stronie urządzenia umieszczono pokrętła kontrolujące oba kanały (omawiane wyżej pokrętła intensywności).

   3. Każde pokrętło można przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (w prawo), aby zwiększyć poziom prądu, lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo), aby go zmniejszyć.

   4. Gdy urządzenie jest włączone, wskaźnik zasilania świeci się na zielono.

   5. Urządzenie ScyFIX 600 jest wyłączone, gdy wskaźnik zasilania nie świeci się i oba pokrętła znajdują się w położeniu najbardziej w lewo.
 1. ROZPOCZYNANIE STYMULACJI
   1. Stymulacja odbywa się poprzez przewodzące elektrody, które za pomocą ołowianego przewodu przyłączone są do gniazda w urządzeniu ScyFIX 600.

   2. Dostępne są dwa oddzielne gniazda na elektrody. Należy wybrać jedno z nich.

   3. Gniazda umieszczone są po prawej stronie urządzenia, a każde z nich emituje taki sam prąd.

   4. Zasilanie gniazda 1 można dostosować za pomocą pokrętła kontrolnego dla kanału 1 (CH1).

   5. Zasilanie gniazda 2 można dostosować za pomocą pokrętła kontrolnego dla kanału 2 (CH2).

   6. Jeśli przewód z elektrodami podłączono do gniazda 1, należy używać pokrętła CH1 do zmiany poziomu prądu.

   7. Jeśli przewód z elektrodami podłączono do gniazda 2, należy używać pokrętła CH2 do zmiany poziomu prądu.

   8. Do gniazda na elektrody należy włożyć wtyczkę ołowianego przewodu. Drugi koniec przewodu podłączony jest do jednorazowych elektrod.

   9. Należy umieścić czerwoną końcówkę przewodu z elektrodą na zamkniętym oku/powiece, a następnie odpowiadającą jej czarną końcówkę na wierzchniej części ręki, która znajduje się po tej samej stronie ciała, co oko z czerwonym przewodem. Każdy kanał/pokrętło intensywności kontroluje więc jedną stronę ciała. Gdy elektrody po jednej stronie zostaną już podłączone, należy podłączyć pozostały kanał w ten sam sposób do drugiej strony ciała.
 1. UŻYWANIE URZĄDZENIA
   1. Aby uzyskać najlepsze efekty, przed nałożeniem elektrod należy umyć wodą i mydłem skórę w miejscu ich podłączenia.

   2. Należy zdjąć z elektrod plastikową osłonę, a następnie przyłożyć je do miejsca pokazanego na rysunku (str. 8) lub wskazanego przez lekarza. Trzeba zawsze podłączyć obie elektrody, aby zamknąć obwód prądu. Elektrody powinny wystarczeć na miesiąc (używane dwa razy dziennie). Aby zapobiec ich odpadaniu i zwiększyć ich żywotność, w czasie trwania terapii można położyć się na plecach.

   3. Należy podłączyć końcówki przewodów do gniazda 1, mocno dociskając wtyczkę.

   4. Należy włożyć czerwone i czarne złącza znajdujące się na końcach przewodów do gniazd umieszczonych z tyłu elektrod.

   5. Aby rozpocząć stymulację, należy przekręcić pokrętło intensywności.

   6. Należy powoli kręcić pokrętłem intensywności w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu odczucia mrowienia. Gdy uczucie to stanie się nieprzyjemne, pacjent musi zmniejszyć intensywność prądu do wygodnego poziomu.


Uwaga: Urządzenie to emituje prąd o niskim poziomie i bardzo możliwe jest, że pacjent w ogóle nie poczuje skutków stymulacji przy żadnym poziomie intensywności.


   1. Sesja lecznicza potrwa około 20 minut. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy przy zmianie częstotliwości oraz trzy sygnały z rzędu po zakończeniu leczenia. Po usłyszeniu tych trzech sygnałów można ostrożnie zdjąć elektrody ze skóry i umieścić je w plastikowej osłonie. Powinno się także wyłączyć urządzenie, aby przedłużyć trwałość baterii.Mechanizm działania (jak to działa)


Sądzi się, że urządzenie ScyFIX 600 odtwarza równowagę elektryczną w komórkach zmieniając potencjały w membranach komórek. Może to zmienić poziom niektórych jonów i molekuł w kierunku pożądanej równowagi.

Sądzi się również, że urządzenie powoduje powstawanie innych efektów fizjologicznych: zmniejszenie zasadowości w okolicy przejścia prądu elektrycznego oraz wytwarzanie niskich poziomów kwasu solnego, który niszczy wolne rodniki; przyciąganie tlenu do okolicy przepływu prądu; umiejscowienie zwężeń i rozszerzeń naczyń krwionośnych; zmniejszenie ryzyka lokalnych krwotoków; uspokojenie; zmniejszenie napięcia mięśniowego; antyseptyka; zwiększenie pożądanego rozrostu tkanki łącznej oraz zmniejszenie pobudliwości nerwowo-mięśniowej.

Stymulacja poprzez oczy pozwala również na dostęp do więcej niż 33% całkowitej objętości krwi w ciele w czasie trwania 30-minutowej sesji leczniczej. Krew składa się z komórek, które pochłaniają energię elektromagnetyczną i wykorzystują ją do kierowania reakcjami biochemicznymi. Pomaga to w ożywieniu i mineralizacji krwi przez dostosowanie jej ph. Przy chorobach wywołujących ślepotę komórki siatkówki w końcu tracą swoją funkcjonalność. Spada poziom adenozynotrójfosforanów (ATP), zmniejsza się synteza protein, rośnie opór elektryczny, a spada potencjał elektryczny membran komórkowych i maleje zdolność komórek do zarządzania produktami ubocznymi reakcji komórkowych. Zasadniczo wydaje się, że komórki przed swoją śmiercią przez pewien czas pozostają w uśpieniu. Sądzi się więc, że jeśli uśpione komórki zostaną pobudzone stymulacją elektryczną, to wzrośnie przepuszczalność naczyń krwionośnych, unormuje się potencjał elektryczny komórek, wzrośnie poziom ATP i ponownie wystąpi synteza protein. Pozwoli to również na zwiększenie przewodzenia w nerwach.

Poprzez zwiększenie częstotliwości odbioru bodźców świetlnych, ScyFIX 600 zwiększa także siłę sygnału płynącego do mózgu. Plamka żółta siatkówki posiada 128 milionów pikseli, około 100 milionów więcej, niż monitory o wysokiej rozdzielczości. Gdy po zwiększonym wytwarzaniu ATP rosną potencjały komórek, to rośnie także siła sygnału i przewodzenie transmisji, co ułatwia repolaryzację, regenerację i przetwarzanie obrazu przez pręciki i czopki.

Jak już wspomniano wcześniej, ScyFIX 600 zwiększa wewnątrzkomórkową koncentrację ATP (adenozynotrójfosforanów), poprawia syntezę protein i stymuluje zdolność komórek do absorpcji składników odżywczych (Nook Cheng, lekarz medycyny). Teoretyzuje się, że dzięki tym mechanizmom ScyFIX 600 poprawia wydajność nabłonka barwnikowego siatkówki i przez to może odtworzyć i/lub poprawić działanie plamki żółtej. Badania wykazały, że 20-minutowa stymulacja prądem o natężeniu 500 mikroamperów zwiększa wytwarzanie ATP o 500%.

ATP wytwarzany jest w mitochondriach w czasie procesu zwanego Cyklem Krebsa. Jest to szereg reakcji, które kończą utlenienie glukozy w procesie oddychania. Kroll i Guerrieri wykazali, że w metabolizmie mitochondrialnym pojawiają się zmiany związane z wiekiem, które powodują zmniejszenie ilości syntezowanego ATP. Guerrieri poszedł jeszcze dalej i wykazał różnice funkcjonalne i strukturalne w mitochondriach i syntezie ATP w procesie starzenia się szczurów. Teoretyzuje się, że wiele chorób siatkówki jest przynajmniej częściowo spowodowanych ograniczeniem funkcjonalności mitochondriów, a w konsekwencji zmniejszeniem wewnątrzkomórkowego poziomu ATP. To ograniczenie funkcjonalności mitochondriów spowodowane jest przez wolne rodniki oraz przez mutację mtDNA (DNA mitochondrialne). Interesujące jest połączenie genetyczne między chorobami siatkówki i ATP. Syntaza ATP (ATPaza) to enzym, który katalizuje syntezę ATP. Defekt genetyczny w genie 6 ATPazy zamieszany jest w powstawanie barwnikowego zwyrodnienia siatkówki.

Natomiast w wypadku starczowzroczności, wziąwszy pod uwagę tendencję do utraty elastyczności przez naturalną soczewkę oka, pomocny może okazać się główny mechanizm działania urządzenia ScyFIX 600 powodujący zwiększenie napięcia mięśniowego i rozrost okolicznych tkanek. Jednakże inne omówione wyżej efekty, takie jak ogólna poprawa stanu zdrowia oka i krwi, również mają pozytywne następstwa w fizjologii. 1. STOSOWANIE TERAPIIKrok 1

Należy podłączyć czerwony (dodatni) i czarny (ujemny) przewód do przyklejanych elektrod (elektrody należy zachować do ponownego użycia).

Należy upewnić się, że przewody zostały mocno podłączone.

Krok 2

Należy podłączyć przewody do urządzenia.
Krok 3

Należy albo podłączyć zasilacz albo odsunąć prawą stronę obudowy urządzenia i włożyć baterię 9-woltową (najlepiej baterię alkaliczną) tak, jak pokazano poniżej.

Krok 4

Należy przykleić czarne (ujemne) elektrody na wierzchniej stronie obu rąk.
Krok 5

Należy przykleić odpowiednie czerwone (dodatnie) elektrody na zamkniętych powiekach. Jeśli lekarz tak zaleci, to można również umieścić elektrody w okolicy oczu, jednak najlepsze efekty osiąga się po przyklejeniu elektrod bezpośrednio na zamknięte powieki.

Uwaga:

KONIECZNE jest używanie jednego zestawu przewodów z elektrodami na prawym oku i prawej ręce, a drugiego zestawu - na lewym oku i lewej ręce.


Krok 6

Należy powoli przekręcić oba pokrętła intensywności w prawo do momentu odczucia mrowienia. Jeśli uczucie to stanie się niewygodne, to należy zmniejszyć intensywność (przekręcić pokrętła w lewo).

W czasie trwania sesji mogą państwo widzieć pojawiające się błyski światła. Terapia potrwa około 20 minut. Przy zmianie częstotliwości prądu urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a po zakończeniu sesji - trzy sygnały dźwiękowe z rzędu. Należy wtedy wyłączyć urządzenie (przekręcić oba pokrętła intensywności najbardziej w lewo) i zdjąć elektrody.

Terapia powinna być stosowana 2 razy dziennie, najlepiej raz rano i ponownie raz wieczorem. Aby utrzymać w zdrowiu działające jeszcze komórki, należy używać tego urządzenia przez resztę życia. Jeśli przestaną państwo używać urządzenia, to choroba zacznie ponownie postępować. Przegapienie sesji lub całego dnia terapii nie stanowi problemu. Po prostu powinno się uczynić z korzystania z urządzenia czynność dnia codziennego. Niektórym osobom wzrok poprawia się w ciągu kilku tygodni, inni potrzebują na to kilku miesięcy lub nawet roku. Sukces zależy od stanu medycznego pacjenta, od regularności w stosowaniu urządzenia oraz od ilości pozostałych zdrowych fotoreceptorów. 1. KONSERWACJA URZĄDZENIA


Bateria:

Gdy bateria jest w dobrym stanie, wskaźnik zasilania świeci się na zielono.

Gdy natomiast wskaźnik ten świeci się na czerwono lub jest przygaszony, oznacza to, że jak najszybciej należy wymienić baterię. Urządzenie jednak powinno działać jeszcze przez kilka godzin.

Należy zastąpić starą baterię nową 9-woltową.


Konserwacja przewodów i elektrod:

Przewody elektrod należy czyścić wilgotną szmatką. Pokrycie ich cienką warstwą talku przedłuży ich żywotność.

Aby uniknąć problemów ze skórą, należy wymieniać elektrody gdy tylko zaczną wykazywać jakiekolwiek oznaki rozkładu. 1. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Jeśli urządzenie ScyFIX 600 będzie działać nieprawidłowo, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. Jeśli żadna z nich nie rozwiąże problemu, należy oddać urządzenie do serwisu.


Lampki wskaźników świecą się, ale urządzenie nie działa poprawnie:

 1. Czy pokrętła ustawione są zgodnie z zaleceniami lekarza?

 2. Czy elektrody umieszczone są prawidłowo?

 3. Należy sprawdzić przewody i upewnić się, że elektrody zostały mocno podłączone.

 4. Należy zmienić zestaw przewodów aby sprawdzić, czy nie zostały one uszkodzone.


Urządzenie jest włączone, a wskaźnik zasilania jest przygaszony lub świeci się na czerwono:

Należy wymienić baterię.

Lampki wskaźników w ogóle się nie świecą:

Należy wymienić baterię. 1. NAPRAWA URZĄDZENIA


Aby uzyskać naprawę serwisową, najpierw należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. Możliwe, że konieczne będzie wysłanie jedynie stymulatora ScyFIX 600, przewodów lub samych elektrod razem z listem opisującym problem. Razem z urządzeniem nie trzeba wysyłać futerału.

Należy wysłać opłaconą i ubezpieczoną przesyłkę do działu obsługi klienta ScyFIX. 1. OGRANICZONA GWARANCJA


Przez jeden (1) rok gwarantujemy nowe urządzenie ScyFIX 600, wyłączając przewody, elektrody oraz baterię, jeśli w urządzeniu zostanie wykryty defekt materiałowy lub produkcyjny. Gwarancja ta stosuje się jedynie do oryginalnego nabywcy urządzenia, a karta gwarancyjna musi zostać wypełniona i odesłana do nas w ciągu trzydziestu (30) dni od zakupu.

Gwarancja ta nie pokrywa nadużyć, wypadków lub uszkodzeń spowodowanych przez stosowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją oraz przez zmiany/rozmontowanie przeprowadzone nie przez producenta urządzenia. Zostanie naprawiona lub wymieniona tylko uszkodzona część, a klient będzie musiał zapłacić za robociznę. Uszkodzone urządzenie ScyFIX 600 musi zostać wysłane do nas opłaconą i ubezpieczoną przesyłką pocztową. Nie odpowiadamy za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia wynikłe z użytkowania tego urządzenia.


Altix Sp. z o.o.

Ul,. Chlubna 88

03-051 Warszawa

Tel.

(022)676-90-30

(022)676-90-95

Fax

(022)676-58-22


Dział obsługi klienta ScyFIX

Forradsvagen 18

SE-141 46 Huddinge

Stockholm, Szwecja

Telefon: +46 8 555 793 14

Fax: +46 8 S55 788 09
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scyfix 600 Stymulator Mikroprądami icon6. 06006. 00 Sb e 600 R+l wiertarka udarowa z elektroniką Sb e 600 R+L, 600 W

Scyfix 600 Stymulator Mikroprądami icon6. 00607. 00 Sb e 600 R+l impuls Wiertarka udarowa z elektroniką Sb e 600 R+l impuls, 600 W

Scyfix 600 Stymulator Mikroprądami iconPrzykłady owoców morza z supermarketu internetowego Fresh24. pl Homar żywy (600-800 g) – cena 128,54 zł/600 g

Scyfix 600 Stymulator Mikroprądami iconAndrzej Piskozub krajoznawstwo jako stymulator rozwoju

Scyfix 600 Stymulator Mikroprądami iconStymulator zawierający wszystkie potrzebne programy pracy przydatne w twoim treningu

Scyfix 600 Stymulator Mikroprądami iconZ4 v=2vsin(/12), r=600/, a=v/12

Scyfix 600 Stymulator Mikroprądami iconArkadiusz Szymański ul. Sobieskiego 1m. 27 26-600 Radom

Scyfix 600 Stymulator Mikroprądami iconPubliczne Gimnazjum nr 5 w Radomiu 26-600 radom

Scyfix 600 Stymulator Mikroprądami iconCulture began 3,600 years ago

Scyfix 600 Stymulator Mikroprądami iconMuzeum im. Jacka malczewskiego 26 600 Radom, Rynek 11

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom