Przewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya
Pobierz 9.99 Kb.
NazwaPrzewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya
Data konwersji10.12.2012
Rozmiar9.99 Kb.
TypPrzewodnik
Zagadnienia z fizyki ogólnej


 1. Zasady dynamiki Newtona. Pęd. Zasada zachowania pędu.

 2. Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia. Siły bezwładności.

 3. Praca i energia. Energia kinetyczna i potencjalna. Siły zachowawcze. Zasada zachowania energii mechanicznej.

 4. Dynamika bryły sztywnej. Zasada zachowania momentu pędu.

 5. Oscylator harmoniczny i oscylator z tłumieniem oraz ich drgania niewymuszone. Drgania wymuszone i rezonans.

 6. Grawitacja: prawo grawitacji Newtona, prawa Keplera, grawitacyjna energia potencjalna

 7. Statyka i dynamika płynów: prawo Pascala, prawo Archimedesa, równanie ciągłości strugi, równanie Bernoulliego.

 8. Transformacje Galileusza. Transformacja Lorentza. Relatywistyczne transformacje długości, prędkości i czasu. Relatywistyczny pęd, relatywistyczny wzór na energię kinetyczną

 9. Gaz doskonały, jego przemiany i równanie stanu.

 10. Pierwsza zasada termodynamiki. Zasada ekwipartycji energii.

 11. Druga zasada termodynamiki. Ciepło zredukowane, entropia.

 12. Siły spójności: napięcie powierzchniowe, włoskowatość. Ruchy Browna.

 13. Zjawiska transportu w gazach: dyfuzja, przewodnictwo cieplne, lepkość, przewodnictwo elektryczne.

 14. Potencjał elektryczny, natężenie pola elektrycznego. Strumień pola elektrycznego. Prawo Gaussa.

 15. Dielektryk w polu elektrycznym. Polaryzacja dielektryka. Zjawiska elektrostrykcji i piezoelektryczności. Ferroelektryki. Pojemność kondensatora z dielektrykiem.

 16. Klasyczny model przewodnictwa elektrycznego.

 17. Prawo Ohma. Siła elektromotoryczna. Reguły Kirchhoffa. Praca i moc prądu.

 18. Prawo Ampere'a; oddziaływanie dwóch przewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya.

 19. Materia w polu magnetycznym. Diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki.

 20. Drgania własne i wymuszone w obwodach LC i RLC. Rezonans obwodu.

 21. Zasada superpozycji fal; fale stojące, dudnienia.

 22. Interferencja fal z dwóch identycznych źródeł punktowych; warunki wzmocnienia i wygaszenia fal, warunki interferencji w punkcie bardzo odległym od źródeł. Doświadczenie Younga - rozkład natężeń fali w prążkach interferencyjnych. Interferometr Michelsona.

 23. Zjawisko Dopplera dla fal mechanicznych i elektromagnetycznych; fala uderzeniowa.

 24. Przegląd widma fal elektromagnetycznych; najważniejsze cechy poszczególnych rodzajów promieniowania.

 25. Dyfrakcja wiązki świetlnej; zasada Huygensa-Fresnela, dyfrakcja Fraunhofera na szczelinie, siatka dyfrakcyjna.

 26. Optyka geometryczna jako graniczny przypadek optyki falowej. Podstawowe przyrządy optyczne: lupa, luneta, mikroskop.

 27. Oddziaływanie światła z ośrodkiem; prawa odbicia i załamania, całkowite wewnętrzne odbicie, dyspersja normalna i anomalna.

 28. Polaryzacja fal elektromagnetycznych: prawo Malusa, kąt Brewstera, dwójłomność kryształów, dwójłomność wymuszona, aktywność optyczna ciał.

 29. Naturalna szerokość linii widmowej - czas życia stanów wzbudzonych. Stany metatrwałe.

 30. Doświadczenie Rutherforda - wpływ rezultatów tego doświadczenia na model budowy atomu.

 31. Widmo promieniowania rentgenowskiego; ogólna charakterystyka, promieniowanie charakterystyczne, promieniowanie hamowania.

 32. Wzbudzanie i deekscytacja jader i atomowych powłok elektronowych (kwanty gamma i X, elektrony konwersji wewnętrznej i elektrony Augera; zjawisko Mössbauera).

 33. Jądro atomowe, jego odkrycie, budowa, własności.

 34. Modele jądra atomowego – kroplowy, powłokowy.

 35. Spontaniczne przemiany jądrowe – rodzaje, teoria.

 36. Oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią.

 37. Rozszczepienie jąder atomowych, energetyka jądrowa.Dodatkowe zagadnienia z fizyki nauczycielskiej


 1. Planowanie dydaktyczne długo, średnio i krótkookresowe. Koncepcja nauczania modelu kinetyczno-molekularnego budowy materii jako przykład planowania średniookresowego.

 2. Typy lekcji, ich budowa, cechy charakterystyczne oraz ich użyteczność
  we współczesnym nauczaniu fizyki.

 3. Fizyka i Przyroda w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 4. Cele nauczania fizyki. Cele ogólne a cele szczegółowe. Cele operacyjne.

 5. Rola eksperymentu w nauczaniu fizyki (demonstracje, eksperyment
  uczniowski, pomiar i jego niepewność). Laboratoryjna metoda nauczania.

 6. Istota, funkcje, zasady i kryteria oceniania w nauczaniu fizyki. Kontrola wyników nauczania, diagnoza, monitorowanie, ewaluacje a ocenianie.

 7. Metodyka rozwiązywania zadań z fizyki (zadań rachunkowych,
  eksperymentalnych i typu Fermiego). Poprawa i ocena zadania.

 8. Zasady, metody i formy nauczania fizyki. Metoda projektów.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya iconPrzewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya

Przewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya iconPrzewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya

Przewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya iconPrzewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya

Przewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya iconPrzewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya

Przewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya iconPrzewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya

Przewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya iconPrzewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya

Przewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya iconPrzewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya

Przewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya iconPrzewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya

Przewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya iconPrzewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya

Przewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya iconPrzewodników z prądem. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom