Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik
Pobierz 0.86 Mb.
NazwaKolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik
strona18/20
Data konwersji10.12.2012
Rozmiar0.86 Mb.
TypPrzewodnik
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Klasa I i II

 1. Sprawozdania z udziału w dodatkowych zajęciach i formach pracy.Opina opisowa i karta przebiegu praktyki powinna być opatrzona pieczęcią placówki oraz pieczęcią i podpisem dyrektora. Ponadto scenariusze/konspekty hospitacji oraz scenariusze/konspekty lekcji prowadzonych samodzielnie winny być potwierdzone podpisem opiekuna praktyki. Pozostałe dokumenty podpisuje tylko słuchacz.


PRAKTYKA W KLASIE III

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

III ROK ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

System dzienny


Imię i nazwisko słuchacza…………………………………………..……………………


Wykaz dokumentacji oraz kolejność ułożenia dokumentów w teczce:


    1. Karta przebiegu praktyki z wykazaną liczbą godzin (40h) odbytej praktyki (w karcie przebiegu opisane powinny być wszystkie dni praktyki).

    2. Opinia opisowa zakończona oceną wyrażoną stopniem.

    3. Harmonogram praktyki.

    4. Analiza, ocena i podsumowanie praktyki.

    5. Charakterystyka placówki oraz opis jej struktury i podstawowych funkcji na podstawie analizy dokumentacji szkoły.

    6. Opis głównych założeń programu wychowawczego szkoły.

    7. Charakterystyka wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

    8. Protokoły z udziału w zebraniach, naradach, radach pedagogicznych, uroczystościach itp. (w miarę możliwości, w zależności od placówki).

    9. Analiza i opis prowadzonej przez nauczyciela/wychowawcę dokumentacji.

    10. Charakterystyka grupy uczniów danej klasy.

    11. Charakterystyka programu realizowanego w danej klasie, charakterystyka podręczników.

    12. Scenariusze/konspekty obserwowanych lekcji.

    13. Scenariusze/konspekty lekcji prowadzonych samodzielnie .

14.Dokumentacja obserwacji jednego z wychowanków.

 1. Scenariusze lub sprawozdania z udziału w dodatkowych zajęciach i formach pracy.Opina opisowa i karta przebiegu praktyki powinna być opatrzona pieczęcią placówki oraz pieczęcią i podpisem dyrektora. Ponadto scenariusze/konspekty hospitacji oraz scenariusze/konspekty lekcji prowadzonych samodzielnie winny być potwierdzone podpisem opiekuna praktyki. Pozostałe dokumenty podpisuje tylko słuchacz.


3.EDUKACJA PLASTYCZNA I ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


PRAKTYKA W DOMU KULTURY


II ROK EDUKACJA PLASTYCZNA

I ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

System dzienny


Imię i nazwisko słuchacza…………………………………………..……………………


Wykaz dokumentacji oraz kolejność ułożenia dokumentów w teczce:


 1. Karta przebiegu praktyki z wykazaną liczbą godzin (40h) odbytej praktyki (w karcie przebiegu opisane powinny być wszystkie dni praktyki).

 2. Opinia opisowa zakończona oceną wyrażoną stopniem.

 3. Harmonogram praktyki.

 4. Analiza, ocena i podsumowanie praktyki.

 5. Charakterystyka placówki oraz opis jej struktury i podstawowych funkcji na podstawie analizy dokumentacji.

 6. Opis wyposażenia placówki w tym dokonanie oceny warunków do realizacji zadań kulturalno-edukacyjnych w domu kultury.

 7. Sprawozdanie z udziału w posiedzeniu Rady Programowej (w miarę możliwości);

 8. Opis form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę organizowanych w placówce w tym opis indywidualnego i zespołowego dorobku artystycznego dzieci i młodzieży zrzeszonej w domu kultury.

 9. Scenariusze z obserwacji zajęć i sprawozdania z form działalności domu kultury.

 10. Sprawozdanie z przebiegu zajęć i imprez artystycznych/rozrywkowych

z uwzględnieniem zakresu własnego udziału.

 1. Katalog propozycji repertuarowych do pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.


Opina opisowa i karta przebiegu praktyki powinna być opatrzona pieczęcią placówki oraz pieczęcią i podpisem dyrektora. Ponadto scenariusze/konspekty hospitacji zajęć winny być potwierdzone podpisem opiekuna praktyki. Pozostałe dokumenty podpisuje tylko słuchacz.


PRAKTYKA W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

II ROK EDUKACJA PLASTYCZNA

I ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

System dzienny


Imię i nazwisko słuchacza…………………………………………..……………………


Wykaz dokumentacji oraz kolejność ułożenia dokumentów w teczce:

 1. Karta przebiegu praktyki z wykazaną liczbą godzin (40h) odbytej praktyki (w karcie przebiegu opisane powinny być wszystkie dni praktyki.)

 2. Opinia opisowa zakończona oceną wyrażoną stopniem.

 3. Harmonogram praktyki.

 4. Analiza, ocena i podsumowanie praktyki.

 5. Charakterystyka placówki oraz opis jej struktury i podstawowych funkcji.

 6. Opis głównych założeń programu wychowawczego szkoły.

 7. Charakterystyka wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 8. Protokoły z udziału w zebraniach, naradach, radach pedagogicznych, uroczystościach itp. (w miarę możliwości, w zależności od placówki).

 9. Analiza i opis prowadzonej przez nauczyciela/wychowawcę dokumentacji.

 10. Charakterystyka grupy uczniów danej klasy.

 11. Charakterystyka programu realizowanego w danej klasie, charakterystyka podręczników.

 12. Scenariusze/konspekty obserwowanych lekcji.

 13. Scenariusze/konspekty lekcji prowadzonych samodzielnie.

 14. Dokumentacja obserwacji jednego z wychowanków.

 15. Sprawozdania z udziału w dodatkowych zajęciach i formach pracy.


Opina opisowa i karta przebiegu praktyki powinna być opatrzona pieczęcią placówki oraz pieczęcią i podpisem dyrektora. Ponadto scenariusze/konspekty hospitacji oraz scenariusze/konspekty lekcji prowadzonych samodzielnie winny być potwierdzone podpisem opiekuna praktyki. Pozostałe dokumenty podpisuje tylko słuchacz.


PRAKTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ


III ROK EDUKACJA PLASTYCZNA

I ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

System dzienny


Imię i nazwisko słuchacza…………………………………………..……………………


Wykaz dokumentacji oraz kolejność ułożenia dokumentów w teczce:

 1. Analiza, ocena i podsumowanie praktyki.

 2. Charakterystyka placówki oraz opis jej struktury i podstawowych funkcji.

 3. Opis głównych założeń programu wychowawczego szkoły.

 4. Charakterystyka wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 5. Protokoły z udziału w zebraniach, naradach, radach pedagogicznych, uroczystościach itp. (w miarę możliwości, w zależności od placówki).


W KLASIE II lub III

 1. Karta przebiegu praktyki z wykazaną liczbą godzin (40h) odbytej praktyki (w karcie przebiegu opisane powinny być wszystkie dni praktyki).

 2. Opinia opisowa zakończona oceną wyrażoną stopniem.

 3. Harmonogram praktyki.

 4. Analiza i opis prowadzonej przez nauczyciela/wychowawcę dokumentacji.

 5. Charakterystyka grupy uczniów danej klasy.

 6. Charakterystyka programu realizowanego w danej klasie, charakterystyka podręczników.

 7. Scenariusze/konspekty obserwowanych lekcji.

 8. Scenariusze/konspekty lekcji prowadzonych samodzielnie .

 9. Dokumentacja obserwacji jednego z wychowanków.

 10. Scenariusze lub sprawozdania z udziału w dodatkowych zajęciach i formach pracy.


KLASY IV- VI

 1. Karta przebiegu praktyki z wykazaną liczbą godzin (40h) odbytej praktyki (w karcie przebiegu opisane powinny być wszystkie dni praktyki.

 2. Opinia opisowa zakończona oceną wyrażoną stopniem.

 3. Harmonogram praktyki

 4. Analiza i opis prowadzonej przez nauczyciela/wychowawcę dokumentacji.

 5. Charakterystyka wybranej klasy uczniów.

 6. Charakterystyka programu nauczania realizowanego w klasach IV-VI pod kątem treści z zakresu edukacji plastycznej.

 7. Scenariusze/konspekty obserwowanych lekcji.

 8. Scenariusze/konspekty lekcji prowadzonych samodzielnie.Opina opisowa i karta przebiegu praktyki powinna być opatrzona pieczęcią placówki oraz pieczęcią i podpisem dyrektora. Ponadto scenariusze/konspekty hospitacji oraz scenariusze/konspekty lekcji prowadzonych samodzielnie winny być potwierdzone podpisem opiekuna praktyki. Pozostałe dokumenty podpisuje tylko słuchacz.


PRAKTYKA W GIMNAZJUM


III ROK EDUKACJI PLASTYCZNEJ

I ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

System dzienny


Imię i nazwisko słuchacza…………………………………………..……………………


Wykaz dokumentacji oraz kolejność ułożenia dokumentów w teczce:


 1. Karta przebiegu praktyki z wykazaną liczbą godzin (40h) odbytej praktyki (w karcie przebiegu opisane powinny być wszystkie dni praktyki).

 2. Opinia opisowa zakończona oceną wyrażoną stopniem.

 3. Harmonogram praktyki

 4. Analiza, ocena i podsumowanie praktyki.

 5. Charakterystyka placówki oraz opis jej struktury i podstawowych funkcji.

 6. Opis głównych założeń programu wychowawczego szkoły.

 7. Charakterystyka wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 8. Protokoły z udziału w zebraniach, naradach, radach pedagogicznych, uroczystościach itp. (w miarę możliwości zależnie od placówki).

 9. Scenariusze/konspekty przygotowania, przebiegu i podsumowania imprezy kulturalnej lub wycieczki.

 10. Analiza i opis prowadzonej przez nauczyciela/wychowawcę dokumentacji.

 11. Charakterystyka wybranej klasy uczniów.

 12. Charakterystyka programu nauczania realizowanego w klasach gimnazjalnych pod kątem treści z zakresu edukacji plastycznej.

 13. Scenariusze/konspekty obserwowanych lekcji.

 14. Scenariusze/konspekty lekcji prowadzonych samodzielnie.Opina opisowa i karta przebiegu praktyki powinna być opatrzona pieczęcią placówki oraz pieczęcią i podpisem dyrektora. Ponadto scenariusze/konspekty hospitacji oraz scenariusze/konspekty lekcji prowadzonych samodzielnie winny być potwierdzone podpisem opiekuna praktyki. Pozostałe dokumenty podpisuje tylko słuchacz.


4.EDUKACJA MUZYCZNA I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA


PRAKTYKA W PRZEDSZKOLU - GRUPA DZIECI TRZYLETNICH


II ROK EDUKACJI MUZYCZNEJ I EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

System dzienny


Imię i nazwisko słuchacza…………………………………………..……………………


Wykaz dokumentacji oraz kolejność ułożenia dokumentów w teczce:


 1. Karta przebiegu praktyki z wykazaną liczbą godzin (50h) odbytej praktyki (w karcie przebiegu opisane powinny być wszystkie dni praktyki).

 2. Opinia opisowa zakończona oceną wyrażoną stopniem.

 3. Harmonogram praktyki.

 4. Analiza, ocena i podsumowanie praktyki.

 5. Charakterystyka placówki oraz opis jej struktury i podstawowych funkcji na podstawie analizy dokumentacji przedszkola.

 6. Protokoły z (w miarę możliwości, w zależności od placówki);:

  1. udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej, rady rodziców, rady przedszkola (w zależności od placówki);

  2. udziału w zebraniach z rodzicami;

  3. udziału w działaniach podejmowanych w ramach WDN;

 7. Charakterystyka programu wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji w grupie.

 8. Ogólna charakterystyka grupy.

 9. Opis prowadzonej przez nauczyciela dokumentacji.

 10. Scenariusze z obserwacji ranków i zajęć.

 11. Scenariusze prowadzonych ranków i zajęć.

 12. Sprawozdanie

 • z organizowania i nadzorowania leżakowania (dotyczy grup dzieci młodszych),

 • z udziału w czynnościach opiekuńczo-wychowawczych i innych czynności dotyczących samodzielnej pracy z dzieckiem..


Opina opisowa i karta przebiegu praktyki powinna być opatrzona pieczęcią placówki oraz pieczęcią i podpisem dyrektora. Ponadto scenariusze/konspekty hospitacji oraz scenariusze/konspekty zajęć prowadzonych samodzielnie winny być potwierdzone podpisem opiekuna praktyki. Pozostałe dokumenty podpisuje tylko słuchacz.


PRAKTYKA W PRZEDSZKOLU - GRUPA DZIECI PIĘCIOLETNICH LUB SZEŚCIOLETNICH


II ROK EDUKACJI MUZYCZNEJ I EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

System dzienny


Imię i nazwisko słuchacza…………………………………………..……………………


Wykaz dokumentacji oraz kolejność ułożenia dokumentów w teczce:


 1. Karta przebiegu praktyki z wykazaną liczbą godzin (50h) odbytej praktyki (w karcie przebiegu opisane powinny być wszystkie dni praktyki).

 2. Opinia opisowa zakończona oceną wyrażoną stopniem.

 3. Harmonogram praktyki.

 4. Analiza, ocena i podsumowanie praktyki.

 5. Charakterystyka placówki oraz opis jej struktury i podstawowych funkcji na podstawie analizy dokumentacji przedszkola.

 6. Protokoły z (w miarę możliwości, w zależności od placówki);:

  1. udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej, rady rodziców, rady przedszkola (w zależności od placówki);

  2. udziału w zebraniach z rodzicami;

  3. udziału w działaniach podejmowanych w ramach WDN;

 7. Charakterystyka programu wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji w grupie.

 8. Ogólna charakterystyka grupy.

 9. Opis prowadzonej przez nauczyciela dokumentacji.

 10. Scenariusze z obserwacji ranków i zajęć.

 11. Scenariusze prowadzonych ranków i zajęć.

 12. Sprawozdanie

 • z udziału w czynnościach opiekuńczo-wychowawczych i innych czynności dotyczących samodzielnej pracy z dzieckiem..


Opina opisowa i karta przebiegu praktyki powinna być opatrzona pieczęcią placówki oraz pieczęcią i podpisem dyrektora. Ponadto scenariusze/konspekty hospitacji oraz scenariusze/konspekty zajęć prowadzonych samodzielnie winny być potwierdzone podpisem opiekuna praktyki. Pozostałe dokumenty podpisuje tylko słuchacz.


PRAKTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ KLASY I - VI


III ROK EDUKACJI MUZYCZNEJ I EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

System dzienny


Imię i nazwisko słuchacza…………………………………………..……………………


Wykaz dokumentacji oraz kolejność ułożenia dokumentów w teczce:


 1. Karta przebiegu praktyki z wykazaną liczbą godzin (60h) odbytej praktyki (w karcie przebiegu opisane powinny być wszystkie dni praktyki).

 2. Opinia opisowa zakończona oceną wyrażoną stopniem.

 3. Harmonogram praktyki

 4. Analiza, ocena i podsumowanie praktyki.

 5. Charakterystyka placówki oraz opis jej struktury i podstawowych funkcji na podstawie analizy dokumentacji szkoły.

 6. Opis głównych założeń programu wychowawczego szkoły.

 7. Charakterystyka wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 8. Analiza i opis prowadzonej przez nauczyciela/wychowawcę dokumentacji.

 9. Charakterystyka wybranej klasy uczniów.

 10. Scenariusze/konspekty obserwowanych lekcji.

 11. Scenariusze/konspekty prowadzonych samodzielnie lekcji z zakresu muzyki, uwzględniając lekcje w klasach nauczania zintegrowanego (I – III).

 12. Protokoły z udziału w zebraniach, naradach, radach pedagogicznych, uroczystościach itp.(w miarę możliwości zależnie od placówki).

 13. Scenariusze/konspekty/ sprawozdania z przygotowania, przebiegu i podsumowania imprezy kulturalnej lub wycieczki.

 14. Charakterystyka programu nauczania realizowanego w klasach I – III, IV - VI pod kątem treści z zakresu edukacji muzycznej.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Powiązany:

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie kolegium języków obcych w ciechanowie

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie kolegium języków obcych w ciechanowie

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie kolegium języków obcych w ciechanowie

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie kolegium języków obcych w ciechanowie

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie kolegium języków obcych w mielcu

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie Specjalność – Język Niemiecki

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie kolegium języków obcych w iławie praktyczna nauka języka angielskiego

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconNauczycielskie kolegium języków obcych w chojnicach praktyczna nauka języka angielskiego

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconPoradnik dla nauczycieli wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych / Krystyna Dębicka, Małgorzata Morkowska. Leszno : Kolegium Nauczycielskie, 1998. 179 s.; 20 cm

Kolegium nauczycielskie w bytomiu przewodnik iconCentrum Języków Europejskich – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom