Medycyna nuklearna
Pobierz 21.17 Kb.
NazwaMedycyna nuklearna
Data konwersji10.12.2012
Rozmiar21.17 Kb.
TypWymagania

1.

Nazwa przedmiotu


Medycyna nuklearna

2.

Kierownik jednostki


Prof.. dr hab. Franciszek Rogowski

3.

Zajęcia dydaktyczne w jednostcea

30

ECTSb 1
Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia

Fakultety
10 godzin

-

20 godzin

-

4.

Wymagania wstępne niezbędne do realizacji zajęć dydaktycznych w jednostce i sposób ich sprawdzania.


Przed przystąpieniem do ćwiczeń student ma obowiązek zapoznać się z zagadnieniami przewidzianymi na dany dzień zajęć. Materiały dotyczące tematów ćwiczeń będą udostępniane studentom w trakcie ćwiczenia poprzedzającego dane zajęcia, z wyjątkiem zajęć poniedziałkowych, do których materiały powinien odebrać przedstawiciel grupy w tygodniu poprzedzającym blok ćwiczeń z medycyny nuklearnej. Wiadomości z zakresu obejmującego materiał ćwiczeniowy będą sprawdzane przez asystenta prowadzącego ćwiczenia w formie odpowiedzi ustnej lub krótkich sprawdzianów pisemnych.


5.

Tematy zajęć dydaktycznych w jednostce
Wykłady

 1. Zarys historii medycyny nuklearnej. Podstawy fizyczne badań radioizotopowych - elementy fizyki jądrowej. Podstawowe techniki detekcji promieniowania jądrowego. Aparatura diagnostyczna w medycynie nuklearnej.

 2. Podstawy radiobiologii i zasady ochrony radiologicznej.

 3. Wstęp do diagnostyki izotopowej In vivo i terapii za pomocą radioizotopów. Metody produkcji radioizotopów. Mechanizmy lokalizacji radiofarmaceutyków.

 4. Metody radiokompetycyjne i diagnostyka izotopowa in vitro. Medycyna nuklearna w pediatrii.

 5. Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) w diagnostyce chorób centralnego układu nerwowego, w kardiologii i onkologii. Perspektywy rozwoju medycyny nuklearnej.
Seminaria

Ćwiczenia

I

 1. Informacje wstępne na temat medycyny nuklearnej, zakresu jej działalności oraz organizacji pracy w placówkach medycyny nuklearnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony radiologicznej i zasad BHP.

 2. Przegląd możliwości diagnostyki radioizotopowej. Filmy – „Zastosowanie radioizotopów w medycynie”.

 3. Uczestniczenie w badaniu pacjenta, przed podaniem radiofarmaceutyku i podczas obrazowania gamma-kamerowego. Ustalenie wskazań oraz przeciwwskazań do podania odpowiedniego rodzaju radioizotopu.

 4. Diagnostyka izotopowa chorób przytarczyc.
II

 1. Diagnostyka izotopowa chorób tarczycy. Omówienie podstaw patofizjologicznych i diagnostyki chorób tarczycy.

 2. Podstawowe informacje dotyczące kwalifikacji pacjentów z nadczynnością tarczycy do leczenia radiojodem – 131I.

 3. Monitorowanie leczenia nadczynności tarczycy 131I. Metody oceny efektów leczenia.

 • demonstracja badań oraz interpretacja wyników ciekawszych przypadków klinicznych, zarejestrowanych na przeźroczach i w pamięci komputera

 1. Diagnostyka i leczenie izotopowe wysokozróżnicowanych raków tarczycy.

 2. Uczestnictwo w badaniu i kwalifikacji pacjentów do leczenia radiojodem.

III

 1. Diagnostyka izotopowa w onkologii.

 2. Technika węzła wartowniczego. Zastosowanie praktyczne.

 3. Terapia radioizotopowa w onkologii i hematologii.

 4. Diagnostyka izotopowa w wykrywaniu ognisk zapalnych.

 5. Demonstracja badań oraz interpretacja wyników ciekawszych przypadków klinicznych, zarejestrowanych na przeźroczach i w pamięci komputera. Uczestniczenie w badaniu pacjentów.
IV

 1. Scyntygrafia statyczna i dynamiczna układu kostnego.

 2. Diagnostyka i leczenie chorób stawów. Synowektomia radioizotopowa.

 3. Diagnostyka izotopowa zatorowości płuc.

 4. Diagnostyka radioizotopowa w nefrologii i urologii.

 5. Uczestnictwo w badaniu pacjentów przed podaniem radiofarmaceutyków i podczas obrazowania scyntygraficznego.
V

 1. Radioizotopowe metody diagnostyczne centralnego układu nerwowego.

 2. Medycyna nuklearna w kardiologii.

 3. Diagnostyka radioizotopowa krwawień z przewodu pokarmowego.

 4. Uczestnictwo w badaniu pacjentów przed podaniem radiofarmaceutyku i podczas obrazowania scyntygraficznego.

 5. Podsumowanie ćwiczeń.
Fakultety


6.

Forma zaliczenia zajęć dydaktycznych

 1. sposób zaliczania poszczególnych ćwiczeń

Ćwiczenia będą zaliczane na podstawie na podstawie odpowiedzi ustnej bądź pisemnej studenta

 1. sposób zaliczania seminariów (-)

 2. sposób i forma zaliczenia całości zajęć dydaktycznych w danej jednostce

Warunkami niezbędnymi do dopuszczenia studenta do zaliczenia końcowego są: obecność na wszystkich wykładach i ćwiczeniach, wykazanie się w trakcie zajęć wiedzą z zagadnień obejmujących dane ćwiczenie. Zaliczenie końcowe odbywa się w formie pisemnej po zakończeniu cyklu wykładów oraz bloku ćwiczeniowego.

 1. forma zwolnienia z egzaminu

Nie przewiduje się takiej możliwości.

7.

Wykaz zalecanych podręczników (proszę uwzględnić podręczniki zalecane w przygotowaniach do LEP i LDEP)


Podręcznik niezbędny do uzyskania podstawowych wiadomości z przedmiotu (maksymalnie 2 pozycje)

 1. Zarys medycyny nuklearnej – S. Nowak, K. Rudzki, W. Bielecka, PZWL 1998.

 2. Medycyna nuklearna – L. Królicki, Wyd.: Fundacja im. L. Rydygiera; Warszawa 1996.

Podręcznik uzupełniający (maksymalnie 2 pozycje)

 1. Problemy Medycyny Nuklearnej – czasopismo dostępne w Bibliotece UM oraz w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.

 2. Medycyna nuklearna. Skrypt dla studentów – pod red. P. Lassa, Wyd. Akademii Medycznej w Gdańsku, 1994.

a – proszę o wpisanie ilości godzin dydaktycznych

b – wpisuje Dziekanat

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Medycyna nuklearna iconMedycyna katastrof I medycyna ratunkowa Przedmiot obowiązkowy

Medycyna nuklearna iconKoziej: północnokoreańska próba nuklearna argumentem za budową systemu przeciwrakietowego

Medycyna nuklearna iconNuklearna hipokryzja jest głównym elementem w trudnościach w usunięciu ze świata zagrożenia samobójstwem nuklearnym ludzkości w obecnej epoce nuklearnej

Medycyna nuklearna iconWarszawa, Polska Greenpeace od początku swego istnienia prowadził działania przeciwko zagrożeniom związanym z bronią nuklearną, niezależnie od miejsca jej

Medycyna nuklearna iconMedycyna Molekularna

Medycyna nuklearna iconW konkluzji do ksiazki “Iran: Skutki Wojny" (“Iran: Consequences Of a war") Paul’a Rogers’a z Instytutu Badan w Oksfordzie, autor pisze, ze atak na nuklearna

Medycyna nuklearna iconPoniedziałek 00 – 10. 15 – Medycyna ratunkowa

Medycyna nuklearna iconMedycyna zapobiegawcza I środowiskowa

Medycyna nuklearna iconPoniedziałek 00 – 10. 15 – Medycyna ratunkowa

Medycyna nuklearna iconMedycyna sądowa w Polsce

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom