Temat Wyznaczanie współczynnika załamania światła w roztworach metodą interferencyjną
Pobierz 15.76 Kb.
NazwaTemat Wyznaczanie współczynnika załamania światła w roztworach metodą interferencyjną
Data konwersji10.12.2012
Rozmiar15.76 Kb.
TypDokumentacja

Sergiusz Przybylski

III rok IS


Grupa III


Nr. ćwiczenia F312

Pieczęć

Data opracowania

Ćwiczenia prowadziła:


Dr M. Kowalik

OcenaTemat Wyznaczanie współczynnika załamania światła w roztworach metodą interferencyjną


Wstęp:

Interferometry służą do pomiaru bardzo małych różnic współczynnika załamania. W tak zwanych interferometrach Rayleigh istota pomiaru sprowadza się do wyznaczenia metodą interferometryczną różnic dróg optycznych dla dwóch spójnych wiązek światła przechodzących przez dwie kuwety: pomiarową, zawierającą substancje badaną i porównawczą ,z substancją o znanym współczynniku załamania. Choć zasada pomiaru jest taka sama, to interferometry różnią się sposobem uzyskiwania spójnych wiązek światła oraz pomiarem różnicy dróg optycznych. Zasadę działania tzw. Interferometru szczelinowego pokazano na rysunku.


Źródłem światła jest szczelina oświetlająca S. Światło jest skupione na podwójnej szczenienie S2. Powstają dwie równoległe wiązki, które po przejściu przez kuwety k1,k2 i płytki kompensujące C są skupione za pomocą soczewki L1 i tworzą obraz interferencyjny, który oglądamy przez okular O. Odległość szczeliny b musi być dość duża, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia odległości prążków interferencyjnych. Jakość obrazu można dodatkowo poprawić przez zastosowanie soczewek cylindrycznych. Do pomiaru przesunięć prążków stosowana jest metoda porównawcza. Wprowadzenie do kuwet ośrodków o różnicy współczynników n-n’ powoduje zmianę rzędu prążków interferencyjnych o

= h


Wyniki pomiarów:

roztwory%

x[mm]

h

0,50000

5,94000

18,50000

1,50000

27,76000

79,50000

0,70000

5,21000

16,00000


Obliczenia:


Do obliczenia współczynnika załamania korzystamy ze wzoru:
Gdzie

- długość fali świetlnej = 0,00000054618 [m]

l – długość kuwety =0,02[m]

- współczynnik załamania wody = 1,3323


%

x[mm]

h

N

0,50000

5,94000

18,50000

1,33281

1,50000

27,76000

79,50000

1,33447

0,70000

5,21000

16,00000

1,33274

Wykres otrzymanych współczynników:
Wnioski końcowe:

Podczas doświadczenia otrzymałem współczynniki załamań dla roztworów cukru:

Dla stężenia cukru 0,5% otrzymałem n=1,33281

Dla stężenia cukru 0,7% otrzymałem n=1,33274

Dla stężenia cukru 1,5% otrzymałem n=1,33447

Współczynnik załamania wzrasta razem z stężeniem zawartości cukru w wodzie. Błędnym wynikiem wydaje się być wyliczone n dla stężenia 0,7%, ponieważ po dokonaniu obliczeń, można odnieść wrażenie, że stężenie tego roztworu jest poniżej 0,5%. Spowodowane to może być przez wagę (służącą do odważenia cukru) o dość małej dokładności.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat Wyznaczanie współczynnika załamania światła w roztworach metodą interferencyjną iconWyznaczanie współczynnika załamania światła metodą kąta najmniejszego odchylenia

Temat Wyznaczanie współczynnika załamania światła w roztworach metodą interferencyjną iconĆwiczenie 8 (8) wyznaczanie wspóŁczynnika załamania światłA

Temat Wyznaczanie współczynnika załamania światła w roztworach metodą interferencyjną iconĆwiczenie O1: Wyznaczanie współczynnika załamania światła w cieczy przy pomocy refraktometru

Temat Wyznaczanie współczynnika załamania światła w roztworach metodą interferencyjną iconTemat: Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektryczną

Temat Wyznaczanie współczynnika załamania światła w roztworach metodą interferencyjną iconĆwiczenie nr Temat: Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą

Temat Wyznaczanie współczynnika załamania światła w roztworach metodą interferencyjną iconTemat: Wyznaczanie współczynnika lepkości gazu metodą wirującej tarczy

Temat Wyznaczanie współczynnika załamania światła w roztworach metodą interferencyjną iconĆwiczenie nr 22 Wyznaczanie współczynnika załamania dla pryzmatu

Temat Wyznaczanie współczynnika załamania światła w roztworach metodą interferencyjną iconĆwiczenie 71 I 72 pomiar wspóŁczynnika załamania światła I refrakcji

Temat Wyznaczanie współczynnika załamania światła w roztworach metodą interferencyjną iconĆwiczenie: Wyznaczanie współczynnika dla powietrza, metodą Clementa-Desormesa

Temat Wyznaczanie współczynnika załamania światła w roztworach metodą interferencyjną iconĆwiczenie M1: Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokes’a (opadania kulki)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom