Program nauczania *
Pobierz 1.99 Mb.
NazwaProgram nauczania *
strona7/20
Data konwersji10.12.2012
Rozmiar1.99 Mb.
TypProgram nauczania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
Efekty kształcenia
wg podstawy programowej

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i umiejętności stanowiące uszczegółowione efekty kształcenia

Treści kształcenia

Proponowane ćwiczenia

Uwagi

PKZ(M.a)

(7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

(16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;

(17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;


PKZ(E.a)

(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;


M.18

1(3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;

1(6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

2(3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;

2(5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

2(10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;4.4. Układ przeniesienia napędu

Podręcznik

„Podwozia
i nadwozia pojazdów samochodowych

Cz.1”

WKŁ

Uczeń:

 • rozróżnia rodzaje układów przeniesienia napędu

 • objaśnia napęd klasyczny

 • objaśnia zblokowany napęd przedni

 • objaśnia zblokowany napęd tylny

 • objaśnia stały napęd na wszystkie koła

 • objaśnia napędy szeregowe

 • objaśnia napędy równoległe

 • objaśnia napęd szeregowo-równoległy

 • objaśnia napędy w samochodach użytkowych

 • podaje zadania sprzęgieł

 • umiejscawia sprzęgło w układzie przeniesienia napędu

 • opisuje sprzęgło cierne

 • opisuje sprzęgło hydrokinetyczne

 • opisuje sprzęgło elektromagnetyczne

 • rozróżnia rodzaje sterowania sprzęgłem

 • wymienia elementy składowe sprzęgła ciernego jednotarczowego

 • wymienia elementy składowe sprzęgła ciernego wielotarczowego

 • rozróżnia rodzaje sprzęgieł z samoczynną regulacją

 • rozróżnia budowę sprzęgła wielotarczowego mokrego

 • rozpoznaje mechanizmy sterowania sprzęgłem

 • objaśnia działanie mechanicznego układu sterowania

 • objaśnia działanie hydraulicznego układu sterowania

 • objaśnia działanie elektrycznego układu sterowania

 • rozpoznaje materiały stosowane do produkcji elementów sprzęgła

 • objaśnia sposoby obsługi sprzęgła

 • objaśnia sposoby naprawy sprzęgła

 • objaśnia sposób weryfikacji uszkodzeń sprzęgła

 • przeprowadza regulację sprzęgła

 • przeprowadza odpowietrzenie układu sterowania sprzęgła

 • wymontowuje sprzęgło z pojazdu

 • montuje sprzęgło do pojazdu

 • określa miejsce położenia skrzynki biegów

 • podaje zadania skrzynek biegów

 • rozróżnia rodzaje skrzynek biegów

 • oblicza przełożenia skrzynki biegów

 • objaśnia budowę stopniowej mechanicznej skrzynki biegów

 • rozróżnia budowę współosiowej i niewspółosiowej skrzynki biegów

 • rozróżnia rodzaje mechanizmów zmiany biegów

 • rozpoznaje rodzaje synchronizatorów

 • objaśnia działanie zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów

 • rozróżnia rodzaje zmechanizowanych skrzynek biegów

 • rozróżnia rodzaje automatycznych skrzynek biegów

 • określa budowę skrzynki biegów DSG

 • rozpoznaje zasadę działania skrzynki biegów DSG

 • określa budowę skrzynek biegów samochodów użytkowych

 • określa warunki obsługi mechanicznych skrzynek biegów

 • rozróżnia sposoby weryfikacji uszkodzeń mechanicznych skrzynek biegów

 • określa kolejność postępowania przy poszukiwaniu uszkodzeń mechanicznych skrzynek biegów

 • określa kolejność demontażu skrzynki biegów

 • przeprowadza demontaż skrzynki biegów

 • rozróżnia uszkodzone elementy skrzynki biegów

 • kwalifikuje elementy do naprawy lub wymiany

 • określa kolejność montażu skrzynki biegów

 • przeprowadza montaż skrzynki biegów

 • opisuje budowę przekładni hydrokinetycznej

 • określa zasadę działania przekładni hydrokinetycznej

 • rozróżnia części przekładni hydrokinetycznej

 • rozróżnia elementy przekładni planetarnej

 • objaśnia zasadę działania przekładni planetarnej

 • objaśnia zasadę działania szeregów planetarnych

 • rozróżnia sprzęgła i hamulce przekładni planetarnej

 • rozróżnia mechanizmy sterowania przekładni planetarnej

 • rozróżnia uszkodzenia przekładni planetarnej

 • przeprowadza diagnostykę komputerową sterowania przekładni planetarnej

 • rozróżnia materiały eksploatacyjne stosowane do obsługi skrzynek biegów

 • rozróżnia rodzaje olejów stosowanych do obsługi skrzynek biegów

 • przeprowadza wymianę materiałów eksploatacyjnych przekładni planetarnej

 • rozróżnia rodzaje bezstopniowych skrzynek biegów

 • weryfikuje usterki bezstopniowych skrzynek biegów

 • przeprowadza obsługę bezstopniowych skrzynek biegów

 • określa zadania wałów napędowych

 • określa zadania przegubów napędowych

 • rozróżnia elementy wałów napędowych

 • rozróżnia rodzaje przegubów

 • rozróżnia rodzaje przegubów równobieżnych

 • rozróżnia rodzaje przegubów elastycznych

 • objaśnia metody weryfikacji uszkodzeń przegubów

 • objaśnia uszkodzenia przegubów

 • przeprowadza weryfikację uszkodzeń przegubów

 • dobiera materiały eksploatacyjne do obsługi przegubów

 • dokonuje obsługi i naprawy przegubów

 • dokonuje naprawy wałów napędowych i półosi

 • określa zadania przekładni głównej

 • oblicza przełożenia przekładni głównej

 • rozróżnia rodzaje przekładni głównej

 • opisuje budowę przekładni głównej

 • objaśnia budowę przekładni głównej ślimakowej

 • opisuje budowę dwustopniowej przekładni głównej

 • objaśnia budowę przekładni głównej dwubiegowej

 • podaje zadania mechanizmu różnicowego

 • opisuje elementy mechanizmu różnicowego

 • objaśnia zasadę działania mechanizmu różnicowego

 • objaśnia działanie mechanizmów różnicowych o zwiększonym tarciu wewnętrznym

 • przeprowadza demontaż przekładni głównej

 • przeprowadza weryfikację przekładni głównej

 • objaśnia przyczyny zużycia przekładni

 • przeprowadza regulację przekładni głównej

 • przeprowadza regulację luzu międzyzębnego przekładni głównej

 • przeprowadza weryfikację mechanizmu różnicowego

 • przeprowadza demontaż mechanizmu różnicowego

 • przeprowadza montaż mechanizmu różnicowego

 • dokonuje obsługi przekładni głównej i mechanizmu różnicowego

 • rozróżnia zadania mostów napędowych

 • opisuje elementy budowy mostów napędowych

 • dokonuje obsługi mostów napędowych

 • przeprowadza weryfikację uszkodzeń mostów napędowych

 • dobiera materiały eksploatacyjne do obsługi mostów napędowych

 • rozróżnia rodzaje półosi obciążonych

 • rozróżnia rodzaje półosi nieobciążonych

 • wymienia przeguby napędowe

 • dokonuje weryfikacji łożysk piasty koła

 • wymienia łożyska piasty koła

 • ustawia klucz dynamometryczny

 • posługuje się instrukcjami naprawczymi

 • rozróżnia rodzaje napędów wieloosiowych

 • określa elementy napędu na wszystkie koła

 • rozróżnia rodzaje skrzynek rozdzielczych

 • opisuje napędy wieloosiowe samochodów ciężarowych

 • rozróżnia rodzaje mechanizmów różnicowych międzyosiowych

 • opisuje zespoły blokujące międzyosiowy mechanizm różnicowy

 • weryfikuje uszkodzenia mechanizmów międzyosiowych

 • dokonuje obsługi układu napędowych wieloosiowych

 • dobiera materiały eksploatacyjne do obsługi mechanizmów napędowych

 • Rodzaje układów przeniesienia napędu

 • Sprzęgła samochodowe

 • Zadania i rodzaje sprzęgieł

 • Sprzęgła cierne tarczowe

 • Obsługa i naprawa sprzęgieł

 • Skrzynki biegów

 • Zadania skrzynek biegów

 • Zasada działania skrzynek biegów

 • Mechaniczne skrzynki biegów o osiach stałych

 • Mechaniczne skrzynki biegów samochodów użytkowych

 • Obsługa mechanicznych skrzynek biegów

 • Naprawa mechanicznych skrzynek biegów

 • Automatyczne skrzynki biegów

 • Obsługa automatycznych skrzynek biegów

 • Naprawa automatycznych skrzynek biegów

 • Wały napędowe i przeguby

 • Obsługa wałów napędowych

 • Naprawa wałów napędowych

 • Rodzaje i zadania przegubów

 • Obsługa i naprawa przegubów

 • Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe

 • Budowa i zadania przekładni głównej

 • Budowa i zadania mechanizmu różnicowego
 • Budowa i zadania obudowy mostu napędowego

 • Naprawa przekładni głównej

 • Naprawa mechanizmu różnicowego

 • Półosie i piasty kół napędowych

 • Obsługa i naprawa półosi i piast kół

 • Napędy na wszystkie koła

 • Budowa skrzynki rozdzielczej

 • Obsługa i naprawa skrzynek rozdzielczych

 • Materiały eksploatacyjne stosowane w układach przeniesienia napędu.
 • W wybranych modelach samochodów wskazanie elementów układów przeniesienia napędu

 • Na modelu dokonanie wymontowania, weryfikacji i zamontowania sprzęgła

 • Na modelach skrzynek biegów dokonanie demontażu i montażu skrzynek

 • Na modelu dokonanie demontażu i montażu automatycznej skrzynki biegów

 • Przeprowadzenie regulacji luzu międzyzębnego przekładni głównej

 • Przeprowadzenie diagnostyki komputerowej automatycznych skrzynek biegów

 • Zastosowanie KTS

 • Sprawdzian wiadomości z mechanicznych skrzynek biegów

 • Sprawdzian wiadomości z automatycznych skrzynek biegów

 • Sprawdzian wiadomości z przekładni głównej

 • Wykonanie prezentacji przez uczniów do wyboru:

 • mechaniczne skrzynki biegów

 • naprawa skrzynek biegów

 • mosty napędowe

 • napędy wieloosiowe

 • naprawa mostów napędowych
Efekty kształcenia
wg podstawy programowej

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i umiejętności stanowiące uszczegółowione efekty kształcenia

Treści kształcenia

Proponowane ćwiczenia

Uwagi

PKZ(M.a)

(7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

(16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;

(17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;


PKZ(E.a)

(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;


M.18

1(3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;

1(6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

2(3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;

2(5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

2(10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;


4.5. Układ hamulcowy

Podręcznik

„Podwozia
i nadwozia pojazdów samochodowych

Cz.2”

WKŁ

Uczeń:

 • analizuje układ sił podczas hamowania

 • podaje czynniki wpływające na proces hamowania

 • rozróżnia siły hamowania działające na poszczególne koła

 • rozpoznaje rodzaje hamulców

 • rozróżnia rodzaje hamulców ze względu na sposób uruchamiania

 • rozróżnia rodzaje hamulców ze względu na rodzaj konstrukcji

 • opisuje zasadę działania hamulca

 • rozróżnia podstawowe elementy układu hamulcowego

 • opisuje zasadę działania hydraulicznego układu hamulcowego

 • opisuje zasadę działania pneumatycznego układu hamulcowego

 • opisuje budowę układu hamulcowego bębnowego

 • rozróżnia elementy układu hamulca bębnowego hydraulicznego

 • rozpoznaje części składowe rozpieraczy szczęk

 • rozpoznaje układy simplex

 • rozpoznaje układy duplex

 • rozpoznaje części składowe rozpieraczy pneumatycznych

 • rozróżnia rodzaje samoregulatorów szczęk

 • opisuje elementy hamulca tarczowego

 • objaśnia budowę zacisku hamulcowego hydraulicznego

 • objaśnia budowę zacisku hamulcowego pneumatycznego

 • objaśnia zasadę działania hamulca tarczowego

 • rozróżnia rodzaje mocowania zacisków hamulcowych

 • opisuje mechanizm regulacji luzu pomiędzy klockiem i tarczą

 • objaśnia budowę klocka hamulcowego

 • rozróżnia rodzaje tarcz hamulcowych

 • rozróżnia rodzaje mechanizmów uruchamiania hamulca zasadniczego

 • rozpoznaje pedał hamulca

 • rozpoznaje pompę hamulcową

 • rozpoznaje urządzenia wspomagające hamowanie

 • rozpoznaje urządzenie wspomagające podciśnieniowe

 • rozróżnia rodzaje podziału obwodów hamulcowych

 • rozpoznaje elementy pompy hamulcowej

 • rozróżnia rodzaje przewodów hamulcowych

 • rozpoznaje układ uruchamiania hamulców EHB

 • rozpoznaje układ uruchamiania hamulców EMB

 • rozpoznaje układ pneumatycznego uruchamiania hamulców

 • rozróżnia rodzaje zaworów pneumatycznego układu hamulcowego

 • rozróżnia rodzaje mechanizmów uruchamiających hamulec postojowy

 • rozpoznaje części hamulca postojowego sterowanego mechanicznie

 • rozpoznaje części hamulca postojowego sterowanego pneumatycznie

 • rozpoznaje części hamulca postojowego sterowanego silnikiem elektrycznym

 • rozróżnia rodzaje korektorów siły hamowania

 • rozróżnia rodzaje korektorów siły hamowania w zależności od obciążenia
 • rozróżnia rodzaje korektorów siły hamowania w zależności od opóźnienia hamowania

 • objaśnia zasadę działania układu ABS

 • rozpoznaje części składowe układu ABS

 • objaśnia budowę modulatora ABS

 • rozróżnia układ ABS 3- i 4-kanałowy

 • przeprowadza diagnostykę układu ABS

 • rozróżnia rodzaje hamulców ciągłego działania

 • rozróżnia rodzaje hamulców silnikowych

 • rozróżnia rodzaje zwalniaczy

 • objaśnia budowę zwalniaczy elektromagnetycznych

 • objaśnia budowę zwalniaczy hydrodynamicznych

 • objaśnia sposoby diagnostyki układu hamulcowego hydraulicznego

 • objaśnia sposób oceny skoku pedału hamulcza

 • wyciąga wnioski z oceny skoku pedału hamulca

 • objaśnia metody sprawdzenia szczelności układu hamulcowego

 • przeprowadza badania stanowiskowe układu hamulcowego

 • analizuje wyniki badań stanowiskowych i określa niesprawność układu hamulcowego

 • rozpoznaje stan techniczny przewodów hamulcowych

 • przeprowadza pomiar i ocenę tarczy hamulcowej

 • przeprowadza pomiar bicia tarczy hamulcowej

 • przeprowadza pomiar zużycia okładziny ciernej klocków hamulcowych

 • przeprowadza pomiar zużycia bębnów hamulcowych

 • przeprowadza pomiar grubości okładziny ciernej

 • przeprowadza weryfikację zacisku hamulcowego

 • przeprowadza demontaż zacisku hamulcowego

 • przeprowadza montaż zacisku hamulcowego

 • przeprowadza odpowietrzenie układu hamulcowego

 • przeprowadza pomiar zawodnienia płynu hamulcowego

 • rozpoznaje materiały do obsługi układu hamulcowego

 • rozróżnia rodzaje płynów hamulcowych

 • Mechanika ruchu podczas hamowania

 • Moment hamujący i siła hamowania

 • Rozdział sił hamowania na koła poszczególnych osi

 • Rodzaje układów hamulcowych

 • Budowa i zasada działania układu hamulcowego

 • Hamulce bębnowe

 • Hamulce tarczowe

 • Hamulce taśmowe

 • Mechanizmy uruchomiające hamulce

 • Mechanizm hydraulicznego uruchamiania hamulca zasadniczego

 • Mechanizm pneumatycznego uruchamiania hamulców w samochodach ciężarowych i autobusach

 • Mechanizmy uruchamiające hamulec postojowy

 • Układy rozdzielające siły hamowania

 • Układy zapobiegające blokowaniu kół samochodu

 • Hamulce ciągłego działania

 • Badania kontrolne układu hamulcowego

 • Badania diagnostyczne układu hamulcowego sterowanego hydraulicznie
 • Badania diagnostyczne układu hamulcowego sterowanego pneumatycznie

 • Obsługa i naprawa układu hamulcowego

 • Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w układach hamulcowych.
 • Na modelach nazywanie wszystkich elementów układu hamulcowego

 • W podstawionych modelach samochodów odnajdywanie i nazywanie elementów układu hamulcowego

 • Na dostarczonych tarczach hamulcowych dokonanie pomiaru i ich weryfikacji zgodnie z dostarczoną dokumentacją

 • Przeprowadzanie diagnostyki układu ABS przyrządem diagnostycznym

 • Przeprowadzanie pomiaru sił hamowania na stanowisku

 • Ocenianie układu hamulcowego na podstawie wykresów z badań stanowiskowych

 • Przeprowadzanie pomiarów różnych płynów hamulcowych na zawodnienie

 • Test kontrolny

 • Wykonanie prezentacji przez uczniów o układach hamulcowych
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Powiązany:

Program nauczania * iconProgram nauczania dla gimnazjum program nauczania do nowej podstawy programowej Rozporządzenie Ministra Edukacji

Program nauczania * iconProgram nauczania dla gimnazjum program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23. 12. 2008 r.) skonsultowany I pozytywnie zaopiniowany przez

Program nauczania * iconProgram nauczania dla gimnazjum program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23. 12. 2008 r.) skonsultowany I pozytywnie zaopiniowany przez

Program nauczania * iconProgram nauczania dla gimnazjum program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23. 12. 2008 r.) skonsultowany I pozytywnie zaopiniowany przez

Program nauczania * iconProgram nauczania "Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum"

Program nauczania * iconProgram nauczania dla pielęgniarek 12 Moduł I. Wybrane treści nauczania realizowane w oddziale chorób wewnętrznych 12

Program nauczania * iconProgram nauczania informatyki dla gimnazjum został opracowany na podstawie modyfikacji programu nauczania dkw-4014-56/99

Program nauczania * iconKlasa druga liceum Rozkład materiału nauczania opracowany w oparciu o program nauczania w zakresie podstawowym (dkos-4015-126/02)

Program nauczania * iconProgram nauczania dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit a, uczelnia ustala, uwzględniając standardy nauczania określone w załączniku do rozporządzenia

Program nauczania * iconProgram nauczania z geografii : Program dopuszczony przez men dkw 4014 -167 / 99

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom