Metrologia – pytania kontrolne
Pobierz 10.87 Kb.
NazwaMetrologia – pytania kontrolne
Data konwersji11.12.2012
Rozmiar10.87 Kb.
TypDokumentacja
Metrologia – pytania kontrolne


Wykład 1

 • Czym są pomiar, miernictwo i metrologia.

 • Koncepcje praw przyrody (dwie pierwsze).


Wykład 2

 • Schemat procesu poznawczego w metrologii.

 • Co to jest model matematyczny i jaka jest jego rola w pomiarach?

 • Co to jest informacja i jakie są jej miary?

 • Na czym polega związek pomiaru z informacją?

 • Pomiar jako przetwarzanie nośnika informacji.


Wykład 3

 • Co to jest układ miar?

 • Jaka jest rola stałych fizycznych w definiowaniu jednostek miar?

 • Jak funkcjonuje hierarchia wzorców?

 • Jak realizowane są jednostki wielkości elektrycznych i czasu we wzorcach pierwotnych?


Wykład 4

 • Co charakteryzuje poszczególne metody pomiarowe?

 • Co nazywamy błędem pomiaru i jaka jest jego wartość?

 • Jakie są fizyczne przyczyny granic dokładności pomiaru?

 • Podaj źródła błędów pomiarów pośrednich.


Wykład 5

 • Czym charakteryzują się deterministyczna i probabilistyczna interpretacja błędów

 • pomiarowych?

 • Podaj definicje poznanych rodzajów błędów.

 • Co to jest „propagacja błędów”?

 • Przedstaw schematy analizy wyników pomiarów.


Wykład 6

 • Na czym polega systemowy opis działania przyrządów pomiarowych?

 • Czym różnią się przyrządy o przetwarzaniu statycznym i dynamicznym i jak się je

 • charakteryzuje?

 • Czym charakteryzują się analogowe mierniki elektroniczne?

 • Jakie funkcje pełnią podstawowe bloki mierników analogowych?


Wykład 7

 • Podaj podstawowe rodzaje przetworników analogowych

 • Jakie procesy składają się na przetwarzanie analogowo-cyfrowe

 • Omów podstawowe sposoby przetwarzania A/C

 • Podaj podstawowe parametry przetworników A/C

Wykład 9

 • W jakich konfiguracje działają systemy pomiarowe i jak ze sobą współpracują

 • Podaj właściwości szeregowych i równoległych interfejsów pomiarowych

 • Omów podstawowe struktury systemów pomiarowych


Wykład 10

 • Jakie czynniki wpływają na dokładność i zakres pomiaru prądu stałego

 • Jakie czynniki wpływają na dokładność pomiaru napięcia stałego

 • Podstawowe metody pomiaru napięcia stałego

 • Podać zasady pomiarów bezpośrednich i pośrednich mocy przy prądach stałych

 • Omów podstawowe metody pomiaru rezystancji miernikami analogowymi i cyfrowymi


Wykład 11

 • Scharakteryzuj podstawowe rodzaje sygnałów pomiarowych

 • Zdefiniuj podstawowe parametry sygnałów okresowych

 • Podaj zasady działania cyfrowych częstościomierzy małych i dużych częstotliwości

 • Podaj zasadę pomiaru odstępu czasu


Wykład 12

 • Zasada działania rejestratorów o przetwarzaniu bezpośrednim i pośrednim

 • Powstawanie obrazu w oscyloskopie

 • Podstawowe bloki i zasada działania oscyloskopu analogowego i cyfrowego

 • Jaka jest fizyczna interpretacja impedancji elektrycznej

 • Związek częstotliwościowych właściwości pomiarów napięć przemiennych z ich dokładnością

 • Jak działają woltomierze napięć przemiennych

 • Jak działają amperomierze prądów przemiennych


Wykład 13

 • Jakie zjawiska charakteryzują parametry elektryczne elementów biernych

 • Wyjaśnij zasadę pomiaru impedancji mostkami czterogałęźnymi

 • Omów różnice i podobieństwa pomiaru parametrów kondensatorów i cewek


Wykład 14

 • Co opisuje moc czynna, a co bierna. Jakie są sposoby ich pomiaru

 • Opisz metody pomiaru parametrów pola magnetycznego

 • Co to są czujniki i przetworniki

 • Na czym polegają pomiary wielkości nieelektrycznych

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Metrologia – pytania kontrolne iconPytania kontrolne podręcznik

Metrologia – pytania kontrolne iconZarządzanie personelem pytania kontrolne

Metrologia – pytania kontrolne iconPytania kontrolne dla pracowników na stanowiskach administracyjno biurowych

Metrologia – pytania kontrolne iconMetrologia ogólna obejmuje zagadn wspólne dla wszyst dziedzin zastosowań pom. (np błędy pom., układy jednostek miar)Metrologia stosowana

Metrologia – pytania kontrolne iconPytania kontrolne do zajęć z zachowań organizacyjnych adekwatne do standardowej problematyki tego kursu

Metrologia – pytania kontrolne iconMetrologia I Systemy Pomiarowe

Metrologia – pytania kontrolne iconElektrotechnika I elektronika. Metrologia

Metrologia – pytania kontrolne iconMetrologia warsztatowa. Podstawowe pojęcia metrologiczne

Metrologia – pytania kontrolne iconWyjaśnij pojęcie metrologii. Metrologia współczesna

Metrologia – pytania kontrolne iconPrzedmiot na specjalności Metrologia I Inżynieria Jakości do studiów II stopnia (inżynierskich) na Wydziale Mechatroniki pw

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom