Scenariusz lekcji matematyki dla klasy VI. Temat: kalendarz I czas
Pobierz 34.12 Kb.
NazwaScenariusz lekcji matematyki dla klasy VI. Temat: kalendarz I czas
Data konwersji11.12.2012
Rozmiar34.12 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI

DLA KLASY VI.


TEMAT: KALENDARZ I CZAS

CZAS: 1 godzina lekcyjna

CELE :


Uczeń zna:

 • pojęcie czas

 • pojęcie kalendarz

 • jednostki oznaczania czasu

 • przyrządy służące do mierzenia czasu


Uczeń potrafi:

 • podać aktualną datę i godzinę

 • oznaczyć datę i godzinę zdarzenia w przeszłości i przyszłości

 • wykonywać obliczenia związane z kalendarzem

 • wykonywać obliczenia związane z upływem czasu

 • dokładnie i zrozumiale precyzować myśli

 • podejmować decyzje

 • argumentować


Uczeń rozumie:

 • pracuje aktywnie na lekcji

 • potrafi współpracować w grupie

 • umie korzystać z różnych źródeł informacji


METODY:

aktywizującą – technika animacji : prawda – fałsz ,dyskusja, rozmowa dydaktyczna, prezentacja


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plansze do prezentacji, karty pracy, plansza prawda- fałsz, podręcznik, ćwiczenia


FORMY PRACY:

grupowa i indywidualna.


PRZEBIEG LEKCJI:

1. Faza wstępna:

 • sprawy organizacyjno – porządkowe

 • wprowadzenie do tematu

 • wyjaśnienie celów i podanie tematu lekcji : Kalendarz i czas.


2.Faza realizacyjna:

 • wprowadzenie pojęcia „czas”

Jak rozumiesz pojęcie „czas” ?

 • uczniowie podają własne określenia pojęcia „czas”


Czas (z angielskiego time), czwarty wymiar naszej egzystencji, dla ludzi mierzony w sekundach, minutach, godzinach ,dniach.

W przypadku komputerów czas mierzy się w tysięcznych (np. czytanie dysków), milionowych i miliardowych ( procesory ) częściach sekundy.


 • wprowadzenie pojęcia „kalendarz”

Jak rozumiesz pojęcie „kalendarz” ?

 • uczniowie podają własne określenia pojęcia „kalendarz”Kalendarz (z łacińskiego calendae - "pierwszy dzień miesiąca"),

system rachuby dni i dłuższych odstępów czasu. Obecnie używany jest kalendarz gregoriański wprowadzony 15 X 1582 przez papieża Grzegorz XIII

W kalendarzu gregoriańskim lata dzielą się na 365 dni i przestępne 366 dni. Lata przestępne mają wyrównać różnicę między rokiem zwykłym (365 dni) a średnią długością roku (365,2425 dób średnich słonecznych) . Rok kalendarzowy dzieli się na 12 miesięcy (po 30 lub 31 dni każdy, z wyjątkiem lutego - 28 dni rok zwykły i 29 - przestępny).


 • Jakie znamy jednostki czasu ?

1 sekunda – s

1 minuta = 60 s
1 godzina (h) = 60  min = 3600 s
1 doba = 1440 min =  24 · 3600 s = 86 400 s
1 rok kalendarzowy = 365 dni + co 4 lata rok przestępny, liczący 366 dni.

 • uczniowie nazywają prezentowane przedmioty i określają ich zastosowanie:

 • uczniowie dobierają się w grupy, odliczając po kolei 1, 2, 3, 4,5 – jedynki stanowią pierwsza grupę, dwójki – drugą itd.

 • otrzymują karty pracy oraz plansze wielkości A-4 ;

pracują metodą prawda - fałsz :

  • uczestnicy grupy wycinają karty z zadaniami z karty pracy i układają je nie zapisaną stroną do góry na polu –„ karty”

  • uczestnicy grupy kolejno wyciągają kartę, głośno czytają treść i proponują grupie odpowiedź : „ prawda”, „ fałsz” albo zgłaszając ” brak wiedzy”

  • pozostali członkowie grupy wyrażają swoje zdanie

  • odczytujący kładzie kartę na polu „ prawda” lub „ fałsz”, jeśli w grupie w określonym czasie nie dojdzie do porozumienia - wtedy kartę odkładana na polu „ brak wiedzy”

  • każda grupa może uzyskać 21 punktów

dzisiaj jest 25 marca 2005r.

dwa tygodnie temu był

11 marca 2005r.

dzisiaj jest 5 marca 2005r.

za dwa tygodnie będzie

19 marca 2005r.
dzisiaj jest 7 marca 2005r.

za 20 dni będzie

26 marca 2005r.


3,5godziny = 350 minut45 minut to 3 kwadranse


8 godzin to ćwierć doby

10 minut to część godziny

12 godzin to część tygodnia
6 godzin to część doby

zegar pokazuje:

19: 34: 26

po4 min. i 12s wskaże:

19:38: 38

zegar pokazuje:

19: 54: 47

po23 min. i 36 s wskaże:

20 :27 : 33

zegar pokazuje:

3: 34: 42

przed 23godz.wskazywał

16: 34 : 42


od 1223do 1345 minęło

1 godz. i 22 minuty


od 2217do 645 minęło

8 godz. i 28 minuty


od 612w sobotę do 1212 w niedzielę minęło

18 godzin

Dziś jest sobota,

za 10 dni będzie wtorek

Dziś jest sobota, godzina 800, za 40 godzin będzie niedzieladekada to 10 dni


marzec ma zawsze 31 dnikwartał to 4 miesiące


lipiec i sierpień mają po 31 dniPLANSZA

KALENDARZ I CZAS
KARTY
BRAK WIEDZY


PRAWDA
FAŁSZ
 • lider przedstawia efekty pracy swojej grupy

 • analiza i ewentualna korekta uzyskanych wyników ze szczególnym uwzględnieniem zadań znajdujących się na niewłaściwym polu i polu „ brak wiedzy”

 • przedstawienie i omówienie prawidłowych rozwiązań

 • obliczanie i porównanie ilości punktów zdobytych przez każdą z grup

 • jeśli grupa uzyska minimum 19 punktów jej członkowie otrzymują ocenę bardzo dobrą i możliwość doboru zespołu na następnych zajęciach w grupie ( może być to dokładnie ten sam zespół )

 • ocenę dobrą uzyskają członkowie grup, gdzie liczba punktów przekroczyła 17


3. Faza podsumowująca:

 • dyskusja i omówienie uzyskanych wynikówLekcję przygotowała i prowadziła

mgr inż. Alina Talaga – Drabik

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy VI. Temat: kalendarz I czas iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy VI. Temat: kalendarz I czas iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy VI. Temat: kalendarz I czas iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy VI. Temat: kalendarz I czas iconKonspekt lekcji z matematyki dla uczniów klasy IV temat "Zabawa z liczbami cechy liczb"

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy VI. Temat: kalendarz I czas iconScenariusz lekcji biologii dla klasy III gimnazjum Temat

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy VI. Temat: kalendarz I czas iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy drugiej gimnazjum Temat

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy VI. Temat: kalendarz I czas iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V temat: porozmawiajmy o przyjaźNI

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy VI. Temat: kalendarz I czas iconScenariusz lekcji matematyki w klasie czwartej szkoły podstawowej Temat lekcji: Okrąg I koło

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy VI. Temat: kalendarz I czas iconScenariusz lekcji matematyki w klasie III a Temat lekcji

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy VI. Temat: kalendarz I czas iconScenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy III temat: Geneza integracji europejskiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom